Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rolová ambivalence v kontextu společenského klimatu

Rolová ambivalence v kontextu společenského klimatu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Naděžda Schreková
Šetření:31. 03. 2012 - 14. 04. 2012
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):26 / 15.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Naděžda Schreková. Jsem student Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, obor Finance a řízeni. Tímto si Vás dovolím oslovit a požádat o vyplnění dotazníku Rolová ambivalence v kontextu společenského klimatu. Vámi poskytnuté informace budou využité při zpracovaní bakalářské práce, cílem které je posouzení vlivu sociálního klimatu pracoviště na identitu a vznik rolové ambivalence.
Veškerá Vámi poskytnutá data jsou zcela anonymní. Předem děkují za Váš čas a pomoc při zpracovaní mé bakalářské práce.
 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7886,67 %86,67 %  
muž1213,33 %13,33 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36-45 let3033,33 %33,33 %  
26-35 let2831,11 %31,11 %  
do 25 let1617,78 %17,78 %  
46-55 let1617,78 %17,78 %  

Graf

3. Sociální postavení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec5864,44 %64,44 %  
student1516,67 %16,67 %  
OSVČ88,89 %8,89 %  
jiná odpověď66,67 %6,67 %  
v domácnosti22,22 %2,22 %  
nezaměstnaný11,11 %1,11 %  

Graf

4. Pokud jste odpověděl/a v předchozí otázce „jiná odpověď“, prosím upřesnit

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec214,29 %2,22 %  
nedala jsem jina17,14 %1,11 %  
xxxxxx17,14 %1,11 %  
-17,14 %1,11 %  
xxx17,14 %1,11 %  
OSVČ17,14 %1,11 %  
zaměstnanec a zároveň student (dálkové studium VŠ)17,14 %1,11 %  
matka na rodičáku17,14 %1,11 %  
student a zaměstnanec17,14 %1,11 %  
dálkové studium17,14 %1,11 %  
ostatní odpovědi zaměstnanec - hlavní poměr + OSVČ - vedlejší činnost
mateřská dovolená
Podnikatel (proč vám to většině v průzkumech chybí - OSVČ je něco jiného)
321,43 %3,33 % 

Graf

5. Máte za sebou určité pracovní zkušeností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8897,78 %97,78 %  
ne22,22 %2,22 %  

Graf

6. Jste spokojen/á ze sociálním klimatem na svém pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/á4854,55 %53,33 %  
spokojen/á2123,86 %23,33 %  
spíše nespokojen/á1517,05 %16,67 %  
je mi to lhostejné22,27 %2,22 %  
nespokojen/á22,27 %2,22 %  

Graf

7. Ke kterému z následujících tvrzení, se spíše přikloníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práce mezi sympatickými, ochotnými a pozitivně nalezenými spolupracovníky je pro Vás více vítaná 6270,45 %68,89 %  
kvalitní spolupráce vede k rychlejšímu dosažení postavených cílů5663,64 %62,22 %  
harmonické interpersonální vztahy na pracovišti jsou jedním z motivátorů k lepšímu výkonu 4753,41 %52,22 %  
soupeření na pracovišti negativně ovlivňuje mezilidské vztahy, vede k zhoršení sociálního klimatu2528,41 %27,78 %  
práce je jen prostředek k dosažení určité životní úrovně1011,36 %11,11 %  
vysoká úroveň soupeření na pracovišti vede k zvýšení výkonností a lepší seberealizaci11,14 %1,11 %  
důležité je vykonat svou práci, vztahy nejsou podstatné11,14 %1,11 %  

Graf

8. Pokud jste zvolil/a „jiná odpověď“, prosím o upřesnění:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

9. Ke kterému z následujících tvrzení byste spíše přiklonil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soulad mezi formálními a neformálními vztahy na pracovišti přispívá k lepšímu výkonu5562,5 %61,11 %  
pro efektivní fungování pracovní skupiny je důležité dodržování sociálních norem, stanovených touto skupinou3337,5 %36,67 %  
na výkonnost a pracovní morálku má větší vliv neformální vztahy na pracovišti1719,32 %18,89 %  
pevná hierarchie vztahů připívá k eliminaci interpersonálních konfliktů1618,18 %17,78 %  
na výkonnost a pracovní morálku má větší vliv formální vztahy na pracovišti1415,91 %15,56 %  
neformální vztahy napřič stanovenou hierarchii pracovních vztahů vedou k zhoršení sociálního klimatu pracovní skupiny 66,82 %6,67 %  
není nutnost dodržovat sociální normy v zaměstnání, mnohém větší váhu má dodržování formálních norem33,41 %3,33 %  

Graf

10. Pokud jste zvolil/a „jiná odpověď“, prosím o upřesnění:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

11. Jako „nováček“ v pracovní skupině:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snažím se vypěstovat dobré vztahy s ostatními členy skupiny5461,36 %60 %  
snažím se zapadnout, a nedělat problémy2427,27 %26,67 %  
o nic se nesnázím, skupina mně má přijmout takového jaký/á jsem 55,68 %5,56 %  
snažím se prosadit vlastní názory55,68 %5,56 %  

Graf

12. Pokud jste zvolil/a „jiná odpověď“, prosím upřesnit:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

13. Ovlivnili-li Váš postoj k určitým věcem v zaměstnání stanovené tradice, názory, normy, nebo postoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3843,18 %42,22 %  
ne2831,82 %31,11 %  
ano2225 %24,44 %  

Graf

14. Pokud jste odpověděl/a Ano, prosím, uveďte příklad:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Kazde zamestnani, ktere chci a bavi me vykonavat, zmeni, k obrazu svemu, muj postoj.

nevím konkrétně, ale to ovlivní vždy

V několika společnostech se mi podařilo změnit zaběhané postupy (snad jsem i přes hrubku pochopil otázku :-))

15. Ocitl/a jste si někdy v situaci, kdy požadavky, na Vás kladené zaměstnavatelem, měli protichůdný charakter?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3843,18 %42,22 %  
ano3135,23 %34,44 %  
nevím1921,59 %21,11 %  

Graf

16. Pokud jste odpověděl/a Ano, prosím, uveďte příklad:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bohuzel.

Když po mě chtěli dva projekty současně, tak jsem si vyžádala písemně od vedoucího, který projekt má přednost (oba se v daném termínu a kvalitě stihnout nedaly).

nabídnout určité množství produktů a kvalitní servis a snížit dobu obsluhy

Např. zvyš tržby, ale nesmíš přijmout obchodníka

práce v armádě - plnění příkazů, které měly podivný smysl, ale o tom se nepřemýšlí, to se plní

vymáhání plnění norem, i když ty vedou ke zneefektivnění práce

Zaměstnavatel je vytržen z reality, a proto bohužel dostávám protichůdné úkoly.

17. Ocitl/a jste si někdy v situaci, kdy Vámi zastávaná role (pozice) v zaměstnání byla v rozporu s Vašim názorem, postojem, morálními nebo sociálními normami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4955,68 %54,44 %  
ano3640,91 %40 %  
nevím33,41 %3,33 %  

Graf

18. Pokud jste odpověděl/a Ano, prosím, uveďte příklad:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

? často

Bohužel je to osobní.

Brigádničit ve fabrice pro mě bylo ponižující.

jako OSVČ vykonávám určitou práci, ale vzdělání mám daleko vyšší, domnívala jsem se, že to prospěje kvalitě mojí odvedené práce, to sice ano, ale cizí lidé a někdy i mí klienti mě hodnotí pouze podle mé role a dávají mi najevo, kde jsem já a kde jsou oni

Jako PR manager jsem měl zastávat před klientem roli "všechnoznal", "nic není problém", která se neslučovala s mým přesvědčením.

nadřízený mi přidělil práci, která byla dle mého mínění zbytečná. Jiný zaměstnanec byl placený od počtu vyrobených kusů a já dostala za úkol jeho výrobky zničit, protože se je nepodařilo prodat a byl vysoký nadstav ve skladu.

Náš zákazník, náš pán......

nedodržování pracovního zákoníku

NEPAMATUJI SE, ALE VÍM, ŽE ANO

OVB- říkají ze pomahaji lidem,ve skutecnosti vse delaji proto aby meli hodne penez

pracovala jsem na call centru, strategie firmy se neshodovala s mými názory

při náhlé změně náplni práce... přidání aktivního telemarketingu... tato změna vedla k mé výpovědi

To bych musel byt jediny zamestnanec ve sve vlastni firme, abych se nedostal do rozporu s nazory, postoji atd.

Vedoucí byl přizdisráč, který dané oblasti vůbec nerozuměl, já spíše "od rány" a v té době odborník na danou oblast - to dělá vždy konflikt

19. Ocitl/a jste si někdy v situaci, kdy jste nebyl/a schopen/ná splnit očekávání Vašeho zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3539,77 %38,89 %  
nevím2831,82 %31,11 %  
ano2528,41 %27,78 %  

Graf

20. Pokud jste odpověděl/a Ano, prosím, uveďte příklad:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

běžná situace

dostala jsem úkol, který jsem nemohla 100% splnit vzhledem ke svému odbornému vzdělání

funkce

neměla jsem na to fyzicky

pokud na mne byl do telefonu někdo sprostý, nenásledovala jsem protokol daný zaměstnavatelem

Stát osm hodin u stolu bylo nad mé zdravotní možnosti.

svižování zásob

Zvýšit ziskovost při chybně nastavených centrálních cenách a nemožnosti ovlivňovat provozní záležitosti pobočky

21. Ve Vašem sociálním životě má větší váhu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mít kvalitní rodinný život5662,22 %62,22 %  
mít práci, která je zajímavá a která by mě bavila5257,78 %57,78 %  
žít podle svých představ2831,11 %31,11 %  
práce, jako prostředek seberealizaci2527,78 %27,78 %  
práce, jako způsob obživy 1617,78 %17,78 %  
být užitečný pro společnost1516,67 %16,67 %  
dosáhnout stanovených cíli1112,22 %12,22 %  
mít značné finanční prostředky a vlivné postavení77,78 %7,78 %  
být oblíbený77,78 %7,78 %  
mít hodně známých se společnými zájmy a cíli55,56 %5,56 %  
dosáhnout vyššího společenského postavení44,44 %4,44 %  
raději o samotě se věnovat sebe sama44,44 %4,44 %  
jiná odpověď11,11 %1,11 %  
prosadit svůj názor za každou cenu11,11 %1,11 %  

Graf

22. Pokud jste zvolil/a „jiná odpověď“, prosím upřesnit:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

mat priatelov, a byt obklopena dobrymi ludmi

23. Co myslíte, nejvíce ovlivnilo formovaní vašich postojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodina6268,89 %68,89 %  
kamarádi1112,22 %12,22 %  
spolupracovnici77,78 %7,78 %  
jiná odpověď66,67 %6,67 %  
školní třída33,33 %3,33 %  
media11,11 %1,11 %  

Graf

24. Pokud jste zvolil/a „jiná odpověď“, prosím upřesnit:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bible

knížky

myslím, že to byla kombinace více faktorů (životní "zkušenosti, rodina, přátelé, škola, cizí lidé...) - nedá se říct, který z nich byl nejdůležitější

Všechny uvedené + četba, zájmové skupiny...

25. Jste ochoten/ná pozměnit nebo přehodnotit i své nejhlubší přesvědčení nebo postoj pod tlakem většinového mínění skupiny do které chcete patřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4044,44 %44,44 %  
nevím3842,22 %42,22 %  
ano66,67 %6,67 %  
pod podmínkou66,67 %6,67 %  

Graf

26. Pokud jste odpověděl/a Ano nebo Pod podmínkou, prosím o příklad:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Kdyz me uplne presvedci, ze je to ke prospechu veci a nebudu mit zadne pochybnosti.

musí jít o pozitivní tlak - tj. musím si myslet, že skupina má skutečně lepší argumenty

Podle toho, o co by se jednalo a za jakých podmínek

že z toho něco "kápne"

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Sociální postavení:

5. Máte za sebou určité pracovní zkušeností?

6. Jste spokojen/á ze sociálním klimatem na svém pracovišti?

7. Ke kterému z následujících tvrzení, se spíše přikloníte?

9. Ke kterému z následujících tvrzení byste spíše přiklonil/a?

11. Jako „nováček“ v pracovní skupině:

13. Ovlivnili-li Váš postoj k určitým věcem v zaměstnání stanovené tradice, názory, normy, nebo postoje?

15. Ocitl/a jste si někdy v situaci, kdy požadavky, na Vás kladené zaměstnavatelem, měli protichůdný charakter?

17. Ocitl/a jste si někdy v situaci, kdy Vámi zastávaná role (pozice) v zaměstnání byla v rozporu s Vašim názorem, postojem, morálními nebo sociálními normami?

19. Ocitl/a jste si někdy v situaci, kdy jste nebyl/a schopen/ná splnit očekávání Vašeho zaměstnavatele?

21. Ve Vašem sociálním životě má větší váhu:

23. Co myslíte, nejvíce ovlivnilo formovaní vašich postojů?

25. Jste ochoten/ná pozměnit nebo přehodnotit i své nejhlubší přesvědčení nebo postoj pod tlakem většinového mínění skupiny do které chcete patřit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Sociální postavení:

5. Máte za sebou určité pracovní zkušeností?

6. Jste spokojen/á ze sociálním klimatem na svém pracovišti?

7. Ke kterému z následujících tvrzení, se spíše přikloníte?

9. Ke kterému z následujících tvrzení byste spíše přiklonil/a?

11. Jako „nováček“ v pracovní skupině:

13. Ovlivnili-li Váš postoj k určitým věcem v zaměstnání stanovené tradice, názory, normy, nebo postoje?

15. Ocitl/a jste si někdy v situaci, kdy požadavky, na Vás kladené zaměstnavatelem, měli protichůdný charakter?

17. Ocitl/a jste si někdy v situaci, kdy Vámi zastávaná role (pozice) v zaměstnání byla v rozporu s Vašim názorem, postojem, morálními nebo sociálními normami?

19. Ocitl/a jste si někdy v situaci, kdy jste nebyl/a schopen/ná splnit očekávání Vašeho zaměstnavatele?

21. Ve Vašem sociálním životě má větší váhu:

23. Co myslíte, nejvíce ovlivnilo formovaní vašich postojů?

25. Jste ochoten/ná pozměnit nebo přehodnotit i své nejhlubší přesvědčení nebo postoj pod tlakem většinového mínění skupiny do které chcete patřit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Schreková, N.Rolová ambivalence v kontextu společenského klimatu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://rolova-ambivalence-v-kontext.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.