Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rodina a kariéra

Rodina a kariéra

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolina Kropackova
Šetření:26. 12. 2013 - 30. 12. 2013
Počet respondentů:236
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka vysoké školy a v rámci předmětu Sociologie píšu seminární práci na téma rodiny a kariéry.budu velice vděčná pokud věnujete chvíli a vyplníte tento dotazník.

Dotazník je spíše určen lidem, kteří ještě nemají rodinu/děti.

 

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena18477,97 %77,97 %  
Muž5222,03 %22,03 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2518779,24 %79,24 %  
26-30229,32 %9,32 %  
31-35114,66 %4,66 %  
Méně než 1883,39 %3,39 %  
36 a více83,39 %3,39 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou16770,76 %70,76 %  
Vysokoškolská (Ing., Mgr.)2410,17 %10,17 %  
Vysokoškolské (Bc.)239,75 %9,75 %  
Základní135,51 %5,51 %  
Středoškolské bez maturity72,97 %2,97 %  
Absolutorium10,42 %0,42 %  
Jsem studentem základní školy (8. ročník)10,42 %0,42 %  

Graf

4. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student16871,19 %71,19 %  
Pracující4719,92 %19,92 %  
Nezaměstnaný104,24 %4,24 %  
Pracující student41,69 %1,69 %  
student s brigádou10,42 %0,42 %  
Student i pracující10,42 %0,42 %  
studentka, která pracuje při studiu10,42 %0,42 %  
invalida 10,42 %0,42 %  
studentka i pracující 10,42 %0,42 %  
OSVČ10,42 %0,42 %  
na rodičovské dovolené10,42 %0,42 %  

Graf

5. Chcete v budoucnosti uzavřít manželství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano16670,34 %70,34 %  
Je mi to jedno, záleží na partnerovi5422,88 %22,88 %  
Rozhodně ne166,78 %6,78 %  

Graf

6. Pokud jste na předcházející otázku odpověděli kladně, v kolika letech chcete uzavřít manželství?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-3011561,83 %48,73 %  
18-253820,43 %16,1 %  
31-352211,83 %9,32 %  
36 a více115,91 %4,66 %  

Graf

7. Kolik chcete mít dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
214260,17 %60,17 %  
34619,49 %19,49 %  
1239,75 %9,75 %  
0177,2 %7,2 %  
4 a více83,39 %3,39 %  

Graf

8. V kolika letech byste rádi měli prvního potomka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-3010056,82 %42,37 %  
31-354626,14 %19,49 %  
18-252212,5 %9,32 %  
36 a více84,55 %3,39 %  

Graf

9. Chcete být s potomkem na mateřské/otcovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17473,73 %73,73 %  
Ne6226,27 %26,27 %  

Graf

10. Byli byste ochotni být s potomkem doma a vzdát se své kariéry, protože by si to přál váš partner?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12050,85 %50,85 %  
Ne11649,15 %49,15 %  

Graf

11. Pokud byste dostali nabídku na velice lukrativní práci s jistým kariérním postupem byli byste ochotni odložit rodičovství na pozdější věk (35 a více)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12251,69 %51,69 %  
Ano11448,31 %48,31 %  

Graf

12. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání vašich rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské10946,19 %46,19 %  
Středoškolské s maturitou9540,25 %40,25 %  
Středoškolské bez maturity239,75 %9,75 %  
Základní41,69 %1,69 %  
jeden s maturitou druhý bez10,42 %0,42 %  
Vyšší odborná škola10,42 %0,42 %  
otec VŠ matka SŠ s maturitou10,42 %0,42 %  
otec - střední, matka - bc.10,42 %0,42 %  
různé10,42 %0,42 %  

Graf

13. Vaši rodiče jsou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Manželé16871,19 %71,19 %  
Rozvedení4920,76 %20,76 %  
Ovdovělí135,51 %5,51 %  
Odloučení41,69 %1,69 %  
Nesezdaní20,85 %0,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jste

5. Chcete v budoucnosti uzavřít manželství?

6. Pokud jste na předcházející otázku odpověděli kladně, v kolika letech chcete uzavřít manželství?

7. Kolik chcete mít dětí?

8. V kolika letech byste rádi měli prvního potomka?

9. Chcete být s potomkem na mateřské/otcovské dovolené?

10. Byli byste ochotni být s potomkem doma a vzdát se své kariéry, protože by si to přál váš partner?

11. Pokud byste dostali nabídku na velice lukrativní práci s jistým kariérním postupem byli byste ochotni odložit rodičovství na pozdější věk (35 a více)?

12. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání vašich rodičů?

13. Vaši rodiče jsou

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jste

5. Chcete v budoucnosti uzavřít manželství?

6. Pokud jste na předcházející otázku odpověděli kladně, v kolika letech chcete uzavřít manželství?

7. Kolik chcete mít dětí?

8. V kolika letech byste rádi měli prvního potomka?

9. Chcete být s potomkem na mateřské/otcovské dovolené?

10. Byli byste ochotni být s potomkem doma a vzdát se své kariéry, protože by si to přál váš partner?

11. Pokud byste dostali nabídku na velice lukrativní práci s jistým kariérním postupem byli byste ochotni odložit rodičovství na pozdější věk (35 a více)?

12. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání vašich rodičů?

13. Vaši rodiče jsou

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kropackova, K.Rodina a kariéra (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://rodina-a-kariera.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.