Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Role žen v politice

Role žen v politice

Užití cizích jazyků v českých reklamách
Jak na Vás působí anglický nebo německý slogan v české reklamě? Zúčastněte se průzkumu k diplomové práci.

(veřejné výsledky 23. 7. 2019)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Pallová
Šetření:15. 10. 2013 - 17. 10. 2013
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):21 / 19.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:80,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dotazník je tvořen za účelem získání podkladů pro akademickou diskuzi na téma genderových stereotypů a jejich promítání v současné politice. Děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Můj věk je...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 25 let2133,87 %35 %  
15 let nebo méně1117,74 %18,33 %  
26 - 35 let1117,74 %18,33 %  
36 - 45 let1016,13 %16,67 %  
46 - 55 let711,29 %11,67 %  
56 - 65 let23,23 %3,33 %  

Graf

2. Mé nejvyšší dosažené vzdělání je...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské2641,94 %43,33 %  
Vysokoškolské2032,26 %33,33 %  
Základní1625,81 %26,67 %  

Graf

3. Jsem...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mužotázka č. 7, Ženaotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4674,19 %76,67 %  
Muž1625,81 %26,67 %  

Graf

4. Měla jste někdy problém se sexismem, obtěžováním či šovinismem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy jsem takovouto situaci nezažila.2452,17 %40 %  
Ano, takovýto problém jsem měla.1532,61 %25 %  
Ne, ale někdo z mých známých se s tímto problémem setkal.715,22 %11,67 %  

Graf

5. Měla jste někdy zájem zapojit se do české či mezinárodní politiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy jsem neměla takovýto zájem.3371,74 %55 %  
Ano, ale nebylo mi to umožněno.1021,74 %16,67 %  
Ano, pracuji/pracovala jsem v tomto oboru.24,35 %3,33 %  
Ano, pracuji/pracovala jsem v tomto obru.12,17 %1,67 %  

Graf

6. Zajímá vás politika?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3167,39 %51,67 %  
ne1532,61 %25 %  

Graf

7. Myslíte si, že v současnosti existuje v Evropě absolutní rovnost pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale není absolutní.3353,23 %55 %  
Ne, neexistuje.2540,32 %41,67 %  
Ano, existuje.46,45 %6,67 %  

Graf

8. Myslíte si, že je politická kariéra vhodná pro ženy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, ženy mají v politice své místo.otázka č. 10, Ne, politika není vhodnou profesí pro ženy.otázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ženy mají v politice své místo.5588,71 %91,67 %  
Ne, politika není vhodnou profesí pro ženy.711,29 %11,67 %  

Graf

9. Proč podle vás není politická kariéra vhodná pro ženu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

jsou podhodnoceny

nehodí se to k ní

Podle mě se hodně žen neumí prosadit.

Protože ji to psychicky likviduje, a děti které pak rodí jsou náchylnější na všechno možné (psych labilita, hyperaktivita, alergie apod)

protože není vhodná pro ženu.

Protože tomu houby rozumí.

Žena ma vychovávat deti

10. Myslíte si, že ženy přirozeně preferují jiné kariéry než politickou? Pokud ano, jakou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne914,52 %15 %  
nevím69,68 %10 %  
Manažerka 23,23 %3,33 %  
Sociální23,23 %3,33 %  
Záleží na osobnosti ženy.11,61 %1,67 %  
Ano, rodinu11,61 %1,67 %  
Nemyslím.11,61 %1,67 %  
Lepší.11,61 %1,67 %  
Ano11,61 %1,67 %  
Nevím, ale asi například kuchařku, nebo právničku11,61 %1,67 %  
ostatní odpovědi ano, práci s dětmi
jjj
Ženy dnes dle mého názoru preferují většinu povolání (včetně té politické)
pokud ano, tak stejně jako muži;
___
př. kadeřnice apod.
Ano, ženy často na (zejména českou) vysokou politiku nemají žaludek či nechtějí hrát v politice roli figurky. Naopak se velmi dobře (a častěji) uplatňují v politice komunální. Druh jiné než politické kariéry je pak volbou dle osobního zájmu.
ženy většinou nejsou karieristické,
tak jako muži, není v tom rozdílu
vedoucí managerskou
Jak která, každá žena to má nastaveno jinak
Ano mnoho žen stále preferuje vyloženě "ženské" práce a to je škoda
Myslím si, že ženy preferují kariéru jak jinou, tak politickou.
ano, jde o různé profese, v nichž mohou uplatnit své obvyklé přednosti (komunikativnost, empatie, sociální cítění etc.)
pracovní
ano, kariéra učitelek, lékařek, aj....
ano, nejspíš proto, že na političku se lidi dívají jako na kariéristku... Zjevně preferují kariéru učitelek MŠ, tam jich je dost. Ale to je trochu zjednodušení problematiky:-)
Ani ne
učitelky,zdravotní sestry
Ženy preferují to, co je zrovna v její módě. Jsou tu trnedy podle kterých téměř zcela zmanipulovaná jede. Stačí si udělat statistiky n avliv reklam a dámských časopisů.
lékařská
ano, většina se chce spíš věnovat rodině, takže touží po práci, která nebude časově příliš náročná
určitě, to je na každé ženě samotné, např. právník lékař atd.
Myslím, že ženy často (ale nikoli přirozeně, nýbrž díky výchově) preferují pouze stabilní zaměstnání, které jim umožní za rozumných podmínek vydělat peníze, ale další požadavky (jako osobní rozvoj a realizaci) na zaměstnání nekladou.
otázka je příliš navádějící
rodina
jakoukoliv, na kterou se cítí (tedy i politickou), nerozumím otázce...
Ano, protože dávají přednost ovlivňování věcí spíše z pozadí měkkou cestou.
?
Oblast práce, kde je důlažitý kontakt s lidmi.
-
především rodina
Jakoukoli méně "bojovnou".
Nevím.
Preferuji spíše administrativní práci - fakturantky, asistentky
manažerskou
ne, jsou ženy co preferují rodinu a jsou ženy, které preferují práci. A jsou muži, kteří preferují rodinu a jsou muži, kteří preferují práci a jsou muži, kteří preferují politiku.
3759,68 %61,67 % 

Graf

11. Jak moc jsou tato povolání vhodná pro ženy? Přiřaďte prosím znaménka.

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Politička či podnikatelka1.2261.884
Právnička či profesorka1.3710.911
Doktorka či vědkyně1.4190.76
Sestřička či prodavačka1.5810.76
Umělkyně či hudebnice1.4521.022
Uklízečka či kuchařka1.291.625
Žena v domácnosti1.3872.399

Graf

12. Proč je podle vás žen v politice menšina?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

?

asi se tam moc nehrnou

Bojí se

bojí se

Díky stálé přítomnosti genderových stereotypů.

diskriminace

Chlapi dokáží být přesvědčivější.

jednoduše nejsou zvoleny

jiný systém hodnot

jsou podhodnoceny

Lidé je nepodporují

mají hlavní roli v rodině

mají jiné prefernece v profesním životě

Mají slabý žaludek :-(

Menší zájem žen o politiku, postavení žen je dostatečně dobré, takže není příliš důvod, aby ženy šly do politiky bojovat za svá práva, preference společnosti.

Mohou za to stereotypní představy o dělbě rolí a neochota firem slaďovat rodinný život s prací.

muži je mezi sebe nepustí

Muži jsou dominantní

Na straně politických stran preference můžů (např. pořadí na kandidátkách, posty ve vedení), na straně žen malý zájem a nechuť se v nevyspělém českém politickém prostředí angažovat. Lepší je možná situace v komunální politice.

nedokáží se tolik prosadit

nechce se jim míchat mezi muže nebo je to nezajímá

nechteji

Nechtějí dělat politiku

nejsou tolik průbojné nebo se bojí

nejsou zvyklé se prosazovat

nerovnost pohlaví, ženy jsou nedoceněny

Neumějí se prosadit.

Nevim

Nezajímají se o politiku, neúčastní se jí.

nízký zájem žen, ale i problém dostat se mezi politiky muže

No, už jsem napsal, nejsou tolik na přímá jednání (míněno neutrslne).

pozůstatek z minulosti

proč je žen válečnic na světě menšina, a vždy bylo a vždy bude?

Proč si myslíte, že je to nutno řešit? V politice je tolik žen kolik z nich do politiky chtělo jít. Nebo si myslíte, že žena je něco méněcenného? Muž je taky něco méněcenného, protože mužů je mezi učiteli méně? Proč je mezi ženami méně nebo více kuřaček, proč je mezi muži podstatně méně na mateřské? Prostě je to tak, neřešte to a zkuste se živit smysluplnější prací.

Protoze nejsou tak velke lharky a zlodejky jako chlapi

protože je muži nevolí a kdyby tam byli nevolili by je

Protože je tam muži nechtějí, jsou předpojatí.

Protože je těžké se prosadit jako žena a také si myslím, že ne všechny ženy se o politiku zajímají.

Protože jim nebylo umožněno se do politiky dostat, nebo se samy bojí, že je to náročná práce a nemusely by ji zvládnout a společnost by je za to mohla odsuzovat

Protože méně žen si vybírá náročné a riskantní kariéry. Často se objevuje model "muž vydělává hodně peněz, žena má práci jistou" (v partnerské dvojici). Za optimálních podmínek je ženina práce jen příjemným kapesným navíc, ale pokud dojde ke krizové situaci (muž onemocní, nebo přijde o práci), tak ženina práce (úřad, zdravotnictví) poskytuje jistotu. Dále je třeba brát v úvahu, že představa "have it all" je málo realistická, a spíše už překonaná, a ženy se rozhodují zda upřednostnit kariéru či rodinu. Nelze dělat dvě činnosti na plný úvazek. Potom si mnoho žen vybírá práci "na čtyřicet hodin týdně", aby měly hodně času na děti a domácnost.

Protože na to většina žen nemá žaludek.

Protože nejsou tak schopné jako muži

protože nemají tak ostré lokty

protože proto

Protože předpokládám, že ženy mají přecejenom trochu větší ponětí o tom, co je morální. Politika je obecně považována za špinavou práci, lidé s kachními žaludky jsou převážně miži.

protože se bojí těch tlustých chlapů a mají vyrážky z lidí jako Marek Benda, Jiří Paroubek a další...

protože se starají o domácnost.

protože to neodpovídá jejich mentalitě a mají problém se prosadit v převážně mužském kolektivu

Protože v porovnání s muži je politická kariera tolik neláká a dávají přednost jiným profesím a rolím.

rivalita, průraznost, muži jsou dravější

Spousta žen si na to netroufne a když už, tak jsou od ostatních (většinou mužů) shazovány.

Uprednostnuji se muzi, zeny jsou odsuzovany za mene rozumu

V minulosti bylo zvykem svěřovat vedoucí pozice mužům.

většinou nejsou tak dravé a mají jiné priority - rodinu, děti

Viz otázka č. 10 - na "vysokou" politiku často nemají žaludek či dostatečně ostré lokty pro boj o místo na kandidátkách. Existuje i málo vhodných vzorů, spíše jsou následováníhodné ženy v postproduktivním věku (mladé nezkušené političky nejsou moc věrohodné - to ale platí i o politicích-mužích, bohužel ženy-političky se stávají často terčem posměchu jejich kolegů, což svědčí o nevyspělosti české politické kultury a málokterá žena má sílu to "skousnout"). Současné političky ve "vysoké" politice působí až na několik čestných výjimek spíše dojmem nastrčených figurek (v minulé sněmovně např. političky VV, resp. Lidem, stejně jako ministryně Hanáková), lepší mediální obraz mají některé senátorky či předsedkyně sněmovny Němcová. V produktivním věku navíc ženy často volí jiná povolání, která jim více dovolí skloubit práci a rodinu (to však není specifikum pouze politiky, ale jakéhokoli náročného zaměstnání s nepravidelnou pracovní dobou; je na každé ženě, co upřednostní, případně za jakou cenu se bude věnovat obojímu naplno - záleží na více faktorech - rodinných poměrech, partnerovi, osobních preferencích ad.).

Z důvodu nutnosti výchovy dětí, rodinný život a domácnost.

Z historického hlediska se v politice objevovali spíše muži a proto bývají častěji voleni lidmi a viděni jako lepší kandidáti. Navíc se politicky angažuje většina mužů, ačkoli žen přibývá a časem by se tato situace mohla vyvinout.

zaostalost země

ženy nemají potřebu angažovat se v politice a lidé stále vnímají politiku jako ryze mužskou záležitost,kromě toho u nás pořád panuje přesvědčení,že ženy vlastně nic neumí a nic nezvládnou

ženy se do ní moc nehrnou

Ženy se spíše starají o rodinu a ta je pro ně důležitější, než kariéra. Muži se navíc k této profesi dostanou snadněji a jsou k ní i trochu předurčeni, ženy často neobstojí, protože nemají čas se tomuto zaměstnání věnovat na 100 procent.

13. Myslíte si, že jsou podmínky žen a mužů v politice nerovné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4064,52 %66,67 %  
ne2235,48 %36,67 %  

Graf

14. Může podle vás žena v současné politice dosáhnout svých cílů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, žena může dosáhnout i do vrcholné politiky.3759,68 %61,67 %  
Ano, ale ve vrcholové politice zřídkakdy.2337,1 %38,33 %  
Ne, žena nemá v politice šanci na úspěch.23,23 %3,33 %  

Graf

15. Znáte alespoň dvě ženy, které významně ovlivnily evropskou či českou politiku posledních padesáti let? Pokud ano, uveďte prosím jména.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne812,9 %13,33 %  
nevím23,23 %3,33 %  
Paní Tchatcherová a paní Merkelová.11,61 %1,67 %  
Miroslava Němcová, Angela Merkelová11,61 %1,67 %  
ano11,61 %1,67 %  
Kristýna Kočí11,61 %1,67 %  
Iveta Radičová - slovenská premiérka, Angela Merkel - německá kancléřka, Dalia Grybauskaite-litevská prezidentka,Mari Kiviniemi- finská premiérka11,61 %1,67 %  
Jana Nagyová11,61 %1,67 %  
Nevím, nechce se mi přemýšlet :P11,61 %1,67 %  
Tchatherová, Merkelová11,61 %1,67 %  
ostatní odpovědi Němcová, Merkel
Margaret Thatcher
Margaret Thatcherová, Angela Merkelová, Miroslava Němcová, Vlasta Parkanová, ...
Angela Merkl, Eva Braun
Margaret Thatcherová, Angela Merkel....
Z českých žen např. Miroslava Němcová či Zuzana Roithová.
Angela Merkel, Margaret Tatcher
Maggie Thatcher, Yulia Tymoshenko
Margaret Hilda Thatcherová, Angela Merkelová
M. Thatcher, A. Mergelová
Madeleine Albrightová;
Teacherová
Margaret Tacherová, Angela Merkelová
Nevím (v současné době se mi líbí Němcová a Bobošíková)
Margaret Thatcher,
Margaret Thatcherová, Angela Merkelová
Merkelová, Tchacherová
Merklová, Thatcherová
Neznám
buzková, bobošíková
Merkelová, Železná lady
Merklová,Havlová
M Thacherová, Benita Ferrero-Waldner, Angela Merkelová
merkelová, thatcherová
Angela Merkelová, Iveta Radičová
Bobošíková
Kamenná Lady (omlouvam se, nevzpomenu si na jmeno), Milada Horáková
jedna z anglie,druha z nemecka,ale neumim spravne napsat jejich jmena
Angela Merkelová, Margaret Tchatcherová
Němcová, Madlein Olbraitová....
marlen olbraitová,železná lady
Merkelová, Timoshenková
němcová
M. Thatcher, Angela Merkel
baronka Thatcherová, Angela Merklová
?
Miroslava Němcová, Angela Merkel, Margaret Thatcher, královna Alžběta II
Thacher, Němcová, Parkanová
Nagyová, Merkelová
Olga Havlová (byť nebyla politička, českou politiku ovlivnila), Miroslava Němcová (předsedkyně Poslanecké sněmovny), Libuše Benešová (bývalá předsedkyně Senátu)
-
Merkelová, Meirová
Neřeším, zda někdo, kdo ovlibvnil politiku je muž nebo žena. prostě pokud je někdo schopný, je mi jedno, jestli se jmenuje Gaulle nebo Rice nebo Němcová. Pokud je někdo hňup, tak je úplně jeno jestli se jmenuje Rath, Švorcová nebo Paroubek.
bobošíková nemcova
4470,97 %73,33 % 

Graf

16. Proč podle vás neměla Česká republika v minulosti žádnou ženu v roli prezidenta či premiéra?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

asi ani nebyla žena, která by o to stála

Asi to bude souviset s tím, že se ženy neucházejí o místa předsedů stran.

Češi jsou sami od sebe priposraní, natož ženské

historicky rozdílné postavení ženy a muže

Jak už jsem řekla, protože je k tomu muži nepustí, jsou předpojatí

Kombinace českého konzervatismu, převahy mužů v čelech politických stran a momentální politické konstelace (když už se některá ze stran odhodlá nominovat na podobnou roli ženu, není to strana, která by měla v celostátním měřítku šanci na úspěch).

Muž působí jiným dojmem, pevnější rukou a vypadá, že ukočíruje ostatní okolo (parlament, senát)

Muži jsou dominantní

mužští politici s nimi nepocitaji,protože je nevnímají schopné vlady

Myslím, že v Česku je velmi těžké pro ženu vytvořit si vlastní kariéru, jen mateřská dovolená kariéru může velmi zpomalit.

Nad tim jsem take premyslela

Nebyla na obzoru žádná vhodná osobnost ženského pohlaví.

nebyla v politice rovnoprávnost žen a mužů

Nebyla žádná vhodná

Nebylo umožněno ženám tolik prniknout do politiky, např. kvůli režimu

Nebyly tak dominantní osoby, aby byly navrženy.

nekandidovaly

neobjevila se ještě vhodná kandidátka

neprosadila se

nerovnost pohlaví

nerovnost žen

nestály o takové funkce

netroufaly si na to, nikdo by je neprosadil

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím.

Neznám zemi, kde by měli prezidentku. Je to jiné.

obecně nízká politická kultura (viz osud Ivety Radičové na Slovensku), ale i nízké ambice žen (těch kvalitních je opravdu málo, stačí se podívat na výkony většiny dosavadních ministryň)

Pravděpodobně menší zájem žen o politiku a tradicionalismus voličů.

Prezidentka: otázka na politické strany, pokud jde o poslední přímou volbu, tak ten výběr byl opravdu mizerný. A volit ženu jen proto "aby tam byla" považuji za hloupé. Premiérka: opět otázka čistě na politické strany.

Protoze je tam pani nepusti

Protože bylo málo vhodných kandidátek.

protože čeští muži nevolí ženy už jen z principu

Protože ČR je sexistická, bitch!!!!!!

Protože máme jako Česká republika zastaralé názory

protože muži mají více času a domácnost a děti je nezajímají

Protože není žádná, která by to chtěla dělat a byla natolik schopná aby se na daný post prosadila.

Protože nepřiznaný gay Václav Klaus všechny ženy odlákal pryč

protože nikdo vhodný nepřicházel v úvahu. když jsme schopní zvolit cikána na první místo v superstar, co bychom nebyli schopní zvolit vhodnou premiérku, či prezidentku. Nic proti ženám ve vrcholné politice, všady jsou výjimky. Když bude mít odpovídající konkurenci, tak zvolím i ženu.

Protože se žádná kandidátka neukázala jako vhodná

Protože si většina státu nedokáže představit v čele ženu kvůli zbytečně sexistickým předsudkům.

Protože v našem státě mají muži značnou převahu.

Protože voliči. ....

Protože žádná žena tuto funkci nechtěla.

předsudky

předsudky

Předsudky.

přílišná "dravost" mužů, nepustí mezi sebe ženy

společnost ještě do tohoto stádia nedospěla

to je důsledek komplikovaného historicko-společenského vývoje společnosti

V

V ČR většina lidí asi považuje lepší muže na těchto postech. Možná, že nikdy tady nebyla tak sebevědomá žena, která by hájila práva většiny občanů ČR.

V politice je stále málo žen, které by měly takové zkušenosti, aby mohly za těch pár volebních období samostatné ČR usilovat o post prezidenta.

Zaprvé méně žen v politice obecně, z důvodů, které už jsem uvedla. Potom je volba mužského prezidenta / premiéra ovlivněná jednoduchou statistikou. Zadruhé se tam patrně projevuje snaha jít na ruku voličům, mezi kterými je stále mnoho šovinistů (i mezi ženami) a strany a zájmové skupiny nechtěly takto riskovat. Po roce 1989. Předtím to patrně byla představa o ustálených mužských a ženských rolích.

Zvyk svěřovat vedení mužům.

žádná vhodná tam nebyla

Žádná žena nedosáhla v silné politické straně na post předsedkyně, aby se mohla stát premiérkou. U role prezidenta byly ženy blíže, nicméně nešlo o osobnosti přijatelné pro dostatečně velkou část voličů.

Ženy jsou natolik chytré, že se do toho nemíchají.

ženy jsou podhodnoceny

17. Volili byste stranu, která by odpovídala vašim politickým názorům, a byla by vedena ženou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5995,16 %98,33 %  
ne34,84 %5 %  

Graf

18. Je podle vás dnešní společnost ovlivněna genderovými stereotypy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3556,45 %58,33 %  
nevím2235,48 %36,67 %  
ne58,06 %8,33 %  

Graf

19. Jsou podle vás ženy v roli volených v horším postavení než muži? Proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

ano

ano

Ano

ano

ano

ano

Ano, chybí autorita

ano, je jich méně

Ano, jsou na ně kladeny větší nároky, než na muže ve srovnatelné pozici.

ano, jsou to zeny :))

Ano, lidé nevěří, že to někam dotáhnou

Ano, na kandidátku se jich dostane méně.

ano, právě kvůli genderovým stereotypům

Ano, protože nejsou rovnocenné

Ano, protože nejsou tak tvrdé a jejich "protivnici" jsou příliš nezávislí.

Ano, protože u nás se zpravidla volí spíše muži, ženy jsou v menšině.

Ano, protože ženy mají všeobecně menší schopnost se v politice prosadit a nedostávají se tolik do podvědomí lidí jako muži.

ano, stále zde existují stereotypy

Ano, většinou jsou to právě ženy, které chodí na mateřskou. Jenže s mateřskou dovolenou žena ztrácí svou vytvořenou kariéru.

Ano, viz předchozí odpovědi.

Ano, zaprvé protože část voličů jsou šovinisti, a další část voličů s tím počítá a kroužkuje "ty, kteří mají šanci" (ze svých oblíbenců). Kromě toho si za to částečně mohou samy, že se pokoušejí prezentovat tím, že jsou ženy, jako by díky svému pohlaví mohly přinést do politiky něco jiného. Tím se naopak diskreditují, protože pro voliče pak představují jen záležitosti typu mateřská dovolená a školky a volič získává dojem, že ničemu jinému, jako například ekonomice nebo důchodům, nerozumí.

Ano.

Ano.

asddasdsdadsasdasda

asi jo

jistě, domnívám se, že když se lidi rozhodují koho volit, jako první jim připadne na mysl muž. Žena je až alternativou, když není žádný muž vhodný

jo

Jsou, protože naše společnost není stále tak vyspělá

Jsou.

Možná převládají preference volit do zastupitelských orgánů muže, ale je to jen má spekulace.

muži mají více času na politickou karieru, žena musí upřednostnit rodinu

muži se cítí pořád nadřazeni.

Myslím, že ne. Někteří voliči dokonce ženy preferují

ne

NE

ne

Ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

Ne, nejsou.

Ne, pokud je žena dostatečně dominantní mezi muži, neměla by mít problém.

ne,proč by měly

nedoceněny, starost o rodinu, muži se tolik nezapojují

Nejsou

Nejsou

nejsou dostatečně bojovné a rvavé a nevybojují si přední místa v kandidátkách. Vyjímkou je Němcová (letos) ale to vyplynulo ze situace (Kalousek a spol)

Nejsou, proč by měly, když makaj, je za nima vidět kus práci, proč by ji pak nikdo nevolil.

Nejsou, proč by měly?

Nerozumím přesně otázce. Pokud je ale míněna tak, zda jsou ženy znevýhodněny v běžných volbách (nikoliv ve stranických primárkách či jiných uzavřených hlasováních), pak si to nemyslím. Otázkou však je, jak jsou sestavovány kandidátní listiny.

nevím

nevím

nevím

protože ženy volí pouze podle názorů, muži také ale ještě z kandidátů vyčlení ženy (někdy i podvědomě)

rozhodně ne

to nevím

to zalezi na volicich

U řadových poslanců či zastupitelů ne, na postech v předních liniích kandidátek je jich méně, jsou proto více v centru pozornosti (výhoda i nevýhoda zároveň).

20. Byli by podle vás kvóty, které by stanovili určité procento žen v politice, přínosem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nařízení tohoto typu je špatné.3048,39 %50 %  
Ano, je to rozhodně krok správným směrem.1727,42 %28,33 %  
Ano, ale pouze v omezené míře.1422,58 %23,33 %  
Ne, počet žen v politice by neměl být navyšován.11,61 %1,67 %  

Graf

21. Mohlo by podle vás větší množství žen v politice vést k větší kultivovanosti této sféry?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4369,35 %71,67 %  
ne1930,65 %31,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Mé nejvyšší dosažené vzdělání je...

  • odpověď Základní:
    • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 let nebo méně na otázku 1. Můj věk je...

11. Jak moc jsou tato povolání vhodná pro ženy? Přiřaďte prosím znaménka.

  • odpověď Právnička či profesorka=2:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Politička či podnikatelka=2 na otázku 11. Jak moc jsou tato povolání vhodná pro ženy? Přiřaďte prosím znaménka.

20. Byli by podle vás kvóty, které by stanovili určité procento žen v politice, přínosem?

  • odpověď Ne, nařízení tohoto typu je špatné.:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 3. Jsem...

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Můj věk je...

2. Mé nejvyšší dosažené vzdělání je...

3. Jsem...

4. Měla jste někdy problém se sexismem, obtěžováním či šovinismem?

5. Měla jste někdy zájem zapojit se do české či mezinárodní politiky?

6. Zajímá vás politika?

7. Myslíte si, že v současnosti existuje v Evropě absolutní rovnost pohlaví?

8. Myslíte si, že je politická kariéra vhodná pro ženy?

11. Jak moc jsou tato povolání vhodná pro ženy? Přiřaďte prosím znaménka.

13. Myslíte si, že jsou podmínky žen a mužů v politice nerovné?

14. Může podle vás žena v současné politice dosáhnout svých cílů?

17. Volili byste stranu, která by odpovídala vašim politickým názorům, a byla by vedena ženou?

18. Je podle vás dnešní společnost ovlivněna genderovými stereotypy?

20. Byli by podle vás kvóty, které by stanovili určité procento žen v politice, přínosem?

21. Mohlo by podle vás větší množství žen v politice vést k větší kultivovanosti této sféry?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Můj věk je...

2. Mé nejvyšší dosažené vzdělání je...

3. Jsem...

4. Měla jste někdy problém se sexismem, obtěžováním či šovinismem?

5. Měla jste někdy zájem zapojit se do české či mezinárodní politiky?

6. Zajímá vás politika?

7. Myslíte si, že v současnosti existuje v Evropě absolutní rovnost pohlaví?

8. Myslíte si, že je politická kariéra vhodná pro ženy?

11. Jak moc jsou tato povolání vhodná pro ženy? Přiřaďte prosím znaménka.

13. Myslíte si, že jsou podmínky žen a mužů v politice nerovné?

14. Může podle vás žena v současné politice dosáhnout svých cílů?

17. Volili byste stranu, která by odpovídala vašim politickým názorům, a byla by vedena ženou?

18. Je podle vás dnešní společnost ovlivněna genderovými stereotypy?

20. Byli by podle vás kvóty, které by stanovili určité procento žen v politice, přínosem?

21. Mohlo by podle vás větší množství žen v politice vést k větší kultivovanosti této sféry?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pallová, R.Role žen v politice (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://role-zen-v-politice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.