Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Role sestry při darování krve

Role sestry při darování krve

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Gabašová
Šetření:05. 03. 2024 - 15. 03. 2024
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, 

jmenuji se Tereza Gabašová a jsem studentkou třetího ročníku bakalářského studia na Vysoké škole polytechnické Jihlava, obor Všeobecná sestra. Název bakalářské práce je Role sestry při darování krve. Výzkumná část je zvolena formou dotazníkového šetření, dotazník je určen pro všechny sestry pracující na hematologicko – transfuzním oddělení. Cílem bakalářské práce je objasnit roli sestry při darování krve. Tímto bych Vás ráda poprosila o vyplnění anonymního dotazníku, výsledky budou použity pouze pro výzkum závěrečné práce.

 

Děkuji za Váš čas při vyplňování tohoto dotazníku. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena266,67 %66,67 %  
Muž133,33 %33,33 %  

Graf

2. Délka praxe na hematologicko – transfuzním oddělení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 1 rok3100 %100 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední odborné vzdělání ukončené maturitou266,67 %66,67 %  
Vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň133,33 %33,33 %  

Graf

4. Jak často se setkáváte s nečekanými zdravotními komplikacemi při procesu darování krve u dárců? (Bledost, pocit na omdlení, kolapsový stav)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát do měsíce133,33 %33,33 %  
Každý den133,33 %33,33 %  
Zřídka133,33 %33,33 %  

Graf

5. Jak reagujete při kolapsovém stavu dárce? (Více možných odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Okamžitě a efektivně řeším situaci3100 %100 %  
Podám sladký nápoj266,67 %66,67 %  
Hledám pomoc od kolegů266,67 %66,67 %  

Graf

6. Jak pečujete o dárce krve po odběru? (Více možných odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Monitoruji fyzický stav dárce3100 %100 %  
Poskytuji odpočinek, tekutiny a občerstvení3100 %100 %  
Kontroluji místo vpichu po odběru133,33 %33,33 %  

Graf

7. Edukujete prvodárce o komplikacích před odběrem krve?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano266,67 %66,67 %  
Ne133,33 %33,33 %  

Graf

8. Jak se podílíte na přípravě a informování prvodárců před samotným odběrem krve? (Více možných odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poskytuji informace osobně266,67 %66,67 %  
Pomocí letáků a brožur133,33 %33,33 %  
Pomocí webových stránek133,33 %33,33 %  

Graf

9. Jak motivujete prvodárce k opakovanému darování krve? (Více možných odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zapojuji do programů pravidelné dárce3100 %100 %  
Kontrola zdravotního stavu266,67 %66,67 %  
Pomoc druhému člověku266,67 %66,67 %  
Poskytuji pozitivní zpětnou vazbu133,33 %33,33 %  
Informuji o konkrétních výsledcích jejich darování133,33 %33,33 %  

Graf

10. Jak často poskytujete dárcům krve informace o možných nežádoucích reakcích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často133,33 %33,33 %  
Velmi často133,33 %33,33 %  
Zřídka133,33 %33,33 %  

Graf

11. Jaké faktory podle vás nejčastěji motivují lidi k darování krve? (Více možných odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Touha pomoci3100 %100 %  
Odměna266,67 %66,67 %  
Osobní zkušenost s někým, kdo potřeboval transfuzi266,67 %66,67 %  
Získání informací o vlastním zdravotním stavu133,33 %33,33 %  
Jiné, uveďte:133,33 %33,33 %  

Graf

12. Jak reagujete na nevolnost dárce během odběru? (Více možných odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvednu nohy dárce do vyšší polohy3100 %100 %  
Poskytnu emocionální podporu266,67 %66,67 %  
Nabídnu dárci dostatečné množství vody266,67 %66,67 %  

Graf

13. Jak podporujete prevenci nežádoucích reakcí při darování krve?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poskytnu dárci podrobné informace o darování krve3100 %100 %  

Graf

14. Jaké postupy poskytujete dárcům krve po odběru pro zajištění jejich pohodlí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poskytuji komplexní péči včetně sledování stavu266,67 %66,67 %  
Neposkytuji žádnou specifickou péči po odběru133,33 %33,33 %  

Graf

15. Jak zvládáte komunikaci s dárci krve, kteří se obávají odběru nebo mají fobii z jehel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše zvládám3100 %100 %  

Graf

16. Jaký máte názor na využívání odměn pro dárce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi podporuji266,67 %66,67 %  
Podporuji133,33 %33,33 %  

Graf

17. Jaká je vaše osobní zkušenost s dárcovstvím krve?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemohu ze zdravotních důvodů266,67 %66,67 %  
Přemýšlím o tom133,33 %33,33 %  

Graf

18. Jakým způsobem se podle vás může zlepšit motivace dárců krve k dárcovství? (Více možných odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvýšení informovanosti veřejnosti o důležitosti dárcovství krve3100 %100 %  
Poskytování různých benefitů pro dárce3100 %100 %  
Zlepšení osobního přístupu266,67 %66,67 %  
Možnost pomoci blízkému člověku266,67 %66,67 %  
Větší mediální kampaň133,33 %33,33 %  

Graf

19. Jaké metody motivace k dárcovství krve považujete za nejúčinnější?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Odznak kapky krve

pomoci druhým lidem, odměna

Různé benefity

20. Jaká opatření by mohla být provedena ke zvýšení povědomí o důležitosti dárcovství krve?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Medializace v televizi, na YouTube a sociálních sítích, dárcovské programy pro zaměstnance

to netuším

Více informací v televizi

21. Jaký byl váš nejvýznamnější zážitek související s dárcovstvím krve a vaší rolí jako sestry?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Když pacient na místě zemřel, z toho jsme se všichni hodně špatně dostávali

nějak nevnímám

Nevím

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Gabašová, T.Role sestry při darování krve (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://role-sestry-pri-darovani-krv.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.