Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Role značek při nákupním rozhodování

Role značek při nákupním rozhodování

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Joe Horn
Šetření:15. 07. 2011 - 21. 07. 2011
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,  vyplnění tohoto dotazníku Vám nezabere více než 5 minut. Jeho cílem zjistit, zda se lidé při nakupování dívají na značku kupovaného produktu a jakou to pro ně hraje roli. Výsledky tohoto dotazníku budou použity pro vypracování seminární práce.

Za vyplnění předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Při nakupování se dívám, o jakou značku se jedná.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3650 %50 %  
souhlasím2129,17 %29,17 %  
spíše nesouhlasím1013,89 %13,89 %  
nesouhlasím56,94 %6,94 %  

Graf

2. Kvalitu produktů posuzuji zejména podle značky.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2737,5 %37,5 %  
spíše nesouhlasím2129,17 %29,17 %  
nesouhlasím1115,28 %15,28 %  
souhlasím912,5 %12,5 %  
nevím45,56 %5,56 %  

Graf

3. Při nakupování určitého druhu zboží (např. jogurt, elektronika apod.) dávám přednost konkrétní značce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2838,89 %38,89 %  
spíše souhlasím2331,94 %31,94 %  
spíše nesouhlasím1318,06 %18,06 %  
nesouhlasím68,33 %8,33 %  
nevím22,78 %2,78 %  

Graf

4. Už jsem někdy slyšel pojem "značka kvality".

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4258,33 %58,33 %  
nevím1622,22 %22,22 %  
spíše souhlasím79,72 %9,72 %  
nesouhlasím68,33 %8,33 %  
spíše nesouhlasím11,39 %1,39 %  

Graf

5. Znáte nějakou značku/y kvality? Pokud ano, jakou/é?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klasa3447,22 %47,22 %  
ne1216,67 %16,67 %  
Neznam45,56 %5,56 %  
nevím34,17 %4,17 %  
a klasik11,39 %1,39 %  
hp11,39 %1,39 %  
neznám žádnou ale pojem jsem slyšel11,39 %1,39 %  
CE11,39 %1,39 %  
Nokia11,39 %1,39 %  
Klasa, Czech made11,39 %1,39 %  
ostatní odpovědi ano, klasa
Ano, ale nevzpomenu si
klasa, CE, TUV
KLASA, Produkt ekologického zemědělství
coca-cola, bmw, audi, porsche, škoda, schwarz, act
bio, klasa
klasa, ekologicky šetrný výrobek,
-
Bio
nic mě nenapadá
Versace, Dior, Chanel atd
Czech made, Klasa
henkel
1318,06 %18,06 % 

Graf

6. Vím, co znamená značka Klasa.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6184,72 %84,72 %  
ne1115,28 %15,28 %  

Graf

7. Zboží, které je označeno značkami kvality, důvěřuji více než zboží, které takto označeno není.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2027,78 %27,78 %  
nevím1723,61 %23,61 %  
spíše nesouhlasím1622,22 %22,22 %  
souhlasím1318,06 %18,06 %  
nesouhlasím68,33 %8,33 %  

Graf

8. Při nakupování se dívám, zda je zboží označeno značkou kvality.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2838,89 %38,89 %  
nesouhlasím2230,56 %30,56 %  
spíše souhlasím1622,22 %22,22 %  
souhlasím34,17 %4,17 %  
nevím34,17 %4,17 %  

Graf

9. Při nakupování se rozhoduji také na základě označení zboží značkou kvality.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2838,89 %38,89 %  
spíše souhlasím1926,39 %26,39 %  
nesouhlasím1723,61 %23,61 %  
nevím56,94 %6,94 %  
souhlasím34,17 %4,17 %  

Graf

10. Uveďte, prosím, Vaše pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4663,89 %63,89 %  
muž2636,11 %36,11 %  

Graf

11. Uveďte, prosím, Váš věk.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let5373,61 %73,61 %  
méně než 20 let811,11 %11,11 %  
30 - 40 let79,72 %9,72 %  
40 - 50 let34,17 %4,17 %  
50 - 60 let11,39 %1,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Při nakupování se dívám, o jakou značku se jedná.

2. Kvalitu produktů posuzuji zejména podle značky.

3. Při nakupování určitého druhu zboží (např. jogurt, elektronika apod.) dávám přednost konkrétní značce.

4. Už jsem někdy slyšel pojem "značka kvality".

5. Znáte nějakou značku/y kvality? Pokud ano, jakou/é?

6. Vím, co znamená značka Klasa.

7. Zboží, které je označeno značkami kvality, důvěřuji více než zboží, které takto označeno není.

8. Při nakupování se dívám, zda je zboží označeno značkou kvality.

9. Při nakupování se rozhoduji také na základě označení zboží značkou kvality.

10. Uveďte, prosím, Vaše pohlaví.

11. Uveďte, prosím, Váš věk.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Při nakupování se dívám, o jakou značku se jedná.

2. Kvalitu produktů posuzuji zejména podle značky.

3. Při nakupování určitého druhu zboží (např. jogurt, elektronika apod.) dávám přednost konkrétní značce.

4. Už jsem někdy slyšel pojem "značka kvality".

5. Znáte nějakou značku/y kvality? Pokud ano, jakou/é?

6. Vím, co znamená značka Klasa.

7. Zboží, které je označeno značkami kvality, důvěřuji více než zboží, které takto označeno není.

8. Při nakupování se dívám, zda je zboží označeno značkou kvality.

9. Při nakupování se rozhoduji také na základě označení zboží značkou kvality.

10. Uveďte, prosím, Vaše pohlaví.

11. Uveďte, prosím, Váš věk.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Horn, J.Role značek při nákupním rozhodování (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://role-znacek-pri-nakupnim-roz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.