Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rodiče a sólorodiče - Zlínský kraj

Rodiče a sólorodiče - Zlínský kraj

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Šimonová
Šetření:03. 11. 2015 - 12. 11. 2015
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme nezisková organizace, která soustřeďuje svoji činnost na podporu rodičů s dětmi a slaďování jejich rodinného a pracovního života.

V současné době připravujeme projekt,  který bude zaměřený na rodiče a sólorodiče dětí do 15 let - ze Zlínského kraje,  který by jim měl pomoci v rozvoji jejich osobnostních i rodičovských dovedností. V rámci přípravy projektu provádíme průzkum zájmu o nabízené aktivity.

V dotazníku je 11 otázek a zabere maximálně 3 minuty.

Za vyplnění dotazníku předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jste žena nebo muž ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5189,47 %89,47 %  
muž610,53 %10,53 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 402950,88 %50,88 %  
41 a více1526,32 %26,32 %  
18 - 301322,81 %22,81 %  

Graf

3. Je Vaše bydliště ve Zlínském kraji ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5291,23 %91,23 %  
ne58,77 %8,77 %  

Graf

4. Jaký je věk Vašeho dítěte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - 102340,35 %40,35 %  
0 - 31933,33 %33,33 %  
3 - 61526,32 %26,32 %  
10 - 151424,56 %24,56 %  

Graf

5. Jste v současné době :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodič v partnerském svazku - sezdáni3968,42 %68,42 %  
Rodič - samoživitel1322,81 %22,81 %  
Rodič v partnerském svazku - nesezdáni58,77 %8,77 %  

Graf

6. Jste v současné době:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaná/ý3154,39 %54,39 %  
na rodičovské dovolené1017,54 %17,54 %  
na mateřské dovolené915,79 %15,79 %  
nezaměstaná/ý58,77 %8,77 %  
OSVČ23,51 %3,51 %  

Graf

7. Jste spokojeni s časem, který máte k dispozici sami pro sebe ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3357,89 %57,89 %  
ano2442,11 %42,11 %  

Graf

8. Máte zájem účastnit se motivačních a seberozvojových kurzů ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3663,16 %63,16 %  
ne2136,84 %36,84 %  

Graf

9. Kdy byste přivítali, aby tyto kurzy probíhaly ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o víkendu3053,57 %52,63 %  
ve všední dny2646,43 %45,61 %  

Graf

10. Uvítali byste možnost vyjet na dvoudenní víkendový kurz (ubytování a cestovné zdarma) ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3460,71 %59,65 %  
ne2239,29 %38,6 %  

Graf

11. Využili byste v rámci výjezdu službu hlídání dětí (zdarma) ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3460,71 %59,65 %  
ne2239,29 %38,6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste žena nebo muž ?

2. Jaký je Váš věk ?

3. Je Vaše bydliště ve Zlínském kraji ?

4. Jaký je věk Vašeho dítěte ?

5. Jste v současné době :

6. Jste v současné době:

7. Jste spokojeni s časem, který máte k dispozici sami pro sebe ?

8. Máte zájem účastnit se motivačních a seberozvojových kurzů ?

9. Kdy byste přivítali, aby tyto kurzy probíhaly ?

10. Uvítali byste možnost vyjet na dvoudenní víkendový kurz (ubytování a cestovné zdarma) ?

11. Využili byste v rámci výjezdu službu hlídání dětí (zdarma) ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste žena nebo muž ?

2. Jaký je Váš věk ?

3. Je Vaše bydliště ve Zlínském kraji ?

4. Jaký je věk Vašeho dítěte ?

5. Jste v současné době :

6. Jste v současné době:

7. Jste spokojeni s časem, který máte k dispozici sami pro sebe ?

8. Máte zájem účastnit se motivačních a seberozvojových kurzů ?

9. Kdy byste přivítali, aby tyto kurzy probíhaly ?

10. Uvítali byste možnost vyjet na dvoudenní víkendový kurz (ubytování a cestovné zdarma) ?

11. Využili byste v rámci výjezdu službu hlídání dětí (zdarma) ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šimonová, K.Rodiče a sólorodiče - Zlínský kraj (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://rodice-a-solorodice-zlinsky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.