Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rodičovská dovolená vs nerovné platy

Rodičovská dovolená vs nerovné platy

Zmrzlina a nanuky
Jakou zmrzlinu máte rádi?

(průzkum Jana Diehela, cca 5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Poledníková
Šetření:08. 03. 2020 - 22. 03. 2020
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí respondenti,

jmenuji se Aneta Poledníková a jsem studentkou Vysoké školy Prigo. Ráda bych Vás tímto požádala o vyplnění následujícího dotazníku. Vaše odpovědi mi poslouží jako zdroj informací pro mou bakalářskou práci. Dotazník je určen pro rodiče, kteří v posledních 10 letech využili rodičovskou dovolenou.

Předem velice děkuji za Vaše odpovědi :-)

Odpovědi respondentů

1. Byli jste Vy nebo Váš partner v posledních 10 letech na rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5981,94 %81,94 %  
Ne1318,06 %18,06 %  

Graf

2. Který z rodičů Vašeho dítěte měl před rodičovskou dovolenou větší příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Otecotázka č. 3, Matkaotázka č. 3, Spíše stejnýotázka č. 3, Dítě má pouze jednoho rodičeotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Otec4575 %62,5 %  
Matka813,33 %11,11 %  
Spíše stejný58,33 %6,94 %  
Dítě má pouze jednoho rodiče23,33 %2,78 %  

Graf

3. Víte o tom, že otec dítěte může nastoupit na rodičovskou dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano58100 %80,56 %  

Graf

4. Kdo byl s Vaším dítětem na rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Otecotázka č. 5, Matkaotázka č. 6, Střídavěotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Matka5594,83 %76,39 %  
Střídavě23,45 %2,78 %  
Otec11,72 %1,39 %  

Graf

5. Z jakého důvodu byl na RD otec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezájem matky1100 %1,39 %  

Graf

6. Z jakého důvodu byla na RD matka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o dítě se má starat hlavně matka2545,45 %34,72 %  
lépe placená práce otce2341,82 %31,94 %  
jiné důvody59,09 %6,94 %  
nezaměstnaná matka23,64 %2,78 %  

Graf

7. Víte o otcovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5696,55 %77,78 %  
Ne23,45 %2,78 %  

Graf

8. Využili jste otcovskou dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2136,21 %29,17 %  
Ano1932,76 %26,39 %  
Nebyla ještě zavedena, ale využili bychom ji1525,86 %20,83 %  
Nebyla ještě zavedena, ani bychom ji nevyužili35,17 %4,17 %  

Graf

9. Jste spokojeni s legislativní úpravou rodičovské dovolené v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4168,33 %56,94 %  
Ne1016,67 %13,89 %  
Nevím915 %12,5 %  

Graf

10. Myslíte si, že ženy v ČR vydělávají méně než muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5272,22 %72,22 %  
Ne1216,67 %16,67 %  
Nevím811,11 %11,11 %  

Graf

11. Setkali jste se někdy s tím, že by žena byla ohodnocena za stejnou práci méně než muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3650 %50 %  
Ne2230,56 %30,56 %  
Nevím1419,44 %19,44 %  

Graf

12. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5677,78 %77,78 %  
Muž1622,22 %22,22 %  

Graf

13. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-293244,44 %44,44 %  
30-393041,67 %41,67 %  
40 a více1013,89 %13,89 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (případně právě studované)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské4359,72 %59,72 %  
Střední s maturitou2534,72 %34,72 %  
Střední bez maturity34,17 %4,17 %  
Základní11,39 %1,39 %  

Graf

15. S kým žijete v domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S manželem/manželkou5069,44 %69,44 %  
S partnerem/partnerkou1520,83 %20,83 %  
S někým jiným45,56 %5,56 %  
Sám/sama34,17 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Který z rodičů Vašeho dítěte měl před rodičovskou dovolenou větší příjem?

  • odpověď Otec:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi lépe placená práce otce na otázku 6. Z jakého důvodu byla na RD matka?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Byli jste Vy nebo Váš partner v posledních 10 letech na rodičovské dovolené?

2. Který z rodičů Vašeho dítěte měl před rodičovskou dovolenou větší příjem?

3. Víte o tom, že otec dítěte může nastoupit na rodičovskou dovolenou?

4. Kdo byl s Vaším dítětem na rodičovské dovolené?

6. Z jakého důvodu byla na RD matka?

7. Víte o otcovské dovolené?

8. Využili jste otcovskou dovolenou?

9. Jste spokojeni s legislativní úpravou rodičovské dovolené v ČR?

10. Myslíte si, že ženy v ČR vydělávají méně než muži?

11. Setkali jste se někdy s tím, že by žena byla ohodnocena za stejnou práci méně než muž?

12. Jste:

13. Váš věk:

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (případně právě studované)

15. S kým žijete v domácnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Byli jste Vy nebo Váš partner v posledních 10 letech na rodičovské dovolené?

2. Který z rodičů Vašeho dítěte měl před rodičovskou dovolenou větší příjem?

3. Víte o tom, že otec dítěte může nastoupit na rodičovskou dovolenou?

4. Kdo byl s Vaším dítětem na rodičovské dovolené?

6. Z jakého důvodu byla na RD matka?

7. Víte o otcovské dovolené?

8. Využili jste otcovskou dovolenou?

9. Jste spokojeni s legislativní úpravou rodičovské dovolené v ČR?

10. Myslíte si, že ženy v ČR vydělávají méně než muži?

11. Setkali jste se někdy s tím, že by žena byla ohodnocena za stejnou práci méně než muž?

12. Jste:

13. Váš věk:

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (případně právě studované)

15. S kým žijete v domácnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Poledníková, A.Rodičovská dovolená vs nerovné platy (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://rodicovska-dovolena-vs-nerov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.