Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rodičovství gayů, z pohledu sociálního pracovníka

Rodičovství gayů, z pohledu sociálního pracovníka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Kušková
Šetření:22. 01. 2016 - 20. 02. 2016
Počet respondentů:285
Počet otázek (max/průměr):21 / 19.74
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:67,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

DOTAZNÍK JE URČEN PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY.

Dobrý den,

     jsem studentkou třetího ročníku oboru Sociální práce VOŠ v Plzni. Jako téma své obsolvesnké práce zpracovávám problematiku rodičovství gayů z pohledu sociálního pracovníka. V praktické části práce se zaměřuji na výzkum mezi pracovníky OSPOD napříč republikou a zjištěním názorů s ohledem na rozdílnost jednotlivých krajů a dobu praxe v oboru.

Dotazník obsahuje 20 otázek, průměrná doba vyplnění činí cca 10 minut. Dotazník je plně anonymní. V případě Vašeho zájmu mohou být výsledky výzkumu zaslány na Váš email. Pokud nechcete zadávat email do dotazníkového formuláře, je možné mne individuelně kontaktovat na kuskova1@seznam.cz.

Velmi si cením Vašeho investovaného času k vyoknění dotazníku. Přeji hezké vyplňování.

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-358529,82 %29,82 %  
36-458529,82 %29,82 %  
46-504816,84 %16,84 %  
20-253512,28 %12,28 %  
55 a více3211,23 %11,23 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena23983,86 %83,86 %  
muž4616,14 %16,14 %  

Graf

3. Kraj:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezký5117,96 %17,89 %  
Olomoucký2910,21 %10,18 %  
Zlínský289,86 %9,82 %  
Jihomoravský227,75 %7,72 %  
Královéhradecký207,04 %7,02 %  
Středočeský196,69 %6,67 %  
Pardubický175,99 %5,96 %  
Karlovarský175,99 %5,96 %  
Hlavní město Praha175,99 %5,96 %  
Jihočeský165,63 %5,61 %  
Plzeňský155,28 %5,26 %  
Ústecký144,93 %4,91 %  
Liberecký103,52 %3,51 %  
Vysočina93,17 %3,16 %  

Graf

4. Doba výkonu sociální práce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 5 let10637,19 %37,19 %  
11 let až 20 let6422,46 %22,46 %  
6-10 let5820,35 %20,35 %  
20 let a více5720 %20 %  

Graf

5. Jste věřící

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17160 %60 %  
ano7225,26 %25,26 %  
nechci uvést4214,74 %14,74 %  

Graf

6. Setkali jste se ve své profesi s osobou homosexuálně orientovanou v souvislosti s péčí o dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15353,68 %53,68 %  
ano13246,32 %46,32 %  

Graf

7. Nachází se osoba homosexuálně orientovaná ve Vašem okolí, v soukromém životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, známe se jen letmo12644,21 %44,21 %  
ne8730,53 %30,53 %  
ano, jedná se o blízkého člena rodiny / blízký známý7225,26 %25,26 %  

Graf

8. Mělo by mít dítě mužský a ženský vzor v rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
myslím si, že tuto funkci může zastoupit i prarodič, nebo blízký rodinný příslušník/známý8830,88 %30,88 %  
Ano, ale ne nezbytně7526,32 %26,32 %  
Ano, je velmi důležité7325,61 %25,61 %  
Ne, myslím že záleží na charakteru osoby pečující individuelně nezávisle na pohlaví3913,68 %13,68 %  
Ne10,35 %0,35 %  
jde spíš o vzor otce a matky než ženy a muže, pokud dítěti pečující osoba je schopná vštípit fungování rodičů jako celek, nezáleží nutně na orientaci pečující osoby10,35 %0,35 %  
je to na delší odpověď, nikoli na uzavřené odpovědi dotazníku 10,35 %0,35 %  
s ohledem na stoupající rozpadající se tradiční model, kdy většina děti vyrůstá v neúplných rodinách je pro dítě spíše důležitějící stabilní pečující osoby a je úplně . Mužský a ženský vzor může dítě vnímat v rámci širší rodiny nebo blízkých známých.10,35 %0,35 %  
myslím si, že záleží na charakteru pečující osoby i případnou roli může zastat blízký rodinný příslušník nebo rodinný známý10,35 %0,35 %  
Ano, je to důležitá, ale pokud nejsjou oba rodiče, pak tuto funkci by měla zastoupit jiná osoba - prarodič, jiný příbuzný, známý.10,35 %0,35 %  
primárně ano, ale důležitá je také interakce mezi dvěma partnery, než jen jeden rodič, proto bych upřednostňovala dva rodiče bez ohledu na pohlaví před jen jedním rodičem10,35 %0,35 %  
ano, ale ne nezbytně tuto funkci může zastoupit10,35 %0,35 %  
ANO, bez vyjímek, je to přirozené, bylo to po staletí, co je svět světem. Opak je nepřirozené, umělá nahrážka.10,35 %0,35 %  
myslím si, že je dobré, aby mělo dítě obojí vzory, ale nemusí to být přímo rodiče - opatrovníci.10,35 %0,35 %  

Graf

9. Má sexuální orientace rodiče/rodičů vliv na psychický vývoj dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nemá12543,86 %43,86 %  
Ano, myslím si, že má pozitivní vliv4014,04 %14,04 %  
Ano, myslím si, že má negativní vliv2910,18 %10,18 %  
nevím31,05 %1,05 %  
může mít20,7 %0,7 %  
Ano20,7 %0,7 %  
individuálně10,35 %0,35 %  
může mít v případě, že by bylo jejich sex.chování v rodině příliš nápadné. Dítě si může tentop vzor chování následně osvojovat.10,35 %0,35 %  
vliv na psychický vývoj dítěte v péči homosexuálních rodičů bude zejména ovlivněn přístupem okolí, takže pokud je přijme jako rodina okolí, může mít pozitivní vliv, jinak opačně10,35 %0,35 %  
určitě má, ale nelze jednoznačně říci, zda pozitvní či negativní10,35 %0,35 %  
Pokud ano, tak spíš v souvislosti s veřejným míněním a jeho vlivem na dítě - negativní odezvy okolí, posměch, lítost10,35 %0,35 %  
ano má vliv, ale nelze říct,zda zpravidla pozitivní nebo negativní10,35 %0,35 %  
Ano a to jak pozitivní ta i negativní10,35 %0,35 %  
ano. myslím si, že má10,35 %0,35 %  
vždy individuální záležitost10,35 %0,35 %  
určitě má, záleží jak je podána10,35 %0,35 %  
myslím si, že má vliv10,35 %0,35 %  
záleží na tom, jak svou orientaci prezentuje ve svém okolí10,35 %0,35 %  
Ano, má vliv. Nelze jednoznačně říct, že je jen negativní nebo jen pozitivní. 10,35 %0,35 %  
ano má, jako vzor chování10,35 %0,35 %  
ano, v jistých oblastech 10,35 %0,35 %  
nedokáži posoudit10,35 %0,35 %  
Nedokážu odpovědět10,35 %0,35 %  
Ano, má10,35 %0,35 %  
záleží na tom jak je situace vnímáma okolím a jak se pak okolí k dítěti a jeho rodině chová10,35 %0,35 %  
Odpovědi nedávají smysl. Jistě, že sexuální orientace má vliv na psychický vývoj dítěte, na jeho schopnost komunikovat. Ale nedá se říct, jestli má sexuální orientace rodičů pozitivní nebo negativní vliv... To přece nejde paušalizovat.10,35 %0,35 %  
nemohu kvalifikovaně odpovědět10,35 %0,35 %  
Vliv má určitě, ale nedokážu posoudit, zda negativní nebo pozitivní10,35 %0,35 %  
zřejmě hodně záležína tom, jak moc má potřebu svoji sexuální orientaci - zejména odlišnou prezentovat na venek. Příliš se prezentovat není na místě. 10,35 %0,35 %  
vždy má vše vliv vychovatele na vývoj dítěte, tedy i sexuální orientace,ale nelze napsat zda pozitivní či negativní, nic není černo -bílé. Jaký vliv bude mít na vývoj dítěte sexuální orientace je odvislé od toho, jak s ní bude vychovatel nakládat ve svém životě, jak ji uchopí a jaký jí dává význam, respekt, takt. Je to stejné jako o každé jiný odchylky.10,35 %0,35 %  
neumím to posoudit10,35 %0,35 %  
nedokážu posoudit10,35 %0,35 %  
má vliv specificky dle fungování rodiny10,35 %0,35 %  
nelze dle mého názoru jasně říci. Záleží na mnoha okolnostech a aspektech konkrétní výchovy dítěte.10,35 %0,35 %  
není prokázáno10,35 %0,35 %  
vliv má určitě, nedokážu však posoudit jaký10,35 %0,35 %  
nelze jednoznačně určit, záleží na vlastním postoji rodiče ke své orientaci10,35 %0,35 %  
myslím se hlavní vli nemá orientace, ale o jaké osobnosti, která dítě vychovávají se jedná. Myslím si, že velmi zájímavé by bylo tyto otázky pokládat dosoívajícm dětem, které v těchto rodinách vyrůstají. 10,35 %0,35 %  
v některých oblastech může mít negativní vliv10,35 %0,35 %  
nevím nesetkala jsem se s tím10,35 %0,35 %  
na toto dle mého není jasná odpověď, záleží na charakteru pečujících osob i na povaze nezl. dítěte10,35 %0,35 %  
ovlivní, ale nakolik a zda pozitivně nebo negativně je indiviuální 10,35 %0,35 %  
má vliv pozitivní i negativní10,35 %0,35 %  
Běžná (96%) orientace má pozitivní vliv, homosexuální může mít negativní vliv.10,35 %0,35 %  
vývoj dítěte to ovlivní10,35 %0,35 %  
ano myslím si že má, nevím zda pozitivní či negativní10,35 %0,35 %  
může a nemusí10,35 %0,35 %  
Má vliv ať negativní či pozitivní, liší se to v jednotlivých případech.10,35 %0,35 %  
yslím, že samotná orientace vliv nemá, avšak na psychický vývoj dítěte může mít vliv postoj okolí k sexuální orientaci rodičů. 10,35 %0,35 %  
nedokážu říct, je to individuální10,35 %0,35 %  
vliv má, stejně jako mnoho dalších jiných věcí10,35 %0,35 %  
individuální záležitost každé rodiny10,35 %0,35 %  
Ano, nelze jednoznačně říct jaký10,35 %0,35 %  
určitě má, ale ne vždy pozitivní či negativní10,35 %0,35 %  
homosexuální orientace rodiče má negativní vliv na dítě10,35 %0,35 %  
Nevím nemohu posoudit, nejsem odborník10,35 %0,35 %  
Sama o sobě asi ne, ale spíš záleží na osobnostech, sociálnímu začlenění, přijetí okolí, samotnému nastavení i dítěte (ne každé zvládne odlišnost)10,35 %0,35 %  
nedokáži říci, jestli má negativní nebo pozitivní, nemůžeme asi vyloučit ani jedno, neboť každé dítě je individuum a bude to na ně působit různě, určitě záleží na rodiči/rodičích jak budou k dítěti přistupovat10,35 %0,35 %  
Ano i ne, na tuto otázku nelze odpovědět jednoznačně. Myslím si, že dítě může být kvůli tomuto např. ve škole zesměšňováno. 10,35 %0,35 %  
Ano má10,35 %0,35 %  
záleží na chování rodiče10,35 %0,35 %  
Má na něj vliv, naprosto stejně jako všechny ostatní aspekty v rodině. 10,35 %0,35 %  
Ano, dítě může být konforntováno s názory ve svém okolí, které nemusí plně chápat.10,35 %0,35 %  
Minimální, ale vliv rodičů je vždy nějaký. 10,35 %0,35 %  
Myslím, že nemusí mít nutně negativní vliv, pokud je s touto skutečností rodič sám vnitřně plně vyrovnaný10,35 %0,35 %  
sama o sobě ne, ale spíš kontext s tím spojený, jako reakce okolí na sexuální orientaci rodiče dítěte a tedy i celou rodinu10,35 %0,35 %  
vliv má, ale nedokážu posoudit, zda pozitivní či negativní10,35 %0,35 %  
není to jednoznačné10,35 %0,35 %  
myslím si, že má, ale záleží jak je to dítěti podáno, vysvětlováno, jak je dítě a k čemu vychováváno10,35 %0,35 %  
netroufám si hodnotit10,35 %0,35 %  
pohlaví je kulturní konstrukce10,35 %0,35 %  
Jedná se o individuální záležitost, nelze zobecnit. 10,35 %0,35 %  
má vliv, otázkou je, jaký přesně10,35 %0,35 %  
Nevím, asi to bude individuální záležitost a bude záležet na osobnostech rodičů10,35 %0,35 %  
Vliv je podle mě velmi malý a jen v malém počtu případů - ale tento vliv může být jen negativní (zejména zprostředkovaně, možným posměchem ze strany spolužáků). 10,35 %0,35 %  
Vliv určitě má, nedá se říci, jestli pozitivní nebo negativní. Záleží na osobnosti dítěte, rodiče/rodičů, jak s tím pracují apod.10,35 %0,35 %  
myslím si, že má negativní vliv a to i ve vztahu k okolí, ve kterém dítě žije - musí být konfrontováno s tím, že žije v "jiné" rodině10,35 %0,35 %  
ne,pokud jde jinak o zdravou osobnost10,35 %0,35 %  
špatně položená otázka, pokud jde o klasickou sexuálnéí orientaci, je to přinosem, pookud má rodič opačnou orientaci, může to mít negativní vliv na dítě10,35 %0,35 %  
Podle toho, jaká ta orientace je.10,35 %0,35 %  
myslím si, že nemá10,35 %0,35 %  
Zalezi na konkretnim pripadu10,35 %0,35 %  
ano, zásadní. Homosexuálové se to snaží vštěpit jako rovnoprávnou běžnou normu, která není slučitelná s přirozenou reprodukcí lidského rodu.10,35 %0,35 %  
ano, má vliv10,35 %0,35 %  
ano, opět záleží, jak rodiče dítěti danou situaci vysvětli, takže nelze jednoznačně říci, zda negativní či pozitivní vliv10,35 %0,35 %  
hodně se to odvíjí i od osobnosti dítěte, která přeci není formována pouze okolními vlivy10,35 %0,35 %  
Lepsi homosexualne orientovany par, nez pobyt v detskem domove.10,35 %0,35 %  
Hetero pozitivní, homo negativní.10,35 %0,35 %  
aká sexuálna oriantácia?10,35 %0,35 %  
Má vliv10,35 %0,35 %  

Graf

10. Souhlasíte s registrovaným partnerstvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23281,4 %81,4 %  
ne217,37 %7,37 %  
nemám v tom jasno, sám/a nevím165,61 %5,61 %  
nevím165,61 %5,61 %  

Graf

11. Mají mít homosexuálové právo stát rodiči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11941,75 %41,75 %  
ano, ale za určitých podmínek9834,39 %34,39 %  
ne, v tomto jsem konzervativní248,42 %8,42 %  
ne186,32 %6,32 %  
Ne, rozhodně ne51,75 %1,75 %  
Pouze ženy - lesbičky10,35 %0,35 %  
Pokud je to v jejich možnostech, tak ano. Ale jsem proti adopci. 10,35 %0,35 %  
Biologické rodičovství je každého soukromá věc.10,35 %0,35 %  
nevím10,35 %0,35 %  
Mám 2 odpovědi: Ano u vlastních dětí (jen žena jako matka). Ano za určitých podmínek při péči o cizí dítě - osvojení, pěstounské péči apod.10,35 %0,35 %  
Pokud mají vlastní biologocké dítě, pak ano.10,35 %0,35 %  
v době, kdy je téma v naší republice tabu, nikoli, neboť by tím dítě trpělo10,35 %0,35 %  
Nikdo nemůže nikomu zakázat, stát se rodičem (protože zákaz nelze realizovat). Každá lesba se může nechat "oplodnit" - a tím se stane rodičem.10,35 %0,35 %  
Pokud bude v dlouhodobých průzkumech dokázáno, že toto prostřední nemá o moc jiný vliv na dítě proč ne. Pokud by ale bylo dokázáno, že dítě má na opačné pohlaví zkreslený ba až odpudivý názor, bude nejspíš něco špatně. Tak jako nedokáží některé hetero páry vysvětlit dvě ženy a dva muže pochybuji, že homo páry budou svému dítěti vštěpovat do hlavy, že hetero je přirozené a oni jsou nepřirození.10,35 %0,35 %  
pokud dítě zplodí tak ano10,35 %0,35 %  
nevím....nejsem si jista a nemám ani jasno10,35 %0,35 %  
nevadilo by mi to, ale jeden z partnerů by měl být biologickým rodičem10,35 %0,35 %  
nemám v tom zcela jasno10,35 %0,35 %  
v určitých případech ano10,35 %0,35 %  
osvojit někoho není základním lidskýmprávem10,35 %0,35 %  
U některých si to dokážu představit, u jiných v žádném případě. Je to složitá otázka.10,35 %0,35 %  
Společnost na to není připravená.10,35 %0,35 %  
Pouze v jednom případě. Pokud má homosexuál dítě z předchozího vztahu, dlouhodobě žije s partnerem stejné sexuální orientace, zemře a druhý rodič buď nežije, nebo není schopen se o dítě postarat. V tom případě by měl mít možnost si dítě osvojit homosexuální partner, s nímž už dítě stejně žilo a má k němu vztah. 10,35 %0,35 %  
Nejsem v zásadě proti, ale obávám se, že naše česká společnost na to není dostatečně připravena a dítě vychovávané homosex. párem by mohlo být vystaveno posměchu.10,35 %0,35 %  
V realitě děti mají a budou mít bez ohledu na to, zda jim právo udělíme či nikoli. Z jejich orientace ale vyplývá, že děti mít nemohou s partnerem, kterého milují, to by měli přijmout. Ale realita je prostě jiná a z té musíme vycházet.10,35 %0,35 %  
Ne. Pokud nemohou mít potomka přirozeným způsobem ale náhradní cestou, tak ne. Ani v NRP děti z DD.10,35 %0,35 %  

Graf

12. Mají mít homosexuálové možnost zprostředkování náhradní rodinné péče

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale pouze registrovaní partneři7225,26 %25,26 %  
Ano5920,7 %20,7 %  
Ano, ale pouze pokud je jeden z dvojice biologickým rodičem a druhý biologický rodič není uveden nebo vysloví souhlas5920,7 %20,7 %  
Ne4816,84 %16,84 %  
Ano, i nezrušitelné osvojení124,21 %4,21 %  
Ano, ale pouze pěstounskou péči s dohledem103,51 %3,51 %  
nevím41,4 %1,4 %  
Ano, ale pouze žena s ženou20,7 %0,7 %  
Ano, ale jejich příprava jako žadatelů by měla odhalit zvýšená rizika - tím je zejména stálost vztahu, přijetí okolím, jinak si myslím, že děti umisťované do NRP už tak mají ztížený život a život s homosexuálním párem určitě není společností přijímám vždy jen kladně, takže zda-li dítě osobnostně toto ustojí opravdu nevím, ale že homosexuální lidé jsou hodní a citliví, s tím souhlasím a dítěti by dali opravdovou lásku nijak pokaženou, ale dívám-li se na potřeby dítěte, které je již ohroženo tím, že je v NRP, pak je to další riziko10,35 %0,35 %  
pšstounskou péči ano, pak jsou vychovatelé10,35 %0,35 %  
ano, pěstounskou péči s podporou, nikoliv dohledem10,35 %0,35 %  
Ne. A Vaše varianta, že jeden z dvojice je biologickým rodičem je nesmysl, protože v takovém případě se žádné zprostředkování nekoná...10,35 %0,35 %  
Ano, za podmínek odborného posouzení, kterým prochází všichni zájemnci o zprostředkování NRP10,35 %0,35 %  
ano, za daných podmínek10,35 %0,35 %  
nejsem v tomto rozhodnuta10,35 %0,35 %  
NRP je z pohledu dítěte, ne z pohledu žadatelů10,35 %0,35 %  
nemám zcela jasno10,35 %0,35 %  
jen v určitýh případech10,35 %0,35 %  
Nevím, možná by byli lepší než někteří hetero. Vnímám to spíš z pozice toho dítěte...Ne každé dítě by to mohlo dobře zvládat...Je to diskutabilní10,35 %0,35 %  
Nedokáži obecně odpovědět, záleží na individuálním případu10,35 %0,35 %  
ano, ale více se zaměřit na stabilitu partnerského vztahu10,35 %0,35 %  
záleží na individuálním posouzení10,35 %0,35 %  
nedokoáži odpovědět, je to složitá problematika, mělo by se ke každému případu přistupovat individuálně, na mezioborové úrovni10,35 %0,35 %  
Vždy je třeba zohledňovat zájem dítěte, pokud by to tedy bylo v jeho zájmu, tak proč ne? Rozhodně by to nemělo být paušálně, ale po zvážení všech aspektů a s vyjádřením odborníků. 10,35 %0,35 %  
ano, ale za specifických podmínek10,35 %0,35 %  
Ne. Potlačuje se symsl biologické rodiny. 10,35 %0,35 %  
Nevím, je to příliš složitá otázka na takto rychlou odpověď.10,35 %0,35 %  

Graf

13. Myslíte si, že je společnost ohledně homosexuality a možného rodičovství dostatečně informovaná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne22679,3 %79,3 %  
ano5920,7 %20,7 %  

Graf

14. Jaká je dle Vás míra tolerance v ČR k homosexualitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nízká12945,26 %45,26 %  
neutrální11640,7 %40,7 %  
vysoká4014,04 %14,04 %  

Graf

15. Jak vnímáte homosexualitu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevadí mi42,22 %1,4 %  
normálně 42,22 %1,4 %  
Nevadí mi.31,67 %1,05 %  
jako běžnou součást života21,11 %0,7 %  
nemám s ní problém21,11 %0,7 %  
dobře21,11 %0,7 %  
Velmi záleží na jednotlivci. Nesoudím lidi podle sexuální orientace.10,56 %0,35 %  
Jako vrozenou věc, se kterou se nedá nic dělat. Více ale toleruji lesbické ženy.10,56 %0,35 %  
Ve společnosti jí toleruji. Nemám s tím problém.10,56 %0,35 %  
Je mi homosexuálních lidí fakticky líto, protože za to jak se narodili nemohou, ale nelíbí se mi, když jdou proti zdi za každou cenu, nechtějí přijímat svou odlišnost a mnohdy svou odlišnost považují za něco extra. Ale jsou-li skromní, nijak zbytečně nevyčnívající, když mají stálého partnera svého pohlaví a nijak to dál nerozebírají, tak je to ideál. Je mi líto zejména těch, kteří se svou orientací trápí a hledají. Vážím si těch, kteří se otevřeně přiznají a žijí tak, aniž by se zviditelňovali.10,56 %0,35 %  
ostatní odpovědi jako součást člověka, který si svou orientaci nemohl vybrat, je mu dána
je to zcela normální jev
jako normalitu
určitě jako odchylku, ale nepohoršuje mě
jako součást běžného života
Je to jinakost, kterou osobně nechápu, ale snažím se ji tolerovat a respektovat.
jako součást dnešní společnosti
Jako odchylku od normy. Mám za to, že negativní dopad má na samotné homosexuální jedince. Psychický tlak spojený s přiznáním homosexuality, následná deprivace závislá na odezvě nejbližšího okolí má za následek vzdor vůči většinové společnosti a tzv. tvrdé postoje samotných homosexuálů k většinové společnosti
jako běžnou- každý jsme v něčem odlišný
Homosexualita mi nevadí, pokud je přirozená.
kladně, je to součást naší společnosti
bez problémů
součást společnosti, běžná věc
normálně, když se necucaj na veřejnosti, tak mi to nevadí.
Nevadí mi, každý má právo na lásku a to jakoukoliv.
jako druh sexuální orientace, neřešeím ji, je to součást života lidí
něco ne zcela přirozeného, odchylující se od Božího řádu
co se týká sexuality nemají na výběr, pokud jim partnerský vztah funguje, pak je jedno jestli jsou partneři homosexuální nebo heterosexuální
stejně jako heterosexualitu, jako normálnost
přirozená součást naší společnosti
Nemám s tím problém, ale nemyslím si, že je to něco, co bychom měli vyzdvihovat, což se v poslední době děje. Status rodiny jako takové je stále ve větším rozpadu. Homosexualita není něco, co odsuzuji, ale nemyslím si, že je třeba uctívat plnohodnotnou rodinu. Jsem zásadně proti náhradní péči v sousvisloti s homosexuálními páry.
jako přirozenou součást života
Co to je za otázku? To je jako ptát se 'Jak vnímáte malou postavu'. Jistě chápete :)
jako život dvou stejných pohlaví
Jako běžnou součást života, jako jednu z forem partnerského soužití...
zcela normálně
respektuji ji
alternativní sexuální orientace, která má v populaci nižší zastoupení, než heterosexualita, ale neznamená to, že jde o patologii
Co je kolem nás
Nic proti homosexualitě nemám. Mám neutrální přístup.
neodlišuji homosexualitu, vnímám jí jako běžnou věc ve společnosti
nevadí mi, pokud je v normě
jako běžný jev ve splečnosti, vnímám ale, že společnost je více tolerantní k lesbickým ženám než k mužům gayům
To je to samé, jako se ptát, jak vnímáte heterosexualitu?
nemám s ní žádné problémy
Může se to stát komukoli, není to důvod k odsouzení. Nese to svéproblémy v běžném životě, především ve vníání společnosti.
Naprostá tolerance, nevadí mi.
Vnímám ji jako danou orientaci a toleruji ji.
Jako odlišnost. Záleží na jednotlivcích, jak se s ní vypořádají. Poznala jsem několik lidí s touto orientací a některé považuji za velice noblesní lidi.
jako určitou jinakost člověka tzn. každý jsme nějaký
neutrálně, respektuji ji, jsem pro odbourávání předsudků a stigmatizace těchto osob, které můžeme zařadit do skupiny LGBT+
jako nemoc, jinakost
Prostě existuje
Jako jeden ze způsobů sexuality a životního postoje.
zásadně negativně
je mi to jedno - posuzuji člověka
Jako běžnou a neobvyklou věc dnešní doby. Je to každho svobodná volba.
Jako fakt a skutečnost že lidé jsoui různí..
jao běžnou věc, dotyčný za svou orientaci nemůže, je vrozená. je to jako, když je někdo pravák a druhý levák
jako sexuální orientaci, kterou jedinec nemůže ovlivnit
jako danou a vrozenou obtíž, ze kterého pramení řada přirozených omezení
Jako součást osobnosti.
prostě to tak je
Vnímám to neutrálně, nijak výrazně to nepodporuji, ale vůbec to neodsuzuji
Jako JEN jeden z aspektů člověka, lidské bytosti.
pokud nejsem nucena sledovat sexuální projevy, je to pro mne součást moderní společnosti
Jako běžnou záležitost vyskytující se v každé společnosti.
patří to k životu, neříším to příliš
zaujímám neutrální postoj
Je to vztah nenormální. Chováním některých těchto jedinců na veřejnosti až nemorální !!
Jako úchylku - řadím ji na úroveď pedofilie, zoofilie, a pod., jen dopad má jiný rozměr.
jako přirozenou věc a city člověka
nijak, neřeším to, vnímám to jako přirozenou věc
s homosexualitou nemám problém, nezáleží na sexuální orientaci ale na tom jak se člověk chová, jedná apod.
vnímám to jako něco přirozeného, neosduzuji to, však jedná se o velmi kontroverzní téma zejména z hlediska péče o dítě, kdy je nezbytné posoudit mnoho různých aspektů z různých odborných hledisek
jedna z více forem sexuálních orientací
Homosexuální orientace mne nijak nepobuřuje. Homosexualitu lze pozorovat u velkého množsví živočišných druhů a většinovou společnost to kupodivu nepobuřuje. Je potřeba se na tyto osoby dívat jiným pohledem. A také si naivně myslet, že máme v republice velké množství kvalitních heterosexuálních rodinin, když neustále narůstají statistiky rozvodů a boje o svěření dětí do výchovy jsou stále více agresivní na úkor potřeb dítěte.
neuvažoval jsem nad tím, tito lidé mezi námi žijí, neodsuzuji je
nevnímám to, každý je jaký je
přirozeně
jako druh sexuální preference, hodnotím sexuální preferenci bez předsudků
jako zcela přirozenou věc
Jako přirozenou věc, odchylka z průměru.
je to jen a jen na té konkrétní osobě, pokud to tak cítí, proč v tom bránit,každý má právo být spokojený,mít někoho,nebýt sám
Jako velký uzel na životě tohoto jedince, i celé jeho rodiny, která tuto nelehkou životní roli nese s ním, a vnímá, v čem je takový člověk omezen oproti většinové populaci.
Jako odlišnost, kterou je třeba respektovat a tolerovat. Homosexuálně orientovaní lidé mají mít možnost společně žít, mají mít stejná ekonomická práva jako manželé. To ale neznamená, že by měli mít registrovaní partneři zcela stejná práva jako manželé. Manželé jsou muž a žena, lidé, kteří od přírody mají možnost mít děti. Pokud tu možnost z nějakého důvodu nemají (nebo i když ji mají), mají mít možnost náhradní rodinné péče. Muž+muž, ani žena+žena mít děti nemohou. Není důvod jít proti přírodě, křivit funkci rodičovství, manželství.
neutrálně, je to každého věc
jako běžnou záležitost
jako něco co tady bylo, je a bude a my to musíme respektovat
Pokud mi něvnucují své přesvědčení je mi jedno co si kdo dělá za zavřenými dveřmi. Pokud mi ale začnou vštěpovat, že je toto přirozené, souhlasit stím nebudu. Ve zvířecíříši jsou dvě samičky tolerované ale dva samci jsou okamžitě odvrhnuti a zabiti.
jako přirozený jev, vyskytující se také mimo lidskou skupinu
Jako součást života. Nemám potřebu ani právo odsuzovat jedince za jejich sexualitu.
člověk si ji nezvolí, musí se naučit s ní žít, poznamená jeho život ve všech sférách, hlavně přeji všem homosexuálům tolerantní okolí
OK
Anažím se být tolerantní, je ot satv, který si sám nikdo nevybral a domnívám se, že postavení homosexuálů není srovnatelné s většinovou populací.
Nemám negativní postoj, pakliže vystupování osob je v souladu s běžnými pravidly společenského chování.
nedokážu vyjádřit
Obecně mi nevadí, ať si každý dělá, co je libo. Nevadilo by mi, pokud by vychovávali děti. Na hlavu mi však přijde, aby mělo dítě v rodném listě dvě maminky, nebo dva tatínky, k plození je vždy potřeba muž a žena.
Sexuální orientace na stejné pohlaví...
Jako něco, co tu je a odedávna bylo.
zaměření na stejné pohlaví, prožívání náklonnosti, zamilovanosti a lásky vůči osobě setjného pohlaví
Homosexualitu vnímám jako jeden z typů sexuální orientace. Nevadí mi, pokud se nedává příliš najevo. Extrémní projevy mi ale vadí i u heterosexuálních párů.
toleruji
jE TO FENOMÉN DNEŠNÁ DOBY.
jako součást života, budu ale raději, když se nebude týkat mých dětí, i když vím, že toto nezměním
vnímám to jako naprosto běžnou věc, a nevicím důvod, proč by homosexuální páry nemohly vychovávat děti, když jim budou schopni poskytnout péči, kterou jim biologická rodina neposkytla. Řešení vzorů, co se týká druhého pohlaví není otázkou jen homosexuálnů, v dnešní době rozvedených a neúplných rodin není vyjímkou, že se matka nastěhuje i s dětmi ke své matce a žijí společně jen dvě ženy, tak jaký je v tom rozdíl? myslím si, že žádný.
Neřeším.
Je to o lidech. S některými problém nemám žádný, jiní mi vadí po lidské stránce. Beru to tak, že se tak narodili a není to pro ně jednoduché to přijmout. Dokážu si představit, že u některých by dítě v rodině mohlo být bez problémů, ale z generalizování mám obavu.
je to pudové, homosexuální člověk se své orientaci neubrání, vnímám to jako přirozenou věc i když společností opovrhovanou, protože se dlouhou dobu o homosexualitě nemluvilo nebo nemohlo mluvit, preferoval se vzor otec x matka
Nevidím na ní nic špatného, urážejícího apod.
jako něco co se nedá změnit, věc kterou dotyčný i okolí musí přijmout jako fakt
Prostě tu je.
Nijak. Nerozlišuju, kdo koho miluje a proč. To je každého věc.
Respektuji, že jsou lidé s touto orientací a chovám k nim úctu.
nemám problém
Normálně.
jsem tolerantní
Jako součást běžného života za kterou není nutné se stydět
Jako vývoj lidí a vztahů současnosti
nevím, nijak zvláštně
patří k životu
je to o lidech, jejich chování, činech a osobnosti, o hodnotové, ne sexuální orientaci
jde o normální stav, ale ve společnosti procentuálně méně zastoupený.
orientaci člověka - někdy danu vývojem někdy vynucenou okolnostmi
Jako nic špatného, nevidím důvod proč hledat odlišnosti
přirozeně, je mi jedno, jaké je člověk orientace, ale jaký je
složita otázka, ještě složitější odpověď, jsem tolerantní, nemám problém o této problematice hovořit, můj postoj je neutrální, lidi neodsuzuji ani za vyznání ani za jejich orientaci
neměla by se stavět na odiv
jako typ existence zdánlivě svobodných subjektů
Homosexuální orientaci respektuji.
Jako přirozenou sexuální orientaci, někdo má rád ženy někdo muže někdo obojí, nevidím v tom problém je to ,, každého věc,, Respektuji homosexualitu jako normální orientaci, není to nic špatného.
Kladně
nevadí mi, neobtěžuje mě, ráda s nimi hovořím
jako přirozenou součást společnosti
Jako jinou sexuální orientaci, osobní věc každého
Neutrálně, neřeším ji. S výjimkou adopce dětí.
Jako skutečnost, že toto nejsou schopni lidé ovlivnit, prostě se s tímto zaměřením narodí, a proto by jsme k tomuto měli my všichni tak přistupovat.
Stejně jako heterosexualitu
jako odchylku od "normy" - je třeba ji respektovat, nikoliv protěžovat
Je to sexuální orientace na partnery stejného pohlaví, osobně nemám vůči homosexuálům žádné negativní pocity
Jako nepřirozený jev, který je mnohdy nastartován různými, ne zrovna známými faktory
nevadí mi, každý má právo být s někým šťastný
nevnímám homosexuály jinak než heterosexuály.
něco, co člověk neovlivní a co mu v naší společnosti hodně ztíží život
jako odlišnost, ne nemoc, ne úchylku
Negativně, destrukce přirozených vztahů, jedna z oblastí rozkladu společnosti s negativním dopadem do běžného života.
nevím, moc se mi to nelíbí. Ale pokud je ten člověk štastný s osobou stejného pohlaví, tak ať je.
ekvivalentně s heterosexualitou
jako hřích
Jako jednu ze sexuálních abnormnalit, se kterou se člověk narodí a nemůže ji nijak ovlivnit, jen se s ní naučit žít.
Jako něco nepřirozeného, proti přírodě, ale rozumní homosexuálové mohou být velmi dobrými rodiči, jejich sexuální orientace v tomto případě nehraje roli.
naprosto normalni vec
Jako lidskou sexualitu
Nemam s tim problem, ale jsem proti tomu, aby si adoptovali dite
Díkybohu žijeme v západním světě, který vzešel z křesťanství a humanismu. Díky těmto "ideám" musí vzdělaný člověk souhlasit s tím, i když mu to může být proti srsti, že jsme každý svobodnou bytostí a k tomu patří svoboda pohybu (migrace), svoboda slova a mnohé další vč. svobody ve výběru partnera.
Nijak zvláštně.
Normální lidé.
Je vrozena, namam s ni problem.
Myslím si, že je to osobní věc každého člověka.
Pokud neobtěžují mě tak postoj neutrální, ale jsem proti neustálé propagaci a chlubení se s tím, co není v normě.
jako pochopitelný jev
nemám problém narodili se tak, a je to jejich přirozenost a ta ovlivnit nejde, jsou to lidé jako my
jako běžnou součást společnosti
nechutný
Jako přírodní úchylku.
Něco nepřirozeného
Jako něco naprosto normállního.
sú to lezby a gejovia.
príde mi to v celku normálne kým s tým dotyčný neotravujú spoločnosti ako napríklad registrované partnerstvá alebo adopcia deti
15988,33 %55,79 % 

Graf

16. Jaké děti by dle Vás měly být vhodné do NRP homosexuálních párů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
biologické dítě jednoho z partnerů13547,37 %47,37 %  
všechny děti11239,3 %39,3 %  
větší děti, které již mohou vyjádřit svůj názor, zda k takovým rodičům chtějí7425,96 %25,96 %  
žádné děti4616,14 %16,14 %  
děti obtížně umistitelné3612,63 %12,63 %  
malé děti207,02 %7,02 %  

Graf

17. Pracujete v oboru sociálně-právní ochrany dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22478,6 %78,6 %  
ne6121,4 %21,4 %  

Graf

18. Setkali jste se zprostředkováním pěstounské péče homosexuálně orientovanou osobou na Vašem OSPOD?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19386,16 %67,72 %  
ano2410,71 %8,42 %  
Ano, ale v době žádosti jsme o tom nevěděli73,13 %2,46 %  

Graf

19. V případě, že by se na Váš OSPOD dostavil homosexuálně orientovaný muž jako samožadatel o PP

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přistupovala bych k němu, jako k jakémukoli jinému samožadateli16675,45 %58,25 %  
Bojoval/bych s předsudky, ale zachovala bych se profesionálně3214,55 %11,23 %  
Snažila bych se ho odradit31,36 %1,05 %  
nestalo se mi to10,45 %0,35 %  
tuto oblast nemám na starost10,45 %0,35 %  
Agendu PP nevedu10,45 %0,35 %  
NRP zajišťují kolegyně10,45 %0,35 %  
Jednala bych dle zákonného postupu, ale nesouhlasím s tím.10,45 %0,35 %  
nepracuji za úseku náhradní rodinné péče, nýbrz péče o rodinu a dítě - se žadateli NRP se tak nesetkávám10,45 %0,35 %  
tuto agendu nevykonáváme, nemohu posoudit10,45 %0,35 %  
nevím10,45 %0,35 %  
jako profesionální pěstoun by dle mé znalosti poměrů neměl šanci projít na Krajském úřadě. Ačkoliv bych mu chtěla dát stejné šance jako ostatním, nevidím tento otevřený přístup v sociální sféře.10,45 %0,35 %  
vedl bych s ním dialog - jedná se o práva dětí - né rodičů, či pěstounů10,45 %0,35 %  
Odmítla bych s ním jednat10,45 %0,35 %  
Zachovala bych se profesionálně10,45 %0,35 %  
Zjistil bych si skutečnosti, které omezí riziko pedofilního chování a potom bych se rozhodl jak dál10,45 %0,35 %  
mám určité předsudky o stabilitě jehor odinného prostředí, více bych ho prošetřovala, ale měl by stejné postavení jako ostatní10,45 %0,35 %  
umožnil bych mu PP neboť jiný postup by byl v rozporu se zákonem10,45 %0,35 %  
nedělám přímo NRP10,45 %0,35 %  
na NRP jsou vyhrazené pracovnice, já mezi ně nepatřím10,45 %0,35 %  
Naštěstí nemám tuto agendu na starosti.10,45 %0,35 %  
Nevím, tuto agentu nemám v kompetenci. 10,45 %0,35 %  

Graf

20. Myslíte si, že bude ovlivněna sexuální orientace dítěte, vyrůstajícího v homosexuální rodině?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11340,65 %39,65 %  
Ne, myslím že na tom nezáleží11240,29 %39,3 %  
Ano4114,75 %14,39 %  
Ano, rozhodně124,32 %4,21 %  

Graf

21. Vyjádřete svůj názor na rodičovství homosexuálních párů, zejména mužských párů.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NESOUHLASIM21,21 %0,7 %  
U homosexuálního páru může mít dítě více zabezpečeny své potřeby než v některých rozvrácených biologických rodinách10,61 %0,35 %  
S rodičovstvím s případě mužských párů nesouhlasím, přikláním se k lesbickým párům.10,61 %0,35 %  
Myslím, že muži dokáží být kvalitními rodiči. Nemám s takovým řpípadem zkušenosti, nedokáži posoudit.10,61 %0,35 %  
Máme jeden homosexuální pár, který pečuje o dítě v NRP, jsou to ženy. U mužů mám opravdu hodně otázek, na které bych při přijetí žádosti chtěla odpovědi a pokud bych neměla vážné pochybnosti, nebránila bych, ale pokud by se mi něco fakt nelíbilo, tak bych nesouhlasila. Každopádně bych i gaye poslala dál k posouzení a určitě bych je všechny neházela do jednoho pytle. Mohou mezi nimi být opravdu dobří rodiče.10,61 %0,35 %  
nelze obecně názor vyjádřit, závisí na páru, jeho situaci, stabilitě vztahu atd.10,61 %0,35 %  
pokud mají skutečný zájem vychovávat dítě, neměla by jim v tom společnost bránit. I tak to budou mít těžké . A i to dítě se bude setkávat se zněčnými předsudky a posměchem.10,61 %0,35 %  
xxx10,61 %0,35 %  
V dnešní době, kdy tolik dětí nevyrůstá v rodině, si myslím,že i dva muži jsou schopni dát dítěti pěkné dětství. Záleží na osobnosti těchto mužů. 10,61 %0,35 %  
nemám zkušenosti10,61 %0,35 %  
ostatní odpovědi Úplně jej nezavrhuji, ale rozhodně nepreferuji. Může být řešením, pokud selhává standardní rodina, případně v případě náhradní rodinné péče za předem stanovených podmínek a pravidel.
nevadí mi to
Jsou to lidé, kteří i kvůli svému hadicapu jsou ochotni věnovat dítěti velmi mnoho po psychické i fyzické stránce. Myslím, že by se ale mělo počítat s průpravou těchto párů na rodičovství, zejména pak přístup k dítěti ve věcech jejich sexuální orientace a ochranou dítěte před negativními odezvami okolí.
Obdobný jako rodičovství heterosexuálních párů. Dá se říct, že u homosexuálních párů očekávám, že si své přání mít dítě zodpovědně rozmysleli.
nejsem schopna se vyjádřit, neznám žádný z takových párů; zkušenost mám pouze s péči homosexuální ženy o svou mladší sestru
Jsem zastáncem klasických rodin - muž, žena, dítě (děti). Nemyslím si, že by děti měly vychovávat páry stejného pohlaví.
v naší společnosti není obvyklé, ale mělo by se umožňovat
Domnívám se, že péče bude dobrá, ale budou bojovat s okolím a to bude pro ně velice těžké, protože i děti jsou toto schopny zvládnout, ale dospělí jim budou házet klacky pod nohy. tomhle
Myslím, že by se starali stejně jako běžná rodina. Možná by se dítětí věnovali i víc, než běžná rodina.
Nevadí mi, když budou mít dítě i tyto páry, ale měli by dítě učit od mala, že má právo být heterosexuální.
Rodičem může být každý, proč ne i muž z homosexuálního páru...
je to zcela individuální, možná pro dítě lepší než když vyrůstá v ústavu, těžké hodnotit
mají právo na rodičovství
nemám s tím problém. lepší dítě u homosexuálů, kteří ho budou milovat než v rodině, kde je třeba zanedbávané
záleží na kvalitě člověka nikoliv na pohlaví
Naše společnost není připravená na to, aby respektovala homosexuální pár jako rodiče. Nemyslím si, že by to byli špatní rodiče, ale jde o to, že jejich děti by se setkávali s posměšky, šikanou a nepřijetím od ostatních.
Nevhodné. Ať se jedná o jakkoliv skvělé lidi, což mnohdy jsou. Dle mého názoru je nezbytné poskytovat oba vzory - jak ženský, tak mužský. Je třeba podporovat rodiny!!
každý má právo být rodič
stejný jako názor na ostatní rodiče, buď jsou dobří rodiče nebo nejsou
lépe dobrá náhradní rodina než ústavní péče
Genderově diskriminující otázka.
nemám proti nim výhrady
nevidím na tom nic špatného, je to stejné jako péče jiného rodiče, záleží na konkrétních lidech
důležité je posouzení osobností žadatelů a jejich předpokladů pro výchovu dítěte, ne jejich pohlaví, či sexuální orientace
Nedělám rozdíl mezi mužským či ženským soužitím. K homosexuálním párům se stavím neutrálně.
Myslím si, že pro děti to může být složité zejména vzhledem k předsudkům společnosti.
Domnívám se, že homosexuální páry mohou být v některých případech lepšími rodiči než rodiče heterosexuální.
Stále lepší rodičovství mužských párů než ústavní péče.
souhlasím s rodičovstvím homoseksuálních párů, bez rozdílu dvěženy nebo dva muži
Mužský, homosexuální pár mohou být dobrými rodiči, tak jako pár heterosexuálních. V dnešní době je rozvodovost 50%, a mnoho dětí žije jenom s jedním rodičem, nebo vyrůstá s nevlastním otcem, matkoum, kdy vztahy k těmto přiženěným osobým nebývá vždy dobrý. Když může již např. pátý "strejda" vychovávat dítě své manželky, proč nemůže dítě vychovávat muž s mužem. Sex. orientace je věc biologiká, a v naší demokratické zemi, kdy děti jsou o všech věcech dobře orientované a mají přístup na internet, a dostupnost mnoho odborných knih, těžko věřit tomu, aby by homosexuální pár ovlivnil biologkou výbavu dítěte.
nezáleží na tom, jestli je homosexuální pár mužský či ženský, ale pouze na tom jaká péče a láska bude dítěti poskytována
Pokud se jedná o biologického rodiče jednoho z partnerů, je to jeho rozhodnutí, dítě v tomto prostředí žije od narození, považuji za možné. Jsou zde i další rodinné vazby. Pro NRP v tomto případě nejsem, děti vhodné do NRP mají řadu vlastních problémů, které si nesou a potřebují řešit.
Myslím si, že takto rodina může fungovat naprosto běžně. Vždyť většinou mezi homosexuálními partnery muži bývají role rozděleny "žena", "muž".
jsem přesvědčená, že mužský homosexuální pár může být dobrým rodičovským párem, stejně jako ženský, stejně jako smíšený. Vždy záleží na tom, zda jsou schopni rodiče působit zejména jednotně a v souladu s morálkou.
mohou být dobrými a milujícími rodiči, záleži na osobnosti a povaze, ne na orientaci
nemám zkušenosti z praxe, nejsem ani profesně vyhraněná pro tuto problematiku, nemám valdiní info, ale osobním přístupem k problematice mám názor, že proč ne :-). Je-li dítě obkopeno láskou, pocitem bezpečí, jistoty, respektu, jsou-li mu uspokojovány standardně jeho potřeby, dítě se adaptuje na své okolí ve kterém vyrůstá přirozeně. Navíc hodně stavím na tom, že sexualita páru patří do soukromí.
neschvaluji to, ale rozumím potřebě těchto lidí mít někoho koho má rád a mít se o koho opřít
Nevím, možné je všechno
mám proti homosexualitě averzi!!!!!
nevím
Nejsem proti tomu, ale byla bych prot to, aby se u homosexuálních žadatelů o nrp více specifikovaly psychotesty s ohledem na odkrytí případného zneužívcání dětí. Myslím si, že je důležité, že dítě bude v rodině ať je homosexuální či nikoliv než aby bylo v ústavní péči nebo afunční rodině, která neplní ani základní povinnosti v péči.
ne špatné
rozhodně je to pro děti lepší, než vyrůstat v ústavní péči
výchovná kompetence jedince nesouvisí s jeho sexuální orientací
Všichni lidé, kteří se chtějí postarat o děti v rámci NRP si zasluhují obdiv a podporu v jejich snažení. Rodičovství homosexuálů mimo NRP je však nepřirozená a asi často i velmi bolestná a smutná.
Musí se jednat o řádně prověřený pár, pokud splní podmínky nemám s tím porblém.
lepší dva pečující otcové nebo dvě matky než pár rodočů různého pohlaví, kteří se nedokáží domluvit
Nechci omzeovat, ale vzhledem k jejich homosexualitě, bych prosazovala vyšetření u specialistů.
Otázka není relevantní, stejně jako "Je lepší otec nebo matka?" Jsou výborní rodiče, a na druhé straně škály jsou rodiče, kteří potřebují pomoc společnosti, aby péči o děti vůbec zvládli. Pohlaví v tom nehraje roli, jen (nezvratné) rozhodnutí věnovat čas a prostředky péči o dítě, spojit svůj život s (cizím) dítětem.
osobně jsem se s takto fungující rodinou nesetkala, nemohu tedy soudit
Nemám žádný vyhraněný názor na mužské ani ženské homosexuální páry.
je pravda, že u žen se nad rodičovstvím nezamýšlím, u mužů asi ano. Ale záleží na situaci, tím, že je mž homosexuál neznamená, že bude špatným otcem.
Co není zakázáno, je povoleno.
Myslím si, že okolí by tuto skutečnost přijalo, ale dítěti bude chybět vzor druhého pohlaví. V rozvedených párech také vzor chybí, ale dítě žije v jinak uspůsobeném prostředí. Mám zkušenost s klienty, že se nechá sexuální orientace v období puberty ovlivnit prostředím!
dle mého názoru u dítěte nezáleží, kdo mu lásku dává - zda je heterosexuál, či homosexuál. Mám za to, že homosexuální páry mohou být v určitých případech lepšími rodiči, než ti biologičtí a mohou dítěti dát zázemí, lásku a hlavně pocit bezpečí.
jsou schopni se plně postarat o dítě
důležité je, aby se k dítětí chovali dobře, je důležité, aby dítě vidělo i ženský vzor, toto je možné zajistit prostřednictvím dalších členů rodiny (např. babička, teta),
nezbytnost opačného pohlaví jako vzoru, nerozlišuji, zda se jedná o pár MM nebo ŽŽ, vždy je nezbytné zajistit vzor opačného pohlaví, neboť u mužů i žen dominuje určitá oblast v chování, výchově, atd. a je nezbytné toto dorovnávat
nemohu se vyjádřit obecně, stejně jako u heterosexuálů je každý případ individuální
Je to osbnosti člověka. Určitě je nepovažuji za méněhodnotné pro výchovu dítěte. Ženský prvek může zajistit širší rodina a známí.
je to méně přirozené než ženský pár, ale dobrými rodiči mohou být i mužské páry
nemou se vyjádřit, pokud jsem se s tím ještě nesetkala
otázka vnímání společnosti a postavení dítěte v tomto prostředí ne vždy zcela tolerantním
nevidím na tom nic špatného, spokojené dítě v rodině je lepší než týrané dítě u biologických heterosexuálních rodičů či dítě v ústavní výchově
Myslím, že spousta homosexuálních párů by dokázala vychovávat děti lépe než páry heterosexuální.
Nezáleží na homosexualitě, na tom, zda jde o ženy, muže, ale na osobních vlastnostech každého člověka.
naše společnost na tuto možnost není rozhodně připravena,měli by to hodně těžké
Pokud jde o otce dítěte, a matka je tzv. k ničemu, uznávám, že tento muž má právo na soukromý život podle své orientace. Obávala bych se však reakcí okolí, kterým by pak dítě muselo čelit (zejména dětský kolektiv dokáže být ve své bezprostřednosti až krutý ).
nerozlišuji mezi mužským a ženským párem
Nebude se měnit sexuální orientace dítěte, ale budou mu chybět vzorce chování muž - žena. Dcera nebude mít u dvou mužů ženský vzor a naopak.
mají na to stejné právo jako ženy
nemám vůči rodičovství homosexuálních párů žádné výhrady
Můžou lepšími, stejně dobrými ale i klidně horšími rodiči než když dítě vychovává muž a žena. Záleží na osobnosti a dalších faktorech
Pokud mají možnost si dítě pořídit (náhradní matka) není problém --> stejně jako v předešlé otázce "pokud by byl jeden biologický rodič a druhý stím souhlasil".
Zastupuji práva dítěte - né homosexuálních párů - pokud se člověk narodí jako homosexuál je přirozené, že nemá dítě
Nemyslím si, že dobrá péče o děti nějak souvisí s pohlavím.
nemám v této otázce jasno, přestože v rodině máme homosexuálního muže žijícího v páru, ale spíše s e kloním, aby mužské homosexuální páry neměly možnost osvojit děti
homosexualitu není pro kompetence rodičů důležitá
Mám velmi pozitivní zkušenost a zanedbaný chlapec vyrůstající v biologické rodině v pěstounské péči homosexuálně zaměřených mužů dohnal opoždění ve vývoji a v nové rodině je spokojený a šťastný.
Důležité je, aby byli dobrými rodiči a měli dobré výchovné předpoklady.
Nemohu se vyjadřovat k rodičovství. Stále se ptám, jak se s otázkou homosexuality rodičů vyrovnává samotné dítě /i mimo realizaci NRP/
Nevadí mi, ale vždy by se mělo jednat o dítě, kde jeden z mužů je biolgickým otcem.
nemám jasno
Nevidím na tom nic špatného... Proč by homosexuálně orientovaný člověk nemohl být dobrý rodič? Mrzí mě, že lidé, kteří o děti chtějí pečovat a chtějí být dobrými rodiči, jimi být nemohou, jen proto, že jsou homosexuálové. Alespoň ne oficiálně. Je spousta heterosexuálních rodičů, kteří by jimi být spíše neměli...
pokud mají lidské osobnostní a morální předpoklady k výchově a péči, tak mohou poskytnout dobré zázemí jako kterýkoliv jiný pár (homosexuáln není pedofil)
lépe vnímám rodičovství u žen, něž mužů, ale můžou stejně tak dobře i muži děti vychovávat
ojedinělé, proto se to zdá být "divné"
Nevadí mi rodičovství. Vadilo by mi ale, pokud by při zprostředkování NRP měli homosexuální páry stejnou výchozí pozici jako heterosexuální páry. Heterosexuální páry by měly být vždy zvýhodněny.
nemám
chybí žena, matka
chybí mi klasický model rodiny: matka, otec, dítě
nejsem vůbec proti a pokud by to šlo, tak se pod to podepíšu
Jak jsem řekla, je to o lidech.
myslím si, že pro děti je důležité vyrůstat v rodině - což znamená mít jedno zázemí, dům, někoho kdo se o ně bude starat, bude o ně mít zájem, obavy, budou s ním prožívat to dobré a tohle mohou zažít i u homosexuálních párů, ať mužských či ženských, je mnoho dětí u špatných rodičů, kteří si je neváží, trápí je nebo v domovech nato, aby jsme vybírali jestli smí nebo nesmí být u homosexuálů
Je to podle mého názoru lepší varianta než aby dítě vyrůstalo v DD, mohou jim (dětem) dát lásku, domov apod.
Nejsem proti výchově dětí u homosexuálů, pokud je jeden z nich biologický rodič. Pokud jde o náhradní rodinnou péči, nejsem zcela pro přidělování dětí, které by měli homosexuální vzor. Pokud je společnost ještě nastavena tak jak je. Společensky na to zde nejsme připraveni.
Nemám, co k tomu napsat. Rodiče mne zajímají jen podle toho, jak milují své děti a jak jsou schopni se o ně postarat. Nic víc, nic míň.
Podporuji výchovu dítěte heterosexuálním párem.
i oni mohou být dobrými rodiči
nemám s tím problém
O dobrém rodiči nevypovídá sexuální orientace.
V případě mužských párů, nezbytně bude dítěti chybět ženský vzor.
Každý může svým způsobem dítě vychovávat, proč ne muži ?
U dětí, které dokáží posoudit život v takové rodině nic nenamítám, musíme mít ohled na to, že jsme orgán sociálně-právní ochrany dětí a zájem dítěte je v tomto případě nad zájmem rodičů či partnerů, v současné době se bojít, že dítě vyrůstající od dětství u homosexuálních rodičů by bylo vystaveno neadekvátní reakci okolí, což by dítě samotné mohlo ohrozit. Jinak osobně bych rodičovství těchto párů nebránil ,ale společnost na to není zatím připravena.
Rodinná konstalace by byla velmi složitá, ale pokud by se jednlo o vyrované osobnosti, nemuselo by to pro dítě být nutně špatné
klidně, ale záleží na životním stylu těch mužů
je to proti přirozenosti, dítě může být zdrojem šikany mezi ostatními dětmi
není to o pohlaví, sexuální orientaci, pouze osobnosti rodiče, jeho rodičovských kompetencích a vzájemném vztahu partnerů
Mohou mít děti pokud je dítě jednoho z nich.
nemám k tomu jasně vyhraněný názor, záleží na individuálním posouzení,
nejsou-li nalezeny problémy, které by bránily homosexuálním párům (bez ohledu na pohlaví) pečovat o dítě, není důvod takové rodičovství považovat za nepřijatelné. Je potřeba se odprostit od kategorie rodina = muž a žena
pokud budou mít kompetence vychovávat dítě na pohlaví páru nezáleží, otázkou je tolerance okolí, zejména dětského kolektivu
toto rodičovství dvou mužů považuji za naprosto nevhodné pro zdárný rozvoj dítěte
plnohodnotné
Nemám v této záležitosti předsudků.
Pokud by to bylo v zájmu dítěte, nevidím v tom problém.
Je to jejich věc
Myslím si že každý zdraví, normální člověk nehledě na jeho orientaci, by měl mít možnost mít dítě. U lesbického páru mi tato volba připadá přijatelnější, ale proč by dva milující se muži toužící po rodině nemohli mít dítě? na takovou otázku si nedokážu svědomitě odpovědět.
Kladný, jsou rovni tem heterosexualnim
je to složité...
Rodičovství homosexuálních párů považuji za normální jev ve společnosti
neznám doposud takové páry , mohlo by to fungovat
Jen v případě, že jde o dítě z předchozího vztahu. Jinak je můj názor spíše negativní. V první řadě by měl být zejména zájem dítěte a ne právo osvojit si dítě.
Jistě je řada homosex. párů, které jsou schopny se o dítě postarat stejně dobře jako heterosexuálové.
Homosexuální páry jsou stejné páry, jako heterosexuální. U obou možností mohou být způsobilí i nemusí. Není to v sexuální orientaci
nevadí mi, lepší 2 tatínkové než 1 ústav
Dítě je dar, není to "komodita", která je dostupná každému. Homosexuální pár nemůže mít přirozeně dítě, tak je třeba to respektovat.
podstatná je jejich osobnost a schopnost být dobrým rodičem, jako u všech rodičů
Je to nepřitrozený jev, který může negativně ovlivnit vývoj dítěte
Pro dítě je důležité, že je někým milováno, problém většinou nastane v pubertě (může i dříve), když vrstevníci dítěte a jejich rodiny to budou chápat odlišně,. Jestliže tuto odlišnost dokáže rodina dobře zpracovat třeba i za pomoci odborníků a ustojí tlak okolí, nevidím v tom překážku.
myslím si, že i dva muži jsou schopni "normálně" vychovat dítě. Je mnoho heterosexuálních žen, které toto nedokážou
znám muže, jehož tatínek je homosexuál. Je mu přes padesát, má tři syny, žije ve spokojeném manželství se stále jednou ženou, nevidím důvod, proč ne. Rozhodně to není nakažlivé.
proc ne?
i muží by měli dostat šanci
Rodičovství je od slova zplodit a porodit svého potomka, ne od pojmu pořídit si někde a nějak jedince a vštěpovat mu své sexuální postoje, chování. Hypoteticky: vy sama byste chtěla mít za rodiče homosexuální pár chlapů nebo žen, které by si vás vybraly v DD. Dítě může být traumatizováno svými vrstevníky...
Pokud si myslí, že to zvládnou, tak ať je vychovávají.
domnívám se, že rozdíl mezi ženskými a mužskými páry nemá ve skutečnosti žádný statisticky významný vliv.
Není to o tom, zda je někdo homosexuál nebo ne, spíše záleží na osobnostní výbavě daného člověka na jeho kompetentnosti být dobrým rodičem.
Domnívám se, že sexuální orientace nemá přímou souvislost se zajištěním adekvátní péče o dítě, je však potřeba, aby oba rodiče s dítětem vše řádně a rozumně probrali, zejména z důvodu předsudků ze strany ostatních členů společnosti.
naprosto normalni
Buzna co vychovávají děti
Podle me to neni pro dite dobre, vzhledem k tomu, ze mnoho lidi homosex.pary nerespektuje. Deti se mohou setkavat se sikanou apod
Jako člověk, který se ocitl mezi týranými dětmi, dětmi z dětských domovů a dalšími hraničními případy jsem jednoznačně toho názoru, že dítě potřebuje rodiče. Je jedno jakého je pohlaví, pokud se bude dítě cítit milováno.
V některých případech to lze připustit.
Super! Jeden je stejně vždy větší "žena" než ten druhý.
Nevidím v tom problém, dítě pak nemusí být přijato svými vrstevníky - záleží, jak je tolerantní společnost, kde vrůstá.
Je to zvláštní.
nemám vyhraněný názor
myslím si, že rodičovství by jim nemělo být odpíráno a mohou stejně dobře vychovávat jako smíšený rodičovský pár
nezáleží na pohlaví, ale na kvalitě osobnosti rodiče
fuj
Nesouhlasím.
Není to dobré
čo dieťa vidý doma to sa uči a praktikuje to aj bežnom živote a s tým môžu byť veľké problémy v kolektíve keď je od malička učené( alebo s tým vyrastá) že homosexualita je normálna a bude tento názor praktikovať v škole medzi deťmi opačného názoru alebo deťmi ktoré na to ešte názor ani nemajú bude to viesť k nepochopeniu, alebo horšie k šikane
15493,33 %54,04 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Doba výkonu sociální práce

  • odpověď méně než 5 let:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20-25 na otázku 1. Věk:

16. Jaké děti by dle Vás měly být vhodné do NRP homosexuálních párů?

  • odpověď všechny děti:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, i nezrušitelné osvojení na otázku 12. Mají mít homosexuálové možnost zprostředkování náhradní rodinné péče

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Kraj:

4. Doba výkonu sociální práce

5. Jste věřící

6. Setkali jste se ve své profesi s osobou homosexuálně orientovanou v souvislosti s péčí o dítě?

7. Nachází se osoba homosexuálně orientovaná ve Vašem okolí, v soukromém životě?

8. Mělo by mít dítě mužský a ženský vzor v rodině?

9. Má sexuální orientace rodiče/rodičů vliv na psychický vývoj dítěte?

10. Souhlasíte s registrovaným partnerstvím?

11. Mají mít homosexuálové právo stát rodiči?

12. Mají mít homosexuálové možnost zprostředkování náhradní rodinné péče

13. Myslíte si, že je společnost ohledně homosexuality a možného rodičovství dostatečně informovaná?

14. Jaká je dle Vás míra tolerance v ČR k homosexualitě?

16. Jaké děti by dle Vás měly být vhodné do NRP homosexuálních párů?

17. Pracujete v oboru sociálně-právní ochrany dětí?

18. Setkali jste se zprostředkováním pěstounské péče homosexuálně orientovanou osobou na Vašem OSPOD?

19. V případě, že by se na Váš OSPOD dostavil homosexuálně orientovaný muž jako samožadatel o PP

20. Myslíte si, že bude ovlivněna sexuální orientace dítěte, vyrůstajícího v homosexuální rodině?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Kraj:

4. Doba výkonu sociální práce

5. Jste věřící

6. Setkali jste se ve své profesi s osobou homosexuálně orientovanou v souvislosti s péčí o dítě?

7. Nachází se osoba homosexuálně orientovaná ve Vašem okolí, v soukromém životě?

8. Mělo by mít dítě mužský a ženský vzor v rodině?

9. Má sexuální orientace rodiče/rodičů vliv na psychický vývoj dítěte?

10. Souhlasíte s registrovaným partnerstvím?

11. Mají mít homosexuálové právo stát rodiči?

12. Mají mít homosexuálové možnost zprostředkování náhradní rodinné péče

13. Myslíte si, že je společnost ohledně homosexuality a možného rodičovství dostatečně informovaná?

14. Jaká je dle Vás míra tolerance v ČR k homosexualitě?

16. Jaké děti by dle Vás měly být vhodné do NRP homosexuálních párů?

17. Pracujete v oboru sociálně-právní ochrany dětí?

18. Setkali jste se zprostředkováním pěstounské péče homosexuálně orientovanou osobou na Vašem OSPOD?

19. V případě, že by se na Váš OSPOD dostavil homosexuálně orientovaný muž jako samožadatel o PP

20. Myslíte si, že bude ovlivněna sexuální orientace dítěte, vyrůstajícího v homosexuální rodině?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kušková, M.Rodičovství gayů, z pohledu sociálního pracovníka (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://rodicovstvi-gayu-z-pohledu-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.