Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > risk management (bakalářská práce)

risk management (bakalářská práce)

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Konderla
Šetření:05. 02. 2009 - 05. 03. 2009
Počet respondentů:124
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.6
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:19,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den! Děkuji za účast na průzkumu, jehož hlavním účelem je zjistit, do jaké míry české stavební, developerské a jiné firmy působící na českém trhu zohledňují v praxi risk management. Výsledky empirického průzkumu budou uvedeny jako příloha k bakalářské práci.
1) Dotazník je určen jednomu zástupci firmy na pozici buď PROJEKTOVÝ MANAGER, nebo VEDOUCÍ VÝROBY, případně GENERÁLNÍ ŘEDITEL.
2) Dotazník zabere přibližně 4 až 6 minut času.
3) Dotazník je anonymní.
4) Vyplnění dotazníku, prosím, neodkládejte, je časově omezen.

 

Odpovědi respondentů

1. Když se řekne „risk management“, představíte si:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) obor zabývající se řízením rizik9475,81 %75,81 %  
d) nikdy jste tento pojem neslyšel/a1612,9 %12,9 %  
a) řízení a vedení způsobem všechno nebo nic75,65 %5,65 %  
b) spíše teorii, kterou jste se doposud nezabývali75,65 %5,65 %  

Graf

2. Zohledňujete ve vaší firmě rizika, která mohou při projektu nastat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 8, nevímotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11491,94 %91,94 %  
ne64,84 %4,84 %  
nevím43,23 %3,23 %  

Graf

3. Řízení rizik projektu považujete ve vaší firmě za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) užitečný nástroj5750 %45,97 %  
d) nepostradatelnou součást projektového řízení4135,96 %33,06 %  
b) oficialitu, která se provádí, ale příliš se k ní nepřihlíží119,65 %8,87 %  
a) zbytečnou administrativu54,39 %4,03 %  

Graf

4. Řízením rizik projektu se ve vaší firmě zabývá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e) záleží na projektu4741,23 %37,9 %  
a) příslušný projektový manager3732,46 %29,84 %  
d) nikdo konkrétní, vždy to nějak projednáte mezi sebou3228,07 %25,81 %  
b) specializovaná skupina54,39 %4,03 %  
c) externí firma na vaši objednávku10,88 %0,81 %  

Graf

5. Pro řízení projektových rizik ve vaší firmě používáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
d) nepoužíváte konkrétní metodu6153,51 %49,19 %  
b) máte vlastní metodu pro řízení projektových rizik4337,72 %34,68 %  
a) jednu z metod k tomu vyvinutých 108,77 %8,06 %  

Graf

6. Která fáze řízení rizik je pro vaši firmu nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e) všem fázím přikládáte stejnou důležitost4438,6 %35,48 %  
a) fáze předinvestiční3328,95 %26,61 %  
b) fáze souborného řešení a zadávání realizace projektu2017,54 %16,13 %  
c) realizační fáze projektu přenesení na zhotovitele1614,04 %12,9 %  
d) fáze užívání10,88 %0,81 %  

Graf

7. Kterému z hlavních procesů řízení rizik věnujete největší pozornost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
g) všem procesům věnujete stejnou pozornost3026,32 %24,19 %  
b) identifikace rizik 2925,44 %23,39 %  
f) sledování a kontrola rizik 2219,3 %17,74 %  
c) kvantitativní analýza rizik (měření pravděpodobnosti a následků rizik a odhad jejich dopadů na cíle projektu)1714,91 %13,71 %  
e) plánování protirizikových opatření 87,02 %6,45 %  
d) kvalitativní analýza rizik54,39 %4,03 %  
a) plánování řízení rizik 32,63 %2,42 %  

Graf

8. Řízení rizik projektu je ve vašem oboru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) běžné5544,35 %44,35 %  
b) spíše ojedinělé3528,23 %28,23 %  
d) nevím2620,97 %20,97 %  
c) neznáte konkurenta, který by toto prováděl86,45 %6,45 %  

Graf

9. Která ze základních rizik představují pro vaši FIRMU největší ohrožení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
d) věcného rámce (překračování rozpočtů a nejasnosti přínosů)5141,13 %41,13 %  
e) externí závislosti4435,48 %35,48 %  
a) organizační2318,55 %18,55 %  
c) technická1612,9 %12,9 %  
b) plánovací1310,48 %10,48 %  
f) vaše firma se nepotýká s riziky54,03 %4,03 %  

Graf

10. Která ze základních druhů rizik představují pro vaše PROJEKTY největší ohrožení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) rizika finanční (např. neschopnost splácet cizí zdroje financování, atd.)5745,97 %45,97 %  
d) rizika zapříčiněná lidským selháním5745,97 %45,97 %  
c) technologická a technická rizika (např. selhání strojů, dodavatel či subdodavatel disponují nenahraditelnou technologií, atd.)2620,97 %20,97 %  
b) rizika z vyšší moci (např. přírodní katastrofy, změna politické situace, atd.)1814,52 %14,52 %  

Graf

11. Kolik zaměstnanců má vaše firma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) 11 - 303830,65 %30,65 %  
a) méně než 103729,84 %29,84 %  
c) 31 - 1003024,19 %24,19 %  
d) 101 - 5001310,48 %10,48 %  
f) 1001 a více32,42 %2,42 %  
e) 501 - 1000 32,42 %2,42 %  

Graf

12. Kolik let působí vaše firma na domácím trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) 11 - 208064,52 %64,52 %  
b) 5 - 102116,94 %16,94 %  
a) méně než 51411,29 %11,29 %  
d) 21 - 5043,23 %3,23 %  
e) 51 - 10032,42 %2,42 %  
f) 101 a více10,81 %0,81 %  
g) vaše frima se neorientuje na domácí trh10,81 %0,81 %  

Graf

13. Kolik let působí vaše firma na zahraničních trzích/trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
g) vaše firma nepůsobí na zahraničních trzích/trhu9072,58 %72,58 %  
a) méně než 51512,1 %12,1 %  
c) 11 - 2064,84 %4,84 %  
d) 21 - 5054,03 %4,03 %  
b) 5 - 1043,23 %3,23 %  
e) 51 - 10043,23 %3,23 %  

Graf

14. Kolik projektů (zakázek) vaše firma ročně uskuteční na domácím trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
d) 21 - 503024,19 %24,19 %  
c) 11 - 202520,16 %20,16 %  
b) 5 - 102217,74 %17,74 %  
a) méně než 51915,32 %15,32 %  
f) 101 a více1512,1 %12,1 %  
e) 51 - 1001310,48 %10,48 %  

Graf

15. Kolik projektů (zakázek) vaše firma ročně uskuteční na zahraničních trzích/trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
g) vaše firma nepůsobí na zahraničních trzích/trhu9274,19 %74,19 %  
a) méně než 51814,52 %14,52 %  
b) 5 - 1054,03 %4,03 %  
f) 101 a více32,42 %2,42 %  
c) 11 - 2032,42 %2,42 %  
d) 21 - 5021,61 %1,61 %  
e) 51 - 10010,81 %0,81 %  

Graf

16. Jaký je řádově roční obrat vaší firmy v CZK (průměrně za posledních 5let)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
d) desítky milionů4637,1 %37,1 %  
c) miliony3225,81 %25,81 %  
e) stovky milionů2923,39 %23,39 %  
f) miliardy75,65 %5,65 %  
b) statisíce54,03 %4,03 %  
g) desítky miliard32,42 %2,42 %  
a) desetitisíce21,61 %1,61 %  

Graf

17. Vaše firma se dá charekterizovat jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) stavební6955,65 %55,65 %  
e) ani jedno z výše uvedeného1814,52 %14,52 %  
b) developerská1713,71 %13,71 %  
c) stavební i developerská1512,1 %12,1 %  
d) jiná investiční32,42 %2,42 %  
d) ani jedno z výše uvedeného21,61 %1,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Když se řekne „risk management“, představíte si:

2. Zohledňujete ve vaší firmě rizika, která mohou při projektu nastat?

3. Řízení rizik projektu považujete ve vaší firmě za:

4. Řízením rizik projektu se ve vaší firmě zabývá:

5. Pro řízení projektových rizik ve vaší firmě používáte:

6. Která fáze řízení rizik je pro vaši firmu nejdůležitější?

7. Kterému z hlavních procesů řízení rizik věnujete největší pozornost?

8. Řízení rizik projektu je ve vašem oboru:

9. Která ze základních rizik představují pro vaši FIRMU největší ohrožení?

10. Která ze základních druhů rizik představují pro vaše PROJEKTY největší ohrožení?

11. Kolik zaměstnanců má vaše firma?

12. Kolik let působí vaše firma na domácím trhu?

13. Kolik let působí vaše firma na zahraničních trzích/trhu?

14. Kolik projektů (zakázek) vaše firma ročně uskuteční na domácím trhu?

15. Kolik projektů (zakázek) vaše firma ročně uskuteční na zahraničních trzích/trhu?

16. Jaký je řádově roční obrat vaší firmy v CZK (průměrně za posledních 5let)?

17. Vaše firma se dá charekterizovat jako:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Když se řekne „risk management“, představíte si:

2. Zohledňujete ve vaší firmě rizika, která mohou při projektu nastat?

3. Řízení rizik projektu považujete ve vaší firmě za:

4. Řízením rizik projektu se ve vaší firmě zabývá:

5. Pro řízení projektových rizik ve vaší firmě používáte:

6. Která fáze řízení rizik je pro vaši firmu nejdůležitější?

7. Kterému z hlavních procesů řízení rizik věnujete největší pozornost?

8. Řízení rizik projektu je ve vašem oboru:

9. Která ze základních rizik představují pro vaši FIRMU největší ohrožení?

10. Která ze základních druhů rizik představují pro vaše PROJEKTY největší ohrožení?

11. Kolik zaměstnanců má vaše firma?

12. Kolik let působí vaše firma na domácím trhu?

13. Kolik let působí vaše firma na zahraničních trzích/trhu?

14. Kolik projektů (zakázek) vaše firma ročně uskuteční na domácím trhu?

15. Kolik projektů (zakázek) vaše firma ročně uskuteční na zahraničních trzích/trhu?

16. Jaký je řádově roční obrat vaší firmy v CZK (průměrně za posledních 5let)?

17. Vaše firma se dá charekterizovat jako:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Konderla, T.risk management (bakalářská práce) (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://risk-management-bakalarska-prace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.