Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Řízení lidských zdrojů se zaměřením na rozvoj lidského kapitálu

Řízení lidských zdrojů se zaměřením na rozvoj lidského kapitálu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Pospíšilová
Šetření:03. 03. 2011 - 18. 03. 2011
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):33 / 32.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.14:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jmenuji se Lenka Pospíšilová a zpracovávám diplomovou práci na téma: Řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci se zaměřením na rozvoj intelektuálního kapitálu. Nyní studuji posledním 5. rokem na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích studijní program Ekonomika a management, obor Obchodní podnikání. Účelem tohoto anonymního dotazníku je zmapovaní řízení lidských zdrojů v organizaci a zjištění povědomí zaměstnanců o jeho fungování a jejich zapojení do vzdělávacích programů a dalších činností spojených s řízením lidských zdrojů. Následně budou informace vyhodnoceny a využity pro zpracování praktické části mé diplomové práce.


Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Odpovídejte na otázku vždy zakřížkováním rámečku u odpovědi, která nejlépe vystihuje Váš názor, případně pokud by se jednalo o jinou odpověď, doplňte na místo tomu vymezené vlastní odpověď.

Odpovědi respondentů

1. Co si představujete pod pojmem řízení lidských zdrojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jedna z forem personálního řízení, která se zabývá zejména získáváním, rozvojem, vzděláváním, motivací, odměňováním, vztahy a komunikací pracovníků4174,55 %74,55 %  
strategický přístup k práci s lidskými zdroji v hlavním smyslu rozvoje jejich lidského potenciálu814,55 %14,55 %  
přístup k řízení toho nejcennějšího, co organizace mají - lidí610,91 %10,91 %  

Graf

2. Jak byste ohodnotil(a) úroveň řízení lidských zdrojů u Vašeho zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrá2850,91 %50,91 %  
průměrná1527,27 %27,27 %  
nedostačující59,09 %9,09 %  
výborná47,27 %7,27 %  
dostačující35,45 %5,45 %  

Graf

3. Považujete vzdělávání v rámci zaměstnavatela za?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezbytné pro vykonávanou práci3258,18 %58,18 %  
velmi přínosné2240 %40 %  
nepotřebné11,82 %1,82 %  

Graf

4. Jak často se účasníte školené nebo jiných rozvojových a vzdělávacích akcí v rámci zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou za čtvrt roku2036,36 %36,36 %  
jednou za rok1221,82 %21,82 %  
jednou za půl roku1221,82 %21,82 %  
jednou měsícně1120 %20 %  

Graf

5. Považujete četnost školení a dalších vzdělávacích akcí za dostatečnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2443,64 %43,64 %  
spíše ne1221,82 %21,82 %  
ano1120 %20 %  
ne814,55 %14,55 %  

Graf

6. Jakých vzdělávacích akcích se nejčastěji účastníte?Pokud se nejčastěji účastníte jiných vzdělávacích akcí, uveďte do kolonky jiná odpověď jakých.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tématických (zaměřené na Vaši odbornost a konkrétní práci)3970,91 %70,91 %  
všeobecných (pro každého zaměstnance např. prodejní dovednosti, osobnostní rozvoj)1120 %20 %  
jazykových23,64 %3,64 %  
počítačových (práce s PC a ovládání různých programů)23,64 %3,64 %  
já preferuji odborné, zaměst.prodejní doved.11,82 %1,82 %  

Graf

7. Myslíte, že průběžné školení a vzdělávání vedou ke zdokonalení Vašich znalostí a zlepšení pracovního výkonu?Pokud zaškrtnete ano nebo spíše ano, uveďte prosím jak do kolonky jiná odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2545,45 %45,45 %  
spíše ano2138,18 %38,18 %  
spíše ne59,09 %9,09 %  
využití nově získaných znalostí při práci11,82 %1,82 %  
minimum vidím v podobě udržování trendu oboru11,82 %1,82 %  
zvyseni kompetenci a znalosti11,82 %1,82 %  
ke zdokonalení vede jen praxe11,82 %1,82 %  

Graf

8. Zlepšila se Vaše pozice ve firmě po absolvování vzdělávacího kurzu? (povýšení, vyšší mzda apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2138,18 %38,18 %  
spíše ano1629,09 %29,09 %  
spíše ne1120 %20 %  
ano712,73 %12,73 %  

Graf

9. Účastníte se dobrovolně dalších mimopodnikových vzdělávacích kurzů ve svém volném čase (cizí jazyky, kurzy komunikace, psychologie, manažerské kurzy apod.)?Pokud Ano nebo spíše ano, uveďte do kolonky jiná odpověď jakých.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2138,18 %38,18 %  
spíše ne1527,27 %27,27 %  
spíše ano916,36 %16,36 %  
ano610,91 %10,91 %  
dnes ne, dříve ano11,82 %1,82 %  
oborové11,82 %1,82 %  
jazykový kurz11,82 %1,82 %  
ne, žádné neprobíhají11,82 %1,82 %  

Graf

10. Co by, podle Vás, mohlo vést ke zvýšení úrovně řízení lidských zdrojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oboustranná komunikace na všech pracovních úrovních2341,82 %41,82 %  
motivační programy (návaznost výkon odměna)1527,27 %27,27 %  
častější povyšování či přidávání odměn610,91 %10,91 %  
přátelštější pracovní podmínky a vztahy59,09 %9,09 %  
uvolněnější podniková kultura a atmosféra důvěry59,09 %9,09 %  
častější vzdělávací a rozvojové programy11,82 %1,82 %  

Graf

11. Co si myslíte o podnikové kultuře – symbolech, pravidlech pracovního a sociálního chování, hodnotách a postojích zavedených u Vašeho zaměstnavatele ? Pokud máte jiný názor uveďte do kolonky jiná odpověď jaký.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
byl(a) bych pro otevřenější komunikaci na všech úrovních2647,27 %47,27 %  
standardy mi vyhovují2036,36 %36,36 %  
byl(a) bych pro uvolněnější pravidla oblékání (neformální oděv)814,55 %14,55 %  
komunikace je, ale nemá výsledky11,82 %1,82 %  

Graf

12. Pracujete raději samostatně nebo dáváte přednost týmové práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhovuje mi spíše kolektivní práce, kdy je možnost vzájemného doplnění se.1629,09 %29,09 %  
Raději pracuji samostatně, případně se doptám kolegy na nejasnosti.1527,27 %27,27 %  
Raději pracuji samostatně a spoléhám se sám/sama na sebe.1323,64 %23,64 %  
Vyhovuje mi spíše kolektivní práce, kdy má každý přesně vymezené své úkoly.1120 %20 %  

Graf

13. Věnuje se nějaká zvláštní pozornost novým zaměstnancům?Pokud ano uveďte u jiné odpovědi jaká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano (zácvik, zaškolení, patron)4276,36 %76,36 %  
spíše ano712,73 %12,73 %  
spíše ne23,64 %3,64 %  
patron11,82 %1,82 %  
plán rozvoje, mentor11,82 %1,82 %  
veden zkušenějšími kolegy až do dosažení standardu11,82 %1,82 %  
ne11,82 %1,82 %  

Graf

14. Jak probíhá komunikace mezi nadřízeným a podřízeným (vedoucí, ředitel, zaměstnanec a opačně)?Pokud si myslíte, že jinak, uveďte jak do kolonky jiná odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oboustranně, s možností zaměstnanců podávat návrhy na změny, inovace apod.3767,27 %67,27 %  
jednostranně ze strany vedení1629,09 %29,09 %  
oboustranně pouze s přímým nadřízeným11,82 %1,82 %  
cokoliv se řekne, může být použito proti11,82 %1,82 %  

Graf

15. Jste spokojen(a) s výší odměny za vykonanou práci – odpovídá finanční ohodnocení Vašemu vzdělání, praxi, dovednostem a znalostem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2443,64 %43,64 %  
spíše ano2240 %40 %  
ne610,91 %10,91 %  
ano35,45 %5,45 %  

Graf

16. Používá Váš zaměstnavatel jiný způsob odměňování než-li finanční? (pochvaly, benefity, firemní telefon, firemní auto, aj.)Pokud ano uveďte jakých do kolonky jiná odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1629,09 %29,09 %  
ano1629,09 %29,09 %  
spíše ne1018,18 %18,18 %  
ne1018,18 %18,18 %  
pochvaly11,82 %1,82 %  
POUZE NA NĚKTERÝCH ÚROVNÍCH11,82 %1,82 %  
benefity11,82 %1,82 %  

Graf

17. Probíhá u Vašeho zaměstnavatele pravidelné hodnocení pracovníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4276,36 %76,36 %  
spíše ano712,73 %12,73 %  
spíše ne47,27 %7,27 %  
ne23,64 %3,64 %  

Graf

18. Pokud probíhá pravidelné hodnocení pracovníků tak jak často

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou za rok3465,38 %61,82 %  
jednou měsíčně815,38 %14,55 %  
jednou za půl roku815,38 %14,55 %  
jednou za čtvrt roku23,85 %3,64 %  

Graf

19. Je pro Vás důležitá možnost kariérního postupu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2443,64 %43,64 %  
spíše ano1730,91 %30,91 %  
spíše ne1221,82 %21,82 %  
ne23,64 %3,64 %  

Graf

20. Vyhovuje Vám práce ve Vašem pracovním kolektivu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2749,09 %49,09 %  
ano2138,18 %38,18 %  
spíše ne610,91 %10,91 %  
ne11,82 %1,82 %  

Graf

21. Jste spokojen(á) ve Vaší pracovní pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2952,73 %52,73 %  
ano1527,27 %27,27 %  
spíše ne1018,18 %18,18 %  
ne11,82 %1,82 %  

Graf

22. Jaká byla hlavní podmínka pro získání pracovního místa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
praxe v oboru2036,36 %36,36 %  
odborné vzdělání1832,73 %32,73 %  
vzhled a vystupování814,55 %14,55 %  
znalost jazyků47,27 %7,27 %  
a+b c11,82 %1,82 %  
na to by musel odpov.zaměstnavatel11,82 %1,82 %  
pěčlivost a vytrvalost11,82 %1,82 %  
kombinace všho + ykušenosti s vedením lidí11,82 %1,82 %  
komunikační dovednosti11,82 %1,82 %  

Graf

23. Jaké dovednosti jsou nutné pro výkon Vaší práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komunikační dovednosti2341,82 %41,82 %  
odborná způsobilost1934,55 %34,55 %  
jazykové schopnosti47,27 %7,27 %  
a+c d11,82 %1,82 %  
prodejní dovednosti,komunikace s klienty, prodej11,82 %1,82 %  
odpověď 1,3 a 411,82 %1,82 %  
práce s PC11,82 %1,82 %  
nic11,82 %1,82 %  
všechny odpovědi11,82 %1,82 %  
všechny11,82 %1,82 %  
všechny uvedenené jsou třeba11,82 %1,82 %  
fyzická síla11,82 %1,82 %  

Graf

24. Co Vás nejvíce motivuje k lepšímu pracovnímu výkonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšení mzdy, prémií2952,73 %52,73 %  
profesní růst1120 %20 %  
veřejná pochvala (pocit úspěšnosti)1018,18 %18,18 %  
nic35,45 %5,45 %  
jednorázová finanční odměna11,82 %1,82 %  
peníze a pochvala dohromady11,82 %1,82 %  

Graf

25. Jak hodnotíte Vaší pracovní pozici a zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajímavé3258,18 %58,18 %  
stereotypní1425,45 %25,45 %  
motivující610,91 %10,91 %  
stresující11,82 %1,82 %  
nic11,82 %1,82 %  
nudné11,82 %1,82 %  

Graf

26. Jste při svém zaměstnání vystaven(a) stresovým situacím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často2850,91 %50,91 %  
občas2240 %40 %  
zřídka59,09 %9,09 %  

Graf

27. Přispíváte ke zlepšení práce a plnění úkolů vlastními návrhy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2647,27 %47,27 %  
spíše ne1527,27 %27,27 %  
ano1425,45 %25,45 %  

Graf

28. Navrhněte, co by se dle Vašeho mínění dalo zlepšit ve firmě v oblasti řízení lidských zdrojů (další možnosti rozvoje, vzdělávání, kvalitnější management, atd…):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

benefity za práci navíc, přesčas

bez komentáře

bez návrhu, spokojenost

brát více ohledy na názory nás zaměstnanců, pozitivní motivace

cílenější vzdělávání, je třeba neopomínat i vzdělávání seniorních zaměstnanců

častější komunikace s personálními konzultanty

flexibilnější možnosti pro odměňování a navyšování platů

individuálnější přístup k jednotlivým zaměstnancům, komunikativnější management

informovanost pracovníků od HR oddělení (plány, jak to ve firmě funguje, atd.). Většinou se v problematice vyznají majitelé firmy, HR manažer a k nižším a dělnickým profesím už se informace nedostanou.

JSEM SPOKOJENA TAK, JAK TO JE

komunikace

komunikace

kvalitnější komunikace, propracovanější motivační programy

kvalitnější management

kvalitnější management

kvalitnější management, otevřená komunikace

lepší komunikace

lepší komunikace mezi manažerem a zaměstnanci

LEPŠÍ KOMUNIKACE MEZI SPOLUPRACOVNÍKY

lepší komunikace mezi vedením a zaměstnanci, zlepšení motivačních prostředků, možná i zlepšení kvalifikace zaměstnanců

lepší komunikace vedení a zaměstnanci

lepší práce se stávajícími zaměstnanci-motivace , ohodnocení

méně formálního direktivismu

možnost dělat vlastní projekty pro firmu

myslím že dle kapacity lidí na regionu HR máme velice dobrou spolupráci.

n

Nadřízení by měli trávit nějaký den na hale s pracovníky a klienty.

nemám názor

nemám zvláštní připomínky, jen bych uvítala lepší ohodnocení nás, bankovních pracovníků na pobočkách.

neohlížet se na náklady , přístupné pro všechny

nevím

nevím

nic

odbornější management, vzdělávání v oboru

Odměny formou slev na produkty firmy.

ochota naslouchat a brát vážně podřízené

otevřenější komunikace

personalisté by museli manažerům lépe vysvětlit jaká je vlastně podstata řízení lidských zdrojů

Pracovní doba, oblékání.

Pravidelné doškolování.

pro udržení odborné způsobilosti školení nejen pro nové , ale i pro stávající zaměstnance - u stále se měnících agend (např. daně, účetnictví atd)

snad ani nic :)

Udrzet stavajici kvalitni pracovniky, kteri casto s vidinou lepsiho odchazi

V prvom rade asi zvýšený záujem riadiacich pracovníkov o zamestnancov. Potom príde ostatné.

ve firmě orientované především na komunikaci ještě více poslouchat zaměstnance a jejich zkušenosti a nápady (brát je jako někoho kdo jen nesedí v kanceláři na židli a nemá potuchy jak práce reálně vypadá a jaké nepředvídané situace přináší), sladit instrukce poskytované zaměstnancům od různých nadřízených na stejné pracovní pozici v jednu, neprotichůdnou, umět přiznat chybu ve vedení místo krytí zad druhému na úkor zaměstnance a jeho zájmu o kvalitní odvádění zadané práce.

větší možnost účasti na odborných školeních

více odborných kurzů - pohledy z právního hlediska

více školení, která by přinesla užitek, některá z povinných školení jsou v praxi nepoužitelná

vzdělávací akce s možností vlastního výběru otevřenější management při příjmu nového zaměstnance seznámení s celým pracovním kolektivem mimo pracoviště

zklidnit atmosféru

zlepsit medziludske vztahy

Zpětná vazba managementu.

Zpětná vazba od zaměstnanců k vyššímu vedení. Něco se vymyslí, dá se to do provozu a pokud se ozvete s negativní zpětnou vazbou někam výše - máte problém! Kariérní růst se po pár letech zastaví. Platově se výše nedostanete a na vyšší pozice už funguje politika a né zásluhy a schopnosti. Nábor nových zaměstnanců nefunguje dobře, 1 ze 2 nových lidí odchází ve zkušebce.

zřízení fondu vzdělávání, abychom mohli najmout potřebné kapacity pro vzdělávací program

29. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3869,09 %69,09 %  
muž1730,91 %30,91 %  

Graf

30. Jsem zaměstnaný na pozici

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec4989,09 %89,09 %  
střední management47,27 %7,27 %  
vyšší management23,64 %3,64 %  

Graf

31. Doba zaměstnání u podniku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 5 let2240 %40 %  
16 - 20 let1221,82 %21,82 %  
11 - 15 let1120 %20 %  
6 - 10 let1018,18 %18,18 %  

Graf

32. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou3054,55 %54,55 %  
vysokoškolské2138,18 %38,18 %  
vyšší odborné47,27 %7,27 %  

Graf

33. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 35 let2138,18 %38,18 %  
46 - 55 let1323,64 %23,64 %  
do 25 let1018,18 %18,18 %  
36 - 45 let916,36 %16,36 %  
55 let a více23,64 %3,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

25. Jak hodnotíte Vaší pracovní pozici a zaměstnání?

  • odpověď zajímavé:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Vyhovuje Vám práce ve Vašem pracovním kolektivu?

32. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

  • odpověď středoškolské s maturitou:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 16 - 20 let na otázku 31. Doba zaměstnání u podniku

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co si představujete pod pojmem řízení lidských zdrojů?

2. Jak byste ohodnotil(a) úroveň řízení lidských zdrojů u Vašeho zaměstnavatele?

3. Považujete vzdělávání v rámci zaměstnavatela za?

4. Jak často se účasníte školené nebo jiných rozvojových a vzdělávacích akcí v rámci zaměstnavatele?

5. Považujete četnost školení a dalších vzdělávacích akcí za dostatečnou?

6. Jakých vzdělávacích akcích se nejčastěji účastníte?Pokud se nejčastěji účastníte jiných vzdělávacích akcí, uveďte do kolonky jiná odpověď jakých.

7. Myslíte, že průběžné školení a vzdělávání vedou ke zdokonalení Vašich znalostí a zlepšení pracovního výkonu?Pokud zaškrtnete ano nebo spíše ano, uveďte prosím jak do kolonky jiná odpověď.

8. Zlepšila se Vaše pozice ve firmě po absolvování vzdělávacího kurzu? (povýšení, vyšší mzda apod.)

9. Účastníte se dobrovolně dalších mimopodnikových vzdělávacích kurzů ve svém volném čase (cizí jazyky, kurzy komunikace, psychologie, manažerské kurzy apod.)?Pokud Ano nebo spíše ano, uveďte do kolonky jiná odpověď jakých.

10. Co by, podle Vás, mohlo vést ke zvýšení úrovně řízení lidských zdrojů?

11. Co si myslíte o podnikové kultuře – symbolech, pravidlech pracovního a sociálního chování, hodnotách a postojích zavedených u Vašeho zaměstnavatele ? Pokud máte jiný názor uveďte do kolonky jiná odpověď jaký.

12. Pracujete raději samostatně nebo dáváte přednost týmové práci?

13. Věnuje se nějaká zvláštní pozornost novým zaměstnancům?Pokud ano uveďte u jiné odpovědi jaká?

14. Jak probíhá komunikace mezi nadřízeným a podřízeným (vedoucí, ředitel, zaměstnanec a opačně)?Pokud si myslíte, že jinak, uveďte jak do kolonky jiná odpověď.

15. Jste spokojen(a) s výší odměny za vykonanou práci – odpovídá finanční ohodnocení Vašemu vzdělání, praxi, dovednostem a znalostem?

16. Používá Váš zaměstnavatel jiný způsob odměňování než-li finanční? (pochvaly, benefity, firemní telefon, firemní auto, aj.)Pokud ano uveďte jakých do kolonky jiná odpověď.

17. Probíhá u Vašeho zaměstnavatele pravidelné hodnocení pracovníků?

18. Pokud probíhá pravidelné hodnocení pracovníků tak jak často

19. Je pro Vás důležitá možnost kariérního postupu?

20. Vyhovuje Vám práce ve Vašem pracovním kolektivu?

21. Jste spokojen(á) ve Vaší pracovní pozici?

22. Jaká byla hlavní podmínka pro získání pracovního místa?

23. Jaké dovednosti jsou nutné pro výkon Vaší práce?

24. Co Vás nejvíce motivuje k lepšímu pracovnímu výkonu?

25. Jak hodnotíte Vaší pracovní pozici a zaměstnání?

26. Jste při svém zaměstnání vystaven(a) stresovým situacím?

27. Přispíváte ke zlepšení práce a plnění úkolů vlastními návrhy?

29. Pohlaví

30. Jsem zaměstnaný na pozici

31. Doba zaměstnání u podniku

32. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

33. Věková kategorie

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co si představujete pod pojmem řízení lidských zdrojů?

2. Jak byste ohodnotil(a) úroveň řízení lidských zdrojů u Vašeho zaměstnavatele?

3. Považujete vzdělávání v rámci zaměstnavatela za?

4. Jak často se účasníte školené nebo jiných rozvojových a vzdělávacích akcí v rámci zaměstnavatele?

5. Považujete četnost školení a dalších vzdělávacích akcí za dostatečnou?

6. Jakých vzdělávacích akcích se nejčastěji účastníte?Pokud se nejčastěji účastníte jiných vzdělávacích akcí, uveďte do kolonky jiná odpověď jakých.

7. Myslíte, že průběžné školení a vzdělávání vedou ke zdokonalení Vašich znalostí a zlepšení pracovního výkonu?Pokud zaškrtnete ano nebo spíše ano, uveďte prosím jak do kolonky jiná odpověď.

8. Zlepšila se Vaše pozice ve firmě po absolvování vzdělávacího kurzu? (povýšení, vyšší mzda apod.)

9. Účastníte se dobrovolně dalších mimopodnikových vzdělávacích kurzů ve svém volném čase (cizí jazyky, kurzy komunikace, psychologie, manažerské kurzy apod.)?Pokud Ano nebo spíše ano, uveďte do kolonky jiná odpověď jakých.

10. Co by, podle Vás, mohlo vést ke zvýšení úrovně řízení lidských zdrojů?

11. Co si myslíte o podnikové kultuře – symbolech, pravidlech pracovního a sociálního chování, hodnotách a postojích zavedených u Vašeho zaměstnavatele ? Pokud máte jiný názor uveďte do kolonky jiná odpověď jaký.

12. Pracujete raději samostatně nebo dáváte přednost týmové práci?

13. Věnuje se nějaká zvláštní pozornost novým zaměstnancům?Pokud ano uveďte u jiné odpovědi jaká?

14. Jak probíhá komunikace mezi nadřízeným a podřízeným (vedoucí, ředitel, zaměstnanec a opačně)?Pokud si myslíte, že jinak, uveďte jak do kolonky jiná odpověď.

15. Jste spokojen(a) s výší odměny za vykonanou práci – odpovídá finanční ohodnocení Vašemu vzdělání, praxi, dovednostem a znalostem?

16. Používá Váš zaměstnavatel jiný způsob odměňování než-li finanční? (pochvaly, benefity, firemní telefon, firemní auto, aj.)Pokud ano uveďte jakých do kolonky jiná odpověď.

17. Probíhá u Vašeho zaměstnavatele pravidelné hodnocení pracovníků?

18. Pokud probíhá pravidelné hodnocení pracovníků tak jak často

19. Je pro Vás důležitá možnost kariérního postupu?

20. Vyhovuje Vám práce ve Vašem pracovním kolektivu?

21. Jste spokojen(á) ve Vaší pracovní pozici?

22. Jaká byla hlavní podmínka pro získání pracovního místa?

23. Jaké dovednosti jsou nutné pro výkon Vaší práce?

24. Co Vás nejvíce motivuje k lepšímu pracovnímu výkonu?

25. Jak hodnotíte Vaší pracovní pozici a zaměstnání?

26. Jste při svém zaměstnání vystaven(a) stresovým situacím?

27. Přispíváte ke zlepšení práce a plnění úkolů vlastními návrhy?

29. Pohlaví

30. Jsem zaměstnaný na pozici

31. Doba zaměstnání u podniku

32. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

33. Věková kategorie

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pospíšilová, L.Řízení lidských zdrojů se zaměřením na rozvoj lidského kapitálu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://rizeni-lidskych-zdroju-se-za.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.