Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ROLE OBČANA V OBRANĚ STÁTU - CO SI O NÍ MYSLÍTE A VÍTE

ROLE OBČANA V OBRANĚ STÁTU - CO SI O NÍ MYSLÍTE A VÍTE

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vendula Grycová
Šetření:08. 04. 2021 - 21. 04. 2021
Počet respondentů:130
Počet otázek (max/průměr):37 / 34.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.16:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Vendula Grycová a jsem studentkou Univerzity Tomáše Bati v Uherském Hradišti, Fakulty logistiky a krizového řízení.

Prosím Vás touto cestou o vyplnění dotazníku, věnovaného problematice přípravy občanů k obraně státu. Získané výsledky budou využity v diplomové práci na toto téma.

Instrukce k vyplnění dotazníku: není-li uvedeno jinak, prosím u každé otázky zvolte vždy jen jednu odpověď. Jste-li požádán/a o její doplnění, prosím napište, co Vás k tématu napadá.

Velmi děkuji za Váš čas a ochotu pomoci mi tímto způsobem.

 

Odpovědi respondentů

1. Jak je v platné české legislativě definována role občana při obraně státu, pakliže se stát neocitá v žádném stavu ohrožení nebo stavu válečném?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je dobrovolná11084,62 %84,62 %  
nevím1813,85 %13,85 %  
je povinná21,54 %1,54 %  

Graf

2. Jak je v platné české legislativě definována role občana při obraně státu, pakliže se stát ocitá ve stavu ohrožení nebo stavu válečném?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je povinná9472,31 %72,31 %  
je dobrovolná1914,62 %14,62 %  
nevím1713,08 %13,08 %  

Graf

3. Kdo má brannou povinnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muži i ženy ve věku 18-60 let5139,23 %39,23 %  
brannou povinnost nemá nikdo, je to dobrovolné3728,46 %28,46 %  
pouze muži2821,54 %21,54 %  
nevím1410,77 %10,77 %  

Graf

4. Může stát po občanovi žádat za stavu ohrožení státu nebo ve válečném stavu např. poskytnutí jeho automobilu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano6852,31 %52,31 %  
spíše ano4131,54 %31,54 %  
spíše ne1713,08 %13,08 %  
určitě ne43,08 %3,08 %  

Graf

5. Vojákem v aktivní záloze se stane občan, pokud o to sám požádá, je zdravotně způsobilý, trestně bezúhonný a dosáhl 18 let. Je působení vojáka v aktivní záloze finančně kompenzováno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano7255,38 %55,38 %  
spíše ano3023,08 %23,08 %  
spíše ne2116,15 %16,15 %  
určitě ne75,38 %5,38 %  

Graf

6. Co není obsahem přípravy občana k obraně státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zájmová činnost s technickým a sportovním zaměřením8565,38 %65,38 %  
absolvování alespoň jednoho cvičení spojené s branností1813,85 %13,85 %  
příprava k civilní obraně107,69 %7,69 %  
získávání, prohlubování znalostí, vědomostí, dovedností potřebných k obraně státu86,15 %6,15 %  
příprava k sebeobraně a vzájemné pomoci75,38 %5,38 %  
zdravotnická příprava21,54 %1,54 %  

Graf

7. Víte, co je hybridní válka (válčení, konflikt)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 8, spíše anootázka č. 8, spíše neotázka č. 10, určitě neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4232,31 %32,31 %  
spíše ano4131,54 %31,54 %  
určitě ano3627,69 %27,69 %  
určitě ne118,46 %8,46 %  

Graf

8. Je anexe Krymu příkladem hybridního válčení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4150,62 %31,54 %  
určitě ano2125,93 %16,15 %  
spíše ne1113,58 %8,46 %  
určitě ne89,88 %6,15 %  

Graf

9. Prosím doplňte, co je charakteristické pro hybridní válčení, co o něm víte, s čím si jej spojujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

"nevojenská válka" , útoky kybernetické, dezinformační, nepřiznané vojenské akce

1. nevím, jestli existuje definice hybridní války (na které by byla obecná shoda), nebo jsou pouze v současnosti formulovány teze. To jak chápu hybridní válku já.... Hybridní válka je druh konfliktu, při kterém jsou používány především manipulativní formy nátlaku na obyvatelstvo, pro změnu nálad a vyvolání krizí ve společnosti. Slouží k deklarovanému záměrnému nepoužití pravidelných vojenských sil a přesto získání strategické výhody. Hybridní válka často předchází použití vojenských jednotek "agresora" na převzetí rozvrácené a krizí zmítané společnosti. Další podmínkou je aby jednou ze stran konfliktu byl stát.

Dezinformace

Dezinformace na internetu a v médiích.

dezinformace, ...

Dezinformační kampaň

Hlavní roli hrají nevojenské nástroje. Vojenské akce jsou prováděny bez identifikování útočící strany.

Hybridní válčení beru jako válku bez použití zbraní

Hybridní válčení je kombinace konvenčního a nekonvenčního boje. Pro nekonvenční válčení jsou typické například teroristické útoky, propaganda, využití dezinformací a hoaxů k ovlivnění občanů.

Hybridní válčení např teroristické útoky.

Hybridní válka je bez střílení ale z velkého nátlaku na danou oblast, jak ekonomický, tak třeba pomocí kyberprostoru.

Hybridní válka je neodborné označení situace, kterou vyvolává frakce, která vytváří dezinformace, lži, falešná audiovizuální dokumenty, dezinformační weby, které pak cíleně použijí ke svému účelu. Například k destabilizaci společnosti, ekonomiky, politické situace dané země. Jeden z příkladů z mnoha jmenujme kauze Lithium. Kde proruský AE rozšiřoval dezinformace a lži o napojení ČSSD do této kauzy, kde pak ovlivnili výsledkem voleb a dalších věcí.

Hybridní válka je ozbrojený konflikt vedený kombinací nevojenských a vojenských prostředků s cílem jejich synergickým efektem přinutit protivníka k učinění takových kroků, které by sám o sobě neučinil. Alespoň jednou stranou konfliktu je stát. Hlavní roli při dosažení cílů války hrají nevojenské prostředky v podobě psychologických operací a propagandy, ekonomických sankcí, embarg, kriminálních aktivit, teroristických aktivit a jiných subverzivních aktivit obdobného charakteru.

Hybridní válka znamená, nepoužívání zbraní, vlastně se jedná třeba o kybernetické utoky, psychologické utoky, ale i take ekonomicke valky za účelem získání moci.

Infomační válka, propaganda/dezinformace, psychologické operace, kybernetické útoky, podkopávání státu a jeho autority pomocí zpravodajských služeb, asymetrický způsob vedení boje

Informační válka

Informační válka a propaganda, teroristické aktivity, ekonomické sankce

Informační, kybernetické útoky. Šíření dezinformací k útoku na vlastní lidi, terorismus.

inscenování tzv. barevných revolucí, a veškerá propaganda kolem toho, to je klasický příklad hybridních válek

Je to druh konfliku, v jehož vedení se používá komplex bojových, ale především i nebojových opatření. Střetunutí s protivníkem může být vedeno nejen napřímo vojenskou silou, ale i nepřímo pomocí proxy válek, ale především na úrovni informací a propagandy. Získávání si obyvatelstvo protivníka na svoji stranu prostřednictvím spřátelených médií, šíření dezinformací, šíření konfilktů mezi lidmi například použitím internetových trollů. V neposlední řadě jde o válku ekonomickou. Jde vlastně o realizovanou myšlenku slavného Umění války, tedy porazit protivníka bez použití vlastních sil.

Je to taková pseudo válka

Je to válka, která užívá jak konvenčních tak nekonvenčních prostředků.

Jedna se druh války kde se používají zbraně se sinergetickym účinkem jedna se třeba o kybr. Útoky

Jedná se o konflikt mezi pravidelnou armádou a např. Povstalci.

Jedná se o tzv. asymetrický konflikt, při kterém nejsou použity konvenční prostředky vedení boje, nýbrž záškodnictví, boj pod falešnou vlajkou apod.

Jedná se o válčení při kterém jsou využité i jiné prostředky než zbraně.

Jsou používány nevojenské nástroje

Kombinace konvenčních a nekonvenčních způsobů vedení boje a využívání zástupné války.

Kombinace netradicnich bojovych metod, zejmena za uziti dezinformacnich kampani napr. prostrednictvim socialnich siti, s klasickymi bojovymi postupy

Kombinace standardnich valecnych prostredku s nevojenskymi operacemi jako je propaganda, kyberneticke utoky aj.

Konvenční, nekonvenční .. vojenské, nevojenske užití prostředku k dosazení politického cíle

Kybernetické utoky

Kybernetické útoky, najatí vojáci pod hlavičkou dobrovolnictví či soukromých firem ap.

manipulace s medii, hoaxy, kyberútoky, hackeři atd.

Myslím že jde o válku nejen v běžném smyslu, ale take válku informační, tzn. média apod., manipace voleb a referend atp. Také by zo mohla být válka, kde jedna ze stran popírá účast, např východ Ukrajiny ze strany Ruska.

Nedestruktivní, nenasazeni armády.

neexistuji frontove linie, kolikrat nelze ani jasne definovat existenci probihajiciho konfliktu

nechce se me nic vypisovat

Není to "oficiální" válka

není v něm tak důležitá vojenská síla. Jde například o nějaké formy propagandy nebo psychologické operace

Nestejné prostředky boje Krym Ukrajina Volby USA

Nevím

nevím

Pasivní agrese, boj o pravdu (myšlení lidí) pomocí internetu

Použití konvenčních i nekonvenční zbraní , kyber útoky, dezinformace v médiích .....

Používání psychologického boje, boj je vedený konvenčními a nekonvenčními prostředky

Pro hybridní válčení je charakteristické válčení bez označení příslušnosti vojenské síly k jejímu původci, např. boj ruské armády pod označením ukrajinských povstalců. Stát tedy fakticky válku vede, ale oficiálně se k ní nehlásí.

Především jde o nearmádní válčení

Při hybridní válce hrají roli hlavně nevojenské nástroje jako terorismu, propaganda, kybernetika, ekonomické sankce apod.

Rozsáhlé využívání jiných technik a metod, než které se používají v otevřeném konfliktu mezi státy. Typicky ovlivňování veřejného mínění obyvatelstva napadené země pomocí dezinformací, snižování důvěry ve státní autority, vyvolávání krizí, které mají obyvatelstvu ukázat na slabiny zřízení v napadeném státě apod. Částečně bych sem zařadil i kybernetické operace, zejména pokud míří na poškození civilní infrastruktury, ovlivňování průběhu voleb atd.

Různé druhy napadeni

různé techniky

S dezinformacemi a kybernetickými útoky (vyřazení IT systémů kritické infrastruktury apod.)

skryté a nejasné jednání státu na pozadí událostí, např. maskovaní vojáci, kyberútoku na infrastrukturu státu apod.

Spojené s více druhý útoky. Fyzický, politický, ekonomický

Spojení moderních technologií sociálních sítí a dalšího pro vytváření dezinformací a tím spojené paniky.

Spojení informační války a klasického fyzického kofliktu

Spojeni klasicke valky s medialni.

Terorismus, kyberneticke utoky, propaganda, psychologicky natlak

Útočník se tváří, že se vlastně nejedná o válečný konflikt, působí ekonomicky a ostatními nevojenskymi prostředky např. Dezinformační kampaň apod.

Válčení s dezinformacemi

Válčení v hybridech

Válka která trvá delší dobu, není nikterak výrazná, a probíhá mezi určitou skupinou

Válka probíhá nejen v reálném prostředí, ale také v kyberprostoru (hoaxy či fake news), protivník se do konfliktu nezapojuje přímo, respektive popírá své přímé zapojení.

Valka u které hrají roli také jiné aspekty než bojová síla. Tzn. dezinformace, počítačové napadání, rozvracení státu zevnitř atd...

Válka vedena bez vojenských nástrojů.

Vedena koncenčnimi a nekoncečnimi prostředky- kyberneticke utoky, valka s informacemi, sankce

Vedeni valky konvencnim i nekonvencnim zpusobem, za pouziti nevojenskych nastroju

Vojenské a nevojenské metody, ekonomický, informační, humanitární, kybernetický, teroristický a politický nátlak. Konflikt na pomezí konvenčního a nekonvenčního válčení. Cílem je politický zisk bez nutnosti vést regulérní konflikt, zároveň možnost popření účasti v konfliktu.

Vytváření vnímání (ať už poctivým či nepoctivým způsobem) svých zájmů v pozitivním světle a zájmů opozice v negativním.

Vyuziti (take) jinych sil nez pravidelne armady.

využití konvenčních i nekonvenčních nástrojů, - standartní chápání válečného konfliktu ( ničení živé síly protivníka a jeho techniky, popř. zajmutí, zabírání území ) + ekonomie, psychologické operace...atd

využívání jiných prostředků než jen běžného válčení zbraněmi - např. hackerství, využívání dezinformací

zbraně až v druhé linii

10. Zajímáte se o problematiku obrany státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne6348,46 %48,46 %  
spíše ano3023,08 %23,08 %  
určitě ano2519,23 %19,23 %  
určitě ne129,23 %9,23 %  

Graf

11. Svoji odpověď prosím doplňte (proč se zajímáte, nebo nezajímáte o problematiku obrany státu):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

:(

.

.

.

...

Absolvoval jsem zkl. Vojenskou službu a zajímají mě zbrane a vojenská technika

Aby jsme se cítili bezpečně

Abych byla v obraze aktuálního dění

Asi mám pocit, že to zrovna není aktuální téma.

Až nastane válka začnu se zajímat

Bývalý člen ozbrojených složek.

Byvaly vojak z povolani

ČR je můj domov. Chtěl bych, aby tato země byla a zůstala svobodná. A historie ukazuje, že svoboda není samozřejmost. Obecně mě zajímá i téma válek, válečné techniky atd. V menší míře politika. Ale konflikt je téměř vždy výsledkem politických rozhodnutí, takže bez porozumění politice (a ekonomii) nelze historii válečných konfliktů v dostatečné míře porozumět.

Do současné doby mi to nepřišlo důležité

Doposud jsem neměla důvod zajímat se o problematiku obrany státu.

Doufám, že to nebude potřeba, v opačném případě opráším znalosti získané během výkonu ZVS.

Doufám, že to nebudu muset nikdy využít

Je mi to vzdálené, od toho máme NATO apod.

Je to důležitá oblast, ale je mnou nejspíše dost opomíjená, což bych měl napravit.

Je to důležitější než 90% domácích zpráv a dění.

Je to mimo oblast mého zájmu. Vnímám jen určité informace z čt24.

je to moje rodna zeme

Jedna se o část práce, kterou obstarává stát, a myslím si ze ČR není ohrožena žádným konfliktem tudíž není potřeba stresovat, ale znalost by měl každý nějakou mít.

Jelikož Česko neni situované tak aby ho někdo napadl nebo měl zajem napadnout

Jen tak, hodně si čtu.

Jsem Čech.

Jsem nadšenec do historie válek a politiky. Provádím reenacting (rekonstrukce bitev)

Jsem příslušníkem jednoho z bezpečnostních sborů ČR

Jsem radiolog a zajímá mě radiační ochrana, takže i obrana statu v případě jaderné války a následné přežití. Zároveň mam blízko k ozbrojenym složkám, kde ale nemohu ze zdravotních důvodů sloužit. Také mam ZP a věnuji se obranné i bojové střelbě a survivalu.

Jsem spíš pacifista.

Jsem spíše pacifista, nemám rád(a) konflikt

Jsem voják z povolání

Jsem vojákem z povolání, takže se mě tato problematika tak nějak automaticky dotýká.

Jsem vojenský policista

Mam jine zajmy

Mám jiné zájmy a starosti, a z vojny jsem touto problematikou i po letech znechucen.

Mám jiný starosti

Mám základní znalosti to stačí

Měla jsem na VŠ předmět Vojenská politika a obecně se o to zajímám

Military je mým koníčkem a chci znát naše možnosti v případě skutečného ohrožení.

Moc se mě to netýká, jelikož to není nyní aktuální téma a snad ani nebude

Možná totiž nejde o obranu státu, ale o útok proti jinému státu. A tomu je nutné zabránit.

Myslím si, že je to důležité

Myslím si, že je to všeobecně důležité. Je důležité vědět, jaké hrozby nám vystávají a jaké by to mělo následky.

Myslím si, že o této problematice by se měl zajímat každý z nás, aby měl alespoň nějaký přehled.

Myslím si, že to zajímá jen úzký okruh osob se zájmy o vojenskou historii nebo zbraně. V případě ozbrojeného konfliktu je civilista dobrý jen pro zásobování apod

Myslím že náš stát je nekonfliktní ze strany Babiše máme přátelství s USA a ze strany Zemana přátelství Ruska..

Nedokážu odpovědět.

nejsem zapálená, neřeším ji, ale mám zájem na tom aby byla země v pořádku

Nemám důvod

nemam o to zajem

Nemohu situaci nijak ovlivnit

není to pro mě aktuálně až tak zajímavé

Nepovažuji to za důležité.

Nepřemýšlel jsem nikdy o tom.

Nerozumím této problematice

Nerozumim tomu.

Netyka se me to.

nevím

Nevim,zrejme jsem nad timto tematem neuvazovala, nenapadlo me to.

nevoják

Nezajímá mě

nezajímá mě to

nezajímají mě války

nezajímám

Nezajímám se o problematiku obrany státu, protože se stát nenachází v žádném válečném konfliktu. Pokud by byla obrana státu v ohrožení, začnu se zajímat.

Nezajímám se z důvodu svého vyššího věku.

nezaujíma ma to

nezjímalo by mě to

Nijak jsem tématu nepřišla na jméno a není to oblast mých zájmů.

Nikdy mě nenapadlo se o to hlouběji zajímat.

Nikdy mě nenapadlo se touto tématikou zabývat

Nikdy mě to nenapdlo

Nikdy mě to nezajímalo

Nikdy mne toto téma nezajímalo ani jsem necítila potřebu se o toto téma zajímat

O tohle téma jsem se obecně nikdy nezajímala.

O vojenskou/válečnou tématiku se nezajímám vůbec. Nemůžu říct, že by mě tato tématika nezajímala, ale samotnou mě spíše nenapadne si o tom jakékoliv informace vyhledat.

O vojenství a vojenskou historii se zajímám odjakživa. Tento úhel pohledu je nezbytný pro celistvé chápání dění ve světě i u nás.

Po zruseni armady a nastoleni zoldaku (vojak co pobira plat) a uzavreni partnerstvi se staty kere nas jiz napadli (nemci, polaci) a se staty co nas uz jednou podrazily (francie, britanie) je CT ve stavu kdy neni schopna se branit.

Pokud nas EU do neceho nezatahne, tak je realna valka v Evrope nepravdepodobna.m

Pouze z masových médií (např televize), spíše náhodné informace než cílenne vyhledáváni informací o obraně státu

pouze zvědavost

Povinná základní vojenská služba už se mě netýkala, a v současné situaci je dle mého názoru obrana státu zajišťována dostatečně profesionální armádou.

Prostě mě to nezajímá :) Až mi dají do ruky samopal a pošlou mě do první linie, tak půjdu. Do té doby se budu věnovat svým zájmům.

proste se zajímám

proto

protoze jsem obcanem

Protože chci mír a klid

Protože i když jsem důchodce šel bych bránit tu naši malou zemičku a chci vědět jak bych mohl pomoci.

Protože jedinou původní funkcí státu bylo Zajistit ochranu svým občanům. (a "legálně" za to vybírat výpalné. "daně") ....ano, jedná se o zjednodušený pohled...

Protože jsem Čech a je to moje vlast a domov mě rodiny

Protože se na mě vztahuje branná povinnost

Protože si nechci připouštět, že by se něco stalo.

Protože tady žiju

Protože zde žiji a chci aby jsme žili v bezpečné zemi.

Příslušník PČR.

Přítel chce do armády

Řeším jiné problémy a situace

samu od sebe mne nikdy nenapadlo se problematikou zabyvat hloubeji, nad ramec toho, co se bezne uci ve skolach

Sloužim

Sloužím u průzkumného praporu a je to mojí náplní práce.

Studium

Studuji na Univerzitě obrany, je mi to blízké téma

Studuji to, jsem v AZ, zabývám se tím ve volném čase a jednou v tom oboru budu i pracovat. Snad.

Tak nějak je mi to jedno

Téma obrany státu není nic co by mě více zajímalo

tot by mělo být pro každého občana pŕeci samozřejmé.

Toto téma jde mimo mě, i když je určitě dobre vědět alespoň základy

Trochu, spíš se zajímám o válečnou historii, současný stav mě tolik nezajímá

V dnešní době se jedná o důležitý aspekt.

V rámci studia

V této době není příliš konfliktů.

Věřím v občanskou povinnost obrany státu.

Vím, že bych to nezvládla - psychické problémy

Vš unob

Vzhledem k povaze povolání

Zajímá mě to a chci být připraven bránit sebe, svou rodinu a svou zemi v případě ohrožení jak nepřítelem tak přírodními živly.

Zajima me vojenska historie i zbrane.

Zajímám o obranu státu, jelikož mi není naše země lhostejná.

Zajímám se , protože se nechci na obraně státu nijak podílet.

Zajímám se částečně v rámci všeobecného přehledu

Zajímám se o problematiku abych byla v přehledu co se děje u nás

Zajímám se spíš o přírodovědu

zajímám se spíše o politické dění

Zatím jsem necítila příležitost, kdy bych se mohla o nynější téma zajímat.

Zatím mě to příliš nezajímá

zvědavost

Zvědavost

12. Vzděláváte se v problematice obrany státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne6247,69 %47,69 %  
spíše ano2821,54 %21,54 %  
určitě ne2720,77 %20,77 %  
určitě ano1310 %10 %  

Graf

13. Jak hodnotíte své vzdělávání v problematice obrany státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše špatné5542,31 %42,31 %  
spíše dobré4131,54 %31,54 %  
velmi špatné2519,23 %19,23 %  
velmi dobré96,92 %6,92 %  

Graf

14. Vzděláváte se v problematice informační bezpečnosti (ochrana před zneužitím informací a technologických systémů)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6146,92 %46,92 %  
spíše ne5340,77 %40,77 %  
určitě ano129,23 %9,23 %  
určitě ne43,08 %3,08 %  

Graf

15. Cítíte stálou spoluzodpovědnost za zajišťování obrany státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4937,69 %37,69 %  
spíše ne4333,08 %33,08 %  
určitě ano2216,92 %16,92 %  
určitě ne1612,31 %12,31 %  

Graf

16. Vnímáte obranu státu ve své roli občana jako morální závazek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4534,62 %34,62 %  
určitě ano4333,08 %33,08 %  
spíše ne2922,31 %22,31 %  
určitě ne1310 %10 %  

Graf

17. Jste obeznámen/a s tím, kde můžete získat informace vztahující se k Vaší roli při obraně státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 18, spíše anootázka č. 18, spíše neotázka č. 19, určitě neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5643,08 %43,08 %  
spíše ano3023,08 %23,08 %  
určitě ano2317,69 %17,69 %  
určitě ne2116,15 %16,15 %  

Graf

18. Prosím doplňte, z jakých zdrojů můžete čerpat informace týkající se obrany státu v roli občana:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

AČR webové stranky

Aktivní zálohy, Ministerstvo obrany ČR

Armáda

Asi jako ve všech oblastech, hlavně internet.

Dosud jsem informace nevyhledával, hledal bych na webu MO, případně AČR

Google

Hlavně "krizové" zákony

Hodně informací je v zákonech například zákon 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR

Internet

Internet

Internet

Internet ,ministerstvo obrany

internet (vlada.cz) + prirucky na internetu volne pristupne

Internet, ministerstvo obrany

internet, odborné publikace atd.

Internet, stránky mno

Internet, zákony, zaměstnání, od lidí.

Internetové stránky vojenské služby, policie, zákony...

Krizový zákon 240/2000 a zákon o branné povinnosti

Legislativa Google

Média (TV, rádio, internet)

Media obecne, konkretni info napr. z Krajskeho voj. velitelstvi, webu Uradu vlady atd.

ministerstva, rekrutacni stredisko

Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany, VA Vyškov

MV ČR Army Nektere info na stránkach HZS

MV, MO, internet.

na internetu

Na internetu je všechno. Případně bych se obrátil na Ministerstvo obrany, kdybych chtěl být ultrapečlivý.

Oběžníky a publikace MO, MV, MZDR, vdělávací semináře, organizovanost v AZ nebo branných cvičení

oficiální stránky armády, ministerstva obrany apod.

Pokos

Především ministerstvo obrany, teoreticky i vnitro a odbory pro styk s veřejností AČR.

Především zákony, dále stránky armády, popularizační stránky v médiích, rozhovory, apod.

stránky armády ČR, vládní stránky, zákon

Stránky ministerstva obrany

U mne se jedná především o aktivní prípravu na obranu státu v zaměstnání

Ústava ČR, sbírka zákonů, webové stránky státních institucí - ministerstvo obrany, AČR, ministerstvo vnitra

V pražských Dejvicích

V závislosti na situaci a závažnosti, případnou brannou povinnost řeší krajské vojenské velitelství.

Veřejně přístupné informace na internetu, tradiční média

Web AČR, POKOS, ministerstvo obrany

Webove stranky ministerstva obrany, zakony (branny, ozbrojene sily, ustava aj.)

www.mocr.cz

Z pozice vojáka tyhle informace mám v popisu pracovní činnosti. Ale kdybych nebyl “přímo u zdroje”, tak vlastně moc nevím kde k takovým informacím přijít.

zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR

Zakon o krizoven řízení, zakon o bezpečnosti statu

Zákony

Zákony spojené s obranou státu, ministerstvo obrany

Zákony, POKOS

Zakonyprolidi.cz, web AČR, Wiki, popřípadě oficiální stránky jednotlivých úřadu+ se zákony

Ze zákonů a předpisů, z dokumentů vydaných státem (ministerstvem obrany, armádou).

19. Jste ochoten/ochotna se aktivně zapojit do případné obrany ČR v případě vojenského napadení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5340,77 %40,77 %  
určitě ano3526,92 %26,92 %  
spíše ne2519,23 %19,23 %  
určitě ne1713,08 %13,08 %  

Graf

20. Je dle Vašeho názoru zapotřebí připravovat občany ČR k obraně státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5643,08 %43,08 %  
určitě ano4635,38 %35,38 %  
spíše ne2015,38 %15,38 %  
určitě ne86,15 %6,15 %  

Graf

21. Svoji odpověď prosím doplňte (proč je nebo není podle Vás zapotřebí připravovat občana k obraně státu):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

.

.

"Bděte, protože neznáte dne, ani hodiny." Jak ukázal například konflikt na Ukrajině, bezpečnostní situace státu se může změnit během týdnů do předtím nečekaného stavu. Řada znalostí nabytých při výcviku k obraně státu, ať si tento pojem vyložíme jakkoliv, může být užitečná i v civilním životě.

aby bol občan pripravený

Aby byl připraven

Aby jsme se v případě konfliktu dokázali bránit

Aby jsme věděli jak se branit

Aby mel každý možnost se účinně chránit v případě konfliktu.

Aby se člověk uměl o sebe postarat a ochránit svou rodinu před případným nebezpečím, nemyslet jen na sebe, ale i na komunitu a její přežití.

Aby se každý mohl bránit sám.

Aby v případě jakéhokoliv ohrožení suverenity státu nebo zdraví a životů občanů, mohlo být využito k zabránění nebo zmírnění následků, maximálních lidských zdrojů a jejich edukace v danné problematice je potřebná k zabránění dalších ztrát na majetku a životech.

Aby v případě potřeby obrany bylo více lidí, co ví, co se má dělat a jak se chovat

Aby v případě válečného konfliktu nevznikla tak velká panika a občane alespoň z části věděli jak se chovat.

Aby získal informace a představu co vse je nutné v případně nouze zajistit a byl připraven i v rámci civilní ochrany sam doma

Abychom byli připraveni

abychom byli připraveni v případě potřeby.

abychom to věděli

Abychom věděli, co máme dělat v případě ohrožení.

AČR je malá profesionální armáda. Máme, samozřejmě spojence, jsme členy NATO. Ale pokud by došlo ke skutečné bezpečnostní krizi, stát bude potřebovat, aby přežil a obstál, mnohem více rukou a hlav, než je těch nízkých pár desítek tisíc lidí, kteří jsou vzhledem ke své profesi nebo zálibám k obraně vcelku připraveni (vojáci, členové aktivních záloh, policisté, hasiči, pracovníci civilní ochrany, pracovníci tajných služeb, bezpečnostní IT technici,...).

Ano, je velmi důležité se připravit na jakoukoliv situaci, která může nastat. Proto bychom měli vědět, jak musíme reagovat, kdyby přišla nějaká "krize". Bohužel si myslím, že nejsme dostatečně informováni a většina z nás by nevěděla, jak se máme zachovat či reagovat.

Ano, jsme občany tohoto státu

Asi aby nedopadli jako ja, jelikoz toho o obrane statu moc nevim...

Ať je aspoň trochu připraven pomoc v jakémkoliv připadě.

bez občanů ochotných bránit stát máme jen papírovou suverenitu

bez rozvíjení informovanosti, bez rozvíjení motivace, bez rozvíjení hrdosti na sebe a společnost se jako rozjívená banda "jedinečných osobností" roztříštíme o jakýkoliv organizovaný útvar, nebo rozpustíme v šedi EU a budeme následně nahrazeni jiným etnikem a náboženstvím. Jsme již v hybridní válce, jsme již v náboženské válce a myslet si, že když si to nepřipustíme, tak se to nestane, to na tomto faktu nic nemění.

Bezpečnost státu

Bezprostředně nehrozí žádný ozbrojený konflikt.

Člověk by měl vždy vědět, jaká práva a povinnosti se ho týkají. Následně, pokud by došlo k nějaké situaci, kde by byla za potřebí ochrana státu, musí být člověk připravený na dopady z nich vyplívající.

Člověk neví ani dne ani hodiny, kdy se může cokoliv přihodit.

Dle mého názore je důležité, aby každý občan-člověk, měl základní představu o tom co ho a naši zem může potkat, dále jak postupovat v určitých situacích a znát základní principy a postupy.

dle mého názoru by měla probíhat nějaká stručná teoretická příprava, ale nic víc

Doba je zlá.

Hodí se to

Chceš li mír připravuj se na válku.

Chybí základní vojenská služba, zejména mladší generace nemají základní povědomí o této oblasti.

Jak postupovat, obsluha zbraně

Jak se říká znalost zákona neomlouvá, tak tak samo to platí i zde každý jedinec by měl mít aspoň minimální znalost daně problematiky

Je důležité připravovat občany, kteří o to mají zájem, aby věděli, co mají dělat.

Je lepší být připraven než překvapen.

Je to důležité aby občan věděl co má v krizové situaci dělat

Je to povinnost z pohledu občanství, případně nutnost z pohledu přežití.

Je to zapotřebí, protože může přijít situace, kdy to bude potřebné.

Je zapotření. Nedostatečnou průpravu nových kadetů a tím oslabení obrany jakéhokoliv státu (po smrti profesionálních v případném konfliktu) prokázala už 1. i 2. světová válka.

Jen připravená armáda je schopná odstrašení potencionálního nepřítele a odvrácení hrozícího konfliktu.

Jsme mala zeme, bezpecnostnich slozek je dostatek

Jsme součástí nato

Jsme tak malý stát, že vždy budeme jen vazali

Jyuiwkdkxid

Každý by měl vědět, jaká je jeho role

Každý občan by měl znát co má dělat při obraně státu.

Kdo chce, ať brání. Dobrovolně.

Kdo je připraven není zaskočen

Kdo neživí svoji armádu, bude živit cizí.

Kdyby nas nekdo napadl, tak se stejne neubranime.

Kdyby nastal konflikt vojensky

Když bude válka hodí se to

Lidé musí znát způsob jak ochránit své blízké a svou zem

Lidská společnost historicky válčí a nevěřím že 21. století bude vyjímkou, ačkoliv se hovoří o civilizovaném světě. Je tak nutné mít občany alespoň částečně připraveny na situaci, jež by vyžadovala obranu státu.

má to dělat armáda

Malá profesionální armáda - občan může sloužit jalo výpomoc např. při ostraze, základní návyky obyvatelstva v krizovych situacích, atp.

Máme 21 tisíc vojáků a jsme země v NATO.

Máme profesionální armádu, ale každý by měl vědět základy

Minimálně to pomůže k disciplinovanosti a rozvoji základních dovedností a znalostí, někteří pak mohou najít v těchto činnostech i zalíbení a směřovat tak lépe svoje uplatnění.

Místo našeho žití.

Moderní války je zcela jiná než ty předchozí. Dnešní problém ve světě je vytváření a šíření dezinformací. To co potřebujeme je hlavně dostat do lidí kritické myšlení a mediální gramotnost. Obranu státu má zajišťovat v prvořadě profesionální armáda. Dnes se nehraje na kvantitu ale kvalitu vyškoleného personálu. Nepotřebujeme miliony neprofesionálních vojáků.

morální povinnost

může nastat situace, kdy budeme ohroženi, je tedy dobré být na to připraveni

Myslím si, že by každý měl mít aspoň nějaké povědomí o tom jak v případě potřeby pomoct při obraně státu. Co jsem vypozoroval ve svém okolí, tak se v této oblasti nikdo dobrovolně nevzdělává a moc lidí o tom nic neví.

Myslím si, že by se měli připravovat muži

Myslím si, že v dřívější době si tím procházel každý muž a to bylo dobře, aspoň nějaká průprava :)

Myslím si, že žijeme v takové zemi a v takové době, že žádné nebezpečí, kdy by bylo nutné nastoupit k obraně státu, nehrozí.

Myslím, že by to mělo být rozhodnutí každého jednotlivce.

Náš stát je z geopolitického hlediska tak bezvýznamný, že si nedokážu představit, kdo by nějaké "kopání České republiky kolem sebe" bral vůbec vážně. Myšleno z těch, kdo by na nás reálně mohli útočit. A nějaká víra ve faktickou suverenitu státu parametrů ČR se v dnešní době rovná naivitě, takže nevím, co bychom vlastně měli bránit. Však nás devastuje vlastní vláda - když už by lidi začali něco významného dělat, dělo by to spíš v souvislosti se státním převratem než s obranou státu.

NATO

nechce se mi nic vypisovat, pardoon

Nejsem si úplně jistá. Ale nějaká příprava by být měla.

Nejsou s současné době konflikty v blízkém okolí.

Nemyslím si, že je reálná šance, že bychom měli možnost dostat se do válečného konfliktu :(

Není, neboť když dojde k uvedené situaci, tak uvedené znalosti by spíše byly neaktuální.

Nepovažuji to za důležité.

Nepřipravený občan nemůže s obranou státu nijak pomoci, spíš bude ve skupině přítěží.

nevím

Nežijem ve válečném prostředí

Nikdo nevi, co se muze stat, lepsi byt vzdy pripraven, obzvlast pokud nase armada cita tolik vojaku kolik ma vcetne armadniho vybaveni

nikdo to za nás neudělá

Občan by měl mít povědomí o svých povinnostech.

Občanská povinnost

Obrana státu by měla být věci občanů, měli by vědět jak se chovat

Obrana teritoria nelze zajistit pouze profesionály. Musí být zde aktivně používán podobný systém jaký používají jednotky požární ochrany, tzn. Hlavní nejpočetnější základnu musí tvořit dobře vycvičení dobrovolníci

Od toho mame profesionalni armadu. Amateri by v pripade vojenskeho konfliktu byli stejne naprosto k nicemu.

Podle mého názoru je nutné připravovat občany k obraně státu, jelikož čím dál tím víc státu kolem je zasáhnuto teroristickými útoky a každý by se měl proti nim umět bránit.

Pokud nebudou občané připraveni a nebudou vědět co mají dělat postrádá jejich povolání k obraně smysl.

Pokud nějaká válka bude tak bude jaderná/nejake technologie/viry/nemoci atd. A na klasickou válku snad nedojde, kdyby ano máme aktivní zálohu plus by naskočili občané na výcvik

Poučení z historie silná armáda je základ státu

Pripravenost je nejdulezitejsi

Pro případ vypuknutí mezinárodního konfliktu.

proto

Protože hraní Call of Duty děti nepřipraví.

protože je třeba mít připravené občany

Protože je vojáků málo

Protože je zlá doba, východ útočí na západ a opačně. Je velké riziko terorismu.

protože nikdo neví co se může stát, nebo možná ví, ale k občanům se tyto informace nedostanou..

Protože v případě konfliktu bude stejně probíhat branná povinnost, toto usnadní a zjednoduší výcvik pro většinu populace. V Případě míru je většina obyvatelstva vybavena schopnostmi, které pomohou v jakékoliv méně závažné situaci.

Protože v případě napadení státu by armáda nebyla schopna zajistit vše.

Protože vím, jak by to vypadalo. Tak jak všechno tady. Spousta zbytečných školení a pak by stejně na opravdový boj nikdo připravený nebyl. Na to se ani připravit nedá.

Protože vstupem do EU a založením společného vojska NATO došlo k oslabení naší armády která je poddimenzovaná. (nevěřím že by NATO bránilo společnými silami náš stát - Řecku také nikdo nepomáhá ! ) EU má za cíl znesamostatnit a zneschopnit členské státy.

Přehled

Příprava, základní přehled řešení konfliktů, strategie atd je více než neznalost.

Stale zvysujici se pocty konfliktu ve svete, ktere se nas drive ci pozdeji mohou vice dotykat.

stat bez obcanu ochotnych polozit za stat zivot vlastne prestava existovat

Stát, který nechce živit svoji armádu bude živit armádu cizí

Této zemi nehrozí napadení, takže příprava občanů k "obraně" je ve skutečnosti přípravou na útočnou válku.

Už jen proto, aby lidé věděli jak se zachovat.

V období krize se znalosti o obraně mohou hodit

V pripade napadeni...v soucasne situaci spise ze strany zapadu a SSa (spojene staty americke) by obrana prinesla vice ztrat na zivotech, nez nebranit se stavajicimu protektoratu, v kterem se nachazime

V pripadne valce by CR hrala jen marginalni roli, resp.by nemela sanci se ubranit sama. A pripadna valka by se stejne vedla jinymi prostredky nez na jake by byl obcan pripravovan.

V první řadě to posílí samostatnost, kterou dnes dost lidí postrádá. A dalším důvodem může být i aktuální pandemie - využívají se síly armády, není to klasická obrana státu, kterou si pod tím pojmem představíme v podobě zbraní, ale je to také důležité.

V případě války,at každý ví co delat.

Válka je svině

Většina lidí rozhodně není schopna ani ochotna nastoupit do armády. Myslím, že branná povinnost je středověký přežitek a vede jen k úmrtí spousty nevinných lidí. Žádná příprava tomuto nepomůže.

Vojáků z povolání není mnoho. Pokud stát může každého povolat, měli by ti povolatelní být aspoň trochu vycvičeni.

vojesnká služba jak je známa pŕed profesionalizací armády je zbytečná, je ale důležité, aby se každý občan dokázal zhostit alespon základních úkolů - nelze přeci všechny cvićit od základů až v případě napadení či hrozby napadením. Vojenská služba by měla obsahovat základní dovednosti vojáka - ale úměrně časově náročná, kdy se základní potřebné informace dají naučit i s nutným opakováním do 4 mésíců.

Všechny občany ne, pouze vybrané dobrovolníky. Pokud stát není morálně schopen generovat dostatečný počet dobrovolníků na svou obranu, pak historicky selhal a není na škodu, když dojde k jeho asimilaci s útočníky/anihilaci.

Vzhledem k aktuální situaci je jen otázka času kdy bude lepší mit více schopných lidi k obraně státu, a dnešní mladistvé by potřebovali pochopit trochu co je odpovědnost a kázeň :D

Vzhledem k neustale sestupne urovni fyzicke zdatnosti mladsich generaci, ubytku znalosti a schopnosti tykajicich se vojenstvi, je dle meho nazoru nezbytne pripravovat alespon dobrovolniky

Vzhledem k tomu že byla zrušena vojna tak nevím proč by se mělo připravovat civilní obcane

Z duvodu udržení branné gramotnosti a samostatnosti zejména u mladší generace

22. Jak by podle Vás měla probíhat příprava občana k obraně státu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

.

.

2 měsíční vojenský výcvik + hodiny ochrany obyvatelstva na ZŠ a SŠ

Asi ve škole

Aspoň na dva měsíce bych obyvatelé poslala na výcvik, kde by se všechno dozvěděli.

Branná povinnost na 0,5 - 1 rok. Nebo série kurzů

Branná povinnost povinna

Branná povinnost, informační letáky, weby atd., kurzy pro dobrovolníky

Branná povinnost, pravidelné cvičení a příprava

Bylo by dobré, kdyby nějaký základ byl už v rámci školních osnov. Především v oblasti civilní ochrany. Dále upřednostňuji spíše dobrovolný přístup tak, jak dnes máme aktivní zálohy. Stát by měl motivovat občany, aby v tom spatřovali výhodu. Povinnou vojenskou službu ale považuji za neefektivní, zbytečně nákladnou a napřípustně omezující svobudu jednotlivce. Občan by měl mít na výběr kdy a za jakých podmínek je ochoten svůj stát bránit. Může totiž nastat situace, kdy většina obyvatelstva může stranit spíše druhé straně než vlastní vládě, kupříkladu, když by se moci ujal nějaký diktátor.

civilní obrana, rozšíření aktivních záloh

Cvičení pro muže jednou za 2 roky na 2 týdny.

Dobrovolně

Dobrovolný, s případnou kompenzací za splnění. Rozdělen na etapy bez nutnosti přebývání v místě konaní na delší dobu. Základní výcvik (fyzická příprava, první pomoc, zacházení se zbraní, spolupráce v týmu).

Formou aktivních záloh - dobrovolně.

Formou nenásilné propagace vlastenectví. Nenuceně, na základě dobrovolnosti, pravidelným výcvikem kompenzovaným zaměstnavatelům.

Fyzická příprava, psychicka příprava, obeznameni se zbraněmi, střelby

Fyzický výcvik, trénink se zbraní, vojenské postupy.

IDK

Informace

Informacni emaily? Zalezi,zda by priprava byla pouze teoreticka...

Informační internetové portály, dobrovolná branná cvičení, zavedení branné výchovy do škol

Jako dřív, povinně

Je třeba vytvořit silné a dobře vycvičené profesionální jádro armády s cca 20 tisícovými rezervami. Budovat braneckou armádu není aktuálně potřeba.

Již od školy. A dále pomocí vojenského výcviku a pravidelných cvičení.

již v rodině. Ve školách. Podpora zájmových kroužků (orientační běh, střelecké kroužky, radioamatéři... v podstatě starý svazarm) V zásadě to tady všechno bylo asi za "socialismu" vymyšlené. Nejjednodušší je to bez emocí prozkoumat, převzít to dobré a vyhnout se ideologii. Stavět na klasických hodnotách. Rodina, půda, vlast.

krátký vojenský výcvik

Kurzem

Kurzi tam kde to jde i online ( například TECC, základy manipulace se zbraní,...) a navazne prohloubení znalosti při zájmu kurzi na vykend.

Kurzy a praktické cvičení, videa apod

kurzy obrany v rámci škol, kurzy pro majitele zbraní

Kurzy, semináře, informační brožury, výcviky...

Lepe nijak

Měla by mírným způsobem probíhat od ZŠ nebo SŠ, případné náročnější a konkrétnější aktivity by mohly být založeny na dobrovolné účasti. Určitě by se nemělo soustředit pouze na vojenské aspekty, ale přežití v přírodě, zdravověda apod.

Měli by jít chlapci po dokončení střední školy (nebo když někdo nemá tak v 17-18letech). Alespoň na 2 měsíční výcvik, aspoň by měli koule a slušně chování do života :)

Minimálně cílená informovanost formou prezentace, videa. Případně pro dobrovolné zájemce "dny obrany státu", kde by se člověk dozvěděl více a např si i vyzkoušel (např.1. pomoc).

Mladí by se měli připravovat aspoň teoreticky. Prakticky dobrovolně.

Modulárně již od mateřské školy, ZŠ, SŠ, VŠ a také na vojenských útvarech

Možná nějaký kondiční cvičení. Nebo aspoň naučit ovládat zbraň.

Na střední škole by mohl být předmět, který by se věnoval umění války.

Na to můžu těžko odpovědět, když o válečné teorii ani praxi v podstatě nic nevím.

Např. půlroční intenzivní kurzy.

Návratem branné výchovy

nechce se mi nic vypisovat, pardoon

Nejspíše nějaké vzdělávání, vojenská cvičení, zdravotnická průprava..

Netusim.

Netuším

Netuším

Netuším

Netuším

Netuším přenechám na odborníky...

Netuším.

Neuskodila by vetsi informovanost obcanu o tom, jak se za jakych situaci chovat (podrobněji v rámci určitých předmětů ŽŠ a SŠ - teoretická příprava). Případně alespoň nabídnout možnost přípravy občana k obraně státu formou volitelných předmětů na školách se sportovním a policejním (?) zaměřením.

Nevím

Nevím

Nevím

nevím

nevím

Nevím.

nevim.

Nevím.

nijak

Nijak, maximálně by měl člověk vědět, co dělat v případě vypuknutí války.

Nijak. Radeji se soustredit na kvalitu armady.

No určitě ne tak, jako za minulého režimu :))), kdy vojna postrádala smysl a docházelo jen k šikaně, sebevraždám a dalším hezkým věcem mno :).

Nyksks

občana: nijak dobrovolníků: plně

On-line přednášky a videa.

Pokyny, jak se má člověk chovat.

Pomoci povinných přednášek prováděných odborníky, v jednotlivých obcích, městech

Popravdě netuším, nepřemýšlel jsem o tom v tomhle kontextu.

Povinna branna povinnost, skoleni ve skole

Povinná by neměla existovat, dobrovolná tak, jak probíhala doposud.

Povinná služba aspoň rok a cvičení jednou za 2 roky 14 dní

povinna vojenska sluzba

Povinná výuka žáků a studentů o teoretických věcech (jak co reálně ve světě chodí z hlediska politiky, dezinformací, zastrašování, diplomacie ap., tj. toho co každé válce předchází a jak je možné ji tedy zabránit dříve než vznikne) i praktických věcech (návštěvy v armádních prostorách, ukázka techniky s možností si ji vyzkoušet ap., tj. toho co je nutnéí použít, když už válka začne). U dospělých dobrovolně, ale totéž a financováno státem.

Povinné účast na akcích, kde by docházelo alespoň k nějaké přípravě, a to jak praktické a vědomostní

Povinnou vojenskou službou, či alespoň pravidelným branným cvičením.

Praktická a teoretická. Princip obrany, střelba atd.

Pravidelným cvičením, 1x za 1-2roky

Pro všechny zaklady zvládání krizovych situací, dobrovolně majitelé ZP, kteří nejsou zároveň v žádné ozbrojené složce, by mohli mít kurzy a treninky v odbornostech, které je zajímají v oblasti obrany státu. Tzn. i zdarma k výcviku střelivo, další ruzne motivační příspěvky. Ideálně i kdyby tito fungovali i v době mimo akutní ohrožení státu, např. v součinnosti s PČR.

Průběžně při studiu či zaměstnání. Ne v podobě základní vojenské služby, kdy jsme ztratili mnoho znalostí a dovedností pro svá civiliní povolání získaných ve školách.

přednáška, ukázka

Příprava by měla být pozvolná nenásilná od školních let, aby si v pozdějším věku mohli uvědomit, že mají povinnost bránit hodnoty země, státu.

Samostatny predmet ve vyuce zakladnich a strednich skol, aktivni zalohy, dovrovolne zalohy atd.

Skoleni,informativnost.

společnost všeobecně nemá přehled o aktuální bezpečnostní situaci uvnitř, ale i vně státu.

Stačil vy 3 měsíční kurz

Státem řízený výcvik alespoň základních dovedností Příprava na školách

stejně jako příprava aktivních záloh - 6 týdnů cvičení, mohou být i rozdělené na 3 a 3, pokud by občan neměl tolik času v celku.

stručná teoretická příprava ve škole, v případě ohrožení pak nějaká cvičení

Střelecké kurzy ....

systematicky

Škola,veřejné přednášky,víkendové kurzy

školenia

Tak to vůbec nevím Venďo, po mě chceš vědět moc.. :D možná nějaký týdení cvičení se zbraněmi

Televize, dizkuze

Teoreticka priprava predevsim ve skolach

Teoretická příprava, praktická příprava, určité pro zkoušení.

Teoreticky

Teoreticky i prakticky. Povinně hlavně ve školách. Nemusíme tomu říkat přímo "příprava na obranu státu", ale lidé by měli (1) vidět to dobré, čím náš stát je, aby vůbec měli touhu a motivaci ho bránit, (2) měli by vědět, kde najít ověřené informace, co mohou dělat a (3) měli by mít schopnosti to dělat (fyzické, intelektuální, volní - ochotu podstoupit nějaké riziko, vytrvalost, kázeň). Především ale vnímám, že je třeba rozvíjet u lidí schopnost kritického myšlení, abychom se jako stát nevzdali nebo nerozložili sami dříve, než vůbec případný horký konflikt vypukne.

To vážně nevím.

Toď otázka. 2 roky vojny jsou asi přehnané, ale dejme tomu jedny prázdniny (2 měsíce) po dovršení 18ti let, by mi přišly vpořádku.

Ukázat jak se bránit.

Určitě kvalitním výcvikem na moderních zařízení

V dnešni době klidne nějaké kurzy elektronicky, v připadně viditelné hrozby pak face to face

V rámci školní docházky prostřednictvím vyčlenění jednoho dne z roku a seznámit žáky základní školy o základech Informacích dané problematiky.

V rámci školní docházky. Teoretické i praktické cvičení. V rámci civilního života nabízet zajímavé a kompenzované cvičení od AČR, HZS a PČR.

V rámci všeobecného vzdělávání

Ve škole

Ve škole, dnešní války se nebudou odehrávat na bojištích ale spíše v kancelářích u tlačítek a u počítačů

Větší informovanost prostřednictvím masových médií .

Vojna alespoň na tři měsíce, osvěta společnosti ohledně této problematiky.

Vúuka na základních, dáleodborných učilištích, středních, vyšších odborných a vysokých školách- základní a objektivní informace a postupy, žádná propaganda.

Výcvik ve Vyškově

Výchova občana k obraně státu již probíhá na školách. Pokud se pod pojmem "přípravu občana" myslí v konkrétních případech a ve větším zapojení. Je nutné větší informovanost občanů o stávajících problémech a možných důsledcích na stát, a jak se občan může zapojit.

Vymývání mozků , v tom, že musí chránit stát.

výuka na středních školách, možná jednosemestrální předmět na vš, nějaké pořady v tv, dostat to do povědomí občanů

Vzdelavani ve skolach, obecne pro vsechny, pro zajemce i odborne kurzy a vycviky

Vzhledem k tomu, že se v tomhle tématu moc nevzdělávám a nevím, co taková příprava občana může obsahovat, nejsem si jistá, jak by měla probíhat. V prvé řadě by se mělo o tomhle více komunikovat, jelikož se to jednou může stát našim denním tématem a lidi nebudou vědět, co si pod tím mají představit a jak na danou situaci reagovat.

základní informace pro žáky a studenty ve školách, dobrovolné branné kurzy

Základní vojenská příprava

Základní vojenská příprava nebo alespoň kurzy a cvičení. V případě velké proškolenosti a vycvičenosti obyvatelstva by bylo možno přejít na švýcarský model armády vedle stálé profesionální armády.

Zakladni vycvik sebeobrany a zakladni kurz prežití

zefektivnění základní vojenské služby - 4 mesíce cca, pro všechny ( zkombinovat nejlépe prvky branné povinosti Izraele a švýcarska,

Zvyšování povědomosti o této oblasti, zajištění základních potřebných činností k možnosti obrany státu.

23. U každé položky prosím označte míru nebezpečí (jak vnímáte daný jev jako ohrožující bezpečnost ČR), a to na stupnici 1-5, kde 1 = malé nebezpečí, 5 = maximální nebezpečí:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nestabilita, regionální konflikty v euroatlantickém prostoru a jeho okolí2.5621.523
Terorismus3.2621.562
Šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů2.9151.631
Kybernetické útoky4.0150.907
Negativní aspekty mezinárodní migrace3.5851.397
Extrémismus, nárůst napětí mezi etniky, sociální napětí3.4921.327
Organizovaný zločin3.1851.151
Ohrožení funkčnosti kritické infrastruktury3.1541.222
Přerušení dodávek strategických surovin nebo energie3.4461.355
Pohromy (přírodní, lidskou činností, jiné)3.0771.425
Šíření infekčních nemocí s pandemickým potenciálem3.61.348

Graf

24. A nyní prosím ohodnoťte Vaši informovanost v dané problematice, na stupnici 1-5, kde 1 = velmi nedostatečná vzdělanost, 5 = vynikající vzdělanost

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nestabilita, regionální konflikty v euroatlantickém prostoru a jeho okolí2.8621.181
Terorismus3.2150.984
Šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů2.6151.114
Kybernetické útoky2.9381.165
Negativní aspekty mezinárodní migrace3.1311.052
Extrémismus, nárůst napětí mezi etniky, sociální napětí3.0081.085
Organizovaný zločin2.5921.226
Ohrožení funkčnosti kritické infrastruktury2.6381.385
Přerušení dodávek strategických surovin nebo energie2.71.164
Pohromy (přírodní, lidskou činností, jiné)3.1621.228
Šíření infekčních nemocí s pandemickým potenciálem3.1461.109

Graf

25. Měla by se podle Vás obnovit rozšířená branná výuka ve škole, jako tomu bylo dříve (tj. vzdělávání, pravidelná branná, pochodová cvičení apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano5240 %40 %  
spíše ano4534,62 %34,62 %  
spíše ne2216,92 %16,92 %  
určitě ne118,46 %8,46 %  

Graf

26. Jak hodnotíte pojetí roli občana při obraně státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nedostačující6852,31 %52,31 %  
spíše dostačující4030,77 %30,77 %  
zcela nedostačující129,23 %9,23 %  
zcela dostačující107,69 %7,69 %  

Graf

27. Zde můžete svoji odpověď doplnit (proč je nebo není podle Vás role občana při obraně státu tak, jak je aktuálně vymezena, dostačující nebo nedostačující?):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Důležitější je diplomacie a funkční krizové plány. Nemám pocit, že by to bylo potřeba.

..xjyka

Aktualne spise nedostacujici

Aktuálně vymezena je možná dobře, spíše narážím na reálnou ochotu obyvatelstva spolupracovat pro společný záměr.

Asi moc lidí neví, co to obnáší

celková vzdělanost i fyziká zdatnost populace výrazně klesá

Chybějící prezenční služba, a malo peněz do resortu obrany.

Je plně dostačující

Jen malá část obyvatelstva má navyky a informace o zvládání kritických situací. Média demonizují zbraně a shazuji ty, kteří k nim mají vztah. To vše v rámci boje proti ozbrojenym občanům napříč EU a USA.

Malý prostor věnovaný této problematice, naprostý obrat po roce 1989, všechno spojené s komunismem automaticky špatné.

Mladí lidé v této problematice nemají přehled o aktuálnosti a neznají současné poměry

Myslím si, že z hlediska právního vymezení a koncepcí, které stát má, je to OK.

Naprosté spolehnutí se na nedostatečnou armádu a tím neaktivita a nezájem většiny občanů. Lidé jsou neinformovaní.

Nedostačující

Nedostatečné financovaní a forma výcviku aktivních záloh.

Není v té otázce chyba?

netuším

netuším, jak přesně je NYNÍ definována role "Občana při obraně státu" proto to hodnotím jako nedostačující.

nevím

Opomíjená stránka ve všeobecném vzdělání.

Po zrušení povinné vojenské služby lidé mírně "zvlceli", menší uznávání autorit a někteří lidé vnímají AČR jako žoldáky ve službách zahraničních mocností a zároveň nepovažují armádu za důležitou, což je samo o sobě znepokojující.

Profesionální armáda musí být doplněna občany, jinak nebude obrany schopna

Propaganda odmítá nebo zesměšňuje brannou výchovu a vojenskou službu, ve skutečnosti se režim bojí dát občanům do rukou zbraně a v případě svého ohrožení spoléhá na cizí bodáky.

Protože driv byla větší hodinova dotace v rámci vzdělávání na ZŠ a dale probihala cvičení v rámci zaměstnání podle toho jak se vše měnilo v průběhu času, ale tohle nyni chybí.

Tak jelikož v ČR nemáme povinnou vojnu tak nevidím důvod, proč by se většina lidí pokud nechce o obranu státu nějak zajímala

Upřímně dnešní mladí např kluci kolem 18 let nedokážou ani rozdělat oheň... Nebo nést odpovědnost za své činy. Nemají k ničemu respekt ani úctu.

ve stávající podobě je toto nedostačující - kaž´dý druhý zná svá práva, ale ne své povinosti.

Většinu lidí to nezajímá

Vymezena dostatečně, jen chybí jakákoliv příprava či přehled o stavu branců.

Vzhledem k chovani primarnich brancu 18-30let je nesmyslna

Zrušená povinná základní vojenská služba. Nedostatečná výuka o tomto tématu na školách. Prapodivně vedené smýšlení občanů od revoluce (hesla typu “mír a láska”, nemám nic proti míru a lásce, ale kopretinou nikdo republiku neochrání).

Zrušením branné výchovy a následně povinné vojenské služby nemá velká část národa ponětí jaká je jejich povinnost, resp. necítí ani potřebu stát bránit.

Žádné plošné vzdělávání občanů

28. Riziko vzniku a rozvoje válečného konfliktu v současné době stále panuje. Válečný konflikt nemusí být pouze „klasický“, v podobě války, v níž fyzicky bojují vojáci. Rizikem jsou i další formy boje, které jsou spojeny s užíváním moderních technologií (šíření dezinformací v kyberprostoru, ekonomické sankce, embarga, teroristické aktivity atd.). Vznik jakého typu válečného konfliktu považujete v současné době za více pravděpodobný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
moderního, v němž dominuje užívání prostředků spojených s moderními technologiemi11790 %90 %  
klasického, v němž fyzicky bojují vojáci1310 %10 %  

Graf

29. Jak hodnotíte obranu České republiky proti kybernetickým útokům (např. na státní organizace, samosprávu, nemocnice)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše špatná6953,08 %53,08 %  
spíše dobrá3426,15 %26,15 %  
velmi špatná2720,77 %20,77 %  

Graf

30. Z uvedených rizik vyberte prosím jedno, které považujete za nejvíce nebezpečné pro rozpoutání válečného konfliktu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
užívání nekonvenčních prostředků válčení, jakými jsou např. zpravodajské dezinformační akce, politický a ekonomický nátlak, kybernetické útoky na stát5340,77 %40,77 %  
nestabilita v euroatlantickém prostoru (spory ekonomické, politické, etnické)2216,92 %16,92 %  
terorismus1713,08 %13,08 %  
negativní aspekty mezinárodní migrace (nelegální migrace, sociální napětí vlivem migrace)1713,08 %13,08 %  
šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů (balistické střely)1310 %10 %  
šíření infekčních chorob s pandemickým potenciálem86,15 %6,15 %  

Graf

31. V souvislosti s koronavirem, ale i dalšími riziky bezpečnosti státu, se na internetu šíří mnoho dezinformací. Jaký je Váš postoj k dezinformacím, které se na internetu šíří a ohrožují bezpečnost státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi odmítavý6550 %50 %  
spíše odmítavý5643,08 %43,08 %  
spíše vstřícný96,92 %6,92 %  

Graf

32. Jak podle Vás může občan rozpoznat dezinformaci na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše obtížně7557,69 %57,69 %  
spíše snadno3325,38 %25,38 %  
velmi snadno129,23 %9,23 %  
velmi obtížně107,69 %7,69 %  

Graf

33. Měl by stát posílit strategii proti šíření dezinformací v médiích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano7053,85 %53,85 %  
spíše ano3426,15 %26,15 %  
spíše ne1511,54 %11,54 %  
určitě ne118,46 %8,46 %  

Graf

34. Existuje poučka: „Získejte v cizí zemi pár politiků, pár médií a vlivných finančníků – a tu zemi dostanete pod kontrolu“. Souhlasíte s tímto výrokem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6852,31 %52,31 %  
určitě ano4030,77 %30,77 %  
spíše ne1914,62 %14,62 %  
určitě ne32,31 %2,31 %  

Graf

35. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž7255,38 %55,38 %  
žena5844,62 %44,62 %  

Graf

36. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-29 let6751,54 %51,54 %  
30-39 let3526,92 %26,92 %  
40-49 let2015,38 %15,38 %  
50-59 let75,38 %5,38 %  
60-69 let10,77 %0,77 %  

Graf

37. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské6046,15 %46,15 %  
střední s maturitou5542,31 %42,31 %  
střední bez maturity75,38 %5,38 %  
základní43,08 %3,08 %  
vyšší odborné43,08 %3,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Může stát po občanovi žádat za stavu ohrožení státu nebo ve válečném stavu např. poskytnutí jeho automobilu?

 • odpověď určitě ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 12. Vzděláváte se v problematice obrany státu?

5. Vojákem v aktivní záloze se stane občan, pokud o to sám požádá, je zdravotně způsobilý, trestně bezúhonný a dosáhl 18 let. Je působení vojáka v aktivní záloze finančně kompenzováno?

 • odpověď určitě ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 10. Zajímáte se o problematiku obrany státu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 12. Vzděláváte se v problematice obrany státu?

12. Vzděláváte se v problematice obrany státu?

 • odpověď určitě ne:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 10. Zajímáte se o problematiku obrany státu?

16. Vnímáte obranu státu ve své roli občana jako morální závazek?

 • odpověď určitě ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 15. Cítíte stálou spoluzodpovědnost za zajišťování obrany státu?

23. U každé položky prosím označte míru nebezpečí (jak vnímáte daný jev jako ohrožující bezpečnost ČR), a to na stupnici 1-5, kde 1 = malé nebezpečí, 5 = maximální nebezpečí:

 • odpověď Přerušení dodávek strategických surovin nebo energie=5:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ohrožení funkčnosti kritické infrastruktury=5 na otázku 23. U každé položky prosím označte míru nebezpečí (jak vnímáte daný jev jako ohrožující bezpečnost ČR), a to na stupnici 1-5, kde 1 = malé nebezpečí, 5 = maximální nebezpečí:

24. A nyní prosím ohodnoťte Vaši informovanost v dané problematice, na stupnici 1-5, kde 1 = velmi nedostatečná vzdělanost, 5 = vynikající vzdělanost

 • odpověď Ohrožení funkčnosti kritické infrastruktury=1:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přerušení dodávek strategických surovin nebo energie=1 na otázku 24. A nyní prosím ohodnoťte Vaši informovanost v dané problematice, na stupnici 1-5, kde 1 = velmi nedostatečná vzdělanost, 5 = vynikající vzdělanost

35. Vaše pohlaví:

 • odpověď muž:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 15. Cítíte stálou spoluzodpovědnost za zajišťování obrany státu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 12. Vzděláváte se v problematice obrany státu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 33. Měl by stát posílit strategii proti šíření dezinformací v médiích?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 8. Je anexe Krymu příkladem hybridního válčení?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak je v platné české legislativě definována role občana při obraně státu, pakliže se stát neocitá v žádném stavu ohrožení nebo stavu válečném?

2. Jak je v platné české legislativě definována role občana při obraně státu, pakliže se stát ocitá ve stavu ohrožení nebo stavu válečném?

3. Kdo má brannou povinnost?

4. Může stát po občanovi žádat za stavu ohrožení státu nebo ve válečném stavu např. poskytnutí jeho automobilu?

5. Vojákem v aktivní záloze se stane občan, pokud o to sám požádá, je zdravotně způsobilý, trestně bezúhonný a dosáhl 18 let. Je působení vojáka v aktivní záloze finančně kompenzováno?

6. Co není obsahem přípravy občana k obraně státu?

7. Víte, co je hybridní válka (válčení, konflikt)?

8. Je anexe Krymu příkladem hybridního válčení?

10. Zajímáte se o problematiku obrany státu?

12. Vzděláváte se v problematice obrany státu?

13. Jak hodnotíte své vzdělávání v problematice obrany státu?

14. Vzděláváte se v problematice informační bezpečnosti (ochrana před zneužitím informací a technologických systémů)?

15. Cítíte stálou spoluzodpovědnost za zajišťování obrany státu?

16. Vnímáte obranu státu ve své roli občana jako morální závazek?

17. Jste obeznámen/a s tím, kde můžete získat informace vztahující se k Vaší roli při obraně státu?

19. Jste ochoten/ochotna se aktivně zapojit do případné obrany ČR v případě vojenského napadení?

20. Je dle Vašeho názoru zapotřebí připravovat občany ČR k obraně státu?

23. U každé položky prosím označte míru nebezpečí (jak vnímáte daný jev jako ohrožující bezpečnost ČR), a to na stupnici 1-5, kde 1 = malé nebezpečí, 5 = maximální nebezpečí:

24. A nyní prosím ohodnoťte Vaši informovanost v dané problematice, na stupnici 1-5, kde 1 = velmi nedostatečná vzdělanost, 5 = vynikající vzdělanost

25. Měla by se podle Vás obnovit rozšířená branná výuka ve škole, jako tomu bylo dříve (tj. vzdělávání, pravidelná branná, pochodová cvičení apod.)?

26. Jak hodnotíte pojetí roli občana při obraně státu?

28. Riziko vzniku a rozvoje válečného konfliktu v současné době stále panuje. Válečný konflikt nemusí být pouze „klasický“, v podobě války, v níž fyzicky bojují vojáci. Rizikem jsou i další formy boje, které jsou spojeny s užíváním moderních technologií (šíření dezinformací v kyberprostoru, ekonomické sankce, embarga, teroristické aktivity atd.). Vznik jakého typu válečného konfliktu považujete v současné době za více pravděpodobný?

29. Jak hodnotíte obranu České republiky proti kybernetickým útokům (např. na státní organizace, samosprávu, nemocnice)?

30. Z uvedených rizik vyberte prosím jedno, které považujete za nejvíce nebezpečné pro rozpoutání válečného konfliktu:

31. V souvislosti s koronavirem, ale i dalšími riziky bezpečnosti státu, se na internetu šíří mnoho dezinformací. Jaký je Váš postoj k dezinformacím, které se na internetu šíří a ohrožují bezpečnost státu?

32. Jak podle Vás může občan rozpoznat dezinformaci na internetu?

33. Měl by stát posílit strategii proti šíření dezinformací v médiích?

34. Existuje poučka: „Získejte v cizí zemi pár politiků, pár médií a vlivných finančníků – a tu zemi dostanete pod kontrolu“. Souhlasíte s tímto výrokem?

35. Vaše pohlaví:

36. Jaký je Váš věk?

37. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak je v platné české legislativě definována role občana při obraně státu, pakliže se stát neocitá v žádném stavu ohrožení nebo stavu válečném?

2. Jak je v platné české legislativě definována role občana při obraně státu, pakliže se stát ocitá ve stavu ohrožení nebo stavu válečném?

3. Kdo má brannou povinnost?

4. Může stát po občanovi žádat za stavu ohrožení státu nebo ve válečném stavu např. poskytnutí jeho automobilu?

5. Vojákem v aktivní záloze se stane občan, pokud o to sám požádá, je zdravotně způsobilý, trestně bezúhonný a dosáhl 18 let. Je působení vojáka v aktivní záloze finančně kompenzováno?

6. Co není obsahem přípravy občana k obraně státu?

7. Víte, co je hybridní válka (válčení, konflikt)?

8. Je anexe Krymu příkladem hybridního válčení?

10. Zajímáte se o problematiku obrany státu?

12. Vzděláváte se v problematice obrany státu?

13. Jak hodnotíte své vzdělávání v problematice obrany státu?

14. Vzděláváte se v problematice informační bezpečnosti (ochrana před zneužitím informací a technologických systémů)?

15. Cítíte stálou spoluzodpovědnost za zajišťování obrany státu?

16. Vnímáte obranu státu ve své roli občana jako morální závazek?

17. Jste obeznámen/a s tím, kde můžete získat informace vztahující se k Vaší roli při obraně státu?

19. Jste ochoten/ochotna se aktivně zapojit do případné obrany ČR v případě vojenského napadení?

20. Je dle Vašeho názoru zapotřebí připravovat občany ČR k obraně státu?

23. U každé položky prosím označte míru nebezpečí (jak vnímáte daný jev jako ohrožující bezpečnost ČR), a to na stupnici 1-5, kde 1 = malé nebezpečí, 5 = maximální nebezpečí:

24. A nyní prosím ohodnoťte Vaši informovanost v dané problematice, na stupnici 1-5, kde 1 = velmi nedostatečná vzdělanost, 5 = vynikající vzdělanost

25. Měla by se podle Vás obnovit rozšířená branná výuka ve škole, jako tomu bylo dříve (tj. vzdělávání, pravidelná branná, pochodová cvičení apod.)?

26. Jak hodnotíte pojetí roli občana při obraně státu?

28. Riziko vzniku a rozvoje válečného konfliktu v současné době stále panuje. Válečný konflikt nemusí být pouze „klasický“, v podobě války, v níž fyzicky bojují vojáci. Rizikem jsou i další formy boje, které jsou spojeny s užíváním moderních technologií (šíření dezinformací v kyberprostoru, ekonomické sankce, embarga, teroristické aktivity atd.). Vznik jakého typu válečného konfliktu považujete v současné době za více pravděpodobný?

29. Jak hodnotíte obranu České republiky proti kybernetickým útokům (např. na státní organizace, samosprávu, nemocnice)?

30. Z uvedených rizik vyberte prosím jedno, které považujete za nejvíce nebezpečné pro rozpoutání válečného konfliktu:

31. V souvislosti s koronavirem, ale i dalšími riziky bezpečnosti státu, se na internetu šíří mnoho dezinformací. Jaký je Váš postoj k dezinformacím, které se na internetu šíří a ohrožují bezpečnost státu?

32. Jak podle Vás může občan rozpoznat dezinformaci na internetu?

33. Měl by stát posílit strategii proti šíření dezinformací v médiích?

34. Existuje poučka: „Získejte v cizí zemi pár politiků, pár médií a vlivných finančníků – a tu zemi dostanete pod kontrolu“. Souhlasíte s tímto výrokem?

35. Vaše pohlaví:

36. Jaký je Váš věk?

37. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Grycová, V.ROLE OBČANA V OBRANĚ STÁTU - CO SI O NÍ MYSLÍTE A VÍTE (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://role-obcana-v-obrane-statu-c.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.