Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Řízení a vedení lidí

Řízení a vedení lidí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Kopačová
Šetření:04. 04. 2016 - 10. 04. 2016
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží k asolvenstké práci na téma "Řízení a vedení lidí". Děkuji ua vyplnění. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5782,61 %82,61 %  
Muž1217,39 %17,39 %  

Graf

2. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-25 let2536,23 %36,23 %  
31-40 let1623,19 %23,19 %  
26-30 let1623,19 %23,19 %  
41-50 let913,04 %13,04 %  
51 let a více22,9 %2,9 %  
Méně než 20 let11,45 %1,45 %  

Graf

3. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou3246,38 %46,38 %  
2840,58 %40,58 %  
Středoškolské odborné bez maturity811,59 %11,59 %  
VOŠ11,45 %1,45 %  

Graf

4. Vaše postavení ve firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec bez úrovně řízení (kuchař, prodavačka, mechanik,...)2942,03 %42,03 %  
Základní management- rozsah odpovědnosti je na úrovni nejmenších organizačních jednotek nebo svěřené oblasti2434,78 %34,78 %  
Střední management- manažeři odpovědní za větší organizační jednotky nebo určité oblasti1318,84 %18,84 %  
Vrcholový management- vlastnící, nejvyšší manageři34,35 %4,35 %  

Graf

5. Jaká je podle vás nejdůležitější vlastnost managera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunikace3753,62 %53,62 %  
Vize - kam chce společnost směřovat811,59 %11,59 %  
Motivace68,7 %8,7 %  
Empatie57,25 %7,25 %  
Autorita57,25 %7,25 %  
Spravedlnost45,8 %5,8 %  
Vystupování22,9 %2,9 %  
Zpětná vazba11,45 %1,45 %  
Sebeovládání11,45 %1,45 %  

Graf

6. Jak byste popsal/a váš vztah k nadřízenému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobrý3449,28 %49,28 %  
Velmi dobrý2739,13 %39,13 %  
Spíše špatný57,25 %7,25 %  
Velmi špatný34,35 %4,35 %  

Graf

7. Co je nejdůležitější pro velmi dobře fungující tým pracovníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Motivace2434,78 %34,78 %  
Schopní pracovníci1724,64 %24,64 %  
Stanovení cílů1014,49 %14,49 %  
Pracovní prostřední811,59 %11,59 %  
Přístup managera710,14 %10,14 %  
Znalosti pracovníků11,45 %1,45 %  
Znalosti managera11,45 %1,45 %  
Odměny11,45 %1,45 %  

Graf

8. Pracujete raději jako jednotlivec nebo v týmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na typu úkolu4362,32 %62,32 %  
Jednotlivec1623,19 %23,19 %  
Tým1014,49 %14,49 %  

Graf

9. Jaký styl řízení preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Konzultativní styl - Oboustranná komunikace, ale poslední rozhodnutí záleží na manažerovi. Méně se využívá trestů, spíše se používají odměny. Naslouchá připomínkám podřízených a z toho odvozuje svá rozhodnutí.4362,32 %62,32 %  
Benevolentní styl - Snaží se vytvořit partnerské prostředí, a v případě rozhodování si od nich nechá sdělit svůj názor. Závěrečné slovo má vždy manažer. Snaží se motivovat podřízené v podobě odměn. Komunikace shora dolů.1217,39 %17,39 %  
Participativní styl - Manažer plně důvěřuje svým podřízeným. Rozhodnutí dělá skupinově, platí zde volná oboustranná komunikace. Vytváří se příznivé klima.1217,39 %17,39 %  
Autoritativní styl - Jedná se o direktivní určování úkolů. Žádné zpětné vazby. Manažer se nesnaží vytvořit si prostředí vzájemné důvěry a ve všech rozhodnutích má pravdu. Komunikace probíhá shora dolů.22,9 %2,9 %  

Graf

10. S jakým stylem řízení se nejčastěji setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Autoritativní styl4057,97 %57,97 %  
Benevolentní styl1318,84 %18,84 %  
Konzultativní styl1318,84 %18,84 %  
Participativní styl34,35 %4,35 %  

Graf

11. Domníváte se, že úroveň rozhodování, kterou máte při práci, je dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3144,93 %44,93 %  
Ano2028,99 %28,99 %  
Spíše ne1217,39 %17,39 %  
Ne68,7 %8,7 %  

Graf

12. Co je pro Vás v práci nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Atmosféra na pracovišti2840,58 %40,58 %  
Pracovní prostředí1115,94 %15,94 %  
Pružná pracovní doba68,7 %8,7 %  
Finanční ohodnocení68,7 %8,7 %  
Vztahy s kolegy57,25 %7,25 %  
Jistota práce45,8 %5,8 %  
Komunikace ve firmě45,8 %5,8 %  
Bonusy22,9 %2,9 %  
Vztahy s nadřízeným11,45 %1,45 %  
Délka dovolené11,45 %1,45 %  
Možnost povýšení11,45 %1,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví?

2. Věk?

3. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Vaše postavení ve firmě?

5. Jaká je podle vás nejdůležitější vlastnost managera?

6. Jak byste popsal/a váš vztah k nadřízenému?

7. Co je nejdůležitější pro velmi dobře fungující tým pracovníků?

8. Pracujete raději jako jednotlivec nebo v týmu?

9. Jaký styl řízení preferujete?

10. S jakým stylem řízení se nejčastěji setkáváte?

11. Domníváte se, že úroveň rozhodování, kterou máte při práci, je dostatečná?

12. Co je pro Vás v práci nejdůležitější?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví?

2. Věk?

3. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Vaše postavení ve firmě?

5. Jaká je podle vás nejdůležitější vlastnost managera?

6. Jak byste popsal/a váš vztah k nadřízenému?

7. Co je nejdůležitější pro velmi dobře fungující tým pracovníků?

8. Pracujete raději jako jednotlivec nebo v týmu?

9. Jaký styl řízení preferujete?

10. S jakým stylem řízení se nejčastěji setkáváte?

11. Domníváte se, že úroveň rozhodování, kterou máte při práci, je dostatečná?

12. Co je pro Vás v práci nejdůležitější?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kopačová, A.Řízení a vedení lidí (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://rizeni-a-vedeni-lidi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.