Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rodinná politika

Rodinná politika

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Jelínková
Šetření:12. 05. 2014 - 21. 05. 2014
Počet respondentů:39
Počet otázek (max/průměr):24 / 20.44
Použité ochrany:funkční email
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.13:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Týká se rodinné politiky, jako je adopce, poručenství, nástroje rodinné politiky, služby.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jste muž či žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2974,36 %74,36 %  
muž1025,64 %25,64 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 a více2051,28 %51,28 %  
20 - 25 let1743,59 %43,59 %  
15 - 19 let25,13 %5,13 %  

Graf

3. Máte děti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2564,1 %64,1 %  
ano1435,9 %35,9 %  

Graf

4. Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti. Napište tři slova, která se Vám vybaví, když slyšíte slovo rodina:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kruh, jistota, láska12,63 %2,56 %  
děti,společné bydlení,láska12,63 %2,56 %  
matka, otec, děti12,63 %2,56 %  
domov, láska,deti12,63 %2,56 %  
muž, žena, děti12,63 %2,56 %  
bezpečí, péče, láska12,63 %2,56 %  
lidé, láska, pomoc12,63 %2,56 %  
zábava, odpovědnost, radost12,63 %2,56 %  
pomoc, ochrana, bezpečí12,63 %2,56 %  
laska, radost, pohoda12,63 %2,56 %  
ostatní odpovědi otec, matka, potomci
láska, podpora, ochota
Manžel,manželka,děti.
otec, matka, syn
funkce zabezpečovácí, emocionální, výchovná
otec, matka, děti
Matka, otec, děti.
Miniaturní stát.
děti
láska, zázemí, jistota
jednotnost
soudržnost, vztahy, rozvod
domov, pohoda, teplo
maminka, domov, náš pejsek
Je to v p..
děti,spokojenost,láska
cosca, family, corleone
Máma, táta, děti
Rozvod, sestra, neuplna rodina
láska, kompromis, peníze
domov, zázemí, láska
Radost,Starost,Úsměv
pospolitost, štěstí, opora
děti, bydlení, láska
Láska, podpora, starostlivost
společnost, soudržnost, podpora
nejdůležitější součást života
opora, zázemí, bezpečí
2873,68 %71,79 % 

Graf

5. Posuďte zda je pravdivé, že počty dětí narozených mimo manželství narůstá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3487,18 %87,18 %  
nevím410,26 %10,26 %  
ne12,56 %2,56 %  

Graf

6. Současná rodina je rodinou nukleární, dvougenerační?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1846,15 %46,15 %  
nevím1641,03 %41,03 %  
ne512,82 %12,82 %  

Graf

7. Co si myslíte, že je hlavním cílem rodinné politiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vytvořit ve společnosti prostředí přátelské rodině2051,28 %51,28 %  
finanční podpora ve všech směrech, aby se mohla rodina rozvíjet1743,59 %43,59 %  
zabezpečování práv rodičů ne dítěte25,13 %5,13 %  

Graf

8. Víte, že v České republice existují rodinná centra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2051,28 %51,28 %  
ne1948,72 %48,72 %  

Graf

9. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli, máte představu, co je náplní centra

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Matky si mohou vzájemně popovídat a předat si zkušenosti a děti se dostanou do společnosti vrstevníků.

naplnění volného času pro rodiče s dětmi, sociální poradenství,finanční poradenství...

ne

ne

ne

ne

ne

nemám

Nemám představu

netuším

Netuším.

Péče o rodina,převážně o matky

podpora rodiny v náročných životních situacích

podporovat rodiče s dětmi, setkávání, vzdělávání

Pomáhat rodinám

pomáhat rodinám s nějakými problémy

Pomoc rodinám v krizi, volnočasové aktivity

řešení krizových situací

Setkání s ostatními rodiči a jejich dětmi, společná činnost i odpočinek

Spojování rodičů s dětmi, utužování vztahů.

volnočasové aktivity.

10. Vyjmenujte některá rodinná centra v Čr:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Centrum pro rodinu a sociální péči

Charitní sdružení Děčín - Asistenční služba pro rodiny s dětmi

Netuším

nevím

nevím

nevím

neznám

neznám

neznám

Neznám jména, prostě rodinná centra. V Praze bývají v každém obvodě, ale já v žádném ještě nebyla.

Neznám.

Praha - ve FN Motol

Praha, Brno, Ostrava

žádné neznám

11. Zaškrtněte, které funkce rodina plní:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výchovné3897,44 %97,44 %  
citové3487,18 %87,18 %  
vzdělávací2358,97 %58,97 %  
biologické2256,41 %56,41 %  
ekonomické2153,85 %53,85 %  
zábavné717,95 %17,95 %  

Graf

12. Co si představíte pod pojmem disfunkční rodina je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodiče nejsou schopni zajistit základní potřeby dítěte, dítě je zanedbáváno, vývoj a výchova se nedaří, rodiče mají mezi sebou problémy, mohou být závislý,nastávají finanční potíže3282,05 %82,05 %  
rodina, ve které dochází k narušení některých z rodinných funkcí: bytové problémy, finanční potíže, dlouhodobá nemoc rodiče512,82 %12,82 %  
rodina, která je schopna zajistit dobrý vývoj a výchovu dítěte25,13 %5,13 %  

Graf

13. dítě je odloženo do náhradní rodinné péče v případě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodiče se o děti neumí starat3794,87 %94,87 %  
rodiče se o děti nechtějí starat3692,31 %92,31 %  
rodiče se o děti nemohou starat3589,74 %89,74 %  
rodiče si nezaslouží se o své děti starat1025,64 %25,64 %  

Graf

14. Vyjmenujte alespon 3 náhradní výchovné péče:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

adobce, pěstounství a ústavní péče?

adopce, náhradní rodinná péče, pěstounství

adopce, pěstounská péče, dětský domov

adopce, pěstounská péče, kojenecký ústav, vesnička sos, klokánek

adopce, pěstounská péče, opatrovnictví

adopce, pěstounská, ústavní péče

Adopce, pěstounství, dětský domov

Adoptivní, osvojení

Adoptivní, pěstounská,

co prosím?

Dětské domovy, Adoptivní rodiče, Pěstounská péče

dětský domov, adopce, pěstounská péče

Dětský Domov, adoptivní a pěstounská péče

dětský domov, pěstoun, adopce

dětský domov, pěstouni

Dětský domov, pěstounská péče, náhradní rodinná péče

Dětský domov, pěstounství, ústavy

Dětský domov,adopce,

kojenecký ustav,dětský domov,adopce

Les, ústav, kriminál

nevím

nevím

neznám

Nvm

opatrovnická, dětský domov, adopce

osvojení, dlouhodobá pěstounská péče, přechodná pěstounská péče, poručnitví, opatrovnictví

osvojení, pěst. péče, dětský domov

pěstoun, poručník, pobočník

pěstouni dětský domov adopce

pěstouni, adopce, dětský domov

Pěstounská pece, adopce, dětský domov

pěstounská péče,dětský domov,

pěstounská péče,klokánek,sos vesničky

Ústav, Dětský domov, Adopce

ústav, pěstounská péče, prarodiče

ústavní péče, pěstounská péče, adopce

ústavní výchova, adopce, pěstounská péče

Vzdělání,ekonomika,zaměstnání

15. Mezi náhradní výchovné péče patří i adopce. Pokoušeli jste se někdy adoptovat dítě, či jste adoptovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezkoušeli.2974,36 %74,36 %  
Nikdy mě to nenapadlo.1025,64 %25,64 %  

Graf

16. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli, že jste adoptovali dítě. Jak staré?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

17. Pokuste se vypsat důvody, proč lidé spíše adoptují mladší děti než starší?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

"mladý prut se dobře ohýbá", aneb starší děti je horší vychovávat, resp. převychovat

Aby je dítě bralo jako své vlastní rodiče. Aby rodiče viděli dítě vyrůstat od co možná nejnižšího věku. Aby si rodiče dítě vychovali dle svých představ.

aby se lépe začlenily do nové rodiny

Dájí se vychovat k obrazu svému, nepamatují si a považují náhradní rodiče lépe za své vlastní

Do mladších stihnou vtisknout více ze sebe?

Chtějí dítě vychovat a starat se o něj od mala, aby s nim zažili všechna období a ne si brát skoro dospělého cloveka

chtějí se starat už od miminka, mohou si vychovat podle svých představ, naučí si je svým životním návykům, u starších dětí nikdy nevíte v jakých podmínkách vyrůstaly (týraní),

Lepe se daji vychovat

Lépe se sžijí s rodiči, mohou si je vychovat dle svého.

Lépe si zvyknou na nové rodiče.

Mají představu že mladší dítě si na ně lépe zvykne a dá se ještě vychovat.

Mladší dítě se dá snadněji "převychovat" . Nemá z toho ještě pořádně rozum.

Mohou spíše ovlivnit jeho výchovu, zařazení do společnosti a prohloubit citovou vazbu k novým rodičům.

Protože je přeperou

protože mladší dítě si lépe v rodině zvykne a rodiče mají pocit, že je dítě vážně jejich kdežto když si adoptují např. 15ti leté dítě tak s ním už toho moc nezmůžou

Protože mladší si k nim snáze vytvoří citový vztah a dají se ještě převychovat.

Protože starší děti už si špatně zvykají

spíše jim něco vštípíte a dojde k lepší socializaci dítěte

u mladšího dítěte je pravděpodobnější, že před adopcí nebyla výchova katastrofální

Vychova

Výchova začíná od narození.

vytvoření většího citového pouta, úplné rodiny i citově

z důvodu výchovy dle svých schopností...

18. V České republice také výrazně klesá porodnost a to ve věku 20 až 24 let. Napište alespoň dvě příčiny tohoto poklesu:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

antikoncepce, kariéra, málo spermií

delší doba vzdělávání, málo peněz

děti stojí hodně peněz a mladí lidé na to nemají peníze, spousta mladých teď studuje tudíž děti plánují až později

důvodem jsou studia, nevyzrálost,kariéra, tudíž se trend osamostatňování a zakládání rodiny přesouvá do pozdějších let

Dvacetiletí lidé jsou ještě většinou studenti.

ekonomická nejistota a z toho plynoucí hon za kariérou

Ekonomická situace na prvním místě. Snaha budovat kariéru u žen - opět kvůli ekonomické samostatnosti.

ekonomické důvody

emancipace - ženy chtěly být kde muži, ztratily své místo a lepší nenašly, dobraly se k lepším věcem, postavení, ale cosi se vytratilo. vykořenění - na mnoha úrovních, včetně té národní, je nám jedno co na nás, na to jak žijeme říká babička s dědou, to nebývalo, je nám jedno co je to být čech slepota - ženy zatoužily po penězích a postavení, po vzrou mužů po tom vykročily za každou cenu, když se pak mají zastavit či otočit je to problém. A zcela nepochopily, že když muž jde cíleně po moci postavení či penězích že to v principu bylo i proto aby zajistil rodinu. Tím se ženy postavili na místo muže (trojúhelník: muž, žena, dítě) a logicky dojde k destabilizaci rodinného systému.

finanční situace, kariéra

chtějí si užívat, snaží se něco si našetřit a vytvořit zázemí

Je to dobou a ženy dávají přednost vzdělání

Jiná doba, peníze

karierá, studium, finanční zabezpečení

Kariéra, studium.

Lidé více pracují na své kariéře. Častější střídání partnerů.

Málo sexu; komu je dnes dvacet, tomu se chce zvracet

Masivní rozkrádání ekonomiky státem, víc se musí pracovat, abychom na něco měli.

Nedostatek financí Nevyspělost k funkci rodiče

nedostatek financí, nejistota, špatné zázemí

Nedostatek práce a sexuální aktivita u mladistvích

Nevím

nezodpovědnost mladých, ale zároveň nechtějí být "starými rodiči"

odkládá se rodičovská otázka do pozdějšího věku a finanční otázka

peníze nevyzrálost

peníze,bydlení

Prace, finance

pracovní diskriminace žen, ekonomická situace mladých rodin

seberealizace potenciálních rodičů, nedostatečná podpora rodiny státem

Snaha prodloužit si mládí a užívat život.

studium, finanční nezaopatřenost, bytová nezaopatřenost

Studium, jina doba,

studium, nedosatek financí

Studium, přílišné mládí, ekonomická závislost, touha něco si užít

špatná finanční situace,problém s bydlením

Užívání svobody a finanční zázemí.

Více lidí v tomto věku ještě studuje.

Vzdělání,kariera, odklad zodpovědnosti, nedostatečná podpora státu - malo peněz, ale to dítě nějak uživit musi

životní styl, kariéra, svoboda

19. Rodinná politika se také zabývá poradenstvím pro rodinu. Navštívili jste někdy poradnu? Ať už sami či s rodiči

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3692,31 %92,31 %  
ano37,69 %7,69 %  

Graf

20. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, byla pro vás poradna užitečná?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne450 %10,26 %  
ano225 %5,13 %  
nevím225 %5,13 %  

Graf

21. Znáte pedagogicko - psychologická centra v Ústeckém kraji?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2787,1 %69,23 %  
nevím26,45 %5,13 %  
ano26,45 %5,13 %  

Graf

22. Jste spokojeni s tím, jak se stát stará o rodinu? (finanční podpora - slevy jízdného, příspěvek na péči, daňová podpora pro rodiny s dětmi) Odpověd oznámkujte jako ve škole

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný2051,28 %51,28 %  
dobrý1025,64 %25,64 %  
dostatečný717,95 %17,95 %  
výborný25,13 %5,13 %  

Graf

23. Co si myslíte o Babyboxech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou velmi užitečné3897,44 %97,44 %  
nevím, co to je12,56 %2,56 %  

Graf

24. Myslíte si, že jsou babyboxy dostatečně využity? (Narážím na problém, kdy matky odhodí dítě ke kontejneru místo do babyboxu)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1846,15 %46,15 %  
dobrý1230,77 %30,77 %  
výborný615,38 %15,38 %  
dostatečný25,13 %5,13 %  
nedostatečný12,56 %2,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jelínková, V.Rodinná politika (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://rodinna-politika-adopce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.