Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rodinné podnikání v ČR

Rodinné podnikání v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Svoboda
Šetření:18. 04. 2011 - 05. 05. 2011
Počet respondentů:33
Počet otázek (max/průměr):19 / 9.76
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto průzkumu je shromáždění údajů, které jsou specifické pro  podnikající RODINNÉ FIRMY v ČR. Zjišťovány budou mimo jiné i údaje o vlivu takového "typu podnikání" na rodinný život jejich členů.

Odpovědi respondentů

1. Jste vlastníkem, spoluvlastníkem, nebo členem rodinné firmy v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1957,58 %57,58 %  
Ano1442,42 %42,42 %  

Graf

2. Hlavní důvod založení rodinné firmy byl

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
touha začít podnikat1285,71 %36,36 %  
tlak vnějších okolností např. ztráta zaměstnání, finance214,29 %6,06 %  

Graf

3. Hlavní činnost v podnikání Vaší firmy

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poskytování služeb750 %21,21 %  
obchodní činnost535,71 %15,15 %  
výrobní činnost428,57 %12,12 %  

Graf

4. Právní forma Vaší rodinné firmy je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podnikající fyzická osoba964,29 %27,27 %  
společnost s ručením omezeným321,43 %9,09 %  
akciová společnost17,14 %3,03 %  
komanditní společnost17,14 %3,03 %  

Graf

5. Zakladatelem firmy byl(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž857,14 %24,24 %  
manželé321,43 %9,09 %  
více osob214,29 %6,06 %  
žena17,14 %3,03 %  

Graf

6. Nejdůležitější strategická rozhodnutí firmy provádí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jedna osoba857,14 %24,24 %  
dvě osoby535,71 %15,15 %  
více než dvě osoby17,14 %3,03 %  

Graf

7. Finanční zdroje v počátcích podnikání firma získala

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodinné úspory1178,57 %33,33 %  
rodinné úspory + půjčka od finančních ústavů321,43 %9,09 %  

Graf

8. Počet rodinných členů pracujících ve Vaší firmě

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2535,71 %15,15 %  
1321,43 %9,09 %  
3321,43 %9,09 %  
417,14 %3,03 %  
817,14 %3,03 %  
617,14 %3,03 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.58
Minimum:1
Maximum:6
Variační rozpětí:5
Rozptyl:1.9
Směrodatná odchylka:1.38
Medián:2
Modus:2

Graf

9. Vztahy mezi rodinnými příslušníky firmy se od začátku Vašeho podnikání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezměnily se964,29 %27,27 %  
zhoršily321,43 %9,09 %  
zlepšily214,29 %6,06 %  

Graf

10. Závisí úspěšnost Vaší firmy hlavně na znalostech a dovednostech pouze 1 rodinného příslušníka?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne969,23 %27,27 %  
ano430,77 %12,12 %  

Graf

11. Jaká je vzájemná zastupitelnost rodinných členů ve Vaší firmě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný642,86 %18,18 %  
výborný428,57 %12,12 %  
dobrý321,43 %9,09 %  
nedostatečný17,14 %3,03 %  

Graf

12. Rodinné podnikání pro Vás přináší spíše...?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výhody964,29 %27,27 %  
nevýhody535,71 %15,15 %  

Graf

13. Souhlasíte s názorem, že rodinné podnikání působí kladně na důvěru Vašich zákazníků?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím642,86 %18,18 %  
spíše souhlasím642,86 %18,18 %  
nevím214,29 %6,06 %  

Graf

14. Jak dlouho již Vaše rodinná firma existuje.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 10 roků750 %21,21 %  
2 až 5 roků428,57 %12,12 %  
do 1 roku17,14 %3,03 %  
5 až 10 roků17,14 %3,03 %  
1 až 2 roky17,14 %3,03 %  

Graf

15. Zlepšila se Vaše finanční situace oproti stavu před začátkem podnikání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano857,14 %24,24 %  
nevím321,43 %9,09 %  
ne321,43 %9,09 %  

Graf

16. Doporučil byste svým známým založit také rodinnou firmu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano750 %21,21 %  
nevím428,57 %12,12 %  
ne321,43 %9,09 %  

Graf

17. Může rodinné podnikání manželů být příčinou, která zvyšuje rozvodovost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím750 %21,21 %  
ano642,86 %18,18 %  
ne17,14 %3,03 %  

Graf

18. Dotazník vyplňuje

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2266,67 %66,67 %  
muž1133,33 %33,33 %  

Graf

19. Věk dotazované osoby

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 až 30 roků1545,45 %45,45 %  
31 až 45 roků1442,42 %42,42 %  
méně než 18 roků26,06 %6,06 %  
více než 55 roků13,03 %3,03 %  
46 až 55 roků13,03 %3,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svoboda, J.Rodinné podnikání v ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://rodinne-podnikani-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.