Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Role občana v obraně státu

Role občana v obraně státu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vendula Grycová
Šetření:21. 04. 2021 - 16. 05. 2021
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):37 / 34.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.14:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Vendula Grycová a jsem studentkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty logistiky a krizového řízení.

Prosím Vás touto cestou o vyplnění dotazníku, věnovaného problematice přípravy občanů k obraně státu. Získané výsledky budou využity v diplomové práci na toto téma.

Instrukce k vyplnění dotazníku: není-li uvedeno jinak, prosím u každé otázky zvolte vždy jen jednu odpověď. Jste-li požádán/a o její doplnění, prosím napište, co Vás k tématu napadá.

Velmi děkuji za Váš čas a ochotu pomoci mi tímto způsobem.

Odpovědi respondentů

1. Jak je v platné české legislativě definována role občana při obraně státu, pakliže se stát neocitá v žádném stavu ohrožení nebo stavu válečném?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je dobrovolná5672,73 %72,73 %  
nevím1418,18 %18,18 %  
je povinná79,09 %9,09 %  

Graf

2. Jak je v platné české legislativě definována role občana při obraně státu, pakliže se stát ocitá ve stavu ohrožení nebo stavu válečném?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je povinná4457,14 %57,14 %  
nevím1924,68 %24,68 %  
je dobrovolná1418,18 %18,18 %  

Graf

3. Kdo má brannou povinnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
brannou povinnost nemá nikdo, je to dobrovolné3950,65 %50,65 %  
muži i ženy ve věku 18-60 let2025,97 %25,97 %  
pouze muži911,69 %11,69 %  
nevím79,09 %9,09 %  
muži i ženy bez ohledu na svůj věk22,6 %2,6 %  

Graf

4. Může stát po občanovi žádat za stavu ohrožení státu nebo ve válečném stavu např. poskytnutí jeho automobilu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano3038,96 %38,96 %  
spíše ano2937,66 %37,66 %  
spíše ne1316,88 %16,88 %  
určitě ne56,49 %6,49 %  

Graf

5. Vojákem v aktivní záloze se stane občan, pokud o to sám požádá, je zdravotně způsobilý, trestně bezúhonný a dosáhl 18 let. Je působení vojáka v aktivní záloze finančně kompenzováno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano3140,26 %40,26 %  
spíše ano2532,47 %32,47 %  
spíše ne1316,88 %16,88 %  
určitě ne810,39 %10,39 %  

Graf

6. Co není obsahem přípravy občana k obraně státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zájmová činnost s technickým a sportovním zaměřením5166,23 %66,23 %  
absolvování alespoň jednoho cvičení spojené s branností1114,29 %14,29 %  
získávání, prohlubování znalostí, vědomostí, dovedností potřebných k obraně státu67,79 %7,79 %  
příprava k sebeobraně a vzájemné pomoci67,79 %7,79 %  
příprava k civilní obraně22,6 %2,6 %  
zdravotnická příprava11,3 %1,3 %  

Graf

7. Víte, co je hybridní válka (válčení, konflikt)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 8, spíše anootázka č. 8, spíše neotázka č. 10, určitě neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2633,77 %33,77 %  
určitě ano2228,57 %28,57 %  
spíše ano1519,48 %19,48 %  
určitě ne1418,18 %18,18 %  

Graf

8. Je anexe Krymu příkladem hybridního válčení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1533,33 %19,48 %  
určitě ano1533,33 %19,48 %  
určitě ne1022,22 %12,99 %  
spíše ne511,11 %6,49 %  

Graf

9. Prosím doplňte, co je charakteristické pro hybridní válčení, co o něm víte, s čím si jej spojujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- je založeno na komplexních nástrojích nejen ozbrojených složek

Boje vedené ne nutně zbraněmi, ale například "online" - dezinformace, hackerské útoky apod.

fyzické i kybernetické útoky

Hybridní válčení je ryze politický výmysl. Například, aby bylo možné přimět občany i státy vnímat negativně Rusko. Ale proč ? Komu se to hodí ? Cui Bono ?

charakteristické je nasazení movinářů a alkoholiků (Vondra, Magor, Havel, atp,) spojujeme si to s činností Usa vůči naší zemi

Charakteristické je válčení na více úrovních, tzn. není veden jenom konvenční druh boje, ale je používáno i prostředků informační války, popřípadě elektronického boje. Konflikty jsou typické tím, že se ve většině případů nejedná o střet dvou států, ale vnitřní konflikt uvnitř jednoho státu (často však je jedna strana podporována některým z okolních států a nepřímo se tak konfliktu účastní). Obvykle stojí na jedné straně armáda státu proti milicím a žoldnéřským jednotkám (v případě Ukrajiny i neoznačeným jednotkám jiného státu).

Je to používání nekonvenčních způsobů válčení. Třeba terorismus, nebo ekonomické sankce.

jiný, než otevřeně ozbrojený konflikt

kombinace elektronického a fyzického konfliktu

Kombinace klasického boje a např teroristických útoků.

kombinace klasického válčení za použití běžné vojenské techniky a nestandardního vedení boje v kybernetickém a informačním světě

kombinace vojenského a nevojenského válčení typicky - psychologické operace, kybernetické útoky, propaganda apod.

konflikt vedený na několika úrovních (kybernetická, rozvrat hodnot, štěpení společnosti, vojenská ...), asymetricky

kybernetická útoky, ekonomické sankce, teroristické útoky s cílem destabilizace společnosti

Kybernetické útoky, terorismus, sabotáže, atentáty, operace tajných služeb

Kybernetické, elektronické, politické útoky, šíření propagandy na úzamí protivníka.

manipulace s míněním veřejnosti pomoci médií

mocenské hry nezodpovědných politiků

Musí jít o kombinaci konvenčí (tedy ozbrojeného konfliktu) a nekonveční války (vlivové operace, podpora místních nepokojů u nepřítele, propaganda, neozbrojené útoky, ale i ekonomická diplomacie). Tento termín je dnes používaný velmi nesprávně jako jakási zkratka pouze pro vlivové operace na území jiného státu, což je nesmysl.

N/A

Nejde o přímou válečnou ofenzivu a boj 24/7. Jde o stav jednak fyzických bojů, zastrašování, nátlaku a vytváření podmínek k patové situaci, kdy stav setrvá a dlouhodobě panuje status quo ve prospěch agresora. Válka už neprobíhá pouze zbraněmi, ale také pomocí moderních technologií, kdy se snaží agresor ochromit protivníka pomocí hackerských útoků nebo šířením desinformace

Nepřátelské aktivity různých typů, nejen silové a viditelné.

Neslysela jsem

Netradiční, resp. nekonvenční konflikt za použití politických a ekonomických nátlaků, tajných operací, IT technologií, dezinformací a propagandy apod.

Používá se při tom otevřená válka s kombinací s dalšímí nevojenskými kroky jako kyberútoky, informační válka atd.

Propaganda. Kybernetické útoky. Ekonomická válka. Špionáž. Terorismus.

Rusko je příkladem informační válka, ekonomická, propaganda apod.

synergický efekt více prostředků, významný podíl nekonvenčních metod např. propaganda, dezinformace, kybernetické útoky, terorismus, kriminální činnost, zahraniční politika

terorismus, špionáž, záškodnická činnost

Váleční, které se neodehrává pouze fyzicky na bojišti, ale také ve virtuálním prostoru, zejména v mediálním, kybernetickém, apod. Tedy např. hackerské útoky na infrastrukturu, ovládnutí mediálního prostoru pomocí zavádějících nebo klamných správ s následkem možnosti ovlivnění veřejného mínění, apod.

Válka, kde hlavní roli hrají nevojenské nástroje.

Vede IT

využívá i "neválečné" nástroje (propaganda, kybernetická válka, diplomatické cesty), často jejich využití nepřiznává

Využívání jiných než vojenských prostředků; psychologické, desinfirmační techniky, obchodní sankce, teroristé operace atd.

xxxx

Základem hybridní války je, že není jasné, kdo přesně vlastně bojuje - a to je i příklad Krymu, kde celý svět mluví o účasti Ruska, ale to tuto skutečnost nikdy nepřiznalo, tzn. i odpověď na předchozí otázku je s otazníkem. Dalším rysem je použití dříve netradičních způsobů boje - např. v kyberprostoru

Že je v tom i počítačová informační složka

10. Zajímáte se o problematiku obrany státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2836,36 %36,36 %  
spíše ano2025,97 %25,97 %  
určitě ne1519,48 %19,48 %  
určitě ano1418,18 %18,18 %  

Graf

11. Svoji odpověď prosím doplňte (proč se zajímáte, nebo nezajímáte o problematiku obrany státu):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- cítím se být stále vlastencem ,i když je to v dnešní době sprosté slovo

Asi tím, že žiju díky Bohu celý život míru.

Byl jsem ještě na vojně, v obecné rovině mne to zajímá

Celkově mě problematika válčení a obrany našeho státu nezajímají.

čert vem tenhle stát

daná problematika souvisí s mým zaměstnáním

Dejte mě to.

Dokud jsou moji blízcí v bezpečí, tak mě stát jako celek příliš nezajímá, vlastencem nejsem.

IT je pro nás důležitější než pár transportérů, které vyřadí Škoda Fabia.

Jsem muž ve věku 15-49 let tedy vhodný pro službu. Považuji se za vlastence. Mám rodinu, kterou musím chránit. Vlastním zbrojní průkaz...

Jsem pacifista

Jsem pro povinné vojenské cvičení (spíš asi jen můžů, pro ženy dobrovolné) po ukončení střední školy v délce 2 až 5 měsíců

jsem v zastupitelstvu obce tím mně zajímá jaká je obranná státu

Jsem vojákem

Jsem vojákem z povolání

má jiné starosti

Mám za sebou ZVS a mj. vidím aktuální hrozby...

mělo by to být normální u každého

Miluji válčení

Moc otázek

Myslím, že jsou na světě důležitější témata, o kterých se člověk může zajímat.

n

naprosto zbytečný výdaj

Náš stát skončil k 17. 4. 2021. Po rok trvající covidové dezinformační kampani řízené z Usa, to naši představitelé zakončili přečtením "myšlenek"amerických agentů. Česko jako stát už v očích světa neexistuje.

Naštěstí žijeme v relativně klidně době a Česká republika se nachází v klidné oblasti světa.

Nebyl důvod se tomuto tématu více věnovat, vždy jsem se cítila bezpečně vzhledem k existenci NATO a EU

Nečekám možnost ozbrojeného konfliktu na našem území.

Nechávám na odbornících...

nemám čas řešit věci, které se nejeví být akutní

Nemám pocit ohrožení, zajímám se spíše o jiné věci, na vyhledávání správných informací moc nemám čas.

nemůžu se zajímat o něco co neexistuje

Není mi to blízké

Není to něco, čím bych se zajímala.

Není to zajímavé.

Nevím. Nikdy mě to nenapadlo se o to zajímat.

nezajímá mne to

Nezajímám se, protože tohle není stát, který bych chtěl bránit. Můj domov, staré Rakousko, zmizel z map v roce 1918.

Nikdy nebyko třeba

o sebe se musím postarat sama, stát v tom jen překáží

Obrana státu je jistě velmi důležité téma, ale v současné době to nevypadá, že by hrozil nějaký válečný konflikt, a tak věnuji svou pozornost spíše jiným tématům.

Pokud by byla ČR ohrožena nebo ve válečném stavu, tak budu v prvním letadle, které letí na druhou stranu světa

pro schopnost fungovat při krizích

profesionální a dobrovolný hasič, zbrojní průkaz, zbraň

profesně

Protoze pokud se pusti do valky Rusko a USA bojiste bude zde.

Protože je celkově svět velmi nebezpečný a díky tomu kolikrát za den vidím v mediich apod. teroristických útoku například v Afghánistánu, nebo čtu o KLDR a ostatních zemích jako je například nebezpečné Rusko a USA tak si myslím že je důležité být v obraze o tom jak je na tom s obranou náš stát proti tomu všemu.

Protože je mi to jedno

protože jsem o tomto tématu ještě nepřemýšlela, ale nevadilo by mi si nějaké nové informace nastudovat.

Protože mám pocit, že nám přímo teď válka nehrozí a nepohybuji se ve vojenských kruzích, tudíž to pro mě není relevantní.

Protože mě to zajímá

Protože studuji obor ochrany obyvatelstva.

Protože to platím ze svých daní a chci vědět, co za to můžu očekávat.

prozatím nebyl důvod se o tuto problematiku zajímat

Při představě, že bych měl bránit Emana, Bureše, celou tu jeho bandu a jimi řízení aparát, co mi akorát komplikuje život, dostávám kopřivku...

s ohledem na odbornost

stát by měl chránit vlastní občany, ale stát dělají občané.

Tato problematika je pro mě vzdálená

Téma mě příliš nezajímá

Téma mi není blízké, nemám na to čas

Touto problematikou se nezajímá, jelikož nemám v okolí nikoho, kdo by mě o těchto věcech informoval a z vlastní iniciativy mě nenapadlo si něco takového zjišťovat.

Týká se nas

V rámci svého studia na FLKŘ - OO

V současné napjaté situaci ve světě, vystupňované jak západem, tak východem. Je to především boj o zdroje, jak to je od nepaměti. Uvidíme, jak se bude situace eskalovat.

Voják v činné službê

zájem o hodnoty, které vnímám jako důležité

Zajímá mě vojenství a podobné věci.

Zajímají mě technické možnosti obrany a obrněná technika.

Zajímají mě technologie a dostupné zdroje státu čelit případnému nebezpečí

Zajímám se o české letectvo, jelikož obecně mám ráda letadla, vrtulníky a stíhačky

Zajímám se o problematiku zbraní, která s tématem obrany částečně souvisí, nicméně nemám dobrou znalost právního rámce obrany státu, nemám příliš přehled o výzbroji y výstroji, kterou AČR disponuje, ani o rozmístění vojenských posádek (s výjimkou obecně známých míst jako Vyškov, letiště Čáslav, apod.). nicméně uvažuji o bližším zájmu o tuto tématiku, zejména o možnostech zapojení se do aktivních záloh. Případně, je-li k dispozici, o možnosti absolvování jiného vojensko-obranného výcviku.

Zajímám se o vlastní ochranu sebe a své rodiny včetně zadních vrátek v případě nutnosti emigrace. Jako řadový občan nic nezměním.

Zajímám se obecně o to, co se děje

Zajímám se povrchně, tak, aby byl člověk v obraze. Vnímám to jako důležité téma, ale není to primární obor (ani příbuzný tomu), ve kterém se hlavně pohybuji.

Zatím jsem neměla takové podněty, které by mě k tomu přivedly, ale to se časem může (bohužel) změnit.

Zatím nebyl důvod.

Ze zvědavosti.

Znalost této problematiky mi není užitku v běžném životě.

12. Vzděláváte se v problematice obrany státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne2937,66 %37,66 %  
spíše ne2431,17 %31,17 %  
určitě ano1215,58 %15,58 %  
spíše ano1215,58 %15,58 %  

Graf

13. Jak hodnotíte své vzdělávání v problematice obrany státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše špatné3140,26 %40,26 %  
velmi špatné2025,97 %25,97 %  
spíše dobré1722,08 %22,08 %  
velmi dobré911,69 %11,69 %  

Graf

14. Vzděláváte se v problematice informační bezpečnosti (ochrana před zneužitím informací a technologických systémů)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3038,96 %38,96 %  
určitě ano1924,68 %24,68 %  
spíše ne1924,68 %24,68 %  
určitě ne911,69 %11,69 %  

Graf

15. Cítíte stálou spoluzodpovědnost za zajišťování obrany státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2532,47 %32,47 %  
určitě ne2329,87 %29,87 %  
spíše ano1620,78 %20,78 %  
určitě ano1316,88 %16,88 %  

Graf

16. Vnímáte obranu státu ve své roli občana jako morální závazek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2633,77 %33,77 %  
určitě ne2025,97 %25,97 %  
určitě ano1722,08 %22,08 %  
spíše ne1418,18 %18,18 %  

Graf

17. Jste obeznámen/a s tím, kde můžete získat informace vztahující se k Vaší roli při obraně státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 18, spíše anootázka č. 18, spíše neotázka č. 19, určitě neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3038,96 %38,96 %  
určitě ne1924,68 %24,68 %  
určitě ano1519,48 %19,48 %  
spíše ano1316,88 %16,88 %  

Graf

18. Prosím doplňte, z jakých zdrojů můžete čerpat informace týkající se obrany státu v roli občana?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

čerpat je můžu z mnoha zdrojů, důležité je nevěřit establishmentu a veřejnoprávním médiím

Internet

Internet

internet, legislativa

Internet, literatura, periodika, reklama

Internet, přednášky v rámci flkř

Internet, zákony, učební materiály

Jedná se především o morální pohled na věc. Ne stát se práskačem na toho, kdo miluje RF (nebo cokoli jiného) jak by chtěli ti mocní...

Legislativa, stránky Minis. obrany.

média

Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany, vnitra

Na ORP

Na stránkách ministerstva vnitra

Na webových stránkách

Státní instituce online.

tato otázka je na legislativní hranici

věda

Web Armády ČR a Policie ČR, Ministerstva obrany a vnitra. ČT a ČRo.

web MO ČR

Z webu AČR, Ministerstva obrany... S internetem informace můžu získat kdykoliv.

z webu ministerstva

zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu zákl. nebo náhr.sl. a voj. cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a dalších mnoho navazujících zákonů a normativních aktů

zákony

Zákony pro lidi, ministerstvo obrany, POKOS

Zákony, vyhlášky,..internet

zákony, web AČR, Min. Obrany

ze všech :-D

19. Jste ochoten/ochotna se aktivně zapojit do případné obrany ČR v případě vojenského napadení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2937,66 %37,66 %  
určitě ne1722,08 %22,08 %  
spíše ne1722,08 %22,08 %  
určitě ano1418,18 %18,18 %  

Graf

20. Je dle Vašeho názoru zapotřebí připravovat občany ČR k obraně státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2532,47 %32,47 %  
určitě ano2329,87 %29,87 %  
spíše ne1924,68 %24,68 %  
určitě ne1012,99 %12,99 %  

Graf

21. Svoji odpověď prosím doplňte (proč je nebo není podle Vás zapotřebí připravovat občana k obraně státu):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- hodnotám jako jsou národ ,vlast ,a pod. přikládám velký význam

..

...

aby byl stát připraven na reakce

Aby se stát v případě potřeby ubránil.

Abychom nepřišli o naši svrchovanost suverénního státu

Ano, protože podle mě většina populace netuší, jak se zachovat, když je stát napaden.

Armáda to sama nezvládne

asi se to může hodit ;-)

až k něčemu dojde, tak už bude pozdě

Běžní občané mají jiné pracovní zaměření, k této věci nejsou uzpůsobeni, i kdyby byli připravování (Tak by to vyžadovalo dlouhodobý výcvik) krátké proškolení by nepomohlo ve střetu s realitou.

běžný občan nemá šanci bránit stát

bohužel existuje reálné riziko, že to bude potřeba + současnou situaci v oblasti povědomí běžné populace v této oblasti považuji za tristní

Bránit tenhle umělý slepenec? Bránit se má město, kraj, historická země nebo panovník. Ale ČR proboha proč?

bylo by dobré aby v případě potřeby měli občané aspoň základní informace o připravenosti obrany státu

Dle mého názoru by se mělo jednat o ryze dobrovolnou záležitost.

dle mého názoru je třeba připravit ty, kdo mají aktivní zájem. Kdo zájem nemá, u toho stejně nebude snaha státu připravit ho efektivní.

I přes mírové období posledních dekád (na území EU) je dobré, když se občané seznámí s možnosti a zákonitostmi obrany státu - zejména, bude-li třeba se do ní v budoucnu osobně zapojit, což nikdy nelze vyloučit. Navíc obecně by žádné společnosti neuškodilo, kdyby její občané dokázali ocenit a alespoň částečně implementovat do běžného života řád a disciplínu, který armáda a armádní výcvik nabízí.

Informovaný občan je v samotné obraně "snáze použitelný", také bude pravděpodobně snáze chápat, proč se měl/neměl do obrany zapojit.

Já bych radši připravoval občany k obraně před jakýmkoliv agresivním násilí. Třeba i před tím ze strany státu.

Jak už jsem psala v otázce 11, je podle mě důležité být připraveni a v obraze proti možným konfliktům mezi okolními zeměmi.

Je to důležité.

Je to zapotřebí, protože člověk, který nikdy nedržel v ruce zbraň a není dostatečně fyzicky vytrénovaný, by byl ve válce asi k ničemu.

Je třeba být připraven pro případ náhlého napadení nepřítelem.

je zapotrebi aby se občané připravovali k obraně sebe samých

Jsme zaostalý stát, který nemá žádné vojska. Nebo máme, ale tak minimální, ze kdekoliv v jiném státě jsou jinak rozvinutí

k obraně státu by měli být občané připraveni neustále, jelikož válečný konflikt může vzniknout velmi jednoduše, viz Rusko a Vrbětice

K vůli ochraně

Každý by měl být na případné konflikty připraven.

kdo nebrání hodnoty, přijde o ně

kdo není připraven, je snadný cíl

Kdo platí daně, tak platí i profesionální armádu, která by jej měla ochránit

Když ta povinnost existuje, otázkou je co konkrétně si pod tím představit

Máme už tak velmi drahé ozbrojené složky.

Minimálně povědomí a také předpoklady toho, co je nutné dělat, by měly být základem. Bává to i morální závazky člověku v normálním životě.

Moc

Myslím si, že není špatné učit občany základní dovednosti, jak reagovat v krizových situacích.

Myslím, že ozbrojený konflikt v dnešní době už nehrozí.

n

napětí ve světě stále roste a je dobré být připraven a znát svou úlohu

Náš stát skončil k 17. 4. 2021. Po rok trvající covidové dezinformační kampani řízené z Usa, to naši představitelé zakončili přečtením "myšlenek"amerických agentů. Česko jako stát už v očích světa neexistuje.

Nemame sanci

Nemyslím si, že je k tomu duvod

Není ani povinná vojenská služba pro muže, pro všechny je to dobrovolné.

Není to třeba. Všichni umřeme na Covid

Nevím

nevím

Nikdy nevíte, kdy to bude potřebat a v rámci bezpečnosti státu je to preventivní opatření.

Občané se naučí správnému postoji k situací při případné obraně státu

obrana státu nemůže být vynucená, ale je dobrovolná

Od toho je Armáda ČR, aby nás chránila.

Od toho máme profesionální vojáky. Mělo by to být dobrovolné.

Otázka 19 - záleží na to, v čem.

Pokud bude válka bude spíše nevojenská. Informační nebo přes zdroje s tím žádná příprava občanů moc nepomůže

Potřeba to je, navíc se tato příprava dá využít i k jiným komunitně prospěšným činnostem (zdravověda - první pomoc, sebeobrana, obrana druhého, zásobování, evakuační postupy atd. se mohou vždycky hodit, i když se nejdená o obranu státu, ale například útok, terorismus, epidemie atd.)

pro posílení obranyschopnosti

Protože dnešní kluci nic neumí a v případě konfliktu by tuto roli spousta z nich nezvládla

Protože je lepší být případně připraven.

Protože máme malou profesionální armádu

Protože máme stát plný puberťáků mániček, neumí zacházet se zbraní, neumí bojovat beze zbraní, maskáče jim nesluší a nejsou in a nedejbože, kdyby si umazali boty! Rozbrečí se, když je okřiknete a zajímá jenjennto, jak vypadají.

Protože se dnes válčí spíše diplomaticky a protože kdyby měla být vojna na nějakou dobu jako za komunistů, tak to způsobilo jen spoustu problému a rozhodně si nemyslím, že by měli být lidé nucení do nějakých cvičení, když je to pro ně třeba i komplikace s rodinou, penězi nebo časem.

Připravenost v případě krizových a MU

Rizika ohrožení státu nejsou velká jako dřív, prostředky používané v konfliktech jsou také úplně jiné a profesionálnější než dřív, takže občan by nic moc neuměl

Stačilo by 3-6 měsíční cvičení obdobné ZVS. A obnovit nejen zásobování ale i školení CO

Stát by měl zajistit dostatečné kapacity v armádě popř. aktivní zálohy. Občané ČR by se měli vzdělávat zejména v oblastech typu kybernetické bezpečnosti, propagandy, šíření desinformací, hoaxů apod.

Své občany má bránit stát.

široko daleko není nepřítel

To vyplývá z branného zákona nejde o to, co člověk chce nebo nechce. U povinné zálohy nezáleží na vůli, něco jiného jsou aktivní zálohy a vojáci z povolání

V době moderních technologií je role občana jako jednotlivce zanedbatelná

V případě mobilizace asi těžko kohokoliv připravíte během 24 hodin

V případě napadení nebude třeba věnovat tolik času věnovat výcviku branců. Občan takovou přípravu může využít i v civilním životě.

V rámci zachování celistvosti a svrchovanosti státu je to nutné

V současné době mladá generace neví co je to hrdost a čest k vlasti. Je to dáno dobou. Je zapotřebí opět zavést brannou výchovu v základním školství a někteří mladíci by měli jít opět na vojnu, i kdyby to bylo jen na cca 3 měsíce. Žádný mama hotely.

velké státy by nás stejně převálcovaly, nedá se spolehnout na spojence (Michovská dohoda, ....)

Většině obyvatel chybí základní znalosti o přežití.

vzhledem k dnešním možnostem moderních zbraní je úplně jedno, jestli běžný občan bez přípravy zemře za deset sekund, nebo připravený za dvacet sekund, pokud se nějaký magor rozhodne zmáčknout příslušný knoflík, a je přitom úplně jedno, jestli je z Východu nebo Západu

Zakladni znalosti preziti, zdravovedy apod. By mely byt zakladem. To, ze pak budeme umet csichni reagovat na pripad ohrozeni je velke plus, ktere ve valecnem stavu si myslim, zachrani spousty zivotu.

22. Jak by podle Vás měla probíhat příprava občana k obraně státu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- povinná vojenská služba pro muže , např. 9 měsíců

- Základní vojenský výcvik (vojna) - pro muže povinná, pro ženy dobrovolná - s možností dalšího pokračování ve vzdělávání v případě zájmu. - Větší provázání armádního a civilního sektoru - např. spolupráce s odborníky v oblasti IT, datové analytiky, ale i dalších oblastí. Třeba formou nabídky částečné spolupráce a zapojení do krizových scénářů tak, aby bylo možné tyto civilní rezervy v případě nutnosti aktivovat a okamžitě zapojit do procesů obrany státu.

..

...

...

1-2x ročně vzdělávací přednáška; kurzy přípravy na obranu státu (cca 1x ročně v trvání 5-7 dní)

Aby každý muž 18+ absolvoval alespoň Kurz základní přípravy AZ.

Asi nějaká fyzická příprava a příprava na zacházení s vojenskou technologií.

Branná cvičení + povinné školení podobné BOZP a PO.

Branná povinost

Co takhle dobrovolné kurzy zdravovědy, práce se zbraněmi, výbušninami, chemikáliemi apod. už na školách?

Doporučuji, aby si tazatel prostudoval příslušnou literaturu a akreditační materiály. Tam najde odpověď.

Dostatek informaci

Duchovne. Modlenim za rychlou smrt.

Hlavne pravidelne a napric vsemi vekovymi skupinami.

Hodně lidí neví, že jsou v povinné záloze

Instruktážní videa

Každý občan by si měl pořídit druhý pas. Tady už není co řešit. Ano má to logiku, prozápadní elity to tu nejdřív vytunelovali a teď to zakončí převodem peněz ze zdravotního pojištění do Usa na úhradu "vakcín".

Kluci povinna vojna.

Kurz přes internet.

Kurzy v rámci školní docházky?

Lidé by měli mít víc informací o svých případných povinnostech vyplývajících z příslušných předpisů

Maximálně nějaká lekce informací, o tom co by měl člověk dělat a co je jeho povinnost.

měl by vědět, co má přesně dělat

Měli bysme každý absolovat, alespoň nějaký krátký kurz na přípravu k obraně. Dostávat pravidelné a pravdivé informace o tom co se děje ve světě(války, mezinárodní konflikty atd.)

měsíční povinná základní vojenská služba

minimálně některé základní informace již na základní škole, např. v rodinné výchově apod.

Mohl by to být povinný předmět na školách.

mohly by být do domácností rozesílány nějaké příručky, zveřejňována tematická videa na internetu

Myslím, že by měl být občan seznámen se základními informacemi, se svými právy a povinnostmi a především by měl vědět, jak se v konkrétní situaci zachovat.

n

na úrovni školy

nejlépe nějakou informační schůzku v místě bydliště

Nemám představu

Neměla

Netuším

Netuším

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím, nemohu posoudit.

nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel. Ale myslím, že by měl by být nějakou formou povinný alespoň nějaký výcvik.

Nevím.

Nevím.

Nijak

nijak

nijak, kdo chce, možnosti má

nijak, stačí kvalitní ostraha hranic

Nijak.

Otazek

Podobně, jako probíhala ke konci minulého režimu a po revoluci, ale jen na cca 2-5 měsíců

Povinná vojna, tábory s vojenským zaměřením, dobrovolný vstup do AČR

Povinne v rámci zaměstnání potažmo obce

Proškolení o základních právech a povinnostech. Jinak nevím

Přednášky ve školách, aby o děti měli alespoň povědomí.

Přednášky, semináře, diskuze ve školách zařízeních...

PVS

schůzka alespoň jednou ročně, velmi podobná školení BOZP

systematicky a plošně - od školních zařízení až po seniorské organizace

Teoreticky i prakticky.

To je na padesátistránkový elaborát.

Už ve školách (atraktivnější forma původních branných cvičení doplněná o teorie)

V hospodě u piva ideálně

ve školách

viz víše popsané.

Viz výše

vojenská cvičení

Vojna

výcvikpřežití, záchrany života, pohybu v terénu, zbraní a obrněné techniky, organizace v případě přerušení běžných informačních kanálů.

výukou spíše praktických dovedností (využitelné (ale nejen) pro obranu státu), nikoliv výchova k militarismu

Vzdělávání v oblasti desinformací

Základní výcvik, střelby, boj z blízka, kondiční příprava, výcvik spolupráce s dalšími složkami. Pravidelná přeškolení každý měsíc (např. jeden víkend).

zdravověda

Získání povědomí o chráněni svého života a rodiny při různých a to od útlého věku s častými ukázkami evakuace a ukrytí. A v dospělosti znát svůj úkol při obraně.

Zjednodušený výcvik ve stylu ZVS Ale NIKOLI politická příprava

23. V tabulce prosím u každé položky označte míru nebezpečí (jak vnímáte daný jev jako ohrožující bezpečnost ČR), a to na stupnici 1-5, kde 1 = malé nebezpečí, 5 = maximální nebezpečí:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nestabilita, regionální konflikty v euroatlantickém prostoru a jeho okolí2.6361.608
Terorismus2.9481.582
Šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů2.7531.407
Kybernetické útoky3.8571.187
Negativní aspekty mezinárodní migrace3.4291.855
Extrémismus, nárůst napětí mezi etniky, sociální napětí3.3251.336
Organizovaný zločin2.9871.052
Ohrožení funkčnosti kritické infrastruktury3.2991.508
Přerušení dodávek strategických surovin nebo energie3.2731.471
Pohromy (přírodní, lidskou činností, jiné)3.1431.395
Šíření infekčních nemocí s pandemickým potenciálem3.4161.619

Graf

24. A nyní prosím v tabulce ohodnoťte Vaši informovanost v dané problematice, na stupnici 1-5, tentokrát jako ve škole: 1 = vynikající vzdělanost, 5 = nedostatečná vzdělanost

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nestabilita, regionální konflikty v euroatlantickém prostoru a jeho okolí2.7661.608
Terorismus2.7141.321
Šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů3.0521.66
Kybernetické útoky2.741.205
Negativní aspekty mezinárodní migrace2.5061.263
Extrémismus, nárůst napětí mezi etniky, sociální napětí2.4681.34
Organizovaný zločin3.0911.329
Ohrožení funkčnosti kritické infrastruktury3.1561.56
Přerušení dodávek strategických surovin nebo energie2.9221.293
Pohromy (přírodní, lidskou činností, jiné)2.6751.388
Šíření infekčních nemocí s pandemickým potenciálem2.4941.289

Graf

25. Měla by se podle Vás obnovit rozšířená branná výuka ve škole, jako tomu bylo dříve (tj. vzdělávání, pravidelná branná, pochodová cvičení apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2127,27 %27,27 %  
určitě ano2127,27 %27,27 %  
určitě ne1823,38 %23,38 %  
spíše ne1722,08 %22,08 %  

Graf

26. Jak hodnotíte pojetí roli občana při obraně státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec nevím, jak je tato role definována3038,96 %38,96 %  
spíše nedostačující2025,97 %25,97 %  
spíše dostačující1215,58 %15,58 %  
zcela nedostačující1215,58 %15,58 %  
zcela dostačující33,9 %3,9 %  

Graf

27. Zde můžete svoji odpověď doplnit (proč je nebo není podle Vás role občana při obraně státu tak, jak je aktuálně vymezena, dostačující nebo nedostačující?):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- schází vojenský výcvik

..

Ad. otázka 24 a obecne: Problematikou bezpečnosti se aktivně nezabývám, tj. to, že nejsem informovaná je dáno tím, že sama informace aktivně nevyhledávám. Kdybych potřebovala, jsem přsvědčená, že je dokážu najít.

Ale mohlo by to být lepší

jak již jsem psal, současná mladá generace, co nenajde na netu, tak to není život a pokud není připojení k wifi, tak se prostě zhroutil svět

není dostatečné povědomý o vlastenectví, současná politická scéna to ani nevyžaduje a neumožňuje

Nevím, jak je akutálně vymezena, ale v postatě se nebude lišit od role, ve které otrok brání svého otrokáře.

Nevím.

Občan má minimální možnost bránit sebe, natož stát.

Občan může odmítnout z X důvodů, např. vyznání. Na to by se vymluvila většina. Zbytek si vynere náhradní službu.

Občan není na případnou krizovou situaci vůbec připraven. Jakékoli proškolení neexistuje.

občan neumí vůbec nic

Občan=ovce na poražku z rozhodnutí STBáka a ovara

protože nedostávám žádné relevantní informace.

Současná generace o to nemá zájem.

většina není schopna zvládat rozumně krize

Většina občanů nemá ani povědomí, že něco takového existuje.

Viz mé odpovědi, kdy dost tápu.

xxxxx

žádné informace

Žádný výcvik, ani školení, ani materiální zabezpečení.

28. Riziko vzniku a rozvoje válečného konfliktu v současné době stále panuje. Válečný konflikt nemusí být pouze „klasický“, v podobě války, v níž fyzicky bojují vojáci. Rizikem jsou i další formy boje, které jsou spojeny s užíváním moderních technologií (šíření dezinformací v kyberprostoru, ekonomické sankce, embarga, teroristické aktivity atd.). Vznik jakého typu válečného konfliktu považujete v současné době za více pravděpodobný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
moderního, v němž dominuje užívání prostředků spojených s moderními technologiemi6179,22 %79,22 %  
klasického, v němž fyzicky bojují vojáci1620,78 %20,78 %  

Graf

29. Jak hodnotíte obranu České republiky proti kybernetickým útokům (např. na státní organizace, samosprávu, nemocnice)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše špatná3950,65 %50,65 %  
spíše dobrá1924,68 %24,68 %  
velmi špatná1722,08 %22,08 %  
velmi dobrá22,6 %2,6 %  

Graf

30. Z uvedených rizik vyberte prosím jedno, které považujete za nejvíce nebezpečné pro rozpoutání válečného konfliktu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
užívání nekonvenčních prostředků válčení, jakými jsou např. zpravodajské dezinformační akce, politický a ekonomický nátlak, kybernetické útoky na stát3545,45 %45,45 %  
nestabilita v euroatlantickém prostoru (spory ekonomické, politické, etnické)1418,18 %18,18 %  
negativní aspekty mezinárodní migrace (nelegální migrace, sociální napětí vlivem migrace)1418,18 %18,18 %  
šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů (balistické střely)79,09 %9,09 %  
terorismus45,19 %5,19 %  
organizovaný zločin22,6 %2,6 %  
šíření infekčních chorob s pandemickým potenciálem11,3 %1,3 %  

Graf

31. V souvislosti s koronavirem, ale i dalšími riziky bezpečnosti státu, se na internetu šíří mnoho dezinformací. Jaký je Váš postoj k dezinformacím, které se na internetu šíří a ohrožují bezpečnost státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi odmítavý4051,95 %51,95 %  
spíše odmítavý3038,96 %38,96 %  
spíše vstřícný79,09 %9,09 %  

Graf

32. Jak podle Vás může občan rozpoznat dezinformaci na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše obtížně4153,25 %53,25 %  
spíše snadno2228,57 %28,57 %  
velmi snadno1114,29 %14,29 %  
velmi obtížně33,9 %3,9 %  

Graf

33. Měl by stát posílit strategii proti šíření dezinformací v médiích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano3545,45 %45,45 %  
spíše ano1823,38 %23,38 %  
spíše ne1418,18 %18,18 %  
určitě ne1012,99 %12,99 %  

Graf

34. Existuje poučka: „Získejte v cizí zemi pár politiků, pár médií a vlivných finančníků – a tu zemi dostanete pod kontrolu“. Souhlasíte s tímto výrokem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4153,25 %53,25 %  
určitě ano2127,27 %27,27 %  
spíše ne1215,58 %15,58 %  
určitě ne33,9 %3,9 %  

Graf

35. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3950,65 %50,65 %  
muž3849,35 %49,35 %  

Graf

36. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-29 let3241,56 %41,56 %  
30-39 let1722,08 %22,08 %  
40-49 let1620,78 %20,78 %  
50-59 let79,09 %9,09 %  
60-69 let56,49 %6,49 %  

Graf

37. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3849,35 %49,35 %  
střední s maturitou2937,66 %37,66 %  
vyšší odborné56,49 %6,49 %  
základní45,19 %5,19 %  
střední bez maturity11,3 %1,3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jak je v platné české legislativě definována role občana při obraně státu, pakliže se stát ocitá ve stavu ohrožení nebo stavu válečném?

 • odpověď je povinná:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi muži i ženy ve věku 18-60 let na otázku 3. Kdo má brannou povinnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 10. Zajímáte se o problematiku obrany státu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 15. Cítíte stálou spoluzodpovědnost za zajišťování obrany státu?

3. Kdo má brannou povinnost?

 • odpověď brannou povinnost nemá nikdo, je to dobrovolné:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi je dobrovolná na otázku 2. Jak je v platné české legislativě definována role občana při obraně státu, pakliže se stát ocitá ve stavu ohrožení nebo stavu válečném?

12. Vzděláváte se v problematice obrany státu?

 • odpověď určitě ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 10. Zajímáte se o problematiku obrany státu?

15. Cítíte stálou spoluzodpovědnost za zajišťování obrany státu?

 • odpověď určitě ne:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 20. Je dle Vašeho názoru zapotřebí připravovat občany ČR k obraně státu?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 19. Jste ochoten/ochotna se aktivně zapojit do případné obrany ČR v případě vojenského napadení?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 16. Vnímáte obranu státu ve své roli občana jako morální závazek?

35. Vaše pohlaví:

 • odpověď muž:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 7. Víte, co je hybridní válka (válčení, konflikt)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak je v platné české legislativě definována role občana při obraně státu, pakliže se stát neocitá v žádném stavu ohrožení nebo stavu válečném?

2. Jak je v platné české legislativě definována role občana při obraně státu, pakliže se stát ocitá ve stavu ohrožení nebo stavu válečném?

3. Kdo má brannou povinnost?

4. Může stát po občanovi žádat za stavu ohrožení státu nebo ve válečném stavu např. poskytnutí jeho automobilu?

5. Vojákem v aktivní záloze se stane občan, pokud o to sám požádá, je zdravotně způsobilý, trestně bezúhonný a dosáhl 18 let. Je působení vojáka v aktivní záloze finančně kompenzováno?

6. Co není obsahem přípravy občana k obraně státu?

7. Víte, co je hybridní válka (válčení, konflikt)?

8. Je anexe Krymu příkladem hybridního válčení?

10. Zajímáte se o problematiku obrany státu?

12. Vzděláváte se v problematice obrany státu?

13. Jak hodnotíte své vzdělávání v problematice obrany státu?

14. Vzděláváte se v problematice informační bezpečnosti (ochrana před zneužitím informací a technologických systémů)?

15. Cítíte stálou spoluzodpovědnost za zajišťování obrany státu?

16. Vnímáte obranu státu ve své roli občana jako morální závazek?

17. Jste obeznámen/a s tím, kde můžete získat informace vztahující se k Vaší roli při obraně státu?

19. Jste ochoten/ochotna se aktivně zapojit do případné obrany ČR v případě vojenského napadení?

20. Je dle Vašeho názoru zapotřebí připravovat občany ČR k obraně státu?

23. V tabulce prosím u každé položky označte míru nebezpečí (jak vnímáte daný jev jako ohrožující bezpečnost ČR), a to na stupnici 1-5, kde 1 = malé nebezpečí, 5 = maximální nebezpečí:

24. A nyní prosím v tabulce ohodnoťte Vaši informovanost v dané problematice, na stupnici 1-5, tentokrát jako ve škole: 1 = vynikající vzdělanost, 5 = nedostatečná vzdělanost

25. Měla by se podle Vás obnovit rozšířená branná výuka ve škole, jako tomu bylo dříve (tj. vzdělávání, pravidelná branná, pochodová cvičení apod.)?

26. Jak hodnotíte pojetí roli občana při obraně státu?

28. Riziko vzniku a rozvoje válečného konfliktu v současné době stále panuje. Válečný konflikt nemusí být pouze „klasický“, v podobě války, v níž fyzicky bojují vojáci. Rizikem jsou i další formy boje, které jsou spojeny s užíváním moderních technologií (šíření dezinformací v kyberprostoru, ekonomické sankce, embarga, teroristické aktivity atd.). Vznik jakého typu válečného konfliktu považujete v současné době za více pravděpodobný?

29. Jak hodnotíte obranu České republiky proti kybernetickým útokům (např. na státní organizace, samosprávu, nemocnice)?

30. Z uvedených rizik vyberte prosím jedno, které považujete za nejvíce nebezpečné pro rozpoutání válečného konfliktu:

31. V souvislosti s koronavirem, ale i dalšími riziky bezpečnosti státu, se na internetu šíří mnoho dezinformací. Jaký je Váš postoj k dezinformacím, které se na internetu šíří a ohrožují bezpečnost státu?

32. Jak podle Vás může občan rozpoznat dezinformaci na internetu?

33. Měl by stát posílit strategii proti šíření dezinformací v médiích?

34. Existuje poučka: „Získejte v cizí zemi pár politiků, pár médií a vlivných finančníků – a tu zemi dostanete pod kontrolu“. Souhlasíte s tímto výrokem?

35. Vaše pohlaví:

36. Jaký je Váš věk?

37. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak je v platné české legislativě definována role občana při obraně státu, pakliže se stát neocitá v žádném stavu ohrožení nebo stavu válečném?

2. Jak je v platné české legislativě definována role občana při obraně státu, pakliže se stát ocitá ve stavu ohrožení nebo stavu válečném?

3. Kdo má brannou povinnost?

4. Může stát po občanovi žádat za stavu ohrožení státu nebo ve válečném stavu např. poskytnutí jeho automobilu?

5. Vojákem v aktivní záloze se stane občan, pokud o to sám požádá, je zdravotně způsobilý, trestně bezúhonný a dosáhl 18 let. Je působení vojáka v aktivní záloze finančně kompenzováno?

6. Co není obsahem přípravy občana k obraně státu?

7. Víte, co je hybridní válka (válčení, konflikt)?

8. Je anexe Krymu příkladem hybridního válčení?

10. Zajímáte se o problematiku obrany státu?

12. Vzděláváte se v problematice obrany státu?

13. Jak hodnotíte své vzdělávání v problematice obrany státu?

14. Vzděláváte se v problematice informační bezpečnosti (ochrana před zneužitím informací a technologických systémů)?

15. Cítíte stálou spoluzodpovědnost za zajišťování obrany státu?

16. Vnímáte obranu státu ve své roli občana jako morální závazek?

17. Jste obeznámen/a s tím, kde můžete získat informace vztahující se k Vaší roli při obraně státu?

19. Jste ochoten/ochotna se aktivně zapojit do případné obrany ČR v případě vojenského napadení?

20. Je dle Vašeho názoru zapotřebí připravovat občany ČR k obraně státu?

23. V tabulce prosím u každé položky označte míru nebezpečí (jak vnímáte daný jev jako ohrožující bezpečnost ČR), a to na stupnici 1-5, kde 1 = malé nebezpečí, 5 = maximální nebezpečí:

24. A nyní prosím v tabulce ohodnoťte Vaši informovanost v dané problematice, na stupnici 1-5, tentokrát jako ve škole: 1 = vynikající vzdělanost, 5 = nedostatečná vzdělanost

25. Měla by se podle Vás obnovit rozšířená branná výuka ve škole, jako tomu bylo dříve (tj. vzdělávání, pravidelná branná, pochodová cvičení apod.)?

26. Jak hodnotíte pojetí roli občana při obraně státu?

28. Riziko vzniku a rozvoje válečného konfliktu v současné době stále panuje. Válečný konflikt nemusí být pouze „klasický“, v podobě války, v níž fyzicky bojují vojáci. Rizikem jsou i další formy boje, které jsou spojeny s užíváním moderních technologií (šíření dezinformací v kyberprostoru, ekonomické sankce, embarga, teroristické aktivity atd.). Vznik jakého typu válečného konfliktu považujete v současné době za více pravděpodobný?

29. Jak hodnotíte obranu České republiky proti kybernetickým útokům (např. na státní organizace, samosprávu, nemocnice)?

30. Z uvedených rizik vyberte prosím jedno, které považujete za nejvíce nebezpečné pro rozpoutání válečného konfliktu:

31. V souvislosti s koronavirem, ale i dalšími riziky bezpečnosti státu, se na internetu šíří mnoho dezinformací. Jaký je Váš postoj k dezinformacím, které se na internetu šíří a ohrožují bezpečnost státu?

32. Jak podle Vás může občan rozpoznat dezinformaci na internetu?

33. Měl by stát posílit strategii proti šíření dezinformací v médiích?

34. Existuje poučka: „Získejte v cizí zemi pár politiků, pár médií a vlivných finančníků – a tu zemi dostanete pod kontrolu“. Souhlasíte s tímto výrokem?

35. Vaše pohlaví:

36. Jaký je Váš věk?

37. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Grycová, V.Role občana v obraně státu (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://role-obcana-v-obrane-statu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.