Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rodinná problematika (upravená verze)

Rodinná problematika (upravená verze)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Jonášová
Šetření:17. 07. 2014 - 30. 07. 2014
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

vážení respondenti, dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto krátkého dotazníku.

Tento dotazník je zcela anonymní a získané údaje budou podkladem pro zpracování praktické části bakalářské práce ke studijnímu oboru Sociální práce.

Dotazník je určen respondentům ve věkové kategorii 11-22 let.

Předem Vám děkuji za ochotu a Váš čas, který jste věnoval/a vyplňováním tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3566,04 %66,04 %  
muž1833,96 %33,96 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-224483,02 %83,02 %  
15-18611,32 %11,32 %  
11-1435,66 %5,66 %  

Graf

3. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3973,58 %73,58 %  
ano1426,42 %26,42 %  

Graf

4. Bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v krajském městě2037,74 %37,74 %  
ve městě1833,96 %33,96 %  
na vesnici1528,3 %28,3 %  

Graf

5. Kolik máte sourozenců?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12750,94 %50,94 %  
21324,53 %24,53 %  
01018,87 %18,87 %  
323,77 %3,77 %  
411,89 %1,89 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.14
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:1
Modus:1

Graf

6. Byl(a) jste spokojen(a) s počtem Vašich sourozenců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen(a)3464,15 %64,15 %  
spíše spokojen(a)916,98 %16,98 %  
spíše nespokojen(a)59,43 %9,43 %  
nevím35,66 %5,66 %  
nespokojen(a)23,77 %3,77 %  

Graf

7. Kolik plánujete mít dětí Vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejný počet dětí, jako bylo Vás sourozenců2241,51 %41,51 %  
méně dětí, než bylo Vás sourozenců1018,87 %18,87 %  
nevím815,09 %15,09 %  
žádné713,21 %13,21 %  
více dětí, než bylo Vás sourozenců611,32 %11,32 %  

Graf

8. Uveďte prosím i konkrétní počet:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22852,83 %52,83 %  
0815,09 %15,09 %  
1713,21 %13,21 %  
3713,21 %13,21 %  
611,89 %1,89 %  
8811,89 %1,89 %  
411,89 %1,89 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.8
Minimum:0
Maximum:4
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.83
Směrodatná odchylka:0.91
Medián:2
Modus:2

Graf

9. V jaké formě právního vztahu jsou mezi sebou Vaši rodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
manželé3566,04 %66,04 %  
rozvedeni1732,08 %32,08 %  
nesezdáni11,89 %1,89 %  

Graf

10. Líbí se Vám partnerský vztah Vašich rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano2241,51 %41,51 %  
někdy ano někdy ne1324,53 %24,53 %  
většinou ne916,98 %16,98 %  
nikdy713,21 %13,21 %  
vždy ano23,77 %3,77 %  

Graf

11. Jakou formu (ne)partnerského života preferuje pro svůj život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
manželství3260,38 %60,38 %  
nesezdané partnerské soužití (ve společné domácnosti)1528,3 %28,3 %  
singles35,66 %5,66 %  
nesezdané partnerství s oddělenými domácnostmi23,77 %3,77 %  
ještě nevím11,89 %1,89 %  

Graf

12. Máte v úmyslu uzavřít manželství (příp. jste ho již uzavřel/a)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3362,26 %62,26 %  
nevím1222,64 %22,64 %  
ne815,09 %15,09 %  

Graf

13. Nakolik je pro Vás přijatelná možnost rozvodu, pokud byste uzavřel/a manželství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nepřijatelná2037,74 %37,74 %  
přijatelná1120,75 %20,75 %  
nevím1018,87 %18,87 %  
nepřijatelná815,09 %15,09 %  
spíše přijatelná47,55 %7,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Jakou formu (ne)partnerského života preferuje pro svůj život?

  • odpověď manželství:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Máte v úmyslu uzavřít manželství (příp. jste ho již uzavřel/a)?

12. Máte v úmyslu uzavřít manželství (příp. jste ho již uzavřel/a)?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi manželství na otázku 11. Jakou formu (ne)partnerského života preferuje pro svůj život?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. Jste věřící?

4. Bydlíte:

5. Kolik máte sourozenců?

6. Byl(a) jste spokojen(a) s počtem Vašich sourozenců?

7. Kolik plánujete mít dětí Vy?

8. Uveďte prosím i konkrétní počet:

9. V jaké formě právního vztahu jsou mezi sebou Vaši rodiče?

10. Líbí se Vám partnerský vztah Vašich rodičů?

11. Jakou formu (ne)partnerského života preferuje pro svůj život?

12. Máte v úmyslu uzavřít manželství (příp. jste ho již uzavřel/a)?

13. Nakolik je pro Vás přijatelná možnost rozvodu, pokud byste uzavřel/a manželství?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. Jste věřící?

4. Bydlíte:

5. Kolik máte sourozenců?

6. Byl(a) jste spokojen(a) s počtem Vašich sourozenců?

7. Kolik plánujete mít dětí Vy?

8. Uveďte prosím i konkrétní počet:

9. V jaké formě právního vztahu jsou mezi sebou Vaši rodiče?

10. Líbí se Vám partnerský vztah Vašich rodičů?

11. Jakou formu (ne)partnerského života preferuje pro svůj život?

12. Máte v úmyslu uzavřít manželství (příp. jste ho již uzavřel/a)?

13. Nakolik je pro Vás přijatelná možnost rozvodu, pokud byste uzavřel/a manželství?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jonášová, L.Rodinná problematika (upravená verze) (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://rodinna-problematika.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.