Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Role dospělých v procesu integrace dětí se srdeční vadou

Role dospělých v procesu integrace dětí se srdeční vadou

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabina Hrubá
Šetření:28. 01. 2014 - 07. 02. 2014
Počet respondentů:126
Počet otázek (max/průměr):32 / 14.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci na téma "Role dospělých v procesu integrace dětí se srdeční vadou".  Tento dotazník je určený pro dospělé, kteří se podílejí na integraci dětí s vrozenou srdeční vadou do splečnosti. Tento dotazník se zaměřuje na zkoumání nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na roli dospělých v procesu integrace dětí se srdeční vadou do společnosti a na základě získaných informací definovat doporučení pro dospělé, kteří se v takové roli nově ocitnou.

Vyplnění dotazníku zabere jen chvilku, prosím, zaškrtněte jednu odpověď, pokud není v textu  uvedeno jinak. Všechny údaje, které vyplníte, jsou  zcela anonymní.

Předem moc děkuji.

 

Odpovědi respondentů

1. V jakém vztahu jste k dítěti se srdeční vadou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rodič nebo příbuznýotázka č. 2, Pedagogotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodič nebo příbuzný9676,19 %76,19 %  
Pedagog3023,81 %23,81 %  

Graf

2. Měli jste již v minulosti zkušenost s dítětem s vrozenou srdeční vadou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9194,79 %72,22 %  
Ano55,21 %3,97 %  

Graf

3. Měli jste od začátku Vaší současné interakce s dítětem s vrozenou srdeční vadou dostatek informací o přidružených komplikacích, které s vrozenou srdeční vadou mohou být spojeny

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3738,54 %29,37 %  
Spíše ano3536,46 %27,78 %  
Rozhodně ne1818,75 %14,29 %  
Rozhodně ano66,25 %4,76 %  

Graf

4. Kdo vám tyto informace předal nebo odkud jste je získali (možno více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kardiolog7175,53 %56,35 %  
Internetové zdroje3739,36 %29,37 %  
Občanské sdružení2021,28 %15,87 %  
Pediatr1718,09 %13,49 %  
Odborná literatura1212,77 %9,52 %  
Jiný specialista33,19 %2,38 %  
až v průběhu vývoje dítěte11,06 %0,79 %  
nikdo, v nemocnici jsme dostali informace o srdci a o tom co nác čeká se srdcem11,06 %0,79 %  
o dalších možných vadách kromě srdíčka nám neřekl nikdo nic11,06 %0,79 %  
nezískali11,06 %0,79 %  
o jiných vadách než srdce jsme nevěděli11,06 %0,79 %  
o jiných komplikacích než srdečních, nikdo11,06 %0,79 %  
o jiných komplikacích než srdečnich nás neinformoval nikdo11,06 %0,79 %  
Lékaři nám dali informae pouze ohledně srdce, další problémy - rehablitace a psychologa jsme navštivili až když se nám zdálo, že dítě není zcela v pořádku11,06 %0,79 %  
Jen kardiolog informace ohledně srdce11,06 %0,79 %  
Věděli jsme jen o problémech úzce souvisejícich s vadou srdce, ale ne o dalších. Ty jsme objevovali postupně, jak dítě rostlo11,06 %0,79 %  
až na informace ohledně srdíčka o jiných možných vadách se srdcem spojenými, jsme nevěděli11,06 %0,79 %  
ostatní maminky11,06 %0,79 %  
Srdíčkáři11,06 %0,79 %  
rodiče dětí s VSV11,06 %0,79 %  
rodiče ostatních dětí11,06 %0,79 %  
něco nám řekl kardiolog, ale tolik informací o vadě jakoje nyní, tenkrát nebylo.11,06 %0,79 %  
mnoho nformací k dispozici nebylo - jen od kardiologa. Další jsme zjišťovali, kde se dalo..11,06 %0,79 %  
rodiče dítěte11,06 %0,79 %  
celkově jsme měli málo informací, zjišťovali jsme je sami z různých zdrojů 11,06 %0,79 %  
kardiolog, ale jen informace související se srdcem11,06 %0,79 %  

Graf

5. Které zdroje informací pro vás byly nejužitečnější (možno více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kardiolog6769,79 %53,17 %  
Internetové zdroje2930,21 %23,02 %  
Občanské sdružení2728,13 %21,43 %  
Pediatr1616,67 %12,7 %  
Odborná literatura1515,63 %11,9 %  
Jiný specialista55,21 %3,97 %  
nikdo22,08 %1,59 %  
Srdíčkáři22,08 %1,59 %  
zkušenost jiných rodičů, které mají dítě se srd. vadou11,04 %0,79 %  
pouze informace z nemocnice11,04 %0,79 %  
žádné11,04 %0,79 %  
o jiných komplikacích než srdečních nás nikdo neinformoval11,04 %0,79 %  
o jiných komplikacích než srdečních nás neinformoval nikdo11,04 %0,79 %  
lékaři nám dali informace jen ohledně srdce,a le o dalších možných problémech, které se srdcem souvisí - když se nám později zdálo, že dítě není jako ostatní, navštívili jsme rehabilitace a psychologa.11,04 %0,79 %  
Jen kardiolog informace ohledně srdce11,04 %0,79 %  
Jen kardiolog, později internetové zdroje a zkušenosti ostatních rodičů přes jedno občanské sdružení11,04 %0,79 %  
později internet a informace ostatních rodičů ve stejné situaci11,04 %0,79 %  
zkušenosti rodičů jiných takto postižených dětí11,04 %0,79 %  
rodiče dětí s VSV11,04 %0,79 %  
Hledali jsme hodně na internetu, hlavně v zahraničích, tenkrát mnoho informací o konkrétní vadě srdce a možných následcích, na internetu nebylo.11,04 %0,79 %  
Mnoho informací k dispozici nebylo, jen od kardiologa, další jsme zjišťovali, kde se dalo.11,04 %0,79 %  
rodiče dítěte11,04 %0,79 %  
zahraniční zdroje, u nás tehdy dostupné informace nebyly11,04 %0,79 %  
kkardiolog, ale pouze informace související se srdcem11,04 %0,79 %  

Graf

6. Upozornil vás někdo na skutečnost, že vrozená srdeční vada může nepřímo způsobit i různé poruchy chování

/jako například v důsledku nedokonalého okysličení mozku při operacích, např. projevy ADHD či jiné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8588,54 %67,46 %  
Ano1111,46 %8,73 %  

Graf

7. Zaznamenali jste u dítěte s vrozenou srdeční vadou některý z níže uvedených projevů chování (možno více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tělesná neobratnost4142,71 %32,54 %  
Zvýšená aktivita a neklid3536,46 %27,78 %  
Nesoustředěnost, těkavost, rychlá únava pozornosti3435,42 %26,98 %  
Ne, nic z výše uvedeného jsem nezaznamenal(a)2930,21 %23,02 %  
Překotnost reakcí, zbrklost, nedostatek sebekontroly2020,83 %15,87 %  
Nápadné výkyvy nálad a duševní výkonnosti1818,75 %14,29 %  
Nerovnoměrný vývoj jednotlivých mentálních funkcí1717,71 %13,49 %  
Nedokonalé vnímání a představivost88,33 %6,35 %  

Graf

8. Pokud ano, uveďte, jak jste na tyto projevy reagovali

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Návštěvou dalších doktorů a konzultací s nimi12,7 %0,79 %  
Snažili jsme se konzultovat to s pediatrem a poté v pedagog psych poradně.12,7 %0,79 %  
upozorněním,aby se uklidnil,že sotva sípe12,7 %0,79 %  
Na doporučerní logopeda, návštěvou pedagogicko psychologické poradny12,7 %0,79 %  
konzultovali jsme je s pediatrem12,7 %0,79 %  
konzultace s doktorem, vyhledani vhodne odborne pomoci12,7 %0,79 %  
nijak 12,7 %0,79 %  
uvědomili jsme dětskou doktorku12,7 %0,79 %  
zvýšenou trpělivostí a uklidňováním12,7 %0,79 %  
vždy podle situace, snažila jsem se být trpělivá12,7 %0,79 %  
ostatní odpovědi návštěvou psycologické poradny
snažili jsme se být trpěliví, později jsme to sděllili pediatrovi
Konzultací u pediatra a následnou konzultací u ortopeda, poté fyzioterapeuta
Zvýšenou trpělivostí a snahou pomoci dítěti k lepší koordinaci, později jsme navštívili rehabilitačního doktora
s klidem,jinak to nejde
Snažili jsme se být trpělivý, později jsme šli k psychologovi
Nijak, neřešili jsme to.
Zpočátku nijak, později jsme to konzultovali s pediatrem a učitelky ve škoce před nástupem do školy doporučily vyšetření v pedag. psych. poradně.
Nejdříve jsme neměli ani ponětí, že tyto projevy mají souvislost s vrozenou srdeční vadou a snažili se je usměrňovat, jako u zdravého dítěte.
zvýšenou trpělivostí, snahou uklidnit dítě a pomoci mu
trpělivost, zvolnění, oddech, relaxace
v podstate tak jako bych reagovala u zdraveho ditete
navštívili jsme specialistu
Synovi jsme zajistili diagnostický týden a byla mu diagnostikována těžší forma vývojové disfázie.
cvičení trpělivosti (pexeso),různé hry,objímání,zavedení pozornosti jinam...
vyděšená ale jednala jsem v klidu
Při nesoustředěnosti zvýšenou trpělivostí, trénováním pozornosti apod. Neobratnost jsme řešili s ortopedem / důsledek operací/
nechala som tomu volny priebeh a syn sa to pomaly naucil sam
zatim nijak,nechavam tomu volny průběh..není to tak strašné..
S trpělivostí
Snažila jsem se být trpělivá.
Snažíme se postupně tyto nedostatky odstraňovat, pokud to nejde a nebo se nedaří přizpůsobíme se.
Trpělivostí, později jsme byli odesláni na neurologii a též do psychopedagogické poradny - před nástupem do ZŠ.
Uklidňováním, trpělivostí, později konzultací s neurologema psychologem.
tolerantně, o nemoci mi řekli
Jen větší trpělivostí.
Jako u zdravého dítěte, nedělala jsem mezi sourozenci rozdíl, snažili jsme se mu pomoci.
2772,97 %21,43 % 

Graf

9. S jakými reakcemi na zdravotní postižení dítěte jste se nejčastěji setkali (možno více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obavy, jak k dítěti přistupovat6163,54 %48,41 %  
Lítost4546,88 %35,71 %  
Přehnaná starostlivost2930,21 %23,02 %  
Přirozený přístup bez obav2627,08 %20,63 %  
Nepřipuštění si postižení1515,63 %11,9 %  
Vyhýbání se kontaktu s dítětem1212,5 %9,52 %  
jako rodič nevím,co odpovědět ?? 11,04 %0,79 %  
strach, aby se dítěti nic nestalo11,04 %0,79 %  
Každy přistupuje jinak, na začátku jsou obavy, pak přístup bez obav.11,04 %0,79 %  
strach z toho, aby se dítěti nic nestalo11,04 %0,79 %  
obzvlášť u babiček přehnaná starostlivost a lítost11,04 %0,79 %  
Přirozený přístup TÉMĚŘ bez obav11,04 %0,79 %  
v MŠ mi nechtěli přijmout sítě s VSV11,04 %0,79 %  
absolutní nerespektování, že si nepřeji, aby si dcera hrála s nemocnými dětmi. 11,04 %0,79 %  
snaha zjednodusovat a naopak jsme byli vystaveni pomluvam, ze se o nic nejedna a prehanime11,04 %0,79 %  
strach z budoucího vývoje psychomotoriky 11,04 %0,79 %  
ltost především u prarodičů a širších příbuzných11,04 %0,79 %  
Okolí se většinou bojí, má strach, jak dítěti přistupovat. Doma se snažíme o přirozený přístup, přestože obavy máme .11,04 %0,79 %  
obzvláště babičkybyly hodně lítostivé..11,04 %0,79 %  
Ti, kteří dítě znají, k němu přistupují bez obav, pro cizí lidi je srdeční vada strašák a bojí se, jakk dítěti přistupovat. S obavami jsme se setkali ve školce, škole i v zájmových kroužcích.11,04 %0,79 %  
lidi ho většinou litovali anebo se báli, jak k němu přistupovat. Obzvláště starší generace měla obavy / babičky, tetičky apod./11,04 %0,79 %  

Graf

10. Do jaké míry souvisely podle vás reakce okolí na dítě s vrozenou srdeční vadou s neinformovaností o této vadě

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně souvisely4447,31 %34,92 %  
Velmi souvisely3739,78 %29,37 %  
Nesouvisely1212,9 %9,52 %  

Graf

11. Pokud tyto reakce souvisely s nedostatečnou informovaností, snažili jste se sami aktivně informace předávat

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano5457,45 %42,86 %  
Spíše ano3436,17 %26,98 %  
Spíše ne66,38 %4,76 %  

Graf

12. Je podle vás česká legislativa týkající se integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol dostačující

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, s určitými výhradami3940,63 %30,95 %  
Nevím2020,83 %15,87 %  
Ano, je plně dostačující1414,58 %11,11 %  
Spíše není dostačující1313,54 %10,32 %  
Ne, není dostačující1010,42 %7,94 %  

Graf

13. Pokud podle vás není česká legislativa týkající se integrace do běžných škol dostačující, co vám v ní chybí nebo co byste zlepšili

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
náš chodí teprve do školky,ale rohodně bych chtěla lepší!! přístup učitelek k takto nemocnému dítěti12,94 %0,79 %  
nemáme ještě dítě ve škole12,94 %0,79 %  
lepší připravenost učitelů na takové děti12,94 %0,79 %  
zlepšila bych komunikaci učitelek s poradnami.12,94 %0,79 %  
Legislativa dostačující je, ale učitelky by měli k těmto dětem líp přistupovat - i když měli doporučení od psychologa, moc se jím neřídily.12,94 %0,79 %  
Ráda bych, aby paní učitelky brali na dítě větší ohledy.12,94 %0,79 %  
zakotvení neklasifikování v předmětech, které dítě díky svému postižení není schopno zvládnout,12,94 %0,79 %  
snížila bych počet dětí ve třídě, případně asistenta pro postižené dítě12,94 %0,79 %  
Není to ani chybou legislativy jako spíše nepřipravenost českých škol a nedostatek finančních prostředků.12,94 %0,79 %  
menší počet dětí ve třídách, osobnější přístup12,94 %0,79 %  
ostatní odpovědi Legislativa je asi dostačující, ale lepší zapojení do praxe by bylo dobré.
Ano, ale přijde mi, že např. o tělesné výchově by měly mít děti nějakou jinou náhradní činnost a ne jen sedět a koukat na ostatní.
osobnější přístup k dítěti, případně menší počet dětí ve třídě
ideálně menší počet dětí ve třídách, aby měla učitelka na dítě více času a mohla se mu víc věnovat, když to potřebuje
Pokud nemá dítě žádné výrazné omezení, je integrace bez problému
Pokud nemá dítě vyraznější obtíže, je snadné se domluvit na maličkostech jako je omezení v tělocviku apod.
Pokud dítě nemá výraznější problémy, tak je dostačující, kdyby potřebovalo větší pomoc a osobnější přístup od učitele, tak by musely být ve třídě učitelky dně anebo méně dětí.
Měly by se více brát ohledy na potřeby každého dítěte, větší využití asistentů pedagoga nebo menší počet dětí ve třídě - 10-15maximálně.
Nemáme zkušenost se školou , pouze zatím se školkou.
Legislativa je asi dostačující, ale pomohlo by její lepší začlenění do praxe, usnadnilo by to mnohé jak dítěti tak i učitelům a rodičům.
zlepšila byc přístup učitelů ve škole, aby se snažili akceptovat dítě jaké je a přistupovali k němu vhodně
informovanost , ale připouštím že je mnoho nemocí a učitelé nemůžou vědět vše o všech nemocech
Dcera je předškolkového věku, ale určitě to je velký počet dětí ve třídě a nepochopení, že může mít obtíže, jak zse strany dětí tak i dospělých. Vidí zdravé dítě.
Nedostatek míst. Nedostatek asistentů.
větší možnost o zasvěcení pedagoga do stavu informovánosti
nemám zkušenost
Zlepšit přístup učitelů, aby zohlednili dítě v jeho potřebách, lepší spolupráci s rodiči.
Zlepšila bych přístup učitelů
Dostačující asi je, nicméně bych zlepšila provázanost spolupráce mezi MŠ, ZŠ a rodiči, též bych ráda, aby učitelé brali ohledy na doporučení z PPP. Mnoho by se ulehčilo a dítě by nemuselo mít tak negativní násptup do 1. třídy ZŠ.
Lepší přístup pedagogů k takovým dětem.
nedostatek finančních prostředk
Ano, akorát bych zlepšil přístup učitelkům k dětem s nemocným srdcem. Moc k jejich potřebám nepřihlíží -alespoň v našem případě, a to i přesto, že dostatek informací mají.
Je dostačující, pokud se učitel řídí doporučeními výchovného poradce nebo psychologa, pokud mají individuální přístup, který dítě vyžaduje.
lepší přístup učitelky
2470,59 %19,05 % 

Graf

14. Co pro vás bylo nejtěžší v procesu integrace dítěte s vrozenou srdeční vadou do společnosti

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zjišťovali jsme za pochodu nové problémy, o kterých jsme předem nevěděli - různé poruchy, které souvisely se srdcem, ale nebyly hned zřejmé.12,7 %0,79 %  
Zvyknout si na časté návštěvy doktora12,7 %0,79 %  
zatím nic krom výše uvedené odpovědi12,7 %0,79 %  
dohodnout se s učiteli, aby dítě akceptovali takové,jaké je a dle toho k němu přistupovali12,7 %0,79 %  
Dát okolí najevo, že se dítěte nemusejí bát, že skoro vše může dělat jako ostatní děti.12,7 %0,79 %  
potřebovali jsme, aby se dcera učila doma - vyšlo to až po problémech se zdravím12,7 %0,79 %  
zajistit, aby dítě bylo přijímáno společností jeho vrstevníků12,7 %0,79 %  
Nemyslím si, že je těžké zapojit do kolektivu dítě s vrozenou srdeční vadou pokud je na stejné mentální úrovni jako ostatní děti.12,7 %0,79 %  
Dát všem, kteří s dítětem přijdou do kontaktu ve škole nebo kroužkách na jevo, že je stejné jako ostatní, akorát má menší omezení - hlavně fyzická.12,7 %0,79 %  
Zvyknout si na omezení, které dítě má.12,7 %0,79 %  
ostatní odpovědi uvědomit ostatní a snažit se, aby dítě respektovali v jeho potřebách a fyzických omezeních
předávat informace o jeho potřebách a snaha o to, aby ostatní dítě pochopili.
všude jsme museli informovat o jeho stavu, s ohledem na omezení v tělocviku, plavání a dalších sportech
Jen všude nutnost informovat okolí, že dítě je normální, jen má menší omezení po fyzické stránce.
nebylo to těžké
Dát najevo ostatním, že dítěte se nemusejí bát, že může dělat skoro vše jako zdravé děti.
Seznámení ostatních se zdravotním stavem dítěte a snaha se je zbavit zbytečných předsudků, že dítě nemůže nic pořádně dělat jako ostatní, protože tonení pravda.
Akorát informovat uřitelky ve školce o všem, protože se bály, aby se dítě nezranilo při normálním hraní.
Dát okolí najevo, že je normální, jen se k němu musí přistupovat trošku opatrněji s ohledem na srdíčko, více se musí šetřit.
informovat všechny učitele ve škole, školcek, kroužku a známé, že může dělat co ostatní, akotát musí trochu zvolnit a na určité věci dávat více pozor. Dítě bylo hodně nemocné a tudíž celkem hodně zmeškalo ve škole, ale začlenilo se bez obtíží.
porozumění s nedostatky dítětepř. výlet do hor -a proč nemůžete jít?
-
Smířit se s jeho odlišností.
zatim mame kojence, ale resime problem - starsi dite ve skolce a jak ho chranit pred nakazami a starsi neomezovat v jejim detstvi
aby byli lidé vůči němu ohleduplni při možnosti přenosu nějaké nemoci
vlastni strach
nemoc v kolektivu,udržet prevenci onemocnění,vysvětlit dítěti,že ne vše může dělat jako ostatní (běhat,skákat..)
zdravý dětí
Péťa by se i rád začlenil,ale děti ho nepříjmají, protože má jizvu na bříšku a nemluví má dysfázii
Když nechtěli dceru přijmout do mateřské školy a odkázali nás jinam - do speciální školky. Nakonec ji sice vzali, ale bála jsem se, aby k ní nepřistupovali špatně.
presvedcit ucitele ze syn je normalny ako ostatne deti
Neinformovanost.
Docílit toho, aby v základní škole začaly paní učitelky přistupovat k dítěti dle doporučení z PPP. Nebraly na zprávu z PPP ohledy, až po opětovném doložení nových zpráv zčásti zareagovaly. Na dítěti se špatný přístup podepsal velmi negativně.
Docílit toho, aby pedagogové přistupovali k dítěti tak, jak jim bylo doporučeno psychologem a lékařem.
naučit se nemoc chápat, žít s ní
Obhajovat dítě, že je naprosto normální, pouze zdravotně trochu znevýhodněné. Cizí lidé ho zbytečně litují a nevědí, jak k němu přistupovat.
To, aby se učitel řídil doporučením výchovného poradce a psychologa. Trvalo to celkem dlouho a doba trvání byla zbytečná, kdyby na dítě učitel reagoval dle jeho individuálních potřeb. Pokud se toto zavede do praxe, není problém s integrací dětí s VSV.
2772,97 %21,43 % 

Graf

15. Přístup pedagogů při integraci do školského systému byl převážně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální2728,13 %21,43 %  
Částečná ochota se přizpůsobit speciálním potřebám2222,92 %17,46 %  
Vstřícný ke speciálním potřebám1818,75 %14,29 %  
Neochotný přizpůsobit se speciálním potřebám99,38 %7,14 %  
Obavy z podílu na integraci44,17 %3,17 %  
zatim neresime22,08 %1,59 %  
v MŠ celkem vstřícný, se ZŠ nemáme ještě zkušenosti11,04 %0,79 %  
mám 3 leteho syna 11,04 %0,79 %  
Neptořebovali jsme žádná větší opatření, pouze neúčast na TV.11,04 %0,79 %  
snažili se vyjít vstříct, ale úplně 100% to nebylo, zlepšení nastalo až po dodání doporučení z psychologickopedagogické poradny11,04 %0,79 %  
má 3 roky, zatím nechodí do školky11,04 %0,79 %  
nemám dítě školou povinne11,04 %0,79 %  
zatím nenavštěvujeme Mš. ani Zš.11,04 %0,79 %  
Syn chodí do denního stacionáře, takže jsou zvyklí a s přístupem jsme spokojení11,04 %0,79 %  
nechodíme do školy ani školky11,04 %0,79 %  
nemám zkušenost11,04 %0,79 %  
ještě nejsme ve školce ani škole..11,04 %0,79 %  
Zatím nedokáži posoudit, synovi ještě nejsou 2 roky11,04 %0,79 %  
Ansolutně neochotný a to i přesto že od počátku měli ve škole všechna možná doporučení z PPP a lékařů ohledně doporučeného přístupu a omezení, které dítě má.11,04 %0,79 %  
Zpočátku velmi neochotný, později začali spolupracovat, nicméně úplně optimální to stále není. Neopírají se o doporučení z PPP.11,04 %0,79 %  

Graf

16. Využili jste pomoci některého z poradenských center v souvislosti s integrací dítěte s vrozenou srdeční vadou do společnosti (např. pedagogiko – psychologická poradna)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevěděl jsem o této možnosti3435,42 %26,98 %  
Ano, bylo mi doporučeno2323,96 %18,25 %  
Ne, přestože jsem o něm věděl2222,92 %17,46 %  
Ano, z vlastní iniciativy1717,71 %13,49 %  

Graf

17. Pokud ano, měla tato pomoc pozitivní vliv?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano2151,22 %16,67 %  
Spíše ano1741,46 %13,49 %  
Spíše ne37,32 %2,38 %  

Graf

18. Jak se odráží průběh integrace dítěte s vrozenou srdeční vadou do společnosti na vztazích uvnitř vaší rodiny. Průběh integrace dítěte se srdeční vadou na vztahy uvnitř vaší rodiny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zatěžuje je, ale je zvládnutelný3233,33 %25,4 %  
Málo je zatěžuje2728,13 %21,43 %  
Nemá žádný vliv2323,96 %18,25 %  
Zatěžuje je, s nutností výrazně přizpůsobit režim celé rodiny1313,54 %10,32 %  
Velmi je zatěžuje11,04 %0,79 %  

Graf

19. Měli jste již v minulosti zkušenost s dítětem s vrozenou srdeční vadou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2273,33 %17,46 %  
ne826,67 %6,35 %  

Graf

20. Měli jste od začátku Vaší současné interakce s dítětem s vrozenou srdeční vadou dostatek informací o přidružených komplikacích, které s vrozenou srdeční vadou mohou být spojeny

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2066,67 %15,87 %  
Spíše ano1033,33 %7,94 %  

Graf

21. Kdo vám tyto informace předal nebo odkud jste je získali (možno více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodiče2996,67 %23,02 %  
Poradenská pracoviště1033,33 %7,94 %  
Výchovný poradce516,67 %3,97 %  
Jiný pedagog13,33 %0,79 %  
Odborná literatura13,33 %0,79 %  
lékař - omezení tělocviku13,33 %0,79 %  

Graf

22. Které zdroje informací pro vás byly nejužitečnější (možno více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodiče2996,67 %23,02 %  
Poradenská pracoviště1136,67 %8,73 %  
Výchovný poradce516,67 %3,97 %  
Odborná literatura13,33 %0,79 %  
Internetové zdroje13,33 %0,79 %  
Občanské sdružení13,33 %0,79 %  
lékař13,33 %0,79 %  
lékař - omezení tělocviku13,33 %0,79 %  

Graf

23. Upozornil vás někdo na skutečnost, že vrozená srdeční vada může nepřímo způsobit i různé poruchy chování

/jako například v důsledku nedokonalého okysličení mozku při operacích, např. projevy ADHD či jiné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2583,33 %19,84 %  
Ano516,67 %3,97 %  

Graf

24. Zaznamenali jste u dítěte s vrozenou srdeční vadou některý z níže uvedených projevů chování (možno více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tělesná neobratnost1756,67 %13,49 %  
Ne, nic z výše uvedeného jsem nezaznamenal(a)1240 %9,52 %  
Nesoustředěnost, těkavost, rychlá únava pozornosti723,33 %5,56 %  
Překotnost reakcí, zbrklost, nedostatek sebekontroly413,33 %3,17 %  
Nerovnoměrný vývoj jednotlivých mentálních funkcí413,33 %3,17 %  
Zvýšená aktivita a neklid310 %2,38 %  
Nápadné výkyvy nálad a duševní výkonnosti310 %2,38 %  
Nedokonalé vnímání a představivost13,33 %0,79 %  

Graf

25. Pokud ano, uveďte, jak jste na tyto projevy reagovali

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažila jsem se jej usměrňovat.18,33 %0,79 %  
Nereagovala, informovala jsem rodiče.18,33 %0,79 %  
Nijak18,33 %0,79 %  
přizpůsobením nároků18,33 %0,79 %  
Doporučila jsem návštěvu pedagogicko-psychologické poradny.18,33 %0,79 %  
Nijak, akceptovala jsem je.18,33 %0,79 %  
Nijak, dítko se tělocviku účastnilo v omezeném rozsahu, brala jsem ohled na jeho horší obratnost a koordinaci.18,33 %0,79 %  
Zvýšenou trpělivostí a občasným napomínáním dítěte ve třídě, když zlobilo.18,33 %0,79 %  
Snažila jsem se je usměrňovat.18,33 %0,79 %  
Nereagovala, beru žáka takového, jaký je.18,33 %0,79 %  
ostatní odpovědi Trpělivostí, konzultací s rodiči a doporučením vyšetření v pedagogicko psycholocivké poradně, která se školou spolupracuje.
Stejně jako u zdravých dětí.
216,67 %1,59 % 

Graf

26. Jaká byla vaše reakce na zdravotní postižení dítěte s vrozenou srdeční vadou při vašem prvním kontaktu s ním (možno více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přirozený přístup bez obav1963,33 %15,08 %  
Obavy, jak k dítěti přistupovat723,33 %5,56 %  
Nepřipuštění si postižení516,67 %3,97 %  
zvýšená opatrnost13,33 %0,79 %  
Lítost13,33 %0,79 %  
Přehnaná starostlivost13,33 %0,79 %  
akorát jsem se více bála aby se mu nic nestalo.13,33 %0,79 %  
přistupovat k němu jako ke zdravému, ale jisté obavy jsem měla13,33 %0,79 %  
Trochu obavy, aby se mu nic nestalo.13,33 %0,79 %  
Dítě mělo jen drobnou vadu, nijak ho neomezovala a tak nebyl důvod k nějakým výrazným opatřením v přístupu k němu.13,33 %0,79 %  
snažila jsem se o přirozený přístup jako k ostatním dětem, ale jisté obavy jsem určitě měla - hlavně zvýšenoý strach o dítě, aby se mu nic nestalo / úraz apod,./13,33 %0,79 %  

Graf

27. Do jaké míry souvisely tyto reakce s vaší neinformovaností o vrozené srdeční vadě dítěte

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně souvisely1758,62 %13,49 %  
Nesouvisely724,14 %5,56 %  
Velmi souvisely517,24 %3,97 %  

Graf

28. Je podle vás česká legislativa týkající se integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol dostačující

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je plně dostačující1860 %14,29 %  
Ano, s určitými výhradami1240 %9,52 %  

Graf

29. Pokud podle vás není česká legislativa týkající se integrace do běžných škol dostačující, co vám v ní chybí nebo co byste zlepšili

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pedagogové by měli být více proškoleni, jak s takovými dětmi pracovat19,09 %0,79 %  
Pokud mám k dítěti přistupovat individuálně, je vhodnější menší počet dětí vetřídě, případně asistent pedagoga.19,09 %0,79 %  
menší počet dětí ve třídě, aby byl prostor se dítěti více věnovat, pokud to potřebuje19,09 %0,79 %  
Pokud nemá dítě vyraznější omezení, je snadné se přizpůsobit. Celkově bych v českých školách snížila počet dětí ve třídě, i když z fonančních důvodů to není snadné.19,09 %0,79 %  
Legislativa je dostačující, ale uvítala bych méně dětí ve třídě. Lépe se s nimi pracuje, když je jich méně a těm, kteří to potřebují, se mohu více věnovat.19,09 %0,79 %  
méně dětí ve třídě / bylo jich 27/, aby bylo na děti, kterým je třeba se více věnovat více času19,09 %0,79 %  
Je dostačující, pokud nemá výraznější individuální potřeby. Pokud by mělo, tak je lepší menzí třída nebo pomoc asistenta pedagoga.19,09 %0,79 %  
Poud nemá dítě žádná větší omezení a stačí výuce, nejsou žádná opatření nutná. Jen bych volila menší počet dětí ve třídě, nicméně toje problematické s ohledem na finance ve školství a možnosti jednotlivých škol.19,09 %0,79 %  
Dle mého je dotačující, ale asi ne všude v praxi funguje tak, jak by dle legislativy měla. Zlepšila bych tupraxi.19,09 %0,79 %  
Pokud je ve třídě s nějakým zdravotním problémem, uvítala bych lepší proškolení jak s těmito dětmi pracovat, případně více učitelů na třídu anebo pomocníka - asistenta do třídy..19,09 %0,79 %  
ostatní odpovědi Pokud dítě zvládá vše jako ostatní a vada srdce ho nijak nelimituje, je vše v pořádku. Pokud by potřebovalo úlevy nebo více osobnější interakci s učitelem, je vhodnější menší třídní kolektiv, případně doporučení výchovné poradkyně na škole. 19,09 %0,79 % 

Graf

30. Co pro vás bylo nejtěžší v procesu integrace dítěte s vrozenou srdeční vadou do společnosti

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uvědomění si jeho postižení, které není vidět a přizpůsobení okolí tomuto dítěti17,14 %0,79 %  
Zjistit, jak němu přistupovat, co potřebuje17,14 %0,79 %  
nc17,14 %0,79 %  
obavy ostatních17,14 %0,79 %  
pochopit jeho potřeby, pomohla zpráva z PP poradny17,14 %0,79 %  
Dítě se adaptovalo do třídy bez problémů.17,14 %0,79 %  
Uvědomit si, že je stejné jako ostatní děti a snažit se tak k němu přistupovat. Přiznávám zvýšený strach o toto dítě s oheldem na možné úrazy.17,14 %0,79 %  
Díky spolupráci s rodičii bylo vše bez problémů.17,14 %0,79 %  
uvědomit si, že sice není úplně zdravé, ale většinu věcí může dělat jako ostatní.17,14 %0,79 %  
Nic, již jsem několik žáků s různým menším omezením ve třídě měla.17,14 %0,79 %  
ostatní odpovědi Rodiče mi informace předali, pouze jsem dětem vysvětlila, že chlapec měl nemocné srdce a musí se více šetřit po fyzické stránce. Děti to přijaly a chovaly se k chlapcovi moc hezky, pomáhaly mu. Usnadnilo to jeho začlenění.
Uvědomit si, jaké má problémy a že jsou spojeny s vrozenou vadou srdce, zvolit vhodný přístup k dítěti s ohledem na ostatní žáky.
Asi shromáždit všechny informace, avšak ty postupně dodali rodiče dítěte a také říci ostatním dětem, proč je toto dítě zjizvené. Některým se jizva ošklivila a na dítě ukazovaly.
Nic, veškeré informace jsem měla a dítě žádné větší omezení nemělo.
428,57 %3,17 % 

Graf

31. Jak hodnotíte spolupráci s rodiči dítěte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi dobrá2583,33 %19,84 %  
Dobrá516,67 %3,97 %  

Graf

32. Jaký vliv má integrace dítěte s vrozenou srdeční vadou na vztahy uvnitř třídního kolektivu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádná změna nenastala2790 %21,43 %  
Pozitivní vliv310 %2,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 11 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. V jakém vztahu jste k dítěti se srdeční vadou?

 • odpověď Pedagog:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 19. Měli jste již v minulosti zkušenost s dítětem s vrozenou srdeční vadou
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 20. Měli jste od začátku Vaší současné interakce s dítětem s vrozenou srdeční vadou dostatek informací o přidružených komplikacích, které s vrozenou srdeční vadou mohou být spojeny
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 20. Měli jste od začátku Vaší současné interakce s dítětem s vrozenou srdeční vadou dostatek informací o přidružených komplikacích, které s vrozenou srdeční vadou mohou být spojeny
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poradenská pracoviště na otázku 21. Kdo vám tyto informace předal nebo odkud jste je získali (možno více odpovědí)
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodiče na otázku 21. Kdo vám tyto informace předal nebo odkud jste je získali (možno více odpovědí)
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poradenská pracoviště na otázku 22. Které zdroje informací pro vás byly nejužitečnější (možno více odpovědí)
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodiče na otázku 22. Které zdroje informací pro vás byly nejužitečnější (možno více odpovědí)
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 23. Upozornil vás někdo na skutečnost, že vrozená srdeční vada může nepřímo způsobit i různé poruchy chování
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nic z výše uvedeného jsem nezaznamenal(a) na otázku 24. Zaznamenali jste u dítěte s vrozenou srdeční vadou některý z níže uvedených projevů chování (možno více odpovědí)
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tělesná neobratnost na otázku 24. Zaznamenali jste u dítěte s vrozenou srdeční vadou některý z níže uvedených projevů chování (možno více odpovědí)
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přirozený přístup bez obav na otázku 26. Jaká byla vaše reakce na zdravotní postižení dítěte s vrozenou srdeční vadou při vašem prvním kontaktu s ním (možno více odpovědí)
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Částečně souvisely na otázku 27. Do jaké míry souvisely tyto reakce s vaší neinformovaností o vrozené srdeční vadě dítěte
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, je plně dostačující na otázku 28. Je podle vás česká legislativa týkající se integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol dostačující
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, s určitými výhradami na otázku 28. Je podle vás česká legislativa týkající se integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol dostačující
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi dobrá na otázku 31. Jak hodnotíte spolupráci s rodiči dítěte
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádná změna nenastala na otázku 32. Jaký vliv má integrace dítěte s vrozenou srdeční vadou na vztahy uvnitř třídního kolektivu

4. Kdo vám tyto informace předal nebo odkud jste je získali (možno více odpovědí)

 • odpověď Kardiolog:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Upozornil vás někdo na skutečnost, že vrozená srdeční vada může nepřímo způsobit i různé poruchy chování
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouvisely na otázku 10. Do jaké míry souvisely podle vás reakce okolí na dítě s vrozenou srdeční vadou s neinformovaností o této vadě
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 3. Měli jste od začátku Vaší současné interakce s dítětem s vrozenou srdeční vadou dostatek informací o přidružených komplikacích, které s vrozenou srdeční vadou mohou být spojeny
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vstřícný ke speciálním potřebám na otázku 15. Přístup pedagogů při integraci do školského systému byl převážně
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pediatr na otázku 4. Kdo vám tyto informace předal nebo odkud jste je získali (možno více odpovědí)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kardiolog na otázku 5. Které zdroje informací pro vás byly nejužitečnější (možno více odpovědí)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občanské sdružení na otázku 4. Kdo vám tyto informace předal nebo odkud jste je získali (možno více odpovědí)

5. Které zdroje informací pro vás byly nejužitečnější (možno více odpovědí)

 • odpověď Kardiolog:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Upozornil vás někdo na skutečnost, že vrozená srdeční vada může nepřímo způsobit i různé poruchy chování
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemá žádný vliv na otázku 18. Jak se odráží průběh integrace dítěte s vrozenou srdeční vadou do společnosti na vztazích uvnitř vaší rodiny. Průběh integrace dítěte se srdeční vadou na vztahy uvnitř vaší rodiny:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vstřícný ke speciálním potřebám na otázku 15. Přístup pedagogů při integraci do školského systému byl převážně
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouvisely na otázku 10. Do jaké míry souvisely podle vás reakce okolí na dítě s vrozenou srdeční vadou s neinformovaností o této vadě

9. S jakými reakcemi na zdravotní postižení dítěte jste se nejčastěji setkali (možno více odpovědí)

 • odpověď Obavy, jak k dítěti přistupovat:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 17. Pokud ano, měla tato pomoc pozitivní vliv?

11. Pokud tyto reakce souvisely s nedostatečnou informovaností, snažili jste se sami aktivně informace předávat

 • odpověď Rozhodně ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 17. Pokud ano, měla tato pomoc pozitivní vliv?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Překotnost reakcí, zbrklost, nedostatek sebekontroly na otázku 7. Zaznamenali jste u dítěte s vrozenou srdeční vadou některý z níže uvedených projevů chování (možno více odpovědí)

21. Kdo vám tyto informace předal nebo odkud jste je získali (možno více odpovědí)

 • odpověď Poradenská pracoviště:
  • 11.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poradenská pracoviště na otázku 22. Které zdroje informací pro vás byly nejužitečnější (možno více odpovědí)
 • odpověď Rodiče:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 19. Měli jste již v minulosti zkušenost s dítětem s vrozenou srdeční vadou
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 20. Měli jste od začátku Vaší současné interakce s dítětem s vrozenou srdeční vadou dostatek informací o přidružených komplikacích, které s vrozenou srdeční vadou mohou být spojeny
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poradenská pracoviště na otázku 21. Kdo vám tyto informace předal nebo odkud jste je získali (možno více odpovědí)
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poradenská pracoviště na otázku 22. Které zdroje informací pro vás byly nejužitečnější (možno více odpovědí)
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodiče na otázku 22. Které zdroje informací pro vás byly nejužitečnější (možno více odpovědí)
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tělesná neobratnost na otázku 24. Zaznamenali jste u dítěte s vrozenou srdeční vadou některý z níže uvedených projevů chování (možno více odpovědí)
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přirozený přístup bez obav na otázku 26. Jaká byla vaše reakce na zdravotní postižení dítěte s vrozenou srdeční vadou při vašem prvním kontaktu s ním (možno více odpovědí)
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Částečně souvisely na otázku 27. Do jaké míry souvisely tyto reakce s vaší neinformovaností o vrozené srdeční vadě dítěte
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, je plně dostačující na otázku 28. Je podle vás česká legislativa týkající se integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol dostačující
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi dobrá na otázku 31. Jak hodnotíte spolupráci s rodiči dítěte
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog na otázku 1. V jakém vztahu jste k dítěti se srdeční vadou?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádná změna nenastala na otázku 32. Jaký vliv má integrace dítěte s vrozenou srdeční vadou na vztahy uvnitř třídního kolektivu
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 23. Upozornil vás někdo na skutečnost, že vrozená srdeční vada může nepřímo způsobit i různé poruchy chování
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 20. Měli jste od začátku Vaší současné interakce s dítětem s vrozenou srdeční vadou dostatek informací o přidružených komplikacích, které s vrozenou srdeční vadou mohou být spojeny
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nic z výše uvedeného jsem nezaznamenal(a) na otázku 24. Zaznamenali jste u dítěte s vrozenou srdeční vadou některý z níže uvedených projevů chování (možno více odpovědí)
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, s určitými výhradami na otázku 28. Je podle vás česká legislativa týkající se integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol dostačující

22. Které zdroje informací pro vás byly nejužitečnější (možno více odpovědí)

 • odpověď Poradenská pracoviště:
  • 11.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poradenská pracoviště na otázku 21. Kdo vám tyto informace předal nebo odkud jste je získali (možno více odpovědí)
 • odpověď Rodiče:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 19. Měli jste již v minulosti zkušenost s dítětem s vrozenou srdeční vadou
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 20. Měli jste od začátku Vaší současné interakce s dítětem s vrozenou srdeční vadou dostatek informací o přidružených komplikacích, které s vrozenou srdeční vadou mohou být spojeny
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poradenská pracoviště na otázku 21. Kdo vám tyto informace předal nebo odkud jste je získali (možno více odpovědí)
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodiče na otázku 21. Kdo vám tyto informace předal nebo odkud jste je získali (možno více odpovědí)
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poradenská pracoviště na otázku 22. Které zdroje informací pro vás byly nejužitečnější (možno více odpovědí)
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tělesná neobratnost na otázku 24. Zaznamenali jste u dítěte s vrozenou srdeční vadou některý z níže uvedených projevů chování (možno více odpovědí)
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přirozený přístup bez obav na otázku 26. Jaká byla vaše reakce na zdravotní postižení dítěte s vrozenou srdeční vadou při vašem prvním kontaktu s ním (možno více odpovědí)
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Částečně souvisely na otázku 27. Do jaké míry souvisely tyto reakce s vaší neinformovaností o vrozené srdeční vadě dítěte
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, je plně dostačující na otázku 28. Je podle vás česká legislativa týkající se integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol dostačující
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi dobrá na otázku 31. Jak hodnotíte spolupráci s rodiči dítěte
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog na otázku 1. V jakém vztahu jste k dítěti se srdeční vadou?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádná změna nenastala na otázku 32. Jaký vliv má integrace dítěte s vrozenou srdeční vadou na vztahy uvnitř třídního kolektivu
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 23. Upozornil vás někdo na skutečnost, že vrozená srdeční vada může nepřímo způsobit i různé poruchy chování
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 20. Měli jste od začátku Vaší současné interakce s dítětem s vrozenou srdeční vadou dostatek informací o přidružených komplikacích, které s vrozenou srdeční vadou mohou být spojeny
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nic z výše uvedeného jsem nezaznamenal(a) na otázku 24. Zaznamenali jste u dítěte s vrozenou srdeční vadou některý z níže uvedených projevů chování (možno více odpovědí)
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, s určitými výhradami na otázku 28. Je podle vás česká legislativa týkající se integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol dostačující

23. Upozornil vás někdo na skutečnost, že vrozená srdeční vada může nepřímo způsobit i různé poruchy chování

 • odpověď Ne:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nic z výše uvedeného jsem nezaznamenal(a) na otázku 24. Zaznamenali jste u dítěte s vrozenou srdeční vadou některý z níže uvedených projevů chování (možno více odpovědí)
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 20. Měli jste od začátku Vaší současné interakce s dítětem s vrozenou srdeční vadou dostatek informací o přidružených komplikacích, které s vrozenou srdeční vadou mohou být spojeny

24. Zaznamenali jste u dítěte s vrozenou srdeční vadou některý z níže uvedených projevů chování (možno více odpovědí)

 • odpověď Tělesná neobratnost:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, s určitými výhradami na otázku 28. Je podle vás česká legislativa týkající se integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol dostačující

28. Je podle vás česká legislativa týkající se integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol dostačující

 • odpověď Ano, je plně dostačující:
  • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nic z výše uvedeného jsem nezaznamenal(a) na otázku 24. Zaznamenali jste u dítěte s vrozenou srdeční vadou některý z níže uvedených projevů chování (možno více odpovědí)

32. Jaký vliv má integrace dítěte s vrozenou srdeční vadou na vztahy uvnitř třídního kolektivu

 • odpověď Žádná změna nenastala:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nic z výše uvedeného jsem nezaznamenal(a) na otázku 24. Zaznamenali jste u dítěte s vrozenou srdeční vadou některý z níže uvedených projevů chování (možno více odpovědí)
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přirozený přístup bez obav na otázku 26. Jaká byla vaše reakce na zdravotní postižení dítěte s vrozenou srdeční vadou při vašem prvním kontaktu s ním (možno více odpovědí)
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 23. Upozornil vás někdo na skutečnost, že vrozená srdeční vada může nepřímo způsobit i různé poruchy chování
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, s určitými výhradami na otázku 28. Je podle vás česká legislativa týkající se integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol dostačující
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poradenská pracoviště na otázku 22. Které zdroje informací pro vás byly nejužitečnější (možno více odpovědí)
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog na otázku 1. V jakém vztahu jste k dítěti se srdeční vadou?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 20. Měli jste od začátku Vaší současné interakce s dítětem s vrozenou srdeční vadou dostatek informací o přidružených komplikacích, které s vrozenou srdeční vadou mohou být spojeny

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jakém vztahu jste k dítěti se srdeční vadou?

2. Měli jste již v minulosti zkušenost s dítětem s vrozenou srdeční vadou

3. Měli jste od začátku Vaší současné interakce s dítětem s vrozenou srdeční vadou dostatek informací o přidružených komplikacích, které s vrozenou srdeční vadou mohou být spojeny

4. Kdo vám tyto informace předal nebo odkud jste je získali (možno více odpovědí)

5. Které zdroje informací pro vás byly nejužitečnější (možno více odpovědí)

6. Upozornil vás někdo na skutečnost, že vrozená srdeční vada může nepřímo způsobit i různé poruchy chování

7. Zaznamenali jste u dítěte s vrozenou srdeční vadou některý z níže uvedených projevů chování (možno více odpovědí)

9. S jakými reakcemi na zdravotní postižení dítěte jste se nejčastěji setkali (možno více odpovědí)

10. Do jaké míry souvisely podle vás reakce okolí na dítě s vrozenou srdeční vadou s neinformovaností o této vadě

11. Pokud tyto reakce souvisely s nedostatečnou informovaností, snažili jste se sami aktivně informace předávat

12. Je podle vás česká legislativa týkající se integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol dostačující

15. Přístup pedagogů při integraci do školského systému byl převážně

16. Využili jste pomoci některého z poradenských center v souvislosti s integrací dítěte s vrozenou srdeční vadou do společnosti (např. pedagogiko – psychologická poradna)

17. Pokud ano, měla tato pomoc pozitivní vliv?

18. Jak se odráží průběh integrace dítěte s vrozenou srdeční vadou do společnosti na vztazích uvnitř vaší rodiny. Průběh integrace dítěte se srdeční vadou na vztahy uvnitř vaší rodiny:

19. Měli jste již v minulosti zkušenost s dítětem s vrozenou srdeční vadou

20. Měli jste od začátku Vaší současné interakce s dítětem s vrozenou srdeční vadou dostatek informací o přidružených komplikacích, které s vrozenou srdeční vadou mohou být spojeny

21. Kdo vám tyto informace předal nebo odkud jste je získali (možno více odpovědí)

22. Které zdroje informací pro vás byly nejužitečnější (možno více odpovědí)

23. Upozornil vás někdo na skutečnost, že vrozená srdeční vada může nepřímo způsobit i různé poruchy chování

24. Zaznamenali jste u dítěte s vrozenou srdeční vadou některý z níže uvedených projevů chování (možno více odpovědí)

26. Jaká byla vaše reakce na zdravotní postižení dítěte s vrozenou srdeční vadou při vašem prvním kontaktu s ním (možno více odpovědí)

27. Do jaké míry souvisely tyto reakce s vaší neinformovaností o vrozené srdeční vadě dítěte

28. Je podle vás česká legislativa týkající se integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol dostačující

31. Jak hodnotíte spolupráci s rodiči dítěte

32. Jaký vliv má integrace dítěte s vrozenou srdeční vadou na vztahy uvnitř třídního kolektivu

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jakém vztahu jste k dítěti se srdeční vadou?

2. Měli jste již v minulosti zkušenost s dítětem s vrozenou srdeční vadou

3. Měli jste od začátku Vaší současné interakce s dítětem s vrozenou srdeční vadou dostatek informací o přidružených komplikacích, které s vrozenou srdeční vadou mohou být spojeny

4. Kdo vám tyto informace předal nebo odkud jste je získali (možno více odpovědí)

5. Které zdroje informací pro vás byly nejužitečnější (možno více odpovědí)

6. Upozornil vás někdo na skutečnost, že vrozená srdeční vada může nepřímo způsobit i různé poruchy chování

7. Zaznamenali jste u dítěte s vrozenou srdeční vadou některý z níže uvedených projevů chování (možno více odpovědí)

9. S jakými reakcemi na zdravotní postižení dítěte jste se nejčastěji setkali (možno více odpovědí)

10. Do jaké míry souvisely podle vás reakce okolí na dítě s vrozenou srdeční vadou s neinformovaností o této vadě

11. Pokud tyto reakce souvisely s nedostatečnou informovaností, snažili jste se sami aktivně informace předávat

12. Je podle vás česká legislativa týkající se integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol dostačující

15. Přístup pedagogů při integraci do školského systému byl převážně

16. Využili jste pomoci některého z poradenských center v souvislosti s integrací dítěte s vrozenou srdeční vadou do společnosti (např. pedagogiko – psychologická poradna)

17. Pokud ano, měla tato pomoc pozitivní vliv?

18. Jak se odráží průběh integrace dítěte s vrozenou srdeční vadou do společnosti na vztazích uvnitř vaší rodiny. Průběh integrace dítěte se srdeční vadou na vztahy uvnitř vaší rodiny:

19. Měli jste již v minulosti zkušenost s dítětem s vrozenou srdeční vadou

20. Měli jste od začátku Vaší současné interakce s dítětem s vrozenou srdeční vadou dostatek informací o přidružených komplikacích, které s vrozenou srdeční vadou mohou být spojeny

21. Kdo vám tyto informace předal nebo odkud jste je získali (možno více odpovědí)

22. Které zdroje informací pro vás byly nejužitečnější (možno více odpovědí)

23. Upozornil vás někdo na skutečnost, že vrozená srdeční vada může nepřímo způsobit i různé poruchy chování

24. Zaznamenali jste u dítěte s vrozenou srdeční vadou některý z níže uvedených projevů chování (možno více odpovědí)

26. Jaká byla vaše reakce na zdravotní postižení dítěte s vrozenou srdeční vadou při vašem prvním kontaktu s ním (možno více odpovědí)

27. Do jaké míry souvisely tyto reakce s vaší neinformovaností o vrozené srdeční vadě dítěte

28. Je podle vás česká legislativa týkající se integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol dostačující

31. Jak hodnotíte spolupráci s rodiči dítěte

32. Jaký vliv má integrace dítěte s vrozenou srdeční vadou na vztahy uvnitř třídního kolektivu

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrubá, G.Role dospělých v procesu integrace dětí se srdeční vadou (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://role-dospelych-v-procesu-int.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.