Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rodina a její funkce

Rodina a její funkce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Churá
Šetření:26. 03. 2011 - 03. 04. 2011
Počet respondentů:125
Počet otázek (max/průměr):31 / 31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený rodiči,

pokud máš alespoň jedno dítě, které s tebou bydlí a které je na tobě finančně závislé, prosím tě o vyplnění dotazníku, který se týká poruch funkcí rodiny a jejich příčin.

Dotazník je anonymní.

Děkuji za tvůj čas a poskytnuté informace.

Zuzana Churá, studentka UTB ve Zlíně

Odpovědi respondentů

1. Jak silně dbáte jako rodina na dodržování tradic (Velikonoce, Vánoce, MIkuláš...)? (Uveďte na škále, kde 1 znamená že dbáte pravidelně a 6, že je nedodržujete vůbec). (Týká se Vaší rodiny Vy+manžel/ka, partner/ka + dítě/děti - ne babička, teta...).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16955,2 %55,2 %  
22419,2 %19,2 %  
31512 %12 %  
475,6 %5,6 %  
554 %4 %  
654 %4 %  

Graf

2. Povídáte si doma se svým manželem/kou partnerem/kou o každodenních zážitcích, zkušenostech, problémech, setkáních, o politické situaci, o článcích v novinách, o akcích ve Vašem bydlišti aj.? (Uveďte na škále, kde 1 znamená, že si povídáte každý den a 6, že si nepovídáte vůbec).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15241,6 %41,6 %  
24233,6 %33,6 %  
3118,8 %8,8 %  
4118,8 %8,8 %  
654 %4 %  
543,2 %3,2 %  

Graf

3. Při vzniku problému ve Vaší rodině iniciuje vyřešení spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
manželka/partnerka7156,8 %56,8 %  
manžel/partner2620,8 %20,8 %  
43,2 %3,2 %  
nic32,4 %2,4 %  
dítě/děti32,4 %2,4 %  
oba dva21,6 %1,6 %  
oba21,6 %1,6 %  
já i manžel rovnocenně10,8 %0,8 %  
partner i partnerka10,8 %0,8 %  
oba partneři (manželé), záleží na povaze řešeného10,8 %0,8 %  
oba dva to chceme vyřešit,já i přítel.10,8 %0,8 %  
celá rodina10,8 %0,8 %  
společné vyřešení s manželem10,8 %0,8 %  
jak kdy, jak co10,8 %0,8 %  
jak kdy..10,8 %0,8 %  
s manželem vzájemně10,8 %0,8 %  
společně10,8 %0,8 %  
oba po dohodě10,8 %0,8 %  
ten, koho to nejvíc pálí10,8 %0,8 %  
střídavě10,8 %0,8 %  
všichni10,8 %0,8 %  

Graf

4. Jste schopni s manželem/kou partnerem/kou vyřešit problém bez větších hádek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9576 %76 %  
ne108 %8 %  
jak kdy64,8 %4,8 %  
nic43,2 %3,2 %  
Jak kdy..10,8 %0,8 %  
záleží na původu problému10,8 %0,8 %  
mlčením10,8 %0,8 %  
záleží na okolnostech10,8 %0,8 %  
většinou ano10,8 %0,8 %  
záleží na problému,jak kdy10,8 %0,8 %  
JEDEN MUSÍ USTOUPIT10,8 %0,8 %  
záleží na daném problému10,8 %0,8 %  
jak kdy, někdy je komunikace složitější10,8 %0,8 %  
nyní už ne10,8 %0,8 %  

Graf

5. Uveďte na škále, jak rychle řešíte problémy? (1 znamená, že je řešíte ihned jakmile nastanou a 6, že je neřešíte vůbec).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25947,2 %47,2 %  
33124,8 %24,8 %  
12217,6 %17,6 %  
4129,6 %9,6 %  
510,8 %0,8 %  

Graf

6. Kdyby se Vaše rodina dostala do vážnějších problémů jakéhokoliv typu, kdo by Vám jako první poskytl pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodina10483,2 %83,2 %  
přátelé1512 %12 %  
odborníci21,6 %1,6 %  
rodina i přátelé zároveň10,8 %0,8 %  
nevím10,8 %0,8 %  
nevím, asi nikdo10,8 %0,8 %  
nic10,8 %0,8 %  

Graf

7. Vaše rodinné soužití považujete za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
šťastné a spokojené10180,8 %80,8 %  
nešťastné a nespokojené108 %8 %  
průměrné32,4 %2,4 %  
někdy tak a jindy tak, nelze říci jednoznačně10,8 %0,8 %  
Momentálně špatné10,8 %0,8 %  
střídavě oblačno10,8 %0,8 %  
s menšími i většími problémy šťastné10,8 %0,8 %  
CELKEM V POHODĚ10,8 %0,8 %  
nic10,8 %0,8 %  
normální10,8 %0,8 %  
celkem fungující10,8 %0,8 %  
vyvážené10,8 %0,8 %  
v rámci možností10,8 %0,8 %  
jak kdy10,8 %0,8 %  

Graf

8. Jste spokojeni s dosavadní výchovou Vašeho dítěte/Vašich dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11088 %88 %  
ne64,8 %4,8 %  
nemam deti21,6 %1,6 %  
snad ano, i když pochybuji a snažím se učti10,8 %0,8 %  
ano, ale chci být důslednější10,8 %0,8 %  
určitě bych mohla být i důslednější ale vesměs ano10,8 %0,8 %  
Výdycky bude mít rodič pocit, že může udělat víc10,8 %0,8 %  
nemám dítě10,8 %0,8 %  
z 80% ano10,8 %0,8 %  
průměrně10,8 %0,8 %  

Graf

9. Myslíte si, že jste dobrým rodičem a Vaše dítě ve Vás může mít svůj budoucí vzor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10281,6 %81,6 %  
ne54 %4 %  
nic32,4 %2,4 %  
snad ano21,6 %1,6 %  
nemam deti21,6 %1,6 %  
snažím se, čas ukáže 10,8 %0,8 %  
jak kdy10,8 %0,8 %  
doufám, že ano10,8 %0,8 %  
to doufám10,8 %0,8 %  
snažím se10,8 %0,8 %  
Sdoufám že jo10,8 %0,8 %  
snad10,8 %0,8 %  
nevím10,8 %0,8 %  
to musí rozhodnout dítě10,8 %0,8 %  
možná10,8 %0,8 %  
Nevímto musí posouditjiní,ale snažíme seudělat vše10,8 %0,8 %  

Graf

10. Myslíte si, že jste dobrým manželem/manželkou partnerem/kou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10382,4 %82,4 %  
ne108 %8 %  
nic32,4 %2,4 %  
snažím se být, ale jistě je prostor ke zlepšení10,8 %0,8 %  
snazim se10,8 %0,8 %  
Pro mojeho dobrého manžela jsem dobrá manželka10,8 %0,8 %  
v podstatě ano10,8 %0,8 %  
snažím se,ale je pár věcí,které mi manžel vytýká10,8 %0,8 %  
MOHLO BY TO BÝT LEPŠÍ10,8 %0,8 %  
nevím10,8 %0,8 %  
v rámci možností,nikdo nejsme dokonalý10,8 %0,8 %  
nejsem ideál ale snažím se10,8 %0,8 %  

Graf

11. Proč si myslíte, že jste nebo nejste dobrým manželem/lkou partnerem/partnerkou? Pokud jste odpověděli u předchozí otázky jinak, vyjádřete se také proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

,jsem komunikativní,tolerantní, starostlivá a vnímavá vůči potřebám zbytku rodiny

.

...

Ano jsem dobrou partnerkou,ale ne dokonalou.Jsem velmi tolerantní,nenáročná,chápavá,je se mnou sranda a hlavně miluji svého přítele,to ze mě dělá dobrou partnerku.Nezakazuju mu koníčky,klidně ho večer nechám koukat na hokej,ráda s ním chodím do společnosti a mám zájem o jeho koníčky.

Často přenáším svůj celodenní stres na manžela a nejsem vždy oporou

Dělám, co můžu.

Dobrým rodičem se snažím být, přemýšlím o tom, vzdělávám se, pochybuji a stále se snažím zlepšovat. Dobrou manželkou - manžel si nestěžuje. :-)

Dokáži vytvořit zázemí,pertner se na mě může spolehnout.

Dokážu se s manželem domluvit, dokážu ustoupit a jsem ochotná domluvit se na kompromisu

empatická, chápavá, aktivní řešit problémy

fungujeme jako rodina bez problémů

hmmm,těžko odpovědět.

hodně spolu komunikujeme,máme docela podobné názory

chci věřit, že jsem dobrou manželkou i matkou. jsem vdaná 12 let a máme šťastné manželství

i po takřka 20 letech manželství se stále máme rádi, snažíme se spolu vycházet, mluvit o ptoblémech a neubližovat si

je na mě spoleh

Jelikož máme krásnou a zdravou rodinu, bez problémů, nevěry. Žijeme jen pro děti a potom pro práci, která nám pomáhá plnit naše hmotné sny.

Jsem asi příliš hádavá, naštěstí manžel je dost "splachovací", takže jsme se ještě nerozvedli :)

Jsem celkem tolerantní

Jsem dobrý

Jsem docela výbušná povaha,hned se začnu hádat,zato můj muž je klidný typ,někdy máme rozdílné názory na výchovu dětí,jsem také docela vztahovačná a hned se mě všechno dotkne.To mi manžel vytýká.

jsem chápava

jsem kráva

jsem kráva

jsem mu spolehlivou partnerkou ve všech směrech, alespoň se o to snažím

Jsem nakloněna komunikaci a dle mého názoru i tolerantní.

Jsem ochotná se o každém vzniklém problému pobavit a snažit se ho ke všeobecné spokojenosti vyřešit.

Jsem opora pro manžela, pro děti, povzbudím, nedramatizuju, snažím se vidět věci reálně

jsem s manželem už 14 let, dobře se známe, můžeme se na sebe spolehnout, a hlavně si věříme.

Jsem schopna naslouchat, tolerovat, otevřeně mluvit o problémech, řešit je, obětuji velkou část svého času manželovi a dětem, a hlavně, pokud bych nebyla dobrá manželka, asi by se mnou manžel už nebyl :-)

jsem schopna respektovat i názor manžela a hledat kompromis

Jsem spolehlivá a udělám pro partnera první poslední:-)

Jsem spolehlivá, povzbuzuji, přispěchám okamžitě na pomoc, pokud je problém. Nechávám partnerovi prostor pro jeho volný čas a jeho přátele, avšak tak, aby to nenarušilo naše soužití.

jsem tolerantni

Jsem tolerantní a to je základ.

Jsem tolerantní a trpělivá

jsem tolerantní, nesobecká,

jsem tolerantní, obětavá, nekonfliktní

jsem tolerantní, přátelská, hodná, spolehlivá

jsem tolerantní, respektuji šílené nálady drahé polovičky...jednoduše řečeno vydržím toho opravdu hodně. jsem nehádavý typ, ale i mě už došla trpělivost :-(

jsem tolerantní, věrná, nekonfliktní, dokáži povzbudit, ocenit...

Jsem tolerantní, zodpovědná, chápající

Jsem tolerantni,chapava a na vsem jsme s partnerem schopni najit kompromis.

Jsem věrná, partnera si vážím, snažím se jej podporovat a podobné podpory se mi dostává.

jsem vzorem pro své děti

Jsme jak manželé, tak ti nejlepší kamarádi a o všem spolu diskutujeme. Snažíme se vždy najít ve všem společné řešení či kompromis. Snažím se manžela podporovat ve všech jeho aktivitách a nabídnout mu pomocnou ruku.

JSME JEDEN PRO DRUHÉHO OPOROU

Jsme k sobě upřímní, přistupujeme na kompromisy

Jsou určité věci, které bych chtěla dělat ještě lépe, ale není buď čas, nebo jsem pracovně vytížená natolik, že nestíhám být ještě lepší manželkou, jakou bych chtěla být...

Komunikujeme,chápeme druhého.

Mám svatou trpělivost, jsem dobrá kuchařka a nedělám problémy.

máme se rádi a manžel je se mnou štastný

Manžel si ještě nestěžoval.

manželství je o komunikaci a kompromisech, které musí dělat obě strany (později i děti). Pokud se stále podřizuje jen jeden, vzniká dlouhodobá nespokojenost a obvykle to končí rozchodem. My oba to víme a řídíme se tím - a proto je nám spolu dobře.

MAX. SNAHA O MAX. SPOKOJENOST

Miluju svou rodinu a je vždy na prvním místě, snažím se aby doma vše co nejlépe fungovalo a myslím že se to daří, i když ne vždy je vše 100%, ale to k životu patří.

Mluvíme spolu o všem.

MOJE NEROZHODNOST, BOJÁCNOST,

Můj manžel se může na mě maximálně spolehnout, že se postatám nejen o rodinu, ale také o dům a věci s tím spojeny. A může mě věřit.

Myslím si, že jsem dobrou manželkou, jelikož umím poradit, podržet v těžkých životních situacích, umím naslouchat a vcítit se do manželova starostí,ale i radostí a úspěchů. To samé on projevuje mně.

Myslím si, že jsem, protože umím naslouchat a pomáham partnerovi, řešit např.pracovní problémy. Umím se vcítit. Dávám mu volnost. Někdy samozřejmě pochybuji, ale to k tomu asi patří. Takže doufám, že jsem pro něj dobrá partnerka...

myslím že jsem

myslím, že jsem dobrou manželkou proto, že se plně věnuji rodině, akceptuji přání a zájmy manžela a nepodvádím

Myslím, že pro rodinu i manžela dělám maximum, snažím se být tolerantní, vnímavá a zbytečně nevyhledávat konflikty tam, kde nejsou. Snažím se mimo jiné, nezanedbávat manžela jen proto, že máme malé dítě.

Myslím,že jsem dobrá manželka,jelikož se dovedu postarat o děti,vést domácnost,vyslechnout manžela při problémech v práci.

myslím,že prostě jsem dobrá manželka

Na partnerovi mi záleží, umím ho vyslechnout a podpořit v jeho zájmech.

na prvním místě je spokojenost dítěte a partnera

naše partnerství je v rozpadu a nemam uz zajem to resit

NĚKDY NESHODY V SEXU A FINANCÍCH A MÁ NEROZHODNOST

nemáme ideální manželství

Nemůžu být dobrá manželka, to je moc všeobecné. Pro mojeho chlapa jsem ta dobrá manželka, ale jinej by se mnou třeba vyběh.

nevim

nevím

Nevím proč, ale partner mě miluje, já miluji jeho a žije se nám spolu krásně. Vše je o komunikaci a upřímnosti.

Nikdo není dokonalý a svět není černobílý. Vše je o toleranci, domluvě a schopnosti poslouchat druhé.

Nikdo není dokonalý..

oba jsme v manželství spokojení, není to jen subjektivní pocit, ale vzájemná jistota

obcas mam manzilka plny zuby a nejsem na nej prilis mila, ale jak jsem napsala-snazim se

občas udělám nějaký kix, který se protějšku nelíbí

Partner si nestěžuje :-))) Ale stále je co zdokonalovat

poskytuji zazemi,hodne sveho volneho casu venuji sama sobe a sveho muze tak mohu reprezentovat,debatujeme o vsem od prace, vztahy az k pocasi, dobre vychazime s rodici nas obou.

pro rodinu udělám vše!

proto

protoze to funguje uz 20 let

Protože dokážeme společně vyřešit veškeré problémy.

protože je mám ráda

Protože je manžel spokojený.

Protože jsme spolu přečkali hodně těžkých životních situací, nikdy jsme se nepohádali a manžel mi nikdy nic nevyčetl, tak jsem asi dobrá manželka.

protože líp to neumím a manžel si nestěžuje

protože nám vše klape

Protože se pokaždé musím přizpůsobit dané situaci a stavu celé situace.

Protože se tolerujeme navzájem, vycházím vstříc, podporuji..

Protože si to myslím.

Protože umím naslouchat, jsem ochotná ke kompromisům, snažím se udělat čas nejen na děti, ale abychom měli i čas pouze pro sebe s manželem...

Protože většinou konám v zájmu manžela bez ohledu na sebe.

Rodina je štastná tak jako já

Rozumíme si, dokážeme se spolu domluvit i na vážných problémech, prakticky se nehádáme a cítíme spolu velmi šťastni.

s manželem se velmi špatně komunikuje, po 20ti letech manželství nám začíná scházet chuť společně něco řešit, vše je na mě - on nejeví ochotu ani zájem a čeká až se to vyřeší

Skoro vůbec se nehádáme, snažíme si vyjít vstříc, řešíme skoro vše společně.

snad ano, nikdo není dokonalým ani pro sebe ani pro své okolí

snazime se spolu mluvit

snažím se být tolerantní, ohleduplná a chápavá

Snažím se naplnit všechny aspekty toho, co si já i můj manžel představujeme pod pojmem "dobrá manželka", což zdaleka neznamená, že se mi to beze zbytku daří. Ale to naštěstí nikdo neočekává, tudíž to frustraci na žádné straně nezpůsobuje. Manžel ví, že se snažím a především toto oceňuje.

Snažím se o podporu v jeho koníčcích

snažím se o rodinnou pohodu a zázemí, zbytečně nevyvolávám hádky, i když je samozřejmě stále co zlepšovat

snažím se vydržet, chápat, odpouštět a tolerovat

Snažím se vycházet partnerovi vstříc, stejně jako on mně. Pokud se nemůžeme domluvit, řešíme věci kompromisem.

snažím se vycházet s partnerem.

Snažím se vycházet ve všem vstříct,nevyhledávám hádky

snažím se vždy najít rozumný kompromis

Snažím se, abych byla pro manžela oporou v každé situaci, aby byl šťastný a spokojeny.

těžko se to člověku posuzuje, on sám si může myslet, že je dobrým manželem/manželkou ale protějšek to může vidět jinak.

tolerance

tolerantní, nekonfliktní,

umím být tolerantní

umím naslouchat, řešit problémy

Umíme se dohodnout, máme velmi doboru komunikaci a vycházíme si vstříc, jsme partneři

Vedu své dítě k základním zvykům a povinnostem. K samostatnosti a k zodpovědnodti. Zatím se mi to daří, proto si myslím, že jsem dobrý rodič.

věnuji se rodině, snažím se trávit volný čas s manželkou i dětmi, nemám problémy s návykovými látkami a nevěrou, finančně jsem schopen zabezpečit rodinu na běžné úrovni

vzájemně se respektujeme a snažíme si vycházet vstříc jak to jen jde

zásadní rozpory a jiné názory na většinu problémů s manželem

Zatím si manžel nestěžuje. A nemá potřebu se hádat.

známe dobře jeden druhého a nemáme vztahové problémy.

12. Které tresty při výchově dítěte/dětí nejčastěji používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
domluvu8164,8 %64,8 %  
jiný trest (zákaz televize, počítače, domácí vězení...)2116,8 %16,8 %  
tělesný trest32,4 %2,4 %  
nepoužívám tresty32,4 %2,4 %  
podle míry provinění, všechny uvedené druhy10,8 %0,8 %  
kombinace různých trestu10,8 %0,8 %  
zatím moc žádné tresty,páč malé je jen 14 měsíců10,8 %0,8 %  
vzhledem k věku dítěte tresty ještě nejsou 10,8 %0,8 %  
obcas domlouvam, obcas placnu10,8 %0,8 %  
dítě je ještě malé10,8 %0,8 %  
podle situace, nedokážu říct co nejčastěji, kombin10,8 %0,8 %  
Netrestám, vychovávám.10,8 %0,8 %  
většinou křičím10,8 %0,8 %  
domluva + počítač10,8 %0,8 %  
využívám vícero variant, viz. výše10,8 %0,8 %  
kombinaci nebo jak kdy.10,8 %0,8 %  
domluva pokud né tak i tělesný trest nebo jiný zák10,8 %0,8 %  
domluvu s jiným trestem- zákaz televize, ....10,8 %0,8 %  
nic10,8 %0,8 %  
domluvu v kombinaci se zákazem PC10,8 %0,8 %  
někdy to druhé a někdy to třetí.10,8 %0,8 %  

Graf

13. Oslavujete jako rodina společně narozeniny a svátky členů rodiny, významné jubilea či životní události? (Uveďte na škále, kde 1 znamená, že pravidelně oslavujete a 6, že vůbec neoslavujete).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18064 %64 %  
23024 %24 %  
397,2 %7,2 %  
432,4 %2,4 %  
621,6 %1,6 %  
510,8 %0,8 %  

Graf

14. Jaké máte vztahy se svými příbuznými? (Matkou, otcem, sourozencem ,tchýní, tchánem-uveďte na škále, kde 1 znamená, velmi dobré, stýkáte se velmi často a 6, je špatné, nestýkáte se vůbec).

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15644,8 %44,8 %  
24132,8 %32,8 %  
31814,4 %14,4 %  
486,4 %6,4 %  
532,4 %2,4 %  
610,8 %0,8 %  

Graf

15. Uveďte, co je nejčastějším důvodem neshod mezi Vámi a manželem/kou, partnerem/kou. (Můžete uvést více důvodů než jen jeden).

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

přemíra alkoholu, nevěnování se rodině

...

...

"prkotiny" většinou vyvolané z únavy

asi nic, je to divný,ale nehádáme se

blbosti, peníze

bydlení (žijeme v pronájmu) a sex

bydlení, peníze,tchyně

Čas na rodinu.

Často jsou to finance

Děti

děti a komunikace s manželem

děti a sexuální život

děti, prácovní vytížení, finance

Děti, úklid, peníze a pole

děti, výběr dovolené

děti,finance

deti,nedochvilnost,chvilkova ztrata duvery

děti,volný čas

dítě

dítě

domácnost

drobnosti

finance

finance

finanční problémy, málo času na společné zájmy

finanční situace

Finanční situace a odlišný pohled na její řešení.

Finanční situace rodiny

intimní stránka manželského života

jeho špatné chování jak ke mě tak k dcerce

Jiné názory

jiný názor na daný problém

Jiný pohled na situaci a její pochopení - ale není to moc časté.

jsem kráva

jsem kráva

Jsem oba bordeláři, jinak nic,

Jsem typ, který rád řeší všechno rychle, a manžel potřebuje na vše dlouhý časový interval.

jsme oba velmi impulsivní

koníčky a aktivity mé i partnera, názorové neshody

Koníčky.

Lenost partnera, "přežívání" víkendů bez jakékoliv aktivity.

Lišíme se v názorech na výchovu dětí.

Málo společného času

Manžel přichází z práci mezi 18-20 hod, jsem doma na všechno sama.

Moje kiksy Dluhy, nedostatek peněz

moje matka

MOJE NEROZHODNOST, NĚKDY FINANCE, NESOULAD V

moje výlety bez manžela

Momentálně neshody s bydlením.

naše koníčky, finance

naše rodiny

Naše rozdílné povahy - já vznětlivá,hned vybouchnu,manžel klidný,nerad se hádá,neshody bývají hlavně kvůli dětem a penězům.

naše tvrdohlavost

navstevy u tchyne

Názor na výchovu dítěte.

ne vždy jednotné názory na výchovu

nedochvilnost partnera, že je od rána do večera v práci, neustálé telefonování

Nedorozumění, špatná komunikace.

Nedorozumění, většinou máme na mysli to samý, jenom k tomu dojdem každý jinak.

nedorozumneni

Největším důvodem neshod je manželův časově náročný koníček.Svůj volný čas nemůže plně věnovat rodině.

nemám partnera

nemáme neshody

neochota komunikovat a od toho se odvíjí spousta dalších nedorozumění

neochota manžela brát ohledy na kohokoliv v rodině

Nepořádek

nepořádek

Nepřesné vyjádření myšlenek, špatně pochopená věta, Já výbušná, on flegmatik.

NESHODA V SEXU

Neshody

neshody máme vyjímečně,bývá to kvůli tchýni(jeho matce)-dělá problémy.Občas se mi nelíbí,že musí být stále v práci,ale v podstatě to chápu,musí nás uživit.

neshody nemáme s mými rodiči, pravidelně se stýkáme s manželovými rodiči je to horší, preferují jiného syna a jeho rodinu, to je ten hlavní důvod, další je nedůvěra, sdělování našich soukromých věcí jiným osobám, překrucování skutečností

Neshody vzniknou většinou z nedostatečné komunikace (nestihneme si něco říct, vysvětlit, neuděláme si na to čas atd.).

nespolehlivost

nevim

nevyhovující vlastnosti

oboustranné vyčerpání, nedostatek spánku a např. zdravotní obtíže syna umíchají koktejl, při kterém je snadné ztrácet nadhled. Nehádáme se vůbec, ale občasné nepříjemné nálady se pak objevují z příčin velmi přízemních. Samy o sobě však důvodem nejsou, viz výše.

oprava interieru domečku ve kterém bydlíme, společná dovolena, cena zboží při nákupu.

partnerova laxnost

Partnerova občasná umíněnost a urážlivost pro drobnosti někdy i jeho vztahovačnost a lenost. Moje upovídanost a pozdní řešení problémů.

peníze

peníze

peníze

peníze, výchova

Peníze,a lži

pokud jde o neshody, jsou to velmi malé drobnosti, neshody jednoho rázu se častěji či opakovaně nevyskytují

pozdní příchod

práce

Práce, málo času na rodinu, odmítání partnera jezdit na dovolené

PRÁCE,PENÍZE

pracovní a jiná časová vytíženost obou (v mém případě i studijní)

problémy

Přístup k řešení problémů

Rozdílné pohledy na různé věci.

Rozdílné pochopení situace, výchova dětí

Rychlost řešení problémů, pomoc při přípravě dětí do školy.

standardní rozdíly v myšlení ženy a muže

stve me jeho lenost a v urcitych pripadech si neumi dupnout, kdyz neco chce

Tchýně, tchán - jsou staří, nemocní a velmi vrtošiví

trávení volného času plnění povinností

trávení volného času a názor na frekvenci sexu

únava

únava, domácí práce, finanční situace

V podstatě nemáme neshody. A když, tak zcela minimálně jen v ohledu ukládání si věcí na svá místa. Jinak se zcela shodneme ve výchově dětí a v závažnějších problémech řešíme vše v klidu.

Většinou alkohol a málo času který nám věnuje.

většinou celkem nepodstatné věci, třeba finanční krize, dítě, tchýně

většinou jsou to rozlišné názory a vnímání pořádku a úklidu v bytě :-)) a další kvůli větší pracovní zatíženosti

Většinou malichernosti, nebo běžné drobné problémy, které jsou asi v každé rodině...

většinou se hádáme jen kvlku jednomu našemu příbuznému,kterého máme věčně na krku

většinou stres a z toho plynoucí neadekvátní reakce na danou situaci

výběr dovolené

výchova dětí

výchova dětí

výchova dětí

výchova dětí

výchova dětí

Výchova dítěte

Výchovné metody a práce související s údržbou domu.

Využití volného času

vzájemná komunikace, nedůvěra, zklamání. lež

Vzájemné nepochopení se.

vzájemné pochopení

žárlivost

že je bezohledný sobec který předpokládá že se mu všichni ve všem přizpůsobí kdykoliv si vzpomene

16. Uveďte, co je nejčastějším důvodem neshod mezi Vámi a dítětem/dětmi. (Můžete uvést více důvodů, než jen jeden).

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

...

často neposlouchá co říkám,zakazuji atd. (s tim se ale počítá,má teprve 19měsíců).

dcera má 4 roky, neshody vyplývají z věku - odmlouvání, drzost, ale je to málokdy, syn má 8 měsíců :-)

dcerky vztekání:-),což je normální,budou jí 2 roky

Dcery věčný nepořádek,nespolehlivost splnit své povinnosti a její zapomnětlivost.Někdy komunikace.

Děti ještě nemluví, takže se prakticky shodnem.

dětičky máme ještě malé. tři roky a druhé dva měsíce, Neshody jsou maximálně v odmlouvání u staršího synka.

dítě má jeden rok,takže žádné neshody nemáme

Dítě neposlouchá, "postaví" si hlavu.

doba sledování TV (na PC je ještě malý)

dodržování povinností a úkolů

dodržování pravidel

dodržování pravidel (chování, úklid... atd.)

důvod je většinou neposlechnutí

generační rozdíl

hádky mezi dětmi, školní prospěch

ja neco chci a oni ne:)

je mu 13 měsíců takže zatim jeho vztekání a nerespektování slova ne, nebo nesmíš

Jejich neposlušnost

jejich neposlušnost

jejich věk a touha po samostatnosti - což respektuji - řekla bych, že je to spíše výměna názorů a hledání řešení než neshody (narozdíl od manžela)

Ještě nemáme neshody,dítě 2roky:-)

jídlo a spánek

jíné názory

Jiný pohled na věci.( např. hodina příchodu domů)

jsem kráva

když děti nechtějí poslouchat

když musí udělat věc, kterou nechce

Mají pocit,že to ví líp a pak dojde na moje slova a někdy je pozdě to vyřešit.

Mám 16.měsíční dítě, takže "neshody", jestli se jim tak dá říkat, máme snad jen proto, že malá ještě nemá rozum a neposlouchá tak, jak bych si představovala. Ale myslím, že u takhle malého dítěte nelze mluvit o nějakých neshodách. To příjde až s nadcházejícími roky.

Mám děti malé, takže jsem zatím žádné neshody nevypozorovala a ani asi nezažila.

Mám ještě hodně malé děti a výrazné neshody nemáme.

mám malé dítě

momentálně především puberta

nadměrné hrání na počítači, pomoc při domácích pracích.

ne

nedozrálost, nevědomost dítěte vzhledem k věku

nechce jíst to co se uvaří,

Nechce poslouchat - teprve se to učí, že nemůže být vždy po jeho a že je potřeba dodržovat uričtý řád (dítěti jsou 2 roky a čtvrt).

nechce se oblékat a dělá naschvály

nechtějí se podílet na domácích pracech

Nejčastěji,když děti neposlouchají co rodiče řeknou.

nejsou

Nejsou neshody - je ještě moc maličká.

nemam deti

Nemáme žádné neshody,jelikož dítě je ještě malé

Nemáme žádné větší neshody.

nepořádek

NEPOŘÁDEK DĚTÍ , VYBÍRAVOST V JÍDLE

NEPOŘÁDEK DÍTĚTE, ZAČÍNAJÍCÍ PUBERTA

nepořádek v jeho pokoji

Nepořádek.

nepořádnost

Nepořádnost, roztěkanost

Nepořádnost, umíněnost.

neposloucha

Neposlouchá (je třeba se obléct, abychom mohli jít ven a syn se "sekne" a nechce).

neposlouchá a ubližuje bratrovi

neposlušnost

neposlušnost

neposlušnost

neposlušnost a omlouvání

Neposlušnost dětí.

Neposlušnost týkající se hrozícího nebezpečí

neudělání si povinností včas,

neuposlechnuti

Neuposlechnutí příkazu a bezdůvodné záchvaty vzteku dítěte.

neuposlechnutí rodiču , připomínat jednu věc stokrát

nevim

nic

nyní jí je téměř 7 let, zkouší trochu kam může zajít...ale je toho na ni moc. první třída, rodinné neschody..

odmlouvání co se týče plnění povinností, vzdor ze strany dítěte

Odmlouvání, neuposlechnutí.

PALIČATOST,

peníze

pokud chtějí něco, co mu nemůžeme/nechceme pořídit, pokud chtějí trávit čas tak, jak to není v našich silách (z časových důvodů)

Pomoc v domácnosti, příprava do školy x počítač.

poslušnost

poslušnost,vspurnost

priprava do skoly

Prospěch dítěte ve škole, nepořádek v pokoji

případné nedodržení nastavených pravidel

puberta

puberta

Puberta - dospívání dcery

puberta...a všechny typické příznaky

rozdíl mezi mým a jejich pohledem na důležitost věcí

rozdílné názory a rozdílný pohled na život

rozdilny nahled na problem z duvodu veku

rozdílný názor

rozdílný pohled na pořádek

řád

Spěch a z toho pramenící nervozita, stres.

Syn je zatím ve věku, kdy neshody nejsou technicky možné

škola

Škola

škola, finance, využití volného času

škola,učení i příprava.Neochota pomoci v domácnosti..

školní prospěch

tlak na syna aby se připravoval do školy

tolerování zákazů

Tráví hodně času u počítače,pokud potřebuji pomoc,musím se někdy opravdu doprošovat.

tvrdohlavost

tvrdohlavost a svéhlavost, neposlechnutí rodiče/ů (přiměřené věku 18 měsíců)

Tvrdohlavost mého syna, a chtění všechno hned.

udržování pořádku v pokoji, doma, strávená doba u PC

úklid

úklid

Úklid dětského pokojíčku, jejich neposlouchání, zlobení

uklízení, nesamostatnost dětí

Vymáhání si různých věcí - nikoli materiálních, ale zvláště věcí sebeosluhy nebo chození včas spát.

vzájemné hádky syna a dcery

Vzdorovitost

Vzpurnost a tvrdohlavost dítěte a zároveň naše neústupnost

vztekání, neposlušnost

zájmy

zákaz něčeho či nedovolení, nekoupení hračky

Zatím nemám neshody, děcko je maličké (9 měsíců).

zatím nic děti jsou ještě malé

zatím nic, dítko je malé

zatím žádné

Zatim žádný,máme 6ti měsíční dcerku,takže ještě nezlobí.

známky

žádné

17. Jste spokojení s Vaší rodinnou finanční situací, se svým bydlením a s vybavením svého bytu/domu? (Uveďte na škále, kde 1 znamená, že jste velmi spokojení a 6, že jste úplně nespokojeni).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34536 %36 %  
23830,4 %30,4 %  
11612,8 %12,8 %  
41310,4 %10,4 %  
5118,8 %8,8 %  
621,6 %1,6 %  

Graf

18. Bylo narození Vašeho dítěte/Vašich dětí plánované? (Pokud máte více dětí, a ne všechny byly plánované či neplánované, vepište, do bodu jiné, kolik bylo pláínovaných a kolik ne).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9172,8 %72,8 %  
ne118,8 %8,8 %  
nic43,2 %3,2 %  
1 PLÁNOVANÉ21,6 %1,6 %  
nemam deti21,6 %1,6 %  
děti nejdou plánovat, to není dovolená10,8 %0,8 %  
3 plánované, 1 neplánované10,8 %0,8 %  
nebyly plánované, ale byly chtěné10,8 %0,8 %  
1. absolutně neplánované,2.tolerované 3 vytoužená 10,8 %0,8 %  
první neplánované, druhé plánované10,8 %0,8 %  
všechny tři plánované10,8 %0,8 %  
1 ano, 2 ne10,8 %0,8 %  
neplánované - chtěné, druhé plánované10,8 %0,8 %  
Ano, ale ne tak rychle10,8 %0,8 %  
první neplánované druhé ano10,8 %0,8 %  
1 ano, 1 ne10,8 %0,8 %  
1 plánované, 1 neplánované10,8 %0,8 %  
tri planovane, ctvrty neplanovany, ale chteny10,8 %0,8 %  
2 plánované, třetí nečekané štěstí10,8 %0,8 %  
neplánovaně chtěné :-)10,8 %0,8 %  

Graf

19. Stala se někdy ve Vaší rodině taková událost, která by zapříčinila narušení funkčnosti Vaší rodiny? (Např. rozvod, nezaměstnanost, nevěra, úmrtí v rodině, problémy člena rodiny s alkoholem, drogami, gamblerství, deprese, dlouhodobá nemoc člena rodiny, invalidita, nedostek financí, nesoulad v sexuálním životě, fyzické napadení manželem/partnerem, týrání dítěte...).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7560 %60 %  
ano4737,6 %37,6 %  
naopak- stmelila nás10,8 %0,8 %  
nic10,8 %0,8 %  
nesoulad v sexu10,8 %0,8 %  

Graf

20. Uveďte, která/é příčina/y dlouhodobě narušila/y funkčnost Vaší rodiny. (Vepište je od těch nezávažnějších po ty nejméně závažné). Pokud taková příčina/y nenastala/y napište TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nesoulad v sexuálním životě

...

alkohol

alkohol, gemblerství,lži

ano

deprese

dlouhodobější nezaměstnanost manžela. Naštěstí už to neplatí.

Drogy příbuzných,dlouhodobá nemoc člena rodiny,deprese,nedostatek financí

Gravidita dcery v 15 letech,nedostatek financí,deprese a strach /u mě/

higyena u partnera, finanční situace - ztráta peněz, nevěra

konflikty jsou u nás již přes půl roku téměř každý den. jde o to že manžel se není schopen ovládat, neustále mě tituluje krásnýmy názvy, ponižuje... nyní jsme ve stavu kdy já vím že jak jen to bude možné, budu s dcerkou odcházet.

ne

ne

nedostatek financí nezaměstnanost nevěra

nedostatek financí soužití se sousedy

Nevěra Nesoulad v sexuálním životě deprese

Nevěra Nedostatek financí Alkohol Sex

nevěra

nevěra

nevěra

nevěra, rozvod prarodičů

nevim

nevyléčitelná nemoc syna, nesoulad v sexuálním životě

nevyskytla

nevyskytla

nevyskytla

nevyskytly se

nezaměstnanost partnera

Odjezd člena rodiny do zahraničí ( zámoří) bez předchzího ohlášení.

poporodní deprese, ztráta zaměstnání a s ní spojený nedostatek financí, stěhování za prací

PRACOVNÍ VYTÍŽENOST

problémy s alkoholem,nemoc,nedostatek financí

problémy s penězi

předčasné narození dítěte, ale funkčnost rodiny to nenarušilo, naopak stmelilo.

příčina se nevyskytla

příčina se vyskytla (nevěra), ale to pro me nebylo důvodem narušení funkčnosti rodiny

Rozvod, alkohol u dědka

rozvod, problémy člena rodiny s alkoholem.

rozvod,fyzické napadení bývalým manželem

Řada událostí z otázky 19 se u nás v rodině udála (nezaměstnanost, úmrtí, drogy, deprese), ale funkčnost rodiny to nikdy nenarušilo. Myslím tim rodinu jako já, manžel, děti, rodiče, tcháni.

smrt manžela, zklamání, nedůvěra, lži,

taková píčina se u nás nevyskytla

TAKOVA PRICINA SE U NAS NEVYSKYTLA

takova pricina se u nas nevyskyTla

takova pricina se u nas zatim nevyskytla

Taková príčina se u nás naštěstí nevyskytla

taková příčina se nevyskytla

TAKOVÁ PŘÍČINA SE NEVYSKYTLA

taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA

Taková příčina se u nás nevyskytla

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA

Taková příčina se u nas nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA

taková příčina se u nás nevyskytla

Taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

Taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

Taková příčina se u nás nevyskytla

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA

Taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

Taková příčina se u nás nevyskytla

Taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA

taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA

Taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

Taková příčina se u nás nevyskytla

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

Taková příčina se u nás nevyskytla.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

Taková příčina se u nás nevyskytla.

Taková příčina se u nás nevyskytla.

Taková příčina se u nás nevyskytla.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

Taková příčina se u nás nevyskytla.

taková příčina se u nás nevyskytla.

Taková příčina se u nás nevyskytla.

Taková příčina se u nás nevyskytla.

Taková příčina se u nás nevyskytla.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

Taková příčina se u nás nevyskytla.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

Taková příčina se u nás nevyskytla.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

taková příčina se u nás nevyslkytla

Taková příčina u nás nenastala

Taková příčina u nás nenastala

taková příčina u nás nenastala

taková příčina u nás nenastala

Těžká nemoc v rodině.

úmrtí blízkého člena rodiny

úmrtí v rodině(3 členové rodiny)

vážná nemoc dcery za rok - vážné onemocnění syna nedostatek financí

Vážný úraz mojí matky (rozdrcené obě patní kosti), která se starala o svoji nemohoucí matku (mou babičku). Musela jsem změnit pracovní poměr a starat se o obě. Babička ležák a mamka na vozíčku...

ZATÍM TAKOVÁ SITUACE NENASTALA

Zatím taková příčina se u nás nevyskytla

žádné

21. Uveďte, která/é příčina/y krátkodobě narušila/y funkčnost Vaší rodiny. (Např. neshody mezi partnery, neshody při výchově dítěte, úmrtí člena rodiny...). Pokud taková příčina/y nenastala/y napište TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nedostatek financí

...

alkohol

bbbbbbb

běžné hádky

finanční situace, vážná nemoc dítěte

hodně času stráveného v práci (dny)

jiné představy o trávení volného času, lhaní, vyhýbání se odpovědi na otázky, jiné představy o výchově dítěte...

krátkodobě může být cokoliv, například to že třeba manžel nemá potřebu si se mnou povídat třeba 2 měsíce ani nepozdraví....

Krátkodobě neshody se vzdálenější částí manželovy rodiny kvůli našemu bydlení. Rychle vyřešeno.

muj bratr trpi bipolarni poruchou a obcas se jeho, reps. problemy mych rodicumpromitnou i do nasi domacnosti

ne

ne

ne

nedostatek financí

nedostatek financí,nesoulad v sexuálním životě

nemoc partnera

neshoda mezi partnery

neshoda s partnerem

Neshody

neshody mezi partnery

neshody mezi partnery

neshody mezi partnery

neshody mezi partnery

neshody mezi partnery

neshody ohledně zaměstnání

neshody při výchově

neshody při výchově

Neshody při výchově dětí

neshody při výchově dítěte

neshody při výchově dítěte

neshody s manželem

neshody s manželem, ve výsledku se ukázaly nepodstatnými

neschody při výchově

Neschody při výchově dítěte.

nevim

nevyskytla

nevyskytla

nezaměstnanost

Občasné neshody mezi partnery.

PENÍZE

Pracovní problémy mého přítele.

pracovní zaneprázdněnost

Prkotinami si fungování rodiny narušovat nenecháme.

problémy s penězi

ROZVOD PRARODIČŮ

smrt manžela, zklamání, nedůvěra, lži,

stálé neshody

studium manželky, kterému obětovala čas na úkor rodiny.

školní problémy s pubertálním synem

špatný vztah manželka vs. tchýně neshody při výchově dítěte

TAKOVA PRICINA SE U NAS NEVYSKYTLA

takova pricina se u nas nevyskytla

Taková přícina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

taková přičina se u nás nevyskytla

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA

taková příčina se u nás nevyskytla

Taková příčina se u nás nevyskytla

Taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

Taková příčina se u nás nevyskytla

Taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA

taková příčina se u nás nevyskytla

Taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

Taková příčina se u nás nevyskytla

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA

taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

taková příčina se u nás nevyskytla

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

Taková příčina se u nás něvyskytla.

Taková příčina se u nás nevyskytla.

Taková příčina se u nás nevyskytla.

Taková příčina se u nás nevyskytla.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

Taková příčina se u nás nevyskytla.

Taková příčina se u nás nevyskytla.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

Taková příčina se u nás nevyskytla.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

taková příčina se u nás nevyslkytla

taková situace nenastala

těžká nemoc dědečka - společná domácnost

úmrtí člena rodiny

úmrtí člena rodiny

úmrtí naší fenečky Dášenky. Měla jsem jí od mých 8 let do 25 let, takže se mnou vyrůstala, byli jsme nerozlučná dvojka...

umrtí rodičů

úmrtí v rodině

úmrtí v rodině i neshody s manželem.

úmrtí v rodině,pracovní problémy

v minulé době

Velmi krátkodobě sexuální nesoulad, nedá se však říct, že by to narušilo funkčnost rodiny, jen to byl dočasný problém, příčina napětí.

viz. výše

výchova dítěte

ZATÍM NENASTALY ALE ČEKÁ NÁS MOŽNÁ VELKÉ ŽIVOTNÍ ROZHODNUTÍ NAŠÍ SITUACE OHLEDNĚ BYDLENÍ

ZATÍM TAKOVÁ SITUACE NENASTALA

žádné

22. Zaznamenali jste na Vašem dítěti/dětech, že je výše uvedené příčiny v něčem nebo nějak ovlivnily? (Např. v chování, v učení...).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9878,4 %78,4 %  
ano1713,6 %13,6 %  
nic32,4 %2,4 %  
nemam deti21,6 %1,6 %  
nebylo co, by ho mohlo ovlivnit10,8 %0,8 %  
jen krátkodobě10,8 %0,8 %  
v té době jsme ještě neměli dítě10,8 %0,8 %  
příčiny se nevyskytly10,8 %0,8 %  
byly moc malé, nepocítili to10,8 %0,8 %  

Graf

23. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano - Uveďte v čem toto ovlivnění spočívalo a jak se projevovalo na Vašem dítěti. Pokud jste odpověděli ne, vepište neovlivnilo a pokud jste odpověděli jinak a máte možnost se vyjádřit, učiňte tak, jinak napište, neovlinilo.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nnnnnnnn

...

Bylo plačtivější, celkově citlivější a lítostivější.

častá změna nálad, lítostivý pláč.

dcera byla víc nervózní a vzteklá

Dcera si uvědomila ,že musí k sobě zaujmout zodpovědnost a že je už žena s následky,které se mohou opakovat.

dceru její vlastní onemocnění a operace s následným dlouhodobým léčením posílilo syn se díky své nemoci psychicky hroutí a situace je pro něj nesmírně zátěžová dodnes

DĚTI JSOU V POHODĚ

dite bylo nejiste a velmi citlive na podnety z okoli

dítě si k otci dovolí mnohem víc než ke mně, on jí vše dovolí aby měl klid (a pak se diví, že dítě např. zvrací po obědě složeném ze 2 lipánků a čokolády..)

chtěli bydlet jinde

jen krátkodobě

ne

ne

ne

ne

ne

ne

nebyla žádná příčina

není tolik veselá, hodně si věci bere k srdíčku, je citlivější...

neovlinilo

neovlinilo

neovlinilo

neovlinilo

neovlinilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

NEOVLIVNILO

NEOVLIVNILO

neovlivnilo

Neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

NEOVLIVNILO

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

Neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

Neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo

Neovlivnilo

neovlivnilo

neovlivnilo, ještě nebyl na světě

neovlivnilo, ještě nebylo na světě

neovlivnilo,nerozuměla tomu

Neovlivnilo.

neovlivnilo.

Neovlivnilo.

Neovlivnilo.

Neovlivnilo.

Neovlivnilo.

neovlivnily

nevim

nezaměstnanost - děti musely na přechodnou dobu pochopit, že si nemohou dovolit to, na co byly zvyklé

Odpověď na 22 byla NE

odpovedela jsem.ze nemam deti

příčiny se nevyskytly

taková příčina se u nás nevyskytla

TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

trápilo se tím

u staršího dítěte zhoršené známky ve škole, náladovost, odsekávání, plačtivost, hledání proč se rozvedli u sebe, roztržitost. U mladšího se nic neprojevilo.

úmrtí dědečka - zvýšená citlivost a snaha být s námi ve fyzickém kontaktu

V době manželovy nezaměstnanosti byly děti malé a jen si užívaly přítomnost obou rodičů.

v chování, více si prosazuje matku na úkor otce

změna chování, snaha korigování hádek mezi rodiči

24. Využili jste při narušení funkčnosti Vaší rodiny odbornou pomoc? (Týká se Vaší současné rodiny, ve které žijete). (Např. psychologa, psychiatra, manželskou poradnu, poradnu pro rodinu, pedagogicko psychologickou poradnu).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10785,6 %85,6 %  
ano1310,4 %10,4 %  
nebylo potřeba10,8 %0,8 %  
psycholog je můj bratr (pracuje v psych. poradně)10,8 %0,8 %  
příčina se nevyskytla10,8 %0,8 %  
neměli jsme narušenou funkčnost rodiny10,8 %0,8 %  
nic10,8 %0,8 %  

Graf

25. Nastala ve Vašem dětství nebo pozdějším věku, kdy jste ještě žil/a se svými rodiči, porucha funkce rodiny ze strany Vašich rodičů, která by Vás trvale poznamenala? (Rozvod, nevěra, alkoholismus, gamblerství, problémy se sourozencem při výchově aj.).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6451,2 %51,2 %  
ano5947,2 %47,2 %  
nic10,8 %0,8 %  
naši jsou vzorem spokojeného manželství :-)10,8 %0,8 %  

Graf

26. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11692,8 %92,8 %  
muž97,2 %7,2 %  

Graf

27. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 4510584 %84 %  
do 25 let1310,4 %10,4 %  
46 - 6075,6 %5,6 %  

Graf

28. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou6652,8 %52,8 %  
vysokoškolské2822,4 %22,4 %  
vyšší odborné1713,6 %13,6 %  
SŠ bez maturity108 %8 %  
základní43,2 %3,2 %  

Graf

29. Počet dětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 dítě5745,6 %45,6 %  
2 děti5241,6 %41,6 %  
3 a více dětí1612,8 %12,8 %  

Graf

30. Vepište věk Vašich dětí (číslicemi):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
175,6 %5,6 %  
375,6 %5,6 %  
275,6 %5,6 %  
754 %4 %  
632,4 %2,4 %  
432,4 %2,4 %  
032,4 %2,4 %  
1632,4 %2,4 %  
6 měsíců21,6 %1,6 %  
11,521,6 %1,6 %  
ostatní odpovědi 5
10, 7, 3
1,9
18,13 a dvojčata 1 rok
7, 5, 4, 3, 1, 2m
18, 15, 7
4, 8 měsíců
3m
4, 18m
14 měsíců
10,5
dvojčata16měsícu
15 měsíců
3,5
2 roky, 7 měsíců
4,2
4 2
18 měsíců
15 ,22.
1 rok, 2 roky
3 roky a 2 měsíce
4 6
2r
3 roky, 2 měsíce
9 měsíců
0,4
23,16
15, 11, 2, 0
14,11,4
13
13,7,3
23, 19
22,18
12
3 a 6
25,19,3
6,5
21,15 a 5
12,9
16,10
5, 1
12 a 6
1 měsíc, 2 roky
4 a 1
14měsíců a 13 let
7, 4, 1
25,23,21
19 a 17
15
16,8,
25 a 27
21,16,5,
1,5
5 a 2
6, 8měsíců
47
9
20 a 3
12,15
16.měsíců
5,2,
3roky, 1 měsíc
49
2,5 a 14
13 měs.
23, 25
12,10
10, 16, 19
8,6
1, 4, 5, 6
2, 5
7,5,0
4 roky, 14 měsíců
2 roky
10
5 10
18
5,8
10 6
1 a 4
6, 2
8
8366,4 %66,4 % 

Graf

31. Složení rodiny, ve které právě žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplná (vlastní rodiče a dítě/děti)9072 %72 %  
družská nebo-li nesezdané soužití (oba vlastní rodiče žijí s dítětem bez uzavření manželství)129,6 %9,6 %  
doplněná (vlastní rodič žije s novým partnerem v novém manželství)97,2 %7,2 %  
neúplná (jeden vlastní rodič žije osaměle s dítětem)64,8 %4,8 %  
náhradní (adoptivní péče, pěstouni)21,6 %1,6 %  
nic10,8 %0,8 %  
vlastní rodič s novým partnerem a společným dítěte10,8 %0,8 %  
prozatím úplná10,8 %0,8 %  
Rodiče jsou manželé, ale žijí odděleně, dítě žije 10,8 %0,8 %  
ziju s partnerem,nemame deti10,8 %0,8 %  
nemám děti10,8 %0,8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak silně dbáte jako rodina na dodržování tradic (Velikonoce, Vánoce, MIkuláš...)? (Uveďte na škále, kde 1 znamená že dbáte pravidelně a 6, že je nedodržujete vůbec). (Týká se Vaší rodiny Vy+manžel/ka, partner/ka + dítě/děti - ne babička, teta...).

2. Povídáte si doma se svým manželem/kou partnerem/kou o každodenních zážitcích, zkušenostech, problémech, setkáních, o politické situaci, o článcích v novinách, o akcích ve Vašem bydlišti aj.? (Uveďte na škále, kde 1 znamená, že si povídáte každý den a 6, že si nepovídáte vůbec).

3. Při vzniku problému ve Vaší rodině iniciuje vyřešení spíše:

4. Jste schopni s manželem/kou partnerem/kou vyřešit problém bez větších hádek?

5. Uveďte na škále, jak rychle řešíte problémy? (1 znamená, že je řešíte ihned jakmile nastanou a 6, že je neřešíte vůbec).

6. Kdyby se Vaše rodina dostala do vážnějších problémů jakéhokoliv typu, kdo by Vám jako první poskytl pomoc?

7. Vaše rodinné soužití považujete za:

8. Jste spokojeni s dosavadní výchovou Vašeho dítěte/Vašich dětí?

9. Myslíte si, že jste dobrým rodičem a Vaše dítě ve Vás může mít svůj budoucí vzor?

10. Myslíte si, že jste dobrým manželem/manželkou partnerem/kou?

12. Které tresty při výchově dítěte/dětí nejčastěji používáte?

13. Oslavujete jako rodina společně narozeniny a svátky členů rodiny, významné jubilea či životní události? (Uveďte na škále, kde 1 znamená, že pravidelně oslavujete a 6, že vůbec neoslavujete).

14. Jaké máte vztahy se svými příbuznými? (Matkou, otcem, sourozencem ,tchýní, tchánem-uveďte na škále, kde 1 znamená, velmi dobré, stýkáte se velmi často a 6, je špatné, nestýkáte se vůbec).

17. Jste spokojení s Vaší rodinnou finanční situací, se svým bydlením a s vybavením svého bytu/domu? (Uveďte na škále, kde 1 znamená, že jste velmi spokojení a 6, že jste úplně nespokojeni).

18. Bylo narození Vašeho dítěte/Vašich dětí plánované? (Pokud máte více dětí, a ne všechny byly plánované či neplánované, vepište, do bodu jiné, kolik bylo pláínovaných a kolik ne).

19. Stala se někdy ve Vaší rodině taková událost, která by zapříčinila narušení funkčnosti Vaší rodiny? (Např. rozvod, nezaměstnanost, nevěra, úmrtí v rodině, problémy člena rodiny s alkoholem, drogami, gamblerství, deprese, dlouhodobá nemoc člena rodiny, invalidita, nedostek financí, nesoulad v sexuálním životě, fyzické napadení manželem/partnerem, týrání dítěte...).

20. Uveďte, která/é příčina/y dlouhodobě narušila/y funkčnost Vaší rodiny. (Vepište je od těch nezávažnějších po ty nejméně závažné). Pokud taková příčina/y nenastala/y napište TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

21. Uveďte, která/é příčina/y krátkodobě narušila/y funkčnost Vaší rodiny. (Např. neshody mezi partnery, neshody při výchově dítěte, úmrtí člena rodiny...). Pokud taková příčina/y nenastala/y napište TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

22. Zaznamenali jste na Vašem dítěti/dětech, že je výše uvedené příčiny v něčem nebo nějak ovlivnily? (Např. v chování, v učení...).

23. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano - Uveďte v čem toto ovlivnění spočívalo a jak se projevovalo na Vašem dítěti. Pokud jste odpověděli ne, vepište neovlivnilo a pokud jste odpověděli jinak a máte možnost se vyjádřit, učiňte tak, jinak napište, neovlinilo.

24. Využili jste při narušení funkčnosti Vaší rodiny odbornou pomoc? (Týká se Vaší současné rodiny, ve které žijete). (Např. psychologa, psychiatra, manželskou poradnu, poradnu pro rodinu, pedagogicko psychologickou poradnu).

25. Nastala ve Vašem dětství nebo pozdějším věku, kdy jste ještě žil/a se svými rodiči, porucha funkce rodiny ze strany Vašich rodičů, která by Vás trvale poznamenala? (Rozvod, nevěra, alkoholismus, gamblerství, problémy se sourozencem při výchově aj.).

26. Pohlaví

27. Věk

28. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

29. Počet dětí:

31. Složení rodiny, ve které právě žijete:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak silně dbáte jako rodina na dodržování tradic (Velikonoce, Vánoce, MIkuláš...)? (Uveďte na škále, kde 1 znamená že dbáte pravidelně a 6, že je nedodržujete vůbec). (Týká se Vaší rodiny Vy+manžel/ka, partner/ka + dítě/děti - ne babička, teta...).

2. Povídáte si doma se svým manželem/kou partnerem/kou o každodenních zážitcích, zkušenostech, problémech, setkáních, o politické situaci, o článcích v novinách, o akcích ve Vašem bydlišti aj.? (Uveďte na škále, kde 1 znamená, že si povídáte každý den a 6, že si nepovídáte vůbec).

3. Při vzniku problému ve Vaší rodině iniciuje vyřešení spíše:

4. Jste schopni s manželem/kou partnerem/kou vyřešit problém bez větších hádek?

5. Uveďte na škále, jak rychle řešíte problémy? (1 znamená, že je řešíte ihned jakmile nastanou a 6, že je neřešíte vůbec).

6. Kdyby se Vaše rodina dostala do vážnějších problémů jakéhokoliv typu, kdo by Vám jako první poskytl pomoc?

7. Vaše rodinné soužití považujete za:

8. Jste spokojeni s dosavadní výchovou Vašeho dítěte/Vašich dětí?

9. Myslíte si, že jste dobrým rodičem a Vaše dítě ve Vás může mít svůj budoucí vzor?

10. Myslíte si, že jste dobrým manželem/manželkou partnerem/kou?

12. Které tresty při výchově dítěte/dětí nejčastěji používáte?

13. Oslavujete jako rodina společně narozeniny a svátky členů rodiny, významné jubilea či životní události? (Uveďte na škále, kde 1 znamená, že pravidelně oslavujete a 6, že vůbec neoslavujete).

14. Jaké máte vztahy se svými příbuznými? (Matkou, otcem, sourozencem ,tchýní, tchánem-uveďte na škále, kde 1 znamená, velmi dobré, stýkáte se velmi často a 6, je špatné, nestýkáte se vůbec).

17. Jste spokojení s Vaší rodinnou finanční situací, se svým bydlením a s vybavením svého bytu/domu? (Uveďte na škále, kde 1 znamená, že jste velmi spokojení a 6, že jste úplně nespokojeni).

18. Bylo narození Vašeho dítěte/Vašich dětí plánované? (Pokud máte více dětí, a ne všechny byly plánované či neplánované, vepište, do bodu jiné, kolik bylo pláínovaných a kolik ne).

19. Stala se někdy ve Vaší rodině taková událost, která by zapříčinila narušení funkčnosti Vaší rodiny? (Např. rozvod, nezaměstnanost, nevěra, úmrtí v rodině, problémy člena rodiny s alkoholem, drogami, gamblerství, deprese, dlouhodobá nemoc člena rodiny, invalidita, nedostek financí, nesoulad v sexuálním životě, fyzické napadení manželem/partnerem, týrání dítěte...).

20. Uveďte, která/é příčina/y dlouhodobě narušila/y funkčnost Vaší rodiny. (Vepište je od těch nezávažnějších po ty nejméně závažné). Pokud taková příčina/y nenastala/y napište TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

21. Uveďte, která/é příčina/y krátkodobě narušila/y funkčnost Vaší rodiny. (Např. neshody mezi partnery, neshody při výchově dítěte, úmrtí člena rodiny...). Pokud taková příčina/y nenastala/y napište TAKOVÁ PŘÍČINA SE U NÁS NEVYSKYTLA.

22. Zaznamenali jste na Vašem dítěti/dětech, že je výše uvedené příčiny v něčem nebo nějak ovlivnily? (Např. v chování, v učení...).

23. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano - Uveďte v čem toto ovlivnění spočívalo a jak se projevovalo na Vašem dítěti. Pokud jste odpověděli ne, vepište neovlivnilo a pokud jste odpověděli jinak a máte možnost se vyjádřit, učiňte tak, jinak napište, neovlinilo.

24. Využili jste při narušení funkčnosti Vaší rodiny odbornou pomoc? (Týká se Vaší současné rodiny, ve které žijete). (Např. psychologa, psychiatra, manželskou poradnu, poradnu pro rodinu, pedagogicko psychologickou poradnu).

25. Nastala ve Vašem dětství nebo pozdějším věku, kdy jste ještě žil/a se svými rodiči, porucha funkce rodiny ze strany Vašich rodičů, která by Vás trvale poznamenala? (Rozvod, nevěra, alkoholismus, gamblerství, problémy se sourozencem při výchově aj.).

26. Pohlaví

27. Věk

28. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

29. Počet dětí:

31. Složení rodiny, ve které právě žijete:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Churá, Z.Rodina a její funkce (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://rodina-a-jeji-funkce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.