Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rodičovství a zaměstnání

Rodičovství a zaměstnání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vendula Česalová
Šetření:31. 10. 2015 - 11. 11. 2015
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:71,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění mého anonymního dotazníku. Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6989,61 %89,61 %  
muž810,39 %10,39 %  

Graf

2. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4761,04 %61,04 %  
ne3038,96 %38,96 %  

Graf

3. Hledal(a) jste práci v době, kdy jste vychovával(a) nezletilé dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5064,94 %64,94 %  
ano2735,06 %35,06 %  

Graf

4. Byl(a) jste na pracovním pohovoru tázán(a) na nezletilé dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3241,56 %41,56 %  
ano2329,87 %29,87 %  
zaměstnání jsem nehledal(a)1722,08 %22,08 %  
nepamatuji se56,49 %6,49 %  

Graf

5. Bylo pro Vás hledání zaměstnání jednoduší, když jste ještě neměl(a) děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, bylo to jednodušší3140,26 %40,26 %  
zaměstnání jsem nehledal(a)2937,66 %37,66 %  
ne, bylo to stejné1620,78 %20,78 %  
ano, bylo obtížnější11,3 %1,3 %  

Graf

6. Musel(a) jste kvůli dětem nastoupit na nižší pracovní pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nehledal(a) jsem nové zaměstnání3646,75 %46,75 %  
ne3140,26 %40,26 %  
ano1012,99 %12,99 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Máte děti?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Hledal(a) jste práci v době, kdy jste vychovával(a) nezletilé dítě?

3. Hledal(a) jste práci v době, kdy jste vychovával(a) nezletilé dítě?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnání jsem nehledal(a) na otázku 4. Byl(a) jste na pracovním pohovoru tázán(a) na nezletilé dítě?

6. Musel(a) jste kvůli dětem nastoupit na nižší pracovní pozici?

  • odpověď nehledal(a) jsem nové zaměstnání:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaměstnání jsem nehledal(a) na otázku 4. Byl(a) jste na pracovním pohovoru tázán(a) na nezletilé dítě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Máte děti?

3. Hledal(a) jste práci v době, kdy jste vychovával(a) nezletilé dítě?

4. Byl(a) jste na pracovním pohovoru tázán(a) na nezletilé dítě?

5. Bylo pro Vás hledání zaměstnání jednoduší, když jste ještě neměl(a) děti?

6. Musel(a) jste kvůli dětem nastoupit na nižší pracovní pozici?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Máte děti?

3. Hledal(a) jste práci v době, kdy jste vychovával(a) nezletilé dítě?

4. Byl(a) jste na pracovním pohovoru tázán(a) na nezletilé dítě?

5. Bylo pro Vás hledání zaměstnání jednoduší, když jste ještě neměl(a) děti?

6. Musel(a) jste kvůli dětem nastoupit na nižší pracovní pozici?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Česalová, V.Rodičovství a zaměstnání (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://rodicovstvi-a-zamestnani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.