Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Římské právo

Římské právo

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniel Kolář
Šetření:15. 03. 2016 - 19. 03. 2016
Počet respondentů:28
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Výzkum je určen nejen historickým nadšencům, jako jsem já, ale i obyčejným smrtelníkům, kteří se o tuto problematiku zabívají. Jeho první část je čistě průzkum a druhá část je malé otestování veřejných znalostí v tomto oboru. 

Odpovědi respondentů

1. Zajímá vás problematika římského práva a chtěl/a byste se o ní dozvědět více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1346,43 %46,43 %  
Spíše ano1242,86 %42,86 %  
Rozhodně ne27,14 %7,14 %  
Rozhodně ano13,57 %3,57 %  

Graf

2. Myslíte si, že je popularizaci římského práva v současnosti věnováno dostatek úsilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1760,71 %60,71 %  
Rozhodně ne621,43 %21,43 %  
Spíše ano310,71 %10,71 %  
Rozhodně ano27,14 %7,14 %  

Graf

3. Setkal/a jste se někdy v minulosti (při četbě, sledování filmů apod.) s odkazy na římské právo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2071,43 %71,43 %  
Ne828,57 %28,57 %  

Graf

4. Ve vašem okolí se koná expozice na téma římské právo. Kolik Kč byste byl/a ochoten zaplatit za vstupenku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maximálně 100 Kč1450 %50 %  
Nešel/la bych tam932,14 %32,14 %  
Maximálně 200 Kč414,29 %14,29 %  
Více než 200 Kč13,57 %3,57 %  

Graf

5. Domníváte se, že římské právo někdy v minulosti ovlivnilo i váš život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1657,14 %57,14 %  
Ne1242,86 %42,86 %  

Graf

6. Pokud ano, jak?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dalo základ modernímu právu

Existencí občanského zákoníku

Je součástí současného práva, z něho vychází

Když jsem z něj dělala zkoušky;)

Nevím.

Ovlivňuje pořád, české předpisy vychází z římských právních norem

parlament

Současný právní řád římské právo totálně překrucuje a schovává se za kecy o demokracii

7. Ovlivnilo římské právo výrazně i soudobou společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1553,57 %53,57 %  
Nevím932,14 %32,14 %  
Ne414,29 %14,29 %  

Graf

8. Pokud ano, uveďte konkrétní příklad.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Celá moderní společnost stojí na jeho základech - občanský zákoník116,67 %3,57 %  
NOZ 116,67 %3,57 %  
Části ústavy.116,67 %3,57 %  
Vzhledem k tomu, že nehrajeme na precedenty116,67 %3,57 %  
Systém psaného práva, občanský zákoník, obchodní právo 116,67 %3,57 %  
parlament116,67 %3,57 %  

Graf

9. Jaký je zásadní rozdíl, mezi římským a arabským právem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oddělení náboženských a světských norem2278,57 %78,57 %  
Vztah muže k ostatním členům rodiny414,29 %14,29 %  
Rozdíly mezi nim nejsou27,14 %7,14 %  

Graf

10. Byli Římané tolerantní vůči rozdílným náboženstvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1346,43 %46,43 %  
Ne1035,71 %35,71 %  
Nevím517,86 %17,86 %  

Graf

11. Kterému z těchto druhů vlády se nejvíce blíží římské republikánské zřízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zastupitelská demokracie1553,57 %53,57 %  
Přímá demokrqacie932,14 %32,14 %  
Diktatura414,29 %14,29 %  

Graf

12. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž1553,57 %53,57 %  
Žena1346,43 %46,43 %  

Graf

13. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 let1242,86 %42,86 %  
25-35 let828,57 %28,57 %  
35-45 let414,29 %14,29 %  
více než 45 let414,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kolář, D.Římské právo (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://rimske-pravo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.