Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Role žen ve vedení společností (názor studentů VŠ)

Role žen ve vedení společností (názor studentů VŠ)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Drbalová
Šetření:17. 11. 2013 - 28. 11. 2013
Počet respondentů:145
Počet otázek (max/průměr):26 / 21.27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem našeho dotazování (seminární práce) je zkoumání vztahu mezi názorem studentů a realitou, kterou ženy ve vedení společnosti denně zažívají. Vytváříme, proto i druhý dotazník, který je určen pro ženy manažerky, jehož otázky  jsou spárované s dotazníkem Vaším (studentským).

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Doplňte, prosím, číslo

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
234027,59 %27,59 %  
243020,69 %20,69 %  
201913,1 %13,1 %  
221812,41 %12,41 %  
21106,9 %6,9 %  
25106,9 %6,9 %  
2742,76 %2,76 %  
2642,76 %2,76 %  
1932,07 %2,07 %  
3010,69 %0,69 %  
ostatní odpovědi 41
36
38
17
39
50
64,14 %4,14 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.91
Minimum:20
Maximum:27
Variační rozpětí:7
Rozptyl:2.73
Směrodatná odchylka:1.65
Medián:23
Modus:23

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10572,41 %72,41 %  
Muž4027,59 %27,59 %  

Graf

3. Jste studentem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [VŠEotázka č. 4, Jiné vysoké školyotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠE7451,03 %51,03 %  
Jiné vysoké školy7148,97 %48,97 %  

Graf

4. Fakulta (student VŠE):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
FMV5675,68 %38,62 %  
FFU68,11 %4,14 %  
FN56,76 %3,45 %  
FPH45,41 %2,76 %  
FIS22,7 %1,38 %  
FM11,35 %0,69 %  

Graf

5. Obor studia (nestudent VŠE):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Společenskovědní4056,34 %27,59 %  
Technický1622,54 %11,03 %  
Přírodovědní1115,49 %7,59 %  
Vojenství a policie22,82 %1,38 %  
Zemědělský22,82 %1,38 %  

Graf

6. Status:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující student8457,93 %57,93 %  
Student6142,07 %42,07 %  

Graf

7. Znáte/Setkal(a) jste se s ženou v top managementu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10975,17 %75,17 %  
Ne3624,83 %24,83 %  

Graf

8. Myslíte si, že by mělo být více žen v řídících pozicích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrálně5739,31 %39,31 %  
Ano4027,59 %27,59 %  
Spíše ano3926,9 %26,9 %  
Ne53,45 %3,45 %  
Spíše ne42,76 %2,76 %  

Graf

9. Jak vnímáte vlastnosti žen – manažerek? (všeobecně) :

V každém řádku vyznačte číslo na škále od 1 (pro pečlivé atd.) po 7 ( pro nedbalé atd.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Pečlivé/Nedbalé1.891.022
Autoritativní/Demokratické3.9241.974
Racionální/Emocionální4.1862.372
Organizované/Impulzivní3.0341.978
Společenské/Samotářské2.5791.664
Odvážné/Ustrašené2.911.861
Starostlivé/Lhostejné2.5721.693
Empatie/Ignorantství2.4142.036
Hádavé/Smířlivé3.5591.502
Zodpovědné/Nezodpovědné2.1931.204
Sebevědomé/Plaché2.4761.629
Subjektivní/Objektivní3.7932.026
Altruistické/Egoistické3.6211.546
Jeden úkol v určitý čas/Multitasking4.8972.493
Práce samostatně/Práce v týmu4.2342.138

Graf

10. Kdybyste byli v pozici zaměstnavatele, přihlíželi byste k potenciálním kandidátům na manažerskou pozici jinak s ohledem na pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Spíše anootázka č. 11, Neutrálněotázka č. 12, Spíše neotázka č. 12, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrálně4027,59 %27,59 %  
Spíše ne3926,9 %26,9 %  
Ne3826,21 %26,21 %  
Spíše ano2114,48 %14,48 %  
Ano74,83 %4,83 %  

Graf

11. Z jakých důvodů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
U žen hrozí odchod na mateřskou dovolenou nebo větší tendence k tomu vést rodinný život1655,17 %11,03 %  
Ženy mají menší autoritu než muži724,14 %4,83 %  
V top managementu je třeba rozhodnosti, jisté agresivity a schopnosti nahlédnout na problematiku zcela racionálně a s jistým nadhledem. Dosud jsem se nesetkal s manažerkou, která by tyto vlastnosti dokázala skloubit.13,45 %0,69 %  
Pokud by zena mela stejne predpoklady pro vykon prace jako uchazec-muz, rada bych ji dala prilezitost13,45 %0,69 %  
ženy jsou méně racionální13,45 %0,69 %  
Ženy mnohdy postrádají logické myšlení a často si přes práci řeší osobní problémy.13,45 %0,69 %  
Nelíbí se mi, že veškeré možnosti odpovědi zde předpokládají, že to, že bude kandidát žena ji znevýhodní. Naopak zaměstnavatel může vnímat ženu jako přínos- může harmonizovat kolektiv (maskulinní kolektiv se pak chová slušněji) apod.)13,45 %0,69 %  
ženy a muži fungují jinak a zastávají různé role jinak13,45 %0,69 %  

Graf

12. Cítíte obdiv k ženám ve vedení společností více než k mužům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Spíše anootázka č. 13, Neutálněotázka č. 14, Spíše neotázka č. 14, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutálně4329,66 %29,66 %  
Spíše ano3725,52 %25,52 %  
Ano2617,93 %17,93 %  
Ne2114,48 %14,48 %  
Spíše ne1812,41 %12,41 %  

Graf

13. Z jakých důvodů to tak cítíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dokázaly svou volbou a úspěchem, že nejen muži jsou rození vůdci

Jako to cítí Nohavica ve své písni Růže mezi trny

je to náročná práce

Je třeba velká zodpovědnost a pracovní nasazení a to ne každá žena má.

jsem Top manažerka

kombinace rodiny a prace

mají horší výchozí pozici, tudíž jsou "lepší", jak muži a z toho plyne můj obdiv k nim

měly větší bariéry k tomu něco dokázat

musely překonat mnohem náročnější překážky než muži, měly vše ztížené, musely vynaložit větší úsilí, aby dosáhly toho, čeho muži dosáhnou hned

Musí se snažit mnohem více než muži aby dosáhly stejné pozice.

musí většinou zvládat ještě rodinu

Muži jsou zlo

Muži se málo kdy smíří s tím, že jim šéfuje žena. Pokud jde samozřejmě o vysoká postavení.

myslím si že je pro ženy těžší vypracovat se ve firmě na vysoké pozice a mají můj obrovský respekt, když přitom zvládají i rodinný život a děti

Myslím si, že pro ženy je o něco těžší skloubit rodinný život s pracovním vytížením na manažerské pozici.

Není úplně běžné, že je žen ve vedení společnosti. Většinou si své místo musí vybudovat poctivou prací. Pro ženu to bývá náročnější, většinou ještě tvoří zázemí rodiny.

prostě proto

Protoze neni lehke se prosat mezi muzi ve vedoucich pozicich

protože je pro ně těžší se do dané pozice dostat

Protože to u nás není zatím tak časté

Protože u ženy se většinou jedná o větší oběti a složitější rozhodování, hlavně ve smyslu děti - kariéra. Pokud je žena schopna plně zvládnout oboje, cítím k ní větší obdiv než k muži. Dalším důvodem jsou také předsudky, které v ČR stále ještě jsou....

připadají mi odvážné

setkala sem se s takovými ženami, který si opravdu uměly udržet autoritu na takových místech

stále je to výhradou mužů a žena nesmí udělat žádnou botu

Stále jsou ženy znevýhodněny oproti mužským kolegům. Těžší vydobytí pozic.

většinou musejí mnohem víc makat, aby se tam dostali

Z důvodu, že ženy mají ve společnosti složitější se prosadit, musí se starat o děti a vždy jsou terčem narážek spolupracovníků

z pozice ženy je těžší dosáhnout úspěchu

Zatím není standardem, aby bylo dosažení takové pozice pro ženu stejně snadné jako pro muže.

Zeny jsou v tomto ohledu znevyhodneny, musi praci venovat vic nez muz, aby dosahly stejne karierni urovne.

Zřejmě musela projít složitějším procesem než muž, aby se na danou pozici dostala.

ženy čelí více překážkám v kariérním postupu, je pro ně těžší vypracovat se na top pozici

Ženy musí o tuto pozici více bojovat a více obětovat.

ženy nejsou tak tvrdé v jití za svými cíli

ženy většinou musí prokázat a vyvinout větší úsílí, aby se na pozici dostaly a nebo si ji nadále udržely

žnea ve vedení musí obětovat rodinný život - to bych nedokázala

14. V případě, že je Vaším zaměstnavatelem/manažerem žena. Vnímáte její pozici jinak, než kdyby jím byl muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Spíše anootázka č. 15, Neutrálněotázka č. 16, Spíš neotázka č. 16, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4027,59 %27,59 %  
Neutrálně3725,52 %25,52 %  
Spíš ne3121,38 %21,38 %  
Spíše ano2920 %20 %  
Ano85,52 %5,52 %  

Graf

15. Z jakých důvodů?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

autorita

empatie

Je to žena, ne chlupatý muž

jsem k ní více otevřená, můžem se bavit i o osbnějších věcech, určité věci jako osobní tak pracovní se mi lépe řeší s ženou, dokáže mě lépe pochopit

jsou více empatické, mají pochopení

liší se jejich přístup

mám s ní lepší vztah, cítím větší osobní podporu od ní, na druhou stranu, ale nikdy mým přímým nadřízeným nebyl muž, tak nemůžu objektivně posoudit

nevim

Očekávala bych lehce starostlivější přístup, možná trochu přívětivější zacházení a výraznější emoce, než u muže.

raději jednám s muži, více jim věřím, jsou méně zákeřní a ne tak falešní, jako ženy

Snadněji manipulovatelné

U žen necítím takovou autoritu (ale v dobrém slova smyslu), cítím se pohodověji.

Žena má vždy jiný vztah se ženou. než s mužem, ať už jde o pozici nadřízenou, či podřízenou

žena si ťažšie získa prirodzenú autoritu

Ženy jsou lepší ve všech ohledech

16. Myslíte, že je rovnoprávnost mužů a žen na pracovištích (v manažerských pozicích) v ČR na dostatečné úrovni, resp. srovnatelná se západními zeměmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše Ne6947,59 %47,59 %  
Ne2517,24 %17,24 %  
Neutrálně2215,17 %15,17 %  
Spíše Ano2114,48 %14,48 %  
Ano85,52 %5,52 %  

Graf

17. Kdo je tedy podle Vás znevýhodněn?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženy11881,38 %81,38 %  
Muži2718,62 %18,62 %  

Graf

18. Myslíte si, že je poměr mužů a žen adekvátní (ve vrcholovém managementu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše Ne6846,9 %46,9 %  
Neutrálně2617,93 %17,93 %  
Ne2315,86 %15,86 %  
Spíše Ano2013,79 %13,79 %  
Ano85,52 %5,52 %  

Graf

19. V případě, že ne, myslíte si, že je potřeba poměr mužů a žen právně upravit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5135,17 %35,17 %  
Spíše Ne3121,38 %21,38 %  
Neutrálně2920 %20 %  
Spíše Ano2819,31 %19,31 %  
Ano64,14 %4,14 %  

Graf

20. Myslíte si, že je kariérní postup u žen limitován více než u mužů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 21, Spíše Anootázka č. 21, Neutrálněotázka č. 22, Spíše Neotázka č. 22, Neotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše Ano7048,28 %48,28 %  
Ano3423,45 %23,45 %  
Neutrálně1611,03 %11,03 %  
Spíše Ne149,66 %9,66 %  
Ne117,59 %7,59 %  

Graf

21. Proč si to myslíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- vlastní rodina, děti, starost o domácnost - žena pak často nemá tolik času na vlastní rozvoj a nemůže se věnovat kariéře tolik, jako muž, tudíž nemůže ani dosáhnout na vysoké pozice - samozřejmě každá žena není stejná, ale kariéristky jsou podle mě spíše výjimky pozn. k otázce číslo 23 - Není zde jiná možnost, než doplnit číslo, ale naprosto nesouhlasím, že by měl být nějaký ideální poměr nebo dokonce kvóta - nemělo by přece záležet na pohlaví, ale na schopnostech vykonávat danou pozici co nejlépe.

???

biologicke potreby + nejvice ze strany samotnych zen - Jina psychologie zeny, zivotni cile

děti

dítě, rodina

jsou omezeny mateřskou

Každý má pocit, že žena=matka, která musí býtr uvázána u svých dětí => tolik nepracuje

Každý očekává, že žena bude mít děti a bude se jim věnovat natolik, že zastaví svou kariéru.

když bude v přijímacím řízení 30letý muž a žena stejného věku, oba se srovnatelným vzděláním a kvalifikací, bude žena znevýhodněna pokud má nebo plánuje mít rodinu, pro zaměstnavatele je to vyšší riziko

Kvůli "hrozící" mateřské.

Kvůli očekávání, že mladé ženy dříve či později otěhotní a odejdou na mateřskou, což je pro zaměstnavatele nevýhodné, a tak raději zaměstnávají muže.

kvůli odchodu na mateřskou a rodičovskou dovolenou, ikdyby to byl jen kratší výpadek, stějně je to výpadek, během kterého se mohla žena posunout dále

limitován - starodávným předurčením, že ženy jsou v domácnosti a starají se o děti

maji deti.

mateřská

Mateřská, předsudky

Mateřské povinnosti,které mohou ženu limitovat ve výkonu své práce

mateřství, psychycká odolnost

Muzi mezi sebe nechteji zeny-manazerky. Mam nekolik prikladu ve svem okoli.

Muži si mezi sebe dobrovolně nepustí ženu.

Myslím, že po karierním žebříčku stoupají pomaleji. Nicméně rozhodně si nemyslím,že je to nemožné.

Obava zaměstnavatelů z odchodu ženy na mateřskou dovolenou nejspíš někdy brání kariérnímu postupu.

Obvykle si žena vybírá mezi rodinou a kariérou. Ženy mající rodiny dosahují menších pracovních úspěchů (nedostatek času, jiné priority - práce nehraje v životě nejdůležitější roli)

Old Boys Club. Muži mezi sebou ženy nechtějí.

péče o rodinu

pouze kvůli tomu, že ženy prostě musí rodit a nějakou část života navíc oproti mužům stráví mimo práci

Problematika skleněných stropů a výtahů

prostě proto

protože u žen hrozí těhotenství

Protože zaměstnavatel na bezdětnou ženu nahlíží jako na ženu, která jednoho dne odejde na mateřskou dovolenou, a na ženu s potomky jako na tu, která má mnoho práce i mimo pracovní prostředí

Protože žijeme ve společnosti stále řízené muži.

předpokládá se žena půjde na mateřskou a bude se věnovat dětem

předpokládá se, že odejde na mateřskou dovolenou

předpokládá se, že žena půjde na mateřskou, i když v dnešní době ne všechny ženy děti chtějí nebo je chtějí mít mnohem později

předsudky zaměstnavatelů

případné těhotenství

riziko těhotenství

Rodina

S ohledem na nastavení rodičovské dovolené, nedostatek zkrácených úvazků i míst v mateřských školách jsou ženy jednoznačně znevýhodněny, neboť v české společnosti je stále pevně zakořeněná představa ženy jako toho rodiče, který zůstává doma s dítětem. Setkala jsem se i s odsuzováním těch žen, které si zvolí kratší rodičovskou dovolenou jako egoistických kariéristek. To vše působí negativně na možnost kariérního postupu žen. Navíc pro společnost je kariéra u ženy nedůležitá, což vím z vlastní zkušenosti. Ve 22 letech se mě nikdo neptá, čeho chci dosáhnout v práci, ale kdy budu mít děti. Myslím, že řadě žen kvůli tomu chybí i ambice dostat se do vedení nějaké společnosti, vyvolává to totiž pocit, že kariérní postup je to poslední, co od vás kdo očekává. V každém případě ale kvóty jsou ponižující a nicneřešící kravina - tato věta je vysvětlením odpovědi na otázku číslo 23.

samozřejmě hlavně z důvodu mateřství

společenský pohled na ženu, povinnosti ženy

stále ještě žijeme spíše v patriarchální společnosti

Stale pretrvava predsudek, ze zena bude travit hodne casu s detmi doma, popripade odejde na dlouhou materskou dovolenou apod.

starají se o děti a celou rodinu. Větsinou i manzel ma vysokou pozici, takze to musi ostarat zena

statistiky, žen manažerek je výrazně méně

šovinismus je v naší společnosti poměrně častý a to brání ženám v kariérním postupu - při povyšování dostávají muži přednost. kariérní postup také ženám komplikuje mateřství.

tehotenstvi,materska

U žen se očekává, že do budoucna se budou věnovat více rodině než li práci.

V naší společnosti stále panují negativní předsudky vůči ženám a jejich vůdčím schopnostem-

v souvislosti s rodinou

větší konkurence, ztráta kvalifikace během mateřské

Vlastně ani nevím proč, ale prostě to tak je, muži mají vždy větší plat (za stejnou práci), spíš šéf povýší chlapa.

Zakořeněné společenské hodnoty a normy (vystiženo výrokem: Žena za volantem, auto bez řidiče)

zaměstnavatel předpokládá, že žena může odejít na mateřskou... někteří mohou ženy vnímat jako méně průbojné, schopné sjednat si pořádek...

Zaměstnavatelé očekávají, že všechny ženy musí mít dítě, tudíž se nebudou posléze tolik věnovat práci.

Zeny maji vice zodpovednosti za rodinu, chod domacnosti, starani se o muze

ženy jsou často diskriminovány z důvodu těhotenství, mateřství

Ženy jsou často podceňovány na svých pracovních pozicích ve srovnání s muži ve stejné pozici.

ženy se většinou chtějí věnovat také rodině a ne celý čas jen práci, mužští kolegové nechtějí často dovolit, aby se ženy prosadily ve vedení, kladou jim překážky

22. Kolik procent žen, si myslíte, že je zastoupeno ve vyšším managementu v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10-209162,76 %62,76 %  
20-304933,79 %33,79 %  
30-4042,76 %2,76 %  
40-5010,69 %0,69 %  

Graf

23. Jaké % žen by podle Vás mělo být ideálně zastoupeno v těchto vyšších manažerských pozicích?

S přihlédnutím na potenciální právní úpravu, která by toto % požadovala

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
503524,14 %24,14 %  
403423,45 %23,45 %  
302215,17 %15,17 %  
20128,28 %8,28 %  
0128,28 %8,28 %  
35117,59 %7,59 %  
4553,45 %3,45 %  
1542,76 %2,76 %  
2521,38 %1,38 %  
1021,38 %1,38 %  
ostatní odpovědi 60
33
1
17
5
64,14 %4,14 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:34.78
Minimum:0
Maximum:50
Variační rozpětí:50
Rozptyl:176.17
Směrodatná odchylka:13.27
Medián:40
Modus:50

Graf

24. Proč je na manažerských pozicích podle vás více mužů než žen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší N kvůli mateřství8961,38 %61,38 %  
Neochota managementu jmenovat manažerky (ze subj. důvodů)6746,21 %46,21 %  
Nedostatek zájmu/ambice ze strany žen4833,1 %33,1 %  
Slabší schopnost řídit (než muži)2013,79 %13,79 %  
Nedostatek kvalifikovaných pracovnic1812,41 %12,41 %  
Protože ženy mají nižší výkonnost42,76 %2,76 %  
maji deti10,69 %0,69 %  
museji se o ne starat10,69 %0,69 %  
tradice - historický vývoj - u ženy se více čeká že bude doma s dětmi, starat se o domácnot, u mužů že bude nosit peníze10,69 %0,69 %  
dají přednost rodině10,69 %0,69 %  
pouhá diskriminace10,69 %0,69 %  
zvyk10,69 %0,69 %  
Záleží, jak se každý chopí příležitosti, protože šance máme všichni stejné.10,69 %0,69 %  
strach, že budou výkonější10,69 %0,69 %  
ženy mají často jiné priority, než jen kariéru, nemohou se jí pak naplno věnovat, když mají třeba děti, zatímco u mužů je to jinak, mohou se často naplno věnovat práci a budovat kariéru, tím pádem samozřejmě budou dosahovat i lepších výsledků 10,69 %0,69 %  
Zatím se nám nepovedlo svrhnout muže10,69 %0,69 %  
nejsou racionální a nejednají fairplay10,69 %0,69 %  

Graf

25. Máte pocit, že se mění, a že se bude ještě měnit postavení ženy ve vedení společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 26, Spíše anootázka č. 26, Neutrálně → konec dotazníku, Spíše ne → konec dotazníku, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7048,28 %48,28 %  
Ano3222,07 %22,07 %  
Neutrálně2819,31 %19,31 %  
Spíše ne117,59 %7,59 %  
Ne42,76 %2,76 %  

Graf

26. Uveďte, prosím, dle Vašeho názoru jak?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bude méně kladen důraz na to aby byli jenom ženy na rodičovské, ve větší mířu budou tuto roli přebírat muži, zároveň se dle mě nebude na ženu, která jde dříve pracovat po porodu nebo má dítě později, nebude nahlížet tak hodně jako na "kariéristku".

Bude to lepší.

budeme stoupat na zebriccich popularitx

cim dal vice se o tomto tematu mluvi, takze si myslim, ze se to bude postupne vyrovnavat

díky evropské unii přijde regulace, která zvýší počet žen ve vedení (s čímž neoushlasím)

díky tupcům z EU se bude postupně uměle zvyšovat počet žen v řídících pozicích

Doba jde kupředu, stačí se podívat do severských zemí, kde je rovnoprávnost Ž a M na jiném stupínku a já jsem domnívám, že my pomalu ale jistě spějeme právě k podobné rovnoprávnosti

Doufám, že se v budoucnosti dostane více žen k top pozicím

emancipace - ženy stále častěji a více dokážou zastoupit muže vy výkonu ´mužských´ povinností

feministek je naštěstí čím dál více

feministkam se jednoho dne podari protlacit v nejake podobe legislativni limity zastoupeni, posleze prijdou pokusy tyto limity aplikovat i na zaklade jinych kriterii (napr. vek, původ, orientace nebo rasa), nacez se zjisti ze tento pristup je nesmysl, firmy ho obchazeji a stejne nic nevyresil, od podobnych snah se snad jiz nadobro upusti a % zastoupeni bude ridit nabidka a poptavka na trhu prace jako doposud.

jsou i ženy, které netouží po mateřství a taky je dost žen, které chtějí být úspěšné v práci, takže si před těhotenstvím vybudují dobrou pozici, díky níž mají dostatek financí k najmutí chůvy a mohou se brzo vrátit zpátky

k nezavislejsimu

Legislativa se bude snažit prosadit více žen do vedení za každou cenu - je to asi populární krok

Lehce poroste pocet zen v managementu.

méně žen bude zakládat rodiny, budou si budovat kariéru, rozdíly pohlaví se stírají

Mění se, byť velice ledabyle. Čs ukáže, zda česká společnost vyjde po vzoru západu a skandinávských zemí, či nikoliv. Prostor pro změnu zde ale zaručeně je.

Modernejsi smysleni, moznost otce zustat na materske

Myslím, že se postavení žen bude měnit z důvodu nátlaku společnosti a různých hnutí na podporu žen ve vysokých postech. Domnívám se, že stanovený podíl žen ve vedoucích pozicích nemá smysl. Záleží na každém jedinci, jaké má schopnosti a předpoklady pro danou pozici a je jedno, zda se jedná o ženu či muže. Přestože jsem žena, v top managementu vidím raději muže. Mají lepší vůdčí schopnosti, jasný názor a lépe nad věcmi uvažují.

na západě je postavení žen skutečně rovnoprávné, jednou snad bude i u nás (včetně platů)

o tématu se hodně mluví, ženy si uvědomují hlavní překážky, podíl vysokoškolsky vzdělaných žen je stejný jako mužů

Počet žen v top managementu se zvyšuje zejména u vyspělých zemích, ostatní zřejmě budou následovat.

Pokud se zavedou kvóty, do vedení se dostanou i ty ženy, které nemají požadované vlastnosti a schopnosti, tedy se vůči takovým ,,dosazeným" bude zvedat nelibost.

Pro většinu žen je hlavní životní úkol založení rodiny. Ale v posledních letech přibývá žen, které mají jiné hodnoty a snaží se budovat kariéru a o rodinu ani nestojí, anebo mají s manželem dokonce otočené role. Myslím, že takových případů bude přibývat, takže se určitě časem bude zvyšovat i procento jejich zastoupení ve vedení. Navíc otázka diskriminace žen se neustále řeší a je to velice choulostivé téma pro zaměstnavatele, kteří se snaží dávat najevo, že oni nediskriminují.

prosadí se uměle více žen ve vrcholovém managementu

prostě tak

protože existuje něco jako emancipace

S novou generací bude přirozeným procesem probíhat přibližování k západní evropě i v této oblasti, nicméně žen bude logicky stále nepatrně méně z důvodu jejich mateřského poslání. Jakékoliv právní regulace jsou kontraproduktivní.

snad se Česká republika přiblíží západnímu vzoru, tj. ženy se začnou samy více prosazovat, zaměstnavatelé si začnou vážit jejich kvalit, zrovnoprávní se platy obou pohlaví, protože jak mužský tak ženský element je důležitý pro fungování podniku

Stále více podle mě bude stoupat podíl žen v managementu, budeme se přibližovat západu.

Stále více žen se odpoutává od názorů našich babiček a žije vlastní život tak, jak chtějí, což by nakonec mohlo vést k dobrým koncům.

uměle navýší počet

Určitě se zvyšuje podíl žen ve vedení, stejně jako v západní Evropě.

V managementu bude více a více žen, jelikož dnes se rozdíl mezi mužem a ženou zmenšuje.

velmi ale opravdu velmi pomalu se to vyrovnáva

větší možnosti pro ženy a větší možnosti pracovat i s malými dětmi

větší počet žen

víc rovnoprávnosti, ale zároveň větší zátěž pro ženu a velké problémy v mateřství

více žěn ve vedení

Vzhledem k neustále rostoucímu počtu absolventek jiných, než humanitních oborů se lze domnívat, že i pozice ve vyšším a vrcholném managementu budou postupem času více obsazovány ženami.

Žen bude přibývat, ale doufám, že k tomu dojde přirozeným vývojem a ne legislativou (přinejhorším z Bruselu)

Žen ve vyšším managementu firem bude příbívat.

Ženy budou častěji obsazovat vyšší pozice

ženy budou čím dál více na vedoucích pozicích

ženy jsou ambicioznejsi, nekdy az primoc, pohánaji spoločnost a svet byznysu inym smerem ako byla zvyknuta do ted

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jste studentem:

 • odpověď Jiné vysoké školy:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přírodovědní na otázku 5. Obor studia (nestudent VŠE):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společenskovědní na otázku 5. Obor studia (nestudent VŠE):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Technický na otázku 5. Obor studia (nestudent VŠE):
 • odpověď VŠE:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi FMV na otázku 4. Fakulta (student VŠE):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hádavé/Smířlivé=5 na otázku 9. Jak vnímáte vlastnosti žen – manažerek? (všeobecně) :

9. Jak vnímáte vlastnosti žen – manažerek? (všeobecně) :

 • odpověď Pečlivé/Nedbalé=1:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizované/Impulzivní=1 na otázku 9. Jak vnímáte vlastnosti žen – manažerek? (všeobecně) :
 • odpověď Zodpovědné/Nezodpovědné=1:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizované/Impulzivní=1 na otázku 9. Jak vnímáte vlastnosti žen – manažerek? (všeobecně) :

19. V případě, že ne, myslíte si, že je potřeba poměr mužů a žen právně upravit?

 • odpověď Ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 20. Myslíte si, že je kariérní postup u žen limitován více než u mužů?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Jste studentem:

4. Fakulta (student VŠE):

5. Obor studia (nestudent VŠE):

6. Status:

7. Znáte/Setkal(a) jste se s ženou v top managementu?

8. Myslíte si, že by mělo být více žen v řídících pozicích?

9. Jak vnímáte vlastnosti žen – manažerek? (všeobecně) :

10. Kdybyste byli v pozici zaměstnavatele, přihlíželi byste k potenciálním kandidátům na manažerskou pozici jinak s ohledem na pohlaví?

11. Z jakých důvodů?

12. Cítíte obdiv k ženám ve vedení společností více než k mužům?

14. V případě, že je Vaším zaměstnavatelem/manažerem žena. Vnímáte její pozici jinak, než kdyby jím byl muž?

16. Myslíte, že je rovnoprávnost mužů a žen na pracovištích (v manažerských pozicích) v ČR na dostatečné úrovni, resp. srovnatelná se západními zeměmi?

17. Kdo je tedy podle Vás znevýhodněn?

18. Myslíte si, že je poměr mužů a žen adekvátní (ve vrcholovém managementu)?

19. V případě, že ne, myslíte si, že je potřeba poměr mužů a žen právně upravit?

20. Myslíte si, že je kariérní postup u žen limitován více než u mužů?

22. Kolik procent žen, si myslíte, že je zastoupeno ve vyšším managementu v ČR?

23. Jaké % žen by podle Vás mělo být ideálně zastoupeno v těchto vyšších manažerských pozicích?

24. Proč je na manažerských pozicích podle vás více mužů než žen?

25. Máte pocit, že se mění, a že se bude ještě měnit postavení ženy ve vedení společnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Jste studentem:

4. Fakulta (student VŠE):

5. Obor studia (nestudent VŠE):

6. Status:

7. Znáte/Setkal(a) jste se s ženou v top managementu?

8. Myslíte si, že by mělo být více žen v řídících pozicích?

9. Jak vnímáte vlastnosti žen – manažerek? (všeobecně) :

10. Kdybyste byli v pozici zaměstnavatele, přihlíželi byste k potenciálním kandidátům na manažerskou pozici jinak s ohledem na pohlaví?

11. Z jakých důvodů?

12. Cítíte obdiv k ženám ve vedení společností více než k mužům?

14. V případě, že je Vaším zaměstnavatelem/manažerem žena. Vnímáte její pozici jinak, než kdyby jím byl muž?

16. Myslíte, že je rovnoprávnost mužů a žen na pracovištích (v manažerských pozicích) v ČR na dostatečné úrovni, resp. srovnatelná se západními zeměmi?

17. Kdo je tedy podle Vás znevýhodněn?

18. Myslíte si, že je poměr mužů a žen adekvátní (ve vrcholovém managementu)?

19. V případě, že ne, myslíte si, že je potřeba poměr mužů a žen právně upravit?

20. Myslíte si, že je kariérní postup u žen limitován více než u mužů?

22. Kolik procent žen, si myslíte, že je zastoupeno ve vyšším managementu v ČR?

23. Jaké % žen by podle Vás mělo být ideálně zastoupeno v těchto vyšších manažerských pozicích?

24. Proč je na manažerských pozicích podle vás více mužů než žen?

25. Máte pocit, že se mění, a že se bude ještě měnit postavení ženy ve vedení společnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Drbalová, A.Role žen ve vedení společností (názor studentů VŠ) (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://role-zen-ve-vedeni-spolecnos.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.