Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rodičovstí a zaměstnání

Rodičovstí a zaměstnání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Dvořáková
Šetření:12. 10. 2011 - 31. 10. 2011
Počet respondentů:375
Počet otázek (max/průměr):18 / 13.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Dobrý den,

 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží ke zpracování diplomové práce psané na Katedře ekonomických teorií, Provozně ekonomické fakulty, České zemědělské univerzity v Praze. Dotazník je anonymní.
Dotazník je zaměřen na problematiku návratu do zaměstnání po rodičovské a mateřské dovolené. Je určen pro všechny věkové kategirii bez na ohledu na zkušenost s danou problematikou.

Vyplňování dotazníku:
V dotazníku se vyskytují otázky u nichž Vámi zvolenou odpověď označíte, resp. zaškrtnete. U některých otázek je možno zaškrtnout více variant. Některé otázky Vám poskytují i volné odpovědi. Ty jsou vyznačeny slovy “Jiné“ nebo „Vlastní odpověď“.

Předem děkuji za Vaši spolupráci a co nejpřesnější vyplnění.


 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že může být člověk při hledání zaměstnání znevýhodněn, protože má malé dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano 18549,33 %49,33 %  
Pouze ženy17646,93 %46,93 %  
Ne133,47 %3,47 %  
Pouze muži10,27 %0,27 %  

Graf

2. Byl Vám při přijímacím pohovoru po 1.1.2007 položen dotaz, zda-li máte dítě (děti)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne22259,2 %59,2 %  
Ano10628,27 %28,27 %  
Pouze nepřímo4712,53 %12,53 %  

Graf

3. Máte zkušenost s návratem do zaměstnání po mateřské či rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 7, Ne, ale čeká mě to v nejbližších letechotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ale čeká mě to v nejbližších letech15240,53 %40,53 %  
Ne12533,33 %33,33 %  
Ano9826,13 %26,13 %  

Graf

4. Vrátil(a) jste se na svoji původní pozici ke stejnému zaměstnavateli? Pokud jste tuto situaci zažil(a) několikrát, vyberte prosím poslední návrat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Ne, nechtěl(a) jsemotázka č. 6, Ne, ale chtěl(a) jsem se vrátit, ale nebylo mi to umožněnootázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5354,08 %14,13 %  
Ne, nechtěl(a) jsem2323,47 %6,13 %  
Ne, ale chtěl(a) jsem se vrátit, ale nebylo mi to umožněno2222,45 %5,87 %  

Graf

5. Byl tento návrat bezproblémový?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4788,68 %12,53 %  
Ne611,32 %1,6 %  

Graf

6. S jakými překážkami jste se setkal(a)? Můžete zatrhnout více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyhovující pracovní doba a nemožnost jejího přizpůsobení1529,41 %4 %  
Výpověď ze strany zaměstnavatele 1325,49 %3,47 %  
Strach zaměstnavatele z častých absencí z důvodu nemoci dítěte atd. 1019,61 %2,67 %  
Nemožnost vrácení se na stejnou pozici za stejných pracovních podmínek a přeřazení na horší pracovní pozici1019,61 %2,67 %  
Strach zaměstnance, zda-li se znovu zvládne začlenit do pracovního procesu59,8 %1,33 %  
Strach zaměstnavatele ze ztráty kontaktu s oborem23,92 %0,53 %  
Ztráta přehledu v oboru a znalostí 23,92 %0,53 %  
v práci mi skončila prac smlouva11,96 %0,27 %  
nepřijetí dítěte do školky11,96 %0,27 %  
změna bydliště11,96 %0,27 %  
změna nadřízeného po roce 198911,96 %0,27 %  
často nemocné dítě s nástupem do školky11,96 %0,27 %  
pracovní smlouva byla na dobu určitou, už skončila11,96 %0,27 %  
hledání nového zaměstnání z důvodu stěhování11,96 %0,27 %  
konec firmy11,96 %0,27 %  
omezená pracovní doba s ohledem na dítě11,96 %0,27 %  
našla jsem si jinou práci11,96 %0,27 %  
zrušení pobočky11,96 %0,27 %  
bez překážek11,96 %0,27 %  
dojíždění je problematické11,96 %0,27 %  
týká se manželky 11,96 %0,27 %  

Graf

7. Domníváte se, že návrat do zaměstnání po mateřské či a rodičovské dovolené je snadný a bez překážek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne25792,78 %68,53 %  
Ano207,22 %5,33 %  

Graf

8. S jakými překážkami se podle vás mohou tito jedinci setkat? Můžete zatrhnout více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Strach zaměstnavatele z častých absencí z důvodu nemoci dítěte atd. 20780,54 %55,2 %  
Nevyhovující pracovní doba a nemožnost jejího přizpůsobení18873,15 %50,13 %  
Nemožnost vrácení se na stejnou pozici za stejných pracovních podmínek a přeřazení na horší pracovní pozici15259,14 %40,53 %  
Ztráta přehledu v oboru a znalostí11645,14 %30,93 %  
Výpověď ze strany zaměstnavatele 8131,52 %21,6 %  
Strach zaměstnance, zda-li se znovu zvládne začlenit do pracovního procesu7529,18 %20 %  
Strach zaměstnavatele ze ztráty kontaktu s oborem6726,07 %17,87 %  
nedostatek míst ve státních školkách10,39 %0,27 %  
přeplněných školek a důselek - řešení hlídání10,39 %0,27 %  
skloubení práce s péčí o dítě / děti10,39 %0,27 %  
příliš velké očekávání matek z mateřské či rodičov10,39 %0,27 %  

Graf

9. Domníváte se, že mohou tato možná rizika ovlivnit rozhodnutí mít děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13050,58 %34,67 %  
Ne12749,42 %33,87 %  

Graf

10. Jaká vidíte řešení těchto problémů? Můžete zatrhnout více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Větší vstřícnost zaměstnavatelů24077,92 %64 %  
Zvýšení počtu míst ve školkách20867,53 %55,47 %  
Finanční pobídky státu zaměstnavatelům 10333,44 %27,47 %  
Větší prostor pro rekvalifikace9330,19 %24,8 %  
Změna legislativy 7223,38 %19,2 %  
Specializované kurzy pro uchazeče z této skupiny s nácvikem chování při výběrových řízeních, aby byli uchazeči úspěšnější4715,26 %12,53 %  
Poprat se s tím co mi přináší život s hrdostí10,32 %0,27 %  
což tak firemní školky- daňové zvýh. pro zamtele10,32 %0,27 %  
kriticke obdobi trva max. 2 roky!!!10,32 %0,27 %  
omezit diskriminaci žen10,32 %0,27 %  
možnost zkrácených úvazků, home office10,32 %0,27 %  
podpora firemních školek10,32 %0,27 %  
firmy pro maminky po mateřské 10,32 %0,27 %  
sebevzdelavani v prubehu materske -udrzeniZnalosti10,32 %0,27 %  
více míst na částečný úvazek pro ženy na RD10,32 %0,27 %  
možnost pracovat z domova v případě potřeby10,32 %0,27 %  
zavedení podnikových školek 10,32 %0,27 %  
Povinný odchod mužů na mateřskou dovolenou10,32 %0,27 %  
Možnost pracovat z domova na MD na částečný úvazek10,32 %0,27 %  
práce na částečný úvazek10,32 %0,27 %  
kratší úvazky, sdílená pracovní místa10,32 %0,27 %  
Je to hodně individuální10,32 %0,27 %  
vl. iniciativa maminek - udrž. si kvalifikace10,32 %0,27 %  
lepší podm. pro zkrácené prac. úvazky10,32 %0,27 %  
zřízení firemních školek10,32 %0,27 %  
více jesliček10,32 %0,27 %  
firemní školky10,32 %0,27 %  
např. práce na upravený úvazek - např.poloviční10,32 %0,27 %  
možnost částečného úvazku při rodičovské10,32 %0,27 %  
účast na kurzech, seminářích z oboru10,32 %0,27 %  
nemužu odpovědět jsem OSVČ10,32 %0,27 %  
ekonomický význam rodiny (až zkrachuje stát)10,32 %0,27 %  
prodloužení provozní doby školky10,32 %0,27 %  
systémová podpora rodin s dětmi10,32 %0,27 %  
problém je ve školkách a legislativě státu10,32 %0,27 %  
podnikové školky10,32 %0,27 %  
možnost mít klouzavou pracovní dobu10,32 %0,27 %  
matky by se občas měly zamyslet a nevymlouvat se 10,32 %0,27 %  
stále na děti10,32 %0,27 %  

Graf

11. Domníváte se, že se situace v této oblasti za poslední dobu zhoršila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18359,42 %48,8 %  
Ne12540,58 %33,33 %  

Graf

12. Čím je dle vašeho názoru toto zhoršení způsobeno? Můžete zatrhnout více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Problémy s umístěním dětí ve školkách14880,87 %39,47 %  
Většími nároky na zaměstnance11261,2 %29,87 %  
Množstvím vhodných uchazečů na pracovní pozice8646,99 %22,93 %  
Nedostatečnou legislativou a především jejím „Obcházením“.8646,99 %22,93 %  
Nedostatečná možnost rekvalifikace4424,04 %11,73 %  
Neochotou přestěhovat se za zaměstnáním2513,66 %6,67 %  
krize, na stnd pozici je výb. řízení jako na kosmo10,55 %0,27 %  
nauta10,55 %0,27 %  
nejistota na trhu práce, časté absence=vyhazov10,55 %0,27 %  
vysoká nezaměstnanost10,55 %0,27 %  
vysoká rozvodovost10,55 %0,27 %  
nesoulad provozu školky a prvozu zaměstnání10,55 %0,27 %  
"Husákovy děti" - velké množství vracejících se MD10,55 %0,27 %  
zvyšování daní -> sám hůře živím rodinu10,55 %0,27 %  
neochota ze strany zaměstnavatele přizpůsobit se10,55 %0,27 %  
Importem "demokracie" tady již totiž líp bylo !10,55 %0,27 %  
práce prostě ani není10,55 %0,27 %  

Graf

13. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena34792,53 %92,53 %  
Muž287,47 %7,47 %  

Graf

14. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-3521858,13 %58,13 %  
18-259425,07 %25,07 %  
36-454812,8 %12,8 %  
46-5571,87 %1,87 %  
56-6551,33 %1,33 %  
méně než 1830,8 %0,8 %  

Graf

15. Počet dětí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
115240,53 %40,53 %  
011029,33 %29,33 %  
210126,93 %26,93 %  
3112,93 %2,93 %  
4 a více10,27 %0,27 %  

Graf

16. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou17145,6 %45,6 %  
Vysokoškolské14638,93 %38,93 %  
Vyšší odborné287,47 %7,47 %  
Vyučen/a246,4 %6,4 %  
Základní61,6 %1,6 %  

Graf

17. Vaše současné sociální postavení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V domácnosti, na mateřské16544 %44 %  
Zaměstnanec13435,73 %35,73 %  
Student4913,07 %13,07 %  
Podnikatel143,73 %3,73 %  
Nezaměstnaný82,13 %2,13 %  
Jiné41,07 %1,07 %  
Důchodce10,27 %0,27 %  

Graf

18. Velikost místa bydliště, ve kterém žijete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100 tisíc obyvatel12332,8 %32,8 %  
5-20 tisíc obyvatel8021,33 %21,33 %  
do 1 tisíc obyvatel6116,27 %16,27 %  
1-5 tisíc obyvatel379,87 %9,87 %  
50-100 tisíc obyvatel379,87 %9,87 %  
20-50 tisíc obyvatel379,87 %9,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dvořáková, L.Rodičovstí a zaměstnání (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://rodicovsti-a-zamestnani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.