Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rodiče na trhu práce

Rodiče na trhu práce

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Mácová
Šetření:23. 01. 2010 - 30. 01. 2010
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):28 / 26.92
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:29,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente/vážená respondentko, v současné době dokončuji studium na Vyšší odborné škole sociální Prachatice a tento dotazník slouží pro účely výzkumu k mé absolventské práci. Předem Vám děkuji za Vaši ochotu spolupracovat. Pokud nebude uvedeno jinak, zřetelně označte odpověď.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Otázky číslo 19 - 21 jsou povinné pro respondenty, kteří jsou na mateřské/rodičovské dovolené. Otázka číslo 25 je nepovinná pro respondenty, kteří jsou v současné době na mateřské/rodičovské dovolené, anebo při MD/RD mají brigádu, či zaměstnání na částečný úvazek.

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1083,33 %83,33 %  
muž216,67 %16,67 %  

Graf

2. Uveďte Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
29216,67 %16,67 %  
32216,67 %16,67 %  
36216,67 %16,67 %  
4018,33 %8,33 %  
4818,33 %8,33 %  
2818,33 %8,33 %  
3018,33 %8,33 %  
3318,33 %8,33 %  
2318,33 %8,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:32.5
Minimum:28
Maximum:40
Variační rozpětí:12
Rozptyl:14.72
Směrodatná odchylka:3.84
Medián:32
Modus:29

Graf

3. Bydlíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve vlastní domácnosti866,67 %66,67 %  
ve společné domácnosti s rodiči325 %25 %  
městský byt18,33 %8,33 %  

Graf

4. Vaše dosažené vzdělání je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SOŠ758,33 %58,33 %  
SOU216,67 %16,67 %  
216,67 %16,67 %  
18,33 %8,33 %  

Graf

5. Vaše dosažené vzdělání je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejné866,67 %66,67 %  
nižší než partnera/ky216,67 %16,67 %  
jsem sama18,33 %8,33 %  
vyšší než partnera/ky18,33 %8,33 %  

Graf

6. Vaše současné zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný/á650 %50 %  
na mateřské/rodičovské433,33 %33,33 %  
podnikatel/ka18,33 %8,33 %  
studentka18,33 %8,33 %  

Graf

7. Zaměstnání partnera/ky, manžela/ky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný/á758,33 %58,33 %  
na mateřské/rodičovské216,67 %16,67 %  
podnikatel/ka216,67 %16,67 %  
jsem sama18,33 %8,33 %  

Graf

8. Váš rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženatý/vdaná866,67 %66,67 %  
svobodný/á216,67 %16,67 %  
vdovec/vdova18,33 %8,33 %  
rozvedený/á18,33 %8,33 %  

Graf

9. Počet nezaopatřených dětí ve společné domácnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2758,33 %58,33 %  
1325 %25 %  
4 a více18,33 %8,33 %  
318,33 %8,33 %  

Graf

10. Vychovávané děti jsou

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
společné1083,33 %83,33 %  
partnera/ky, manžela/ky18,33 %8,33 %  
moje18,33 %8,33 %  

Graf

11. Dítě/děti vychovávám

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s manželem/manželkou758,33 %58,33 %  
s partnerem/partnerkou325 %25 %  
sám/sama18,33 %8,33 %  
s rodiči18,33 %8,33 %  

Graf

12. Výpomoc s péčí o děti

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravidelně přijímám výpomoc prarodičů433,33 %33,33 %  
jiná možnost (uveďte):325 %25 %  
občas přijímám výpomoc jiných příbuzných325 %25 %  
výpomoc nepotřebuji 216,67 %16,67 %  
nemám, kdo by mně pomáhal s dětmi216,67 %16,67 %  

Graf

13. Kdo zajišťuje celodenní péči dítěte/dětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
541,67 %41,67 %  
partner/ka, manžel/ka216,67 %16,67 %  
instituce 18,33 %8,33 %  
škola a já18,33 %8,33 %  
jsou již velké18,33 %8,33 %  
já, manžel, babičky, školka18,33 %8,33 %  
rodiče18,33 %8,33 %  

Graf

14. Kdo pobírá rodičovský příspěvek:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
650 %50 %  
partner/ka, manžel/ka325 %25 %  
nikdo216,67 %16,67 %  
nepobíráme18,33 %8,33 %  

Graf

15. Co rozhodlo o tom, že jste na mateřské/rodičovské zůstal/a Vy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
můj nižší plat než partnera/ky433,33 %33,33 %  
obava ze ztráty zaměstnání v místě bydliště18,33 %8,33 %  
nejsem na mateřské18,33 %8,33 %  
chtěla jsem být matkou18,33 %8,33 %  
dohoda mezi námi18,33 %8,33 %  
to že jsem máma18,33 %8,33 %  
chtěla jsem18,33 %8,33 %  
nejsem na mateřské/rodičovské18,33 %8,33 %  
chci být s dítětem18,33 %8,33 %  

Graf

16. Považujete se za živitele rodiny

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne866,67 %66,67 %  
ano433,33 %33,33 %  

Graf

17. Do rodinného rozpočtu přispívám

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
já a partner/ka, manžel/ka758,33 %58,33 %  
jen partner/ka, manžel/ka216,67 %16,67 %  
moji rodiče216,67 %16,67 %  
jen já18,33 %8,33 %  

Graf

18. Do rodinného rozpočtu odevzdávám

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [celou výplatu/ mateřský/rodičovský příspěvekotázka č. 19, stejnou část jako partner/kaotázka č. 19, vyšší část než partner/kaotázka č. 19, nižší část než partner/kaotázka č. 19, nicotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
celou výplatu/ mateřský/rodičovský příspěvek758,33 %58,33 %  
nic325 %25 %  
vyšší část než partner/ka18,33 %8,33 %  
nižší část než partner/ka18,33 %8,33 %  

Graf

19. Jakou délku rodičovské dovolené jste si zvolil/a nebo Vám byla určena

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 roky555,56 %41,67 %  
4 roky444,44 %33,33 %  

Graf

20. Délka rodičovské dovolené byla ovlivněna

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zákonem562,5 %41,67 %  
???112,5 %8,33 %  
Chtěla jsem na 3 roky112,5 %8,33 %  
Vlastní rozhodnutí. 112,5 %8,33 %  

Graf

21. Po skončení rodičovské dovolené plánuji

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hledání nového zaměstnání333,33 %25 %  
návrat do původního zaměstnání222,22 %16,67 %  
příchod dalšího potomka111,11 %8,33 %  
????111,11 %8,33 %  
Hledání nového zaměstnání z důvodu stěhování111,11 %8,33 %  
nejsem na rodičovské dovolené111,11 %8,33 %  

Graf

22. Na rozhodnutí o načasování příchodu potomka měla vliv kariéra

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 23, neotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne975 %75 %  
ano325 %25 %  

Graf

23. Při přijímacím pohovoru do zaměstnání vám byly kladeny následující otázky

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vaše představa o výši platu1083,33 %83,33 %  
Vaše představy o zaměstnání866,67 %66,67 %  
jste ochotný/á pracovat přesčas/víkendy541,67 %41,67 %  
Kde se vidíte za dalších 5 let433,33 %33,33 %  
Plánujete děti325 %25 %  
Myslíte, že máte odpovídající vzdělání216,67 %16,67 %  

Graf

24. Myslíte si, že některý z uvedených, byl důvodem k nepřijetí do zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne650 %50 %  
ano325 %25 %  
nedokážu posoudit325 %25 %  

Graf

25. Kolik času trávíte v zaměstnání v současné době

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezbytnou dobu555,56 %41,67 %  
méně času než dříve333,33 %25 %  
více času než dříve111,11 %8,33 %  

Graf

26. Kolik by podle Vás měl činit rodičovský příspěvek, aby odpovídal potřebám rodiny, uveďte i důvod

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

10.000,- Kč vzhledem k výši nájmů a potřeb pro děti

10000 kč, na pokrytí nákladů dítěte a matky

10000,-

15000,-

6000 Kč až 7000 Kč

cca 12 000

Měl by se podle věku dítěte měnit

myslíme si 10tisíc,všechno se zdražuje tak proč taky nedat matkám,Dětské oblečíní a jídlo také něco stojí

nevím

nikdy nebude dostratečný

Přiměřeně k tomu, kolik rodič vydělával před nástupem na RD.

těžko říci, ale asi tolik, aby se rodiny měly dobře :-)

27. Rodičovský příspěvek je

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kryje náklady dítěte, ale už nepokryje náklady matky541,67 %41,67 %  
pouze doplňkem rodinného rozpočtu541,67 %41,67 %  
nepokryje ani náklady dítěte, ani matky541,67 %41,67 %  
nezbytná součást rodinného rozpočtu433,33 %33,33 %  

Graf

28. Kromě Rodičovského příspěvku ještě pobíráte tyto příspěvky

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný z výše uvedených975 %75 %  
jiná možost 216,67 %16,67 %  
přídavek na dítě18,33 %8,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Mácová, Z.Rodiče na trhu práce (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://rodice-na-trhu-prace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.