Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Řízení pohledávek v MSP

Řízení pohledávek v MSP

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dana Kubíčková
Šetření:03. 01. 2011 - 21. 01. 2011
Počet respondentů:19
Počet otázek (max/průměr):45 / 35.37
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.15:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Nesplácené pohledávky jsou zátěží pro mnoho firem. Jaké jsou zkušenosti s řízením této oblasti, jaké nástroje jsou používány a jak jsou účinné, jaké se naopak neosvědčují, to jsou poznatky, které bychom chtěli tímto průzkumem získat jako podklad pro návrhy a doporučení pro oblasti řízení, legislativy, daní apod.  

Dotazník je anonymní. V prvých několika otázkách jsou zjišťovány některé identifikační údaje, které nám pomohou pouze podrobněji analyzovat získané odpovědi.

Součástí dotazníku jsou otázky 7. až 16, které jsou zaměřené na konkrétní data účetních výkazů.  Tyto údaje by nám velmi pomohly a prosíme o jejich vyhledání a sdělení. Pokud však nebudete mít  účetní výkazy v dosahu,  nemusíte tuto část vyplňovat a odpovězte nám, prosím, alespoň na ostatní otázky.

Výsledky budou k dispozici, podrobnější zjištění i další materiály Vám rádi na požádání zašleme.

Předem děkujeme za váš čas a ochotu.

D.Kubíčková,  J. Souček

Odpovědi respondentů

1. Sídlo firmy - město

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) malé842,11 %42,11 %  
b) krajské736,84 %36,84 %  
c) Praha421,05 %21,05 %  

Graf

2. Převládající obor činnosti

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
služby1052,63 %52,63 %  
obchod526,32 %26,32 %  
průmyslová výroba315,79 %15,79 %  
stavebnictví15,26 %5,26 %  

Graf

3. Právní forma

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s.r.o.1157,89 %57,89 %  
fyzická osoba421,05 %21,05 %  
a.s.210,53 %10,53 %  
výrobní družstvo15,26 %5,26 %  
družstvo15,26 %5,26 %  

Graf

4. Počet zaměstnanců

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 10842,11 %42,11 %  
26 - 250631,58 %31,58 %  
11 - 25526,32 %26,32 %  

Graf

5. Bilanční suma (objem majetku)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 2 mil. Kč do 10 mil. Kč527,78 %26,32 %  
od 10 mil. Kč do 50 mil. Kč527,78 %26,32 %  
do 2 mil. Kč422,22 %21,05 %  
více než 50 mil. Kč422,22 %21,05 %  

Graf

6. Postavení respondenta ve firmě

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
(spolu) vlastník1161,11 %57,89 %  
pracovník vrcholového vedení633,33 %31,58 %  
pracovník na střední pozici řízení15,56 %5,26 %  

Graf

7. Objem aktiv celkem (ř. 1 rozvahy)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
124 471 tis.112,5 %5,26 %  
24000112,5 %5,26 %  
68383 tis.Kč112,5 %5,26 %  
50000112,5 %5,26 %  
220 806 tis. Kč112,5 %5,26 %  
35 031 000112,5 %5,26 %  
163 000 000112,5 %5,26 %  
165.884tis.Kč112,5 %5,26 %  

Graf

8. Objem oběžných aktiv (ř. 28 rozvahy)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
52 318 tis.112,5 %5,26 %  
13000112,5 %5,26 %  
38422 tis.Kč112,5 %5,26 %  
0112,5 %5,26 %  
197 266 tis. Kč112,5 %5,26 %  
15 843 000112,5 %5,26 %  
117 000 000112,5 %5,26 %  
69.295tis.Kč112,5 %5,26 %  

Graf

9. Dlouhodobé pohledávky (ř. 37 rozvahy)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0337,5 %15,79 %  
289 tis.112,5 %5,26 %  
150000kč112,5 %5,26 %  
82 tis.Kč112,5 %5,26 %  
226 tis. Kč112,5 %5,26 %  
10 000112,5 %5,26 %  

Graf

10. Krátkodobé pohledávky (ř. 43 rozvahy)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8 219 tis.112,5 %5,26 %  
8000€112,5 %5,26 %  
2679 tis.Kč112,5 %5,26 %  
150000112,5 %5,26 %  
141 243 tis. Kč112,5 %5,26 %  
11 156 000112,5 %5,26 %  
17 000112,5 %5,26 %  
35.015tis.Kč112,5 %5,26 %  

Graf

11. Pohledávky po splatnosti (operativní evidence) 0 - 90 dní

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 941 tis. Kč = celkové pohledávky po splatnosti111,11 %5,26 %  
51.000,-111,11 %5,26 %  
6500€111,11 %5,26 %  
2583 tis.Kč111,11 %5,26 %  
0111,11 %5,26 %  
15 957 tis. Kč111,11 %5,26 %  
1 939 464111,11 %5,26 %  
7 824 000111,11 %5,26 %  
3.863tis.Kč111,11 %5,26 %  

Graf

12. Pohledávky po splatnosti (operativní evidence) 0 - 90 dní

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 440 tis. Kč125 %5,26 %  
0125 %5,26 %  
viz otázka č. 11125 %5,26 %  
stejná otázka jako 11.125 %5,26 %  

Graf

13. Pohledávky po splatnosti (operativní evidence) 91 - 180 dní

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
515 tis. 112,5 %5,26 %  
72.000,-112,5 %5,26 %  
274 tis.Kč112,5 %5,26 %  
0112,5 %5,26 %  
4 969 tis. Kč112,5 %5,26 %  
264 985112,5 %5,26 %  
543 000112,5 %5,26 %  
810tis.Kč112,5 %5,26 %  

Graf

14. Pohledávky po splatnosti (operativní evidence) 181 - 360 dní

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
165 tis.112,5 %5,26 %  
68.000,-112,5 %5,26 %  
1703 tis.Kč112,5 %5,26 %  
0112,5 %5,26 %  
19 604 tis. Kč112,5 %5,26 %  
396 630112,5 %5,26 %  
1 702 000112,5 %5,26 %  
424tis.Kč112,5 %5,26 %  

Graf

15. Pohledávky po splatnosti (operativní evidence) 181 - 360 dní

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 821 tis. Kč nad 360 dní 120 %5,26 %  
150000kč120 %5,26 %  
0120 %5,26 %  
706 702120 %5,26 %  
3.700tis.Kč nad 360 dní po splatnosti (konkurzy)120 %5,26 %  

Graf

16. Objem tržeb za zboží (VZZ 1)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
96 009 tis. 110 %5,26 %  
2 580 000,-110 %5,26 %  
6 500 000.kč110 %5,26 %  
14700 tis.Kč110 %5,26 %  
1000000110 %5,26 %  
50 000 000 Kč110 %5,26 %  
1 1627 tis. Kč110 %5,26 %  
33 888 000,- 1-11/2010110 %5,26 %  
45 827 000110 %5,26 %  
105mil.Kč110 %5,26 %  

Graf

17. Monitorujete stav a průběh splácení pohledávek?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1794,44 %89,47 %  
ne15,56 %5,26 %  

Graf

18. Nesplacení pohledávky v termínu řešíte

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) upomínkou po uplynutí stanovené doby (např. do 30 dnů) po nesplacení1794,44 %89,47 %  
a) upomínkou do 3 dnů po nesplacení15,56 %5,26 %  

Graf

19. Ověřujete bonitu odběratelů/zákazníkú

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1052,63 %52,63 %  
ano947,37 %47,37 %  

Graf

20. Využíváte nabídky skonta při včasném splacení?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1794,44 %89,47 %  
ano15,56 %5,26 %  

Graf

21. Stanovujete platební podmínky individuelně, podle spolehlivosti klienta a dřívějších zkušeností s jeho platební morálkou?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1583,33 %78,95 %  
ne316,67 %15,79 %  

Graf

22. Používáte ve vztahu k zákazníkům limity dodávek (úvěrů)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1058,82 %52,63 %  
ano741,18 %36,84 %  

Graf

23. Využíváte jiné nástroje pro motivaci zákazníků platit včas?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1372,22 %68,42 %  
ano527,78 %26,32 %  

Graf

24. Zjišťujete nákladovost obchodního úvěru?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne850 %42,11 %  
ano850 %42,11 %  

Graf

25. Jsou Vašimi odběrateli také zahraniční firmy?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1372,22 %68,42 %  
ne527,78 %26,32 %  

Graf

26. Z hlediska dodržování doby splatnosti jsou zahraniční odběratelé spolehlivější?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano861,54 %42,11 %  
ne538,46 %26,32 %  

Graf

27. Nakupujete od zahraničních dodavatelů?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1168,75 %57,89 %  
ne531,25 %26,32 %  

Graf

28. Je ve vaší firmě průběžně sledována aktuální finanční situace odběratelů?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1052,63 %52,63 %  
ano947,37 %47,37 %  

Graf

29. Má Vaše firma zkušenosti s vymáháním pohledávek?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1894,74 %94,74 %  
ne15,26 %5,26 %  

Graf

30. V případě kladné odpovědi na předchozí otázku: Jakou formu jste pro vymáhání pohledávek využili?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spolupráci s advokátní kanceláří/soudní žalobu633,33 %31,58 %  
upomínky316,67 %15,79 %  
osobní jednání s dlužníkem316,67 %15,79 %  
pomoc vymáhací agentury/soukromého exekutora211,11 %10,53 %  
využíváme všechny body otázky kromě prodeje pohled15,56 %5,26 %  
a,b,c,d,e15,56 %5,26 %  
kombinací více možností15,56 %5,26 %  
vše výše uvedené mimo agentury/exekutora15,56 %5,26 %  

Graf

31. V případě kladné odpovědi na otázku 29: Která forma vymáhání pohledávek byla nejúspěšnější?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
upomínky422,22 %21,05 %  
spolupráci s advokátní kanceláří/soudní žalobu316,67 %15,79 %  
omezení dalších dodávek316,67 %15,79 %  
osobní jednání s dlužníkem211,11 %10,53 %  
nic211,11 %10,53 %  
pomoc vymáhací agentury/soukromého exekutora211,11 %10,53 %  
prodej pohledávek15,56 %5,26 %  
všechny stejně15,56 %5,26 %  

Graf

32. Spolupracuje Vaše firma v rámci vymáhání s advokátními kancelářemi/soukromými exekutory?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1789,47 %89,47 %  
ne210,53 %10,53 %  

Graf

33. Osvědčila se Vám tato spolupráce?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1062,5 %52,63 %  
ne637,5 %31,58 %  

Graf

34. Museli jste v posledních pěti letech pro nedobytnost odepsat pohledávky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několik pohledávek1368,42 %68,42 %  
poměrně značný objem pohledávek421,05 %21,05 %  
ne, nemuseli210,53 %10,53 %  

Graf

35. Bylo vymáhání pohledávek úspěšné?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano952,94 %47,37 %  
ne847,06 %42,11 %  

Graf

36. Jak velké procento vymáhaných pohledávek bylo uhrazeno? (vypište v %)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
80216,67 %10,53 %  
90216,67 %10,53 %  
7018,33 %5,26 %  
5018,33 %5,26 %  
1018,33 %5,26 %  
6018,33 %5,26 %  
3018,33 %5,26 %  
518,33 %5,26 %  
9518,33 %5,26 %  
10018,33 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:65.5
Minimum:10
Maximum:95
Variační rozpětí:85
Rozptyl:791.39
Směrodatná odchylka:28.13
Medián:75
Modus:80

Graf

37. Jak velké náklady byly vynaloženy na získání (vypište v %)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10218,18 %10,53 %  
50218,18 %10,53 %  
5218,18 %10,53 %  
v řádech tisíců19,09 %5,26 %  
019,09 %5,26 %  
zanedbatelné19,09 %5,26 %  
neodhadnu19,09 %5,26 %  
nevelké19,09 %5,26 %  

Graf

38. Co bylo největší překážkou (problémem) při vymáhání pohledávek?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dlouhé doby splatnosti a tím zhoršený přehled o pohledávkách zejména u státních institucí (soudy, ministerstva). Dále špatná komunikace s nimi. U soukromých firem problém s jejich kontaktováním.

Dlužníci - s.r.o,- - vyveden majetek , - převedeno na jiného majitele - Afričan = je mimo úzení ČR - majitelé sro- bílí koně - občané bez majetku. Toto jso všechno spedice, které zadávají přepravní zakázky.

Mazanost dlužníka. Většinou to je už předem promyšlené.

naše zákony

Nedostatek finančních prostředků dlužníka.

neseriozní jednání dlužníků. Sliby, které nesplnili. Dokonce i písemné uznání dluhu není důvodem k tomu tento dluh dohodnutým postupem splatit.

Nevymahatelnost práva

pomalost soudů, neprůhlednost v majetkových vztazích

Prohlášení insolvenčního řízení na odběratele, když odběratel nemá už žádný majetek.

Serioznost odběratelů,vymahatelnost práva po rozhodnutí soudu

soudy

Zákony této země jsou vždy ve prospěch dlužníka,podobné jako ve Venezuele.90% dlužníků si žije nádherně na úkor druhých,na sebe nemá žádný majetek,nic neplatí viz příklad politiků kterou zahájil soudruh Zeman se svou sociální demokracií a dodnes jsme se toho od r.1998 nezbavili

39. Co by vymáhání (podle Vás) usnadnilo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednodušší legislativa, rychlost19,09 %5,26 %  
změna zákonů19,09 %5,26 %  
Pořádek v legislativě - trestní odpovědnost majite19,09 %5,26 %  
zpřísnění trestní odpovědnosti za dluhy19,09 %5,26 %  
osobní zodpovědnost, nikoli "firemní" neadresná. 19,09 %5,26 %  
tvrdé vymahání práva19,09 %5,26 %  
Tvrdé postihy a zákony19,09 %5,26 %  
okamžité rozhodnutí soudu / 3 dny /19,09 %5,26 %  
Rychlejší průběh soudních řízení, příp. exekucí.19,09 %5,26 %  
nová legislativa a její dodržování pod sankcemi nm19,09 %5,26 %  
Okamžité řešení - soud, exekuce19,09 %5,26 %  

Graf

40. Zabývá se ve firmě někdo řízením rizik?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1161,11 %57,89 %  
ne527,78 %26,32 %  
nevím211,11 %10,53 %  

Graf

41. Pokud ano, pak kdo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
člen vrcholového vedení975 %47,37 %  
nic18,33 %5,26 %  
finanční ředitel/ekonom18,33 %5,26 %  
vedoucí obchodního oddělení18,33 %5,26 %  

Graf

42. Účetnictví je ve Vaší firmě vedeno:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastním oddělením / pracovníky1052,63 %52,63 %  
účetní firmou (dodavatelsky)947,37 %47,37 %  

Graf

43. Má vedení firmy (účetní oddělení) informace o Mezinárodních standardech účetního výkaznictví?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1164,71 %57,89 %  
ne635,29 %31,58 %  

Graf

44. Je součástí dlouhodobých záměrů firmy navázat obchodní kontakty se zahraničním partnerem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1578,95 %78,95 %  
ne421,05 %21,05 %  

Graf

45. Hospodářský výsledek minulého roku byl:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zisk1578,95 %78,95 %  
ztráta421,05 %21,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kubíčková, D.Řízení pohledávek v MSP (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://rizeni-pohledavek-v-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.