Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rodiče

Rodiče

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Koštˇálová
Šetření:28. 11. 2008 - 05. 12. 2008
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj děcka mám tady pro vás takový dotazník samozřejmě anonimní a vyhodnocení vašich odpovědí zveřejním na svých stránká

Odpovědi respondentů

1. Jsi jediné dítě v rodině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8985,58 %85,58 %  
ano1514,42 %14,42 %  

Graf

2. Nadržují rodiče tvému sourozenci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6160,4 %58,65 %  
ano2625,74 %25 %  
jsem jediný/á1413,86 %13,46 %  

Graf

3. Zakážou ti rodiče něco když máš 2?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10197,12 %97,12 %  
ano32,88 %2,88 %  

Graf

4. Jsou na tebe rodiče přísní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7975,96 %75,96 %  
ano2524,04 %24,04 %  

Graf

5. jsou na teb rodiče zlý?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9086,54 %86,54 %  
ano1413,46 %13,46 %  

Graf

6. Můžou ostatní dělat co ty nesmíš?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5451,92 %51,92 %  
ano5048,08 %48,08 %  

Graf

7. jsi někdy na rodiče drzí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8884,62 %84,62 %  
ne1615,38 %15,38 %  

Graf

8. Jsi zlobivá/ý?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5350,96 %50,96 %  
ne5149,04 %49,04 %  

Graf

9. Štvou tě rodiče?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5855,77 %55,77 %  
ne4644,23 %44,23 %  

Graf

10. jsi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
holka8884,62 %84,62 %  
kluk1615,38 %15,38 %  

Graf

11. máš

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-206663,46 %63,46 %  
20-253028,85 %28,85 %  
10-1487,69 %7,69 %  

Graf

12. Máš rozvedené rodiče?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7673,08 %73,08 %  
ano2826,92 %26,92 %  

Graf

13. kolik je tvým rodičům-máma

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41-1006158,65 %58,65 %  
36-403331,73 %31,73 %  
28-35109,62 %9,62 %  

Graf

14. kolik je tvým rodičům-táta

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41-1008177,88 %77,88 %  
36-401817,31 %17,31 %  
28--3554,81 %4,81 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jsi jediné dítě v rodině?

 • odpověď ano:
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem jediný/á na otázku 2. Nadržují rodiče tvému sourozenci?

2. Nadržují rodiče tvému sourozenci?

 • odpověď jsem jediný/á:
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Jsi jediné dítě v rodině?

9. Štvou tě rodiče?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. jsou na teb rodiče zlý?
 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. jsi někdy na rodiče drzí?

13. kolik je tvým rodičům-máma

 • odpověď 41-100:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20-25 na otázku 11. máš

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsi jediné dítě v rodině?

2. Nadržují rodiče tvému sourozenci?

3. Zakážou ti rodiče něco když máš 2?

4. Jsou na tebe rodiče přísní?

5. jsou na teb rodiče zlý?

6. Můžou ostatní dělat co ty nesmíš?

7. jsi někdy na rodiče drzí?

8. Jsi zlobivá/ý?

9. Štvou tě rodiče?

10. jsi

11. máš

12. Máš rozvedené rodiče?

13. kolik je tvým rodičům-máma

14. kolik je tvým rodičům-táta

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsi jediné dítě v rodině?

2. Nadržují rodiče tvému sourozenci?

3. Zakážou ti rodiče něco když máš 2?

4. Jsou na tebe rodiče přísní?

5. jsou na teb rodiče zlý?

6. Můžou ostatní dělat co ty nesmíš?

7. jsi někdy na rodiče drzí?

8. Jsi zlobivá/ý?

9. Štvou tě rodiče?

10. jsi

11. máš

12. Máš rozvedené rodiče?

13. kolik je tvým rodičům-máma

14. kolik je tvým rodičům-táta

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Koštˇálová, K.Rodiče (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://rodice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.