Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rodiče dětí s diagnózou ADHD

Rodiče dětí s diagnózou ADHD

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Holubová
Šetření:08. 11. 2012 - 30. 11. 2012
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):22 / 19.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, žádám Vás tímto o vyplnění dotazníku určeného rodičům (nebo jiným zákonným zástupcům) dětí, které mají diagnostikováno ADHD. Získané výsledky budou využity pro zpracování mého výzkumu k diplomové práci a tím potožmo i ke zlepšení péče o takové děti. Děkuji za ochotu!


M. Holubová

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví dítěte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chlapec562,5 %62,5 %  
dívka337,5 %37,5 %  

Graf

2. Věk dítěte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8225 %25 %  
7112,5 %12,5 %  
9112,5 %12,5 %  
)112,5 %12,5 %  
13112,5 %12,5 %  
3112,5 %12,5 %  
10112,5 %12,5 %  

Graf

3. Jakou třídu ZŠ Vaše dítě navštěvuje?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2225 %25 %  
třída pro děti se specifickými poruchami učení112,5 %12,5 %  
3112,5 %12,5 %  
ftuj112,5 %12,5 %  
8112,5 %12,5 %  
nenavštěvuje112,5 %12,5 %  
5112,5 %12,5 %  

Graf

4. Věděli jste, co znamená pojem „ADHD“ předtím, než bylo Vašemu dítěti diagnostikováno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano562,5 %62,5 %  
ne337,5 %37,5 %  

Graf

5. Má někdo z blízkých příbuzných dítěte též obtíže s hyperaktivitou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne450 %50 %  
ano450 %50 %  

Graf

6. Mělo Vaše dítě odklad povinné školní docházky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne787,5 %87,5 %  
ano112,5 %12,5 %  

Graf

7. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, uveďte důvody, proč mělo dítě odklad povinné školní docházky.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ftg

Opožděný vývoj řeči

8. Navštěvujete s dítětem pravidelně Pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano675 %75 %  
ne225 %25 %  

Graf

9. Má Vaše dítě ve škole individuální vzdělávací plán?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano450 %50 %  
ne450 %50 %  

Graf

10. Pokud jste u předchozí otázky uvedli, že má Vaše dítě individuální vzdělávací plán, napište, zda se domníváte, že usnadňuje jeho vzdělávání či ho naopak vnímáte negativně jako něco, co brzdí potenciál dítěte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Díky IVP se dceři dostává individuálního přístupu, který jí pomáhá zvládat lépe učivo.

fgtnvbnjgdt

Pomáhá mu, jsem spokojená, dítě není stresované a do školy chodí rád

11. Vyskytují se u Vašeho dítěte nějaké další obtíže (specifické poruchy učení, poruchy řeči, agresivita apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano787,5 %87,5 %  
ne112,5 %12,5 %  

Graf

12. V případě kladné odpovědi na předchozí otázku uveďte, o jaké obtíže se u dítěte jedná.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

disgrafie

fgtjfgnj

patlavost - zhoršuje se ve chvíli, kdy je na ní požadován nějaký výkon, je nervózní, dále podezření na dyslexii, dysgrafii (ještě zcela nepotvrzeno)

poruchy řeči

poruchy řeči, specifické poruchy učení

výbušnost (zděděno po otci)

13. Zhodnotili byste školní vzdělávání u Vašeho dítěte jako problémové/obtížné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano450 %50 %  
ne450 %50 %  

Graf

14. Bere učitel dítěte v potaz jeho obtíže spojené s ADHD a pracuje s ním dle toho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano562,5 %62,5 %  
ne337,5 %37,5 %  

Graf

15. Zkusili jste s dítětem i jiné/alternativní možnosti zlepšení jeho stavu (různé terapie, diety apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne450 %50 %  
ano450 %50 %  

Graf

16. Pokud jste u Vašeho dítěte vyzkoušeli alternativní možnosti, uveďte jaké.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

fgtnjfgjnm

homeoptaika, aromaterapie

léky na zvýšení pozornosti

17. Myslíte si, že alternativní metody mají spíše podpůrný charakter a nehrají významnou roli v nápravě obtíží dítěte s ADHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano562,5 %62,5 %  
ne337,5 %37,5 %  

Graf

18. Vnímáte péči různých institucí (PPP, SPC, škola apod.) o Vaše dítě jako dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano562,5 %62,5 %  
ne337,5 %37,5 %  

Graf

19. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ne, zdůvodněte svůj názor.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dgjnfgmjn fvg

nezájem, nedostatečné vzdělání učitelů

ve škole téměř nehledí na diagnostikované ADHD

20. Užívá Vaše dítě ve spojitosti s ADHD nějaké léky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano450 %50 %  
ne450 %50 %  

Graf

21. Domníváte se, že jsou farmaka (léky) účinnějším způsobem léčby než jiné možnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne675 %75 %  
ano225 %25 %  

Graf

22. V případě potřeby dalšího zásahu do stavu Vašeho dítě, preferovali byste farmaka před jinými možnostmi korekce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne675 %75 %  
ano225 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Holubová, M.Rodiče dětí s diagnózou ADHD (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://rodice-deti-s-diagnozou-adhd.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.