Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Role neziskových organizací ve společnosti

Role neziskových organizací ve společnosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolína Duranová
Šetření:06. 03. 2010 - 13. 03. 2010
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

zpracovávám diplomovou práci na téma: „Role neziskových organizací v oblasti sociálních služeb" a obracím se na Vás se žádostí o spolupráci. Jedná se jen o vyplnění dotazníku, který mi pomůže získat základní informace k této tematice.
Celý průzkum je důvěrný a Vaše účast v něm nenese žádná rizika. Jelikož usiluji o to, aby tento průzkum poskytnul širokou škálu názorů v této oblasti, je důležité získat co nejvíce odpovědí. Vaše spolupráce mi umožní lépe pochopit tuto problematiku
a vytvořit tak práci, která bude přínosná.
Dovoluji se Vás proto zdvořile požádat o zodpovězení několika otázek v následujícím dotazníku.
Za sdělení Vašich názorů a postojů Vám upřímně děkuji.

Karolína Duranová, studentka 5. ročníku ČZU v Praze

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o tématiku neziskových organizací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2270,97 %70,97 %  
ne929,03 %29,03 %  

Graf

2. Myslíte si, že se neziskové organizace potýkají s nějakými problémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2993,55 %93,55 %  
ne26,45 %6,45 %  

Graf

3. Jaké jsou podle Vás největší problémy se kterými se NO potýkají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek financí2793,1 %87,1 %  
špatná legislativa1137,93 %35,48 %  
nedostatečná kontrola využívání příspěvku na péči517,24 %16,13 %  
vlastní neschopnost13,45 %3,23 %  

Graf

4. Jeví se Vám role neziskových organizací ve společnosti jako nezastupitelná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2270,97 %70,97 %  
ne929,03 %29,03 %  

Graf

5. Máte pocit, že se nezisk.organizacím u nás daří naplňovat funkci občanské společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1341,94 %41,94 %  
ano1238,71 %38,71 %  
ne619,35 %19,35 %  

Graf

6. Myslíte si, že neziskov.organizace jsou celospolečensky přínosné a nepostradatelné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2270,97 %70,97 %  
ne825,81 %25,81 %  
nevím13,23 %3,23 %  

Graf

7. Myslíte si, že postavení NNO v sociálních službách posiluje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1754,84 %54,84 %  
nevím1032,26 %32,26 %  
ne412,9 %12,9 %  

Graf

8. Jsou poskytované socialní služby neziskovými organizacemi přiměřené aktuálním potřebám?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1238,71 %38,71 %  
ano1032,26 %32,26 %  
ne929,03 %29,03 %  

Graf

9. Myslíte si, že současný stav sociální politiky napomáhá rozvoji nezisk.organizací v sociálních službách u nás?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1858,06 %58,06 %  
nevím929,03 %29,03 %  
ano412,9 %12,9 %  

Graf

10. Jak byste charakterizoval/a postoj veřejnosti k nezisk.sektoru

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální1961,29 %61,29 %  
kladný1032,26 %32,26 %  
záporný13,23 %3,23 %  
kombinace odpovědí, já jsem proti13,23 %3,23 %  
lhostejný13,23 %3,23 %  

Graf

11. Jaké je vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2374,19 %74,19 %  
muž825,81 %25,81 %  

Graf

12. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let2580,65 %80,65 %  
46 - 55 let39,68 %9,68 %  
31 - 45 let39,68 %9,68 %  

Graf

13. Jaké je Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské1651,61 %51,61 %  
vysokoškolské1135,48 %35,48 %  
vyšší odborné26,45 %6,45 %  
základní26,45 %6,45 %  
Student VŠ13,23 %3,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Duranová, K.Role neziskových organizací ve společnosti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://role-neziskovych-organizaci-ve-spolecnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.