Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rodinné prostředí a jeho vliv na jedince

Rodinné prostředí a jeho vliv na jedince

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Ďuláková
Šetření:19. 05. 2022 - 01. 07. 2022
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:33,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den pro své studium na pozici asistenta pedagoga prosím o vyplnění dotazníku. Chtěla bych tímto oslovit hlavně rodiče,téma se týká prostředí, ve kterem jsou vychovávány děti.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3756,92 %56,92 %  
muž3147,69 %47,69 %  

Graf

2. Počet dětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23147,69 %47,69 %  
12741,54 %41,54 %  
3 a více1320 %20 %  

Graf

3. Jaký uplatňujete styl výchovy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Demokratický4061,54 %61,54 %  
Liberální2335,38 %35,38 %  
Autoritativní2132,31 %32,31 %  

Graf

4. Používáte fyzické tresty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy3553,85 %53,85 %  
Občas3553,85 %53,85 %  
Často46,15 %6,15 %  

Graf

5. Jak často pijete alkohol:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příležitostně4366,15 %66,15 %  
Nikdy, jsem abstinent1624,62 %24,62 %  
Několikrát do týdně1320 %20 %  
Denně34,62 %4,62 %  

Graf

6. Váš rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V manželství5076,92 %76,92 %  
Druh/družka1116,92 %16,92 %  
Samoživitelka/samoživitel1015,38 %15,38 %  

Graf

7. Vaše momentální finanční situace je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrá - s penězi vyjdu i něco ušetřím4366,15 %66,15 %  
Špatná - každý měsíc od výplaty k výplatě1624,62 %24,62 %  
Skvělá - nestěžuji si, můžu si koupit co chci1218,46 %18,46 %  
Velmi špatná - s penězi nevyjdu, musím si půjčovat46,15 %6,15 %  

Graf

8. Jak prospíva Vaše dítě ve škole:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Učí se dobře, škola mu jde3655,38 %55,38 %  
Je premiant2233,85 %33,85 %  
Škola mu nejde, nebaví ho1523,08 %23,08 %  
Chodí za školu57,69 %7,69 %  

Graf

9. Jak vnímáte prostředí,ve kterém své děti vychováváte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klidné rodinné prostředí5686,15 %86,15 %  
Občas hádky1726,15 %26,15 %  
Špatně prostředí, fyzické násilí34,62 %4,62 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Počet dětí:

3. Jaký uplatňujete styl výchovy:

4. Používáte fyzické tresty?

5. Jak často pijete alkohol:

6. Váš rodinný stav:

7. Vaše momentální finanční situace je:

8. Jak prospíva Vaše dítě ve škole:

9. Jak vnímáte prostředí,ve kterém své děti vychováváte:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Počet dětí:

3. Jaký uplatňujete styl výchovy:

4. Používáte fyzické tresty?

5. Jak často pijete alkohol:

6. Váš rodinný stav:

7. Vaše momentální finanční situace je:

8. Jak prospíva Vaše dítě ve škole:

9. Jak vnímáte prostředí,ve kterém své děti vychováváte:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ďuláková, P.Rodinné prostředí a jeho vliv na jedince (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://rodinne-prostredi-a-jeho-vli.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.