Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Romové

Romové

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Mistrová
Šetření:24. 11. 2011 - 01. 12. 2011
Počet respondentů:202
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

v rámci předmětu Komunikace mezi kulturami zpracováváme semestrální práci o romském etniku. Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku. 

Děkujeme za pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Je Váš pohled na Romy jako skupinu negativní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17486,14 %86,14 %  
ne2813,86 %13,86 %  

Graf

2. Myslíte si, že v naši společnosti existuje rasismus?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18390,59 %90,59 %  
ne199,41 %9,41 %  

Graf

3. Myslíte si, že jsou v ČR Romové zvýhodňováni? (sociální dávky a jiná finanční pomoc)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17888,12 %88,12 %  
ne2411,88 %11,88 %  

Graf

4. Měly by podle Vás romské děti navštěvovat školu společně s dětmi majoritní společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15476,24 %76,24 %  
ne4823,76 %23,76 %  

Graf

5. Odlišuje se podle Vás výchova romského dítěte od výchovy dítěte majoritní společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16179,7 %79,7 %  
neumím posoudit3718,32 %18,32 %  
ne41,98 %1,98 %  

Graf

6. Máte zkušenosti s Romem jako spolupracovníkem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15275,25 %75,25 %  
ano5024,75 %24,75 %  

Graf

7. Byly byste ochotni zaměstnat romského uchazeče o zaměstnáni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne8341,09 %41,09 %  
spíše ano6733,17 %33,17 %  
ano4019,8 %19,8 %  
ne125,94 %5,94 %  

Graf

8. Bydlel nebo bydlí u Vás v okolí nějaký Rom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13667,33 %67,33 %  
ne6632,67 %32,67 %  

Graf

9. Jaká tato zkušenost byla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše špatná5842,65 %28,71 %  
spíše dobrá4130,15 %20,3 %  
špatná2719,85 %13,37 %  
dobrá107,35 %4,95 %  

Graf

10. Co by podle Vás nejvíce přispělo k řešení romského problému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přizpůsobení se Romů majoritě7336,14 %36,14 %  
odstěhování Romů z České republiky5828,71 %28,71 %  
vyšší vzdělanost Romů4823,76 %23,76 %  
častější navázání kontaktů majority s romským etnikem146,93 %6,93 %  
ostatní52,48 %2,48 %  
lepší informovanost majority o romské problematice41,98 %1,98 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14672,28 %72,28 %  
muž5627,72 %27,72 %  

Graf

12. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 2512360,89 %60,89 %  
do 203517,33 %17,33 %  
26 - 353215,84 %15,84 %  
36 - 4583,96 %3,96 %  
46 a více41,98 %1,98 %  

Graf

13. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské8542,08 %42,08 %  
vysokoškoslké8341,09 %41,09 %  
vyšší odborné157,43 %7,43 %  
základní146,93 %6,93 %  
vyučen52,48 %2,48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Co by podle Vás nejvíce přispělo k řešení romského problému?

  • odpověď odstěhování Romů z České republiky:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Byly byste ochotni zaměstnat romského uchazeče o zaměstnáni?

12. Váš věk:

  • odpověď do 20:
    • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 13. Vzdělání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je Váš pohled na Romy jako skupinu negativní?

2. Myslíte si, že v naši společnosti existuje rasismus?

3. Myslíte si, že jsou v ČR Romové zvýhodňováni? (sociální dávky a jiná finanční pomoc)

4. Měly by podle Vás romské děti navštěvovat školu společně s dětmi majoritní společnosti?

5. Odlišuje se podle Vás výchova romského dítěte od výchovy dítěte majoritní společnosti?

6. Máte zkušenosti s Romem jako spolupracovníkem?

7. Byly byste ochotni zaměstnat romského uchazeče o zaměstnáni?

8. Bydlel nebo bydlí u Vás v okolí nějaký Rom?

9. Jaká tato zkušenost byla?

10. Co by podle Vás nejvíce přispělo k řešení romského problému?

11. Pohlaví

12. Váš věk:

13. Vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je Váš pohled na Romy jako skupinu negativní?

2. Myslíte si, že v naši společnosti existuje rasismus?

3. Myslíte si, že jsou v ČR Romové zvýhodňováni? (sociální dávky a jiná finanční pomoc)

4. Měly by podle Vás romské děti navštěvovat školu společně s dětmi majoritní společnosti?

5. Odlišuje se podle Vás výchova romského dítěte od výchovy dítěte majoritní společnosti?

6. Máte zkušenosti s Romem jako spolupracovníkem?

7. Byly byste ochotni zaměstnat romského uchazeče o zaměstnáni?

8. Bydlel nebo bydlí u Vás v okolí nějaký Rom?

9. Jaká tato zkušenost byla?

10. Co by podle Vás nejvíce přispělo k řešení romského problému?

11. Pohlaví

12. Váš věk:

13. Vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mistrová, P.Romové (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://romove-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.