Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výběr střední školy

Výběr střední školy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Naďa Jarabinská
Šetření:18. 03. 2013 - 21. 03. 2013
Počet respondentů:399
Počet otázek (max/průměr):13 / 10.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:81,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Dobrý den,

 

jsem studentkou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a touto cestou bych Vás ráda požádala o vyplnění dotazníku, který zjišťuje výběr střední školy. Vyplňujte pouze je-li Vám více než 15 let, máte jen jednoho staršího sourozence a státní občanství České republiky. Cílem je zjistit, jakou roli hraje starší sourozenec ve výběru střední školy mladšího sourozence.

 

Výsledky tohoto dotazníku budou zpracovány v mé bakalářské práci. Dotazník je zcela anonymní.

 

Předem děkuji za Váš čas a ochotu.

 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena30476,19 %76,19 %  
Muž9523,81 %23,81 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-2627669,17 %69,17 %  
15-198822,06 %22,06 %  
27-35287,02 %7,02 %  
36-4530,75 %0,75 %  
46-5530,75 %0,75 %  
56-6510,25 %0,25 %  

Graf

3. Máte pouze jednoho sourozence, který je zároveň starší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano28671,68 %71,68 %  
Ne11328,32 %28,32 %  

Graf

4. Zajímal se Váš starší sourozenec o to, kterou střední školu jste si zvolil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano9031,47 %22,56 %  
Spíše ne8329,02 %20,8 %  
Rozhodně ano5318,53 %13,28 %  
Rozhodně ne3311,54 %8,27 %  
Nevím279,44 %6,77 %  

Graf

5. Pomáhal Vám starší sourozenec při výběru střední školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne9733,92 %24,31 %  
Rozhodně ne9432,87 %23,56 %  
Spíše ano6020,98 %15,04 %  
Rozhodně ano217,34 %5,26 %  
Nevím144,9 %3,51 %  

Graf

6. O kolik let je Váš sourozenec starší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-3 roky15654,55 %39,1 %  
4-6 let9232,17 %23,06 %  
7 a více let3813,29 %9,52 %  

Graf

7. Jakého pohlaví je Váš starší sourozenec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž15654,55 %39,1 %  
Žena13045,45 %32,58 %  

Graf

8. Jaký typ střední školy jste si zvolil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gymnázium/Lyceum16156,29 %40,35 %  
Střední odbornou školu/Střední odborné učiliště (maturita)10837,76 %27,07 %  
(Střední) odborné učiliště (výuční list)113,85 %2,76 %  
Praktickou/Speciální střední školu41,4 %1 %  
Konzervatoř20,7 %0,5 %  

Graf

9. Jaký typ střední školy si zvolil Váš starší sourozenec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední odbornou školu/Střední odborné učiliště (maturita)12744,41 %31,83 %  
Gymnázium/Lyceum12644,06 %31,58 %  
(Střední) odborné učiliště (výuční list)269,09 %6,52 %  
Praktickou/Speciální střední školu72,45 %1,75 %  

Graf

10. Studujete/studoval jste stejný obor jako Váš starší sourozenec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, studoval jsem jiný obor na jiné škole.19066,43 %47,62 %  
Ano, dokonce i na stejné škole.7124,83 %17,79 %  
Ano, ale na jiné škole.134,55 %3,26 %  
Ne, studoval jsem jiný obor na stejné škole.124,2 %3,01 %  

Graf

11. Napište, prosím, jaký obor studujete/jste studoval/a na střední škole:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všeobecné gymnázium4716,43 %11,78 %  
gymnázium227,69 %5,51 %  
Obchodní akademie 155,24 %3,76 %  
všeobecný103,5 %2,51 %  
Ekonomické lyceum103,5 %2,51 %  
Pedagogické lyceum51,75 %1,25 %  
hotelnictví a turismus51,75 %1,25 %  
Předškolní a mimoškolní pedagogika41,4 %1 %  
Cestovní ruch41,4 %1 %  
zdravotnický asistent41,4 %1 %  
ostatní odpovědi gymnázium všeobecné
Zdravotnické lyceum
všeobecné
Ekonomika
Veřejnosprávní činnost
obecné gymnázium
výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnost
Všeobecné osmileté gymnázium
Pozemní stavitelství
Ekonomika a podnikání
Informační technologie
Zdravotní asistent
technické lyceum
všeobecné zaměření
Elektrotechnika
Gymnázium, všeobecné
Logistika
Humanitní
Obchodní akademii
Cukrářka - výroba ( SOŠ a SOU Vlašim )
vinohradnictví a vinařství
Všobecné gymnázium
Není jasné, jestli se ptáte na studium na střední škole nebo na vysoké, stejně jako v předchozí otázce - tedy na střední - všeobecné gymnázium, na vysoké - ekonomie
Studovala jsem osmileté všeobecné gymnázium
ekonomii
nyní Sociální pedagogiku a poradenství
zpracování plastů a pryže
Strojní mechanik
vseobecny
obráběč kovů
kuchař-kuchařka
Ekonomika, obchodní akademie
Managemnet a podníkaní v umění a reklamě
Rakouské gymnázium v Praze - všeobecné gymnázium
Optik
žádný obor - všeobecné gymnazium
Gymnázium se zaměřením na živé jazyky
všeobecné 4-leté gymnázium
Průmyslová škola - strojírenství
Mechanik Elektrotechnik
Mechanik Seřizovač (Programátor CNC)
Rozšířená výuka předmětů v cizím jazyce, španělský jazyk
ekonomie
dřevěné konstrukce
automechanik
Všeobecné čtyřleté studium na gymnáziu
Informační technologie - Správce informačních systémů
Truhlář
speciální pedagogiku
sociální činnost
Vinohradnictví
management
Vinařství
Zahraniční obchod
Opravařské práce,sou Mikulov
Stavebmi technika
gymnázium- přírodovědná větev
přírodovédné gymnázium Botičská
Agrotechnika
Zahradnická škola - exteriéry, interiéry a design
žádný, studovala jsem všeobecné 8leté gymnázium
všeobecné vzdělání
živé jazyky
přírodní vědy
oa
anglické gymnázium
Management cestovniho ruchu
Česko-francouzské gymnázium (zaměření na matiku, fyziku, chemii)
Kuchař, číšňík
Podnikáno Obchod
Mechanik-elektronik
podnikatel v zemědělství
Gymnázium má všeobecné zaměření
Pozemní stavitelství a architektura
CNC programátor
bankovnictví a pojišťovnictví
všeobecné gymnázium
stavební
všeobecný gympl
vinařství, ovocnictví
zdravotní sestra
Gymnázium, všeobecné zaměření
provoz a ekonomika dopravy
gymnázium - všeobecné
Strijírenství - provoz a údržba vozidel
všeobecné gymnázium (4 leté)
dvojjazyčné gymnázium
.....
Kuchar
8-leté všeobecné gymnázium
obecné
bilinguální gymnázium
všeobecné víceleté gymnázium
Strojírenství
Provoz a ekonomika dopravy- Logistika
všeobecné čtyřleté gymnázium
Mechanik elektronik
jazykové studium
Silniční doprava
truhlář, nástavba podnikání
prodavačka smíšeného zboží
Požární ochrana
Zpěv
strojní
všeobecnej gympl
všeobecní gymnazium
vseobecne gymnazium
Provoz diplomatických služeb
Informatika v ekonomice
Čtyřleté gymnázium
bilingvní česko francouzská výuka, přírodovědná větev
chemie
bilingvní gymnázium (česko - španělské)
Jsem na gymnáziu a výběr seminářů mě čeká až příští rok. Ale s největší pravděpodobností bych chtěla jít na matematiku a zsv (popř. fyziku).
Obnova budov na SPŠ stavební v Brně
SZŠ zdravotnický asistent
Aplikovaná chemie a technologie farmaceutické substance
Obchodně podnikatelská činnost
Přírodovědecké lyceum
laboratorní asistent
Instalater
farmaceutický asistent
Tauferova SOŠ veterinární, obor Chov exotických zvířat
kadeřník, elektrikář-slaboproud,silnoproud
Jazykové gymnázium
hra na klarinete
zaměření matematika
SOŠ podnikání a obchodu se zaměřením na cestovní ruch
gymnázium-obecné zaměření
Podnikání
Všeobecné osmileté studium
biológia
Obnova budov
Elektrotechnik
16055,94 %40,1 % 

Graf

12. Napište, prosím, jaký obor studuje/studoval na střední škole Váš starší sourozenec:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všeobecné gymnázium4013,99 %10,03 %  
Gymnázium258,74 %6,27 %  
elektrotechnika93,15 %2,26 %  
všeobecný72,45 %1,75 %  
Strojírenství62,1 %1,5 %  
obchodní akademie62,1 %1,5 %  
gympl51,75 %1,25 %  
Informační Technologie51,75 %1,25 %  
Automechanik41,4 %1 %  
Hotelnictví a turismus31,05 %0,75 %  
ostatní odpovědi Stavebnictví
cestovni ruch
gymnázium všeobecné
Autotronik
ekonomie
obecné gymnázium
ekonomika
ekonomické lyceum
čtyřleté gymnázium
truhlář
Nábytkářství
slaboproud
Zedník
Zdravotní sestra
mechanik elektronik
průmyslová škola
Gymnázium, všeobecné
všeobecné čtyřleté gymnázium
Agropodnikání
obsluha CNC stroje
knihovnice
Podniková ekonomika
na střední - všeobecné gymnázium, na vysoké - Filozofická fakulta, němčina, angličtina
Nyní studuje IT a já mezinárodní obchod - oboje na VŠE
Zámečník
prirodovedny
mechanik instalatérských a elektronických zařízení budov
žádný
střední průmyslovou
německé gymnázium
Rakouské gymnázium v Praze
Předškolní a mimoškolní pedagogika
prodavacka textilu
Informační technologie na Střední průmyslové škole
Elektrotechnika - Počítačové systémy
Montáž sádrokartonů
Všeobecné osmileté gymnázium
Strojnictví
Kuchař-číšník
Modní návrhářství
eletrikář pro výpočetní techniku
Kadeřník
Rozšířená výuka předmětů v cizím jazyce, španělský jazyk
všeobecné
číšník/kuchař
elektrotechnik (opravář televizí)
8 leté gymnázium (je ve 3. ročníku)
Obecné gymnázium bez oborového zaměření
technická administrativa
na stavebce
SPŠ
lesnictví
učitelství
Management
podnikaní v oborech obchodu a služeb, souz Lednice na moravě
Gymnasium?
gymnázium- humanitní větev
Přírodovědné lyceum
gymnázium arabská
Dietní sestra - nutriční tepapeut
Pedagogika a psychologie
také žádný, studoval na tom samém gymnáziu
biologické
všeobecné vzdělání
průmyslovka
sdělovací technika
copt
veřejná správa
Slaboproudá elektrotechnika
Švadlena
ekonomka
podnikatel v zemědělství
Farmaceutický laborant
poštovní služby
Chemie
Školní a mimoškolní pedagogika
Elektro silnoproud
Střední odborná průmyslová škola
stavební
Kuchařka/servírka
všeobecný gympl
byl na průmyslovce ale obor nevim
ICT
Obor dopravy, Střední odborná škola průmyslová Strážnice ? (V této podobě již neexistuje)
elektrotechnik silnoproud
strojírenctví
malíř
informatika
všeobecné gymnázium (4 leté) - matematicky zaměřená třída
iuguzub
kuchar cisnik
8-leté všeobecné gymnázium
mechanik cnc strojů
Pedagogická škola
Zdravotní laborant
obecné
Podnikatel
kuchař-číšník s nástavbou
humanitní obor
Výchovná a humanitární činnost-sociální činnost
elektronické počítačové systémy
všeobecné víceleté gymnázium
Kuchař/číšník
informační technologií
Vinařská škola Valtice- Agroturistika
Přírodovědný
elektrotechnik
obchodní akademie lyceum
Technická administravita
administrativní pracovník
Praktická výchova
obchodní akademie - ekonomická informatika
Elektrikář
... když jsem před chvilkou odpověděl, že to stejný, tak hádej :)
technické lýceum
informacni technologie
Elektromechanik pro slaboproud
stredni zdravotnicka skola
Architektura
lyceum: přírodovědné zaměření
Nástrojař s nástavbou
Stavební materiály
prodavačka
gymnázium se všeobecným zaměřením
Matematiku a fyziku.
ekonomický směr - Gymnázium T.G.M. Hustopeče
polygrafie
Opravář, podnikání
obchodní akademii
Kosmetička
kuchař, číšník
elektrikář-silnoproud
Ekonomika cestovního ruchu, Karviná
pedagogika
Všeobecné gymnázium se zaměřením na přírodní vědy
elektrotechniku
elektro
Grafik
taky matika
Zpracovatel dřeva
Elektromechanik
gymnázium-obecné zaměření
Servírka
mezinárodní studia
Dřevařské konstrukce
účetnictví
Všeobecné osmileté studium
střední zemědělská škola, obor tuším agropodnikání
Pozemní stavitelství
17661,54 %44,11 % 

Graf

13. Váš starší sourozenec Vám .................. školu, kterou studoval on sám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevyjadřoval se18062,94 %45,11 %  
doporučoval7325,52 %18,3 %  
odrazoval3311,54 %8,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Zajímal se Váš starší sourozenec o to, kterou střední školu jste si zvolil?

 • odpověď Rozhodně ano:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 5. Pomáhal Vám starší sourozenec při výběru střední školy?

5. Pomáhal Vám starší sourozenec při výběru střední školy?

 • odpověď Rozhodně ne:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 4. Zajímal se Váš starší sourozenec o to, kterou střední školu jste si zvolil?

8. Jaký typ střední školy jste si zvolil/a?

 • odpověď Gymnázium/Lyceum:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomické lyceum na otázku 11. Napište, prosím, jaký obor studujete/jste studoval/a na střední škole:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi gymnázium na otázku 11. Napište, prosím, jaký obor studujete/jste studoval/a na střední škole:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Všeobecné gymnázium na otázku 11. Napište, prosím, jaký obor studujete/jste studoval/a na střední škole:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi všeobecný na otázku 11. Napište, prosím, jaký obor studujete/jste studoval/a na střední škole:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, dokonce i na stejné škole. na otázku 10. Studujete/studoval jste stejný obor jako Váš starší sourozenec?

9. Jaký typ střední školy si zvolil Váš starší sourozenec?

 • odpověď Gymnázium/Lyceum:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Gymnázium na otázku 12. Napište, prosím, jaký obor studuje/studoval na střední škole Váš starší sourozenec:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi všeobecné gymnázium na otázku 12. Napište, prosím, jaký obor studuje/studoval na střední škole Váš starší sourozenec:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, dokonce i na stejné škole. na otázku 10. Studujete/studoval jste stejný obor jako Váš starší sourozenec?

10. Studujete/studoval jste stejný obor jako Váš starší sourozenec?

 • odpověď Ne, studoval jsem jiný obor na jiné škole.:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomické lyceum na otázku 11. Napište, prosím, jaký obor studujete/jste studoval/a na střední škole:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi (Střední) odborné učiliště (výuční list) na otázku 9. Jaký typ střední školy si zvolil Váš starší sourozenec?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi (Střední) odborné učiliště (výuční list) na otázku 8. Jaký typ střední školy jste si zvolil/a?

13. Váš starší sourozenec Vám .................. školu, kterou studoval on sám.

 • odpověď nevyjadřoval se:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi (Střední) odborné učiliště (výuční list) na otázku 9. Jaký typ střední školy si zvolil Váš starší sourozenec?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Máte pouze jednoho sourozence, který je zároveň starší?

4. Zajímal se Váš starší sourozenec o to, kterou střední školu jste si zvolil?

5. Pomáhal Vám starší sourozenec při výběru střední školy?

6. O kolik let je Váš sourozenec starší?

7. Jakého pohlaví je Váš starší sourozenec?

8. Jaký typ střední školy jste si zvolil/a?

9. Jaký typ střední školy si zvolil Váš starší sourozenec?

10. Studujete/studoval jste stejný obor jako Váš starší sourozenec?

11. Napište, prosím, jaký obor studujete/jste studoval/a na střední škole:

12. Napište, prosím, jaký obor studuje/studoval na střední škole Váš starší sourozenec:

13. Váš starší sourozenec Vám .................. školu, kterou studoval on sám.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Máte pouze jednoho sourozence, který je zároveň starší?

4. Zajímal se Váš starší sourozenec o to, kterou střední školu jste si zvolil?

5. Pomáhal Vám starší sourozenec při výběru střední školy?

6. O kolik let je Váš sourozenec starší?

7. Jakého pohlaví je Váš starší sourozenec?

8. Jaký typ střední školy jste si zvolil/a?

9. Jaký typ střední školy si zvolil Váš starší sourozenec?

10. Studujete/studoval jste stejný obor jako Váš starší sourozenec?

11. Napište, prosím, jaký obor studujete/jste studoval/a na střední škole:

12. Napište, prosím, jaký obor studuje/studoval na střední škole Váš starší sourozenec:

13. Váš starší sourozenec Vám .................. školu, kterou studoval on sám.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jarabinská, N.Výběr střední školy (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://role-sourozence-ve-vyberu-sk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.