Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rodiče na mateřské/rodičovské a sociální vyloučení II.

Rodiče na mateřské/rodičovské a sociální vyloučení II.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alexandra Gütterová
Šetření:26. 02. 2012 - 03. 03. 2012
Počet respondentů:71
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

v předchozím dotazníku několik z Vás odpovědělo, že rodiče na mateřské/rodičovské dovolené nemohou být sociálně vyloučeni, a proto bych se zeptala ještě na pár otázek. Ti co předchozí dotazník nevyplňovali, nevadí. Tento dotazník je určen všem rodičům.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že když je cizí dítě agresivní (kouše, kope, mlátí ostatní děti) je to způsobeno:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obojí4461,97 %61,97 %  
je to vina rodičů a jejich výchovy1318,31 %18,31 %  
psychickým nebo zdravotním problémem1115,49 %15,49 %  
nevím34,23 %4,23 %  

Graf

2. Jak myslíte, že se cítí rodiče agresivních dětí? Můžete vybrat více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stydí se4563,38 %63,38 %  
reagují přehnaně negativně na své dítě2839,44 %39,44 %  
uznají vinu a projeví snahu to ublíženému dítěti vynahradit2636,62 %36,62 %  
dělají že za agresivitu jejich dětí může dítě, na které bylo jejich dítě agresivní2535,21 %35,21 %  
dělají, že je vše v pořádku, že se nic neděje2129,58 %29,58 %  
je jim to jedno1318,31 %18,31 %  
jiné57,04 %7,04 %  

Graf

3. Mohou se tito rodiče cítit sociálně vyloučeni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5881,69 %81,69 %  
ne1318,31 %18,31 %  

Graf

4. Myslíte si, že víte, co je sociální vyloučení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6490,14 %90,14 %  
ne79,86 %9,86 %  

Graf

5. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6591,55 %91,55 %  
muž68,45 %8,45 %  

Graf

6. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 35 let2129,58 %29,58 %  
36 - 40 let1521,13 %21,13 %  
do 25 let1419,72 %19,72 %  
26 - 30 let1318,31 %18,31 %  
od 41 let811,27 %11,27 %  

Graf

7. Máte takové dítě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6695,65 %92,96 %  
ano34,35 %4,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že když je cizí dítě agresivní (kouše, kope, mlátí ostatní děti) je to způsobeno:

2. Jak myslíte, že se cítí rodiče agresivních dětí? Můžete vybrat více odpovědí.

3. Mohou se tito rodiče cítit sociálně vyloučeni?

4. Myslíte si, že víte, co je sociální vyloučení?

5. Jste:

6. Kolik je Vám let?

7. Máte takové dítě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že když je cizí dítě agresivní (kouše, kope, mlátí ostatní děti) je to způsobeno:

2. Jak myslíte, že se cítí rodiče agresivních dětí? Můžete vybrat více odpovědí.

3. Mohou se tito rodiče cítit sociálně vyloučeni?

4. Myslíte si, že víte, co je sociální vyloučení?

5. Jste:

6. Kolik je Vám let?

7. Máte takové dítě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Gütterová, A.Rodiče na mateřské/rodičovské a sociální vyloučení II. (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://rodice-na-materske-rodicovsk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.