Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rodina a její vliv na výchovu dítěte

Rodina a její vliv na výchovu dítěte

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Jasanská
Šetření:03. 01. 2013 - 31. 01. 2013
Počet respondentů:93
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych vás poprosila o vyplnění dotazníku k mé seminární práci „Rodina a její vliv na výchovu dítěte“.
Dotazník je zcela anonymní!
Děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7277,42 %77,42 %  
muž2122,58 %22,58 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-18 let7883,87 %83,87 %  
13-15 let77,53 %7,53 %  
9-12 let44,3 %4,3 %  
6-8 let44,3 %4,3 %  

Graf

3. Kdo u vás v rodině klade větší důraz na výchovu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
matka5963,44 %63,44 %  
otec3436,56 %36,56 %  

Graf

4. Používají rodiče k výchově tresty, zákazy, odměny, nebo nějaké jiné výchovné prostředky? Popřípadě jaké?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2223,66 %23,66 %  
ano55,38 %5,38 %  
zákazy44,3 %4,3 %  
Nepoužívají33,23 %3,23 %  
zákazy, odměny22,15 %2,15 %  
Ano používají. Většinou zákazy počítače nebo televize.11,08 %1,08 %  
ne, pokusy neúspěšné (=P)11,08 %1,08 %  
Matka zákazy, otec zase umí ocenit udělané domácí práce11,08 %1,08 %  
My jsme hodný děti :D11,08 %1,08 %  
Víceménně ne, jen pozastavení kapesného11,08 %1,08 %  
ostatní odpovědi ano, zvláště tresty
ani jedno
Zákazy a odměny
Zákazy PC
zákazy, zarachy, povinné práce
Ano,zákazy i odměny.Zákaz televize a počítače.Odměna je, že není zákaz :),film,hra na PC a také třeba nějaká dobrota.
bývaly zákazy
Zatrhnu jim telku a internet
odměny
Zákazy sportu
zabavují počítač
Rady
Teď už není potřeba, dřív vařečku, zákazy počítače a pohlavky.
Jak kdy
Ano, používají princip trestů a odměn.
Zákaz počítače
nepoužívají, pouze diskuze
Dříve to byla vařečka.. Teď už nepomáhá nic
ano, odměny
trest a odměna
ano, zákaz někam jít
tresty - malokdy, je nutno vic doma uklizet, ci se ucit, odmeny - penize, pusteni ven mimo bezne casy, slovni odmena
teš už ne, jsem dost stará, dříve to byla třeba facka nebo tak
Snaží se o zákazy, ale vydrží to tak den, dva
ano , zakazování
trest domluvou
Odměny, zákazy (např. PC)
ano, třeba zákaz počítače apod
toto secko az na ty odmeny
zákazy, tresty i odměny
minimálně
mlati me
ano, například zákaz televize, dostávám odměny, když jsem v nemocnici, u zubaře nebo za vysvědčení
vždy jsme všechno řešili dohodou, promluvením si, nebylo potřeba fyzických trestů ani zákazů, odměny jsem dostával a dostávám průběžně za úspěchy
vyhrozovani
fff
Žádné tresty, odměny v podobě peněz nebo pochvaly :-)
Bití, domácí vězení, nadávky
dříve tresty, dnes spíš zákazy
používaly...zabavení mobilu na určitou dobu, domácí vězení
zákazy ano, ale až jako poslední řešení. Většinou je vše formou domluv. Fyzické tresty určitě ne.
odmeny- finančné
kapesné
Odměny,zákazy
ano - sebrání karty od televize, tabletu, notebooku nebo fyzický trest
kladou důraz na naše hodnoty - říkají, že se musím sama rozhodnout a že doufají, že se rozhodnu správně.
zakazy,facky,odmeny
Ano. "Škoda rány, která padne vedle. "
tresty - domaci vezeni, odmeny - penize, obleceni
abo
Ne nepoužívají
Žádné tresty nepoužívají
5255,91 %55,91 % 

Graf

5. Máš nějakého kamaráda, který žije v dětském domově, nebo se o něho starají adoptivní rodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6974,19 %74,19 %  
ano2425,81 %25,81 %  

Graf

6. Myslíš si, že je komunikace u vás v rodině dostačující? Povídáš si s rodiči a svých problémech, ptáš se jich na rady, …?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6064,52 %64,52 %  
ne3335,48 %35,48 %  

Graf

7. Jsou tví rodiče příkladem pro budoucí výchovu tvých dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6468,82 %68,82 %  
ne2931,18 %31,18 %  

Graf

8. Zasahují prarodiče do rodičovské výchovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6873,12 %73,12 %  
ano2526,88 %26,88 %  

Graf

9. Myslíš si, že mají mladší sourozenci nějaké výhody, např. více se k nim soustřeďuje pozornost, ...?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4752,81 %50,54 %  
ano4247,19 %45,16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Kdo u vás v rodině klade větší důraz na výchovu?

4. Používají rodiče k výchově tresty, zákazy, odměny, nebo nějaké jiné výchovné prostředky? Popřípadě jaké?

5. Máš nějakého kamaráda, který žije v dětském domově, nebo se o něho starají adoptivní rodiče?

6. Myslíš si, že je komunikace u vás v rodině dostačující? Povídáš si s rodiči a svých problémech, ptáš se jich na rady, …?

7. Jsou tví rodiče příkladem pro budoucí výchovu tvých dětí?

8. Zasahují prarodiče do rodičovské výchovy?

9. Myslíš si, že mají mladší sourozenci nějaké výhody, např. více se k nim soustřeďuje pozornost, ...?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Kdo u vás v rodině klade větší důraz na výchovu?

4. Používají rodiče k výchově tresty, zákazy, odměny, nebo nějaké jiné výchovné prostředky? Popřípadě jaké?

5. Máš nějakého kamaráda, který žije v dětském domově, nebo se o něho starají adoptivní rodiče?

6. Myslíš si, že je komunikace u vás v rodině dostačující? Povídáš si s rodiči a svých problémech, ptáš se jich na rady, …?

7. Jsou tví rodiče příkladem pro budoucí výchovu tvých dětí?

8. Zasahují prarodiče do rodičovské výchovy?

9. Myslíš si, že mají mladší sourozenci nějaké výhody, např. více se k nim soustřeďuje pozornost, ...?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jasanská, B.Rodina a její vliv na výchovu dítěte (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://rodina-a-jeji-vliv-na-vychov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.