Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ropa, ropný vrchol - peak oil

ropa, ropný vrchol - peak oil

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miroslav Knespl
Šetření:19. 09. 2012 - 10. 10. 2012
Počet respondentů:128
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je součástí bakalářské práce pojednávající o ropě, ropném vrcholu a konzumní společnosti. Ropný vrchol – bod zlomu těžby ropy – představuje okamžik, kdy objem vytěžené ropy dosáhne svého maxima a nadále už bude pouze klesat až do úplného vyčerpání zásob. Cílem tohoto dotazníku je zjistit obecné povědomí o ropě a ropném vrcholu a odhalit chování veřejnosti v závislosti na ceně paliv. Bakalářská práce je psána v anglickém jazyce, proto je dotazník dvojjazyčný. Během vyplňování prosím nepoužívejte žádné pomůcky včetně internetu. Děkuji za Váš čas.

The questionaire is a part of a Bachelor Thesis concerning oil, peak oil and the consumer society. Peak oil represents the point in time when the maximum rate of oil extraction is reached, after which the rate of production enters decline until oil reserves are depleted. The objective of this questionaire is to determine the public consciousness of oil, peak oil and to discover the public behaviour depending on fuel prices. The Bachelor Thesis is being written in English, that is why the questionaire is bilingual. Please, while filling in the questionaire, do not use any help including Internet. Thank you for your time.
 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je dle vašeho názoru původ ropy? According to your point of view, what is the origin of oil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze organický, zbytky rostlin a živočichů / only organic, remains of plants and animals8062,5 %62,5 %  
kombinace, organický i neorganický / combination, organic and inorganic3124,22 %24,22 %  
anorganický / inorganic129,38 %9,38 %  
nevím / I don´t know53,91 %3,91 %  

Graf

2. Ropa je podle vašeho názoru zdroj obnovitelný nebo neobnovitelný? According to your opinion, is oil a renewable or non-renewable resource?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neobnovitelný / non-renewable11186,72 %86,72 %  
obnovitelný / renewable1511,72 %11,72 %  
nevím / I don´t know21,56 %1,56 %  

Graf

3. Kdo je největším spotřebitelem ropy na světě? Who is the biggest oil consumer in the world?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
USA / USA9070,31 %70,31 %  
Čína / China2317,97 %17,97 %  
nevím / I don´t know75,47 %5,47 %  
Rusko / Russia43,13 %3,13 %  
Evropská Unie / European Union43,13 %3,13 %  

Graf

4. Kolik barelů ropy je každý den ve světě zhruba vytěženo? Approximately how many barrels of oil are exploited every day in the world?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím / I don´t know6550,78 %50,78 %  
45 milionů / 45 million3124,22 %24,22 %  
85 milionů / 85 million1511,72 %11,72 %  
10 milionů / 10 million1410,94 %10,94 %  
950 tisíc / 950 thousand32,34 %2,34 %  

Graf

5. Kolik litrů ropy obsahuje jeden barel? How many liters of oil are in a barrel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím / I don´t know4132,03 %32,03 %  
1593829,69 %29,69 %  
1162217,19 %17,19 %  
951612,5 %12,5 %  
180118,59 %8,59 %  

Graf

6. Jaká je největší ropná společnost na světě z hlediska těžby ropy? What is the biggest oil company in the world in light of the oil exploitation?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Saudi Aramco, Saúdská Arábie / Saudi Aramco, Saudi Arabia5240,63 %40,63 %  
BP (British Petroleum), Velká Británie / BP (British Petroleum), GB4031,25 %31,25 %  
nevím / I don´t know2217,19 %17,19 %  
Quatar Petroleum, Katar / Quatar Petroleum, Quatar75,47 %5,47 %  
Rosněft, Rusko / Rosneft, Russia75,47 %5,47 %  

Graf

7. Slyšel (a) jste někdy o pojmu ropný vrchol, bod zlomu těžby ropy? Have you ever heard about Peak Oil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pouze okrajově / yes,only marginally6853,13 %53,13 %  
nikdy/never3628,13 %28,13 %  
ano, pojem znám dobře / yes, I know the idea well2418,75 %18,75 %  

Graf

8. Kdy podle vás ropný vrchol nastane? (definice ropného vrcholu viz výše v úvodu) When will Peak Oil come? (definition Peak Oil - see above in the introduction)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nastane do dvaceti let / it will come within twenty years6046,88 %46,88 %  
nastane déle než za dvacet let / it will come later than twenty years3930,47 %30,47 %  
již nastal / it has already occured1914,84 %14,84 %  
nikdy nenastane, je to pouhá fikce / it will never come, it is a mere fiction107,81 %7,81 %  

Graf

9. Je podle vás současný svět závislý na ropě? According to your opinion, is the current world dependent on oil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, absolutně, bez ropy by současný systém zkolaboval / yes, absolutely, the current system would inevitably collapse9372,66 %72,66 %  
ano, pouze částečně, ropu jsme schopni nahradit jinou alternativou / yes, only partially, we prove to replace oil by an other alternative3124,22 %24,22 %  
ne, význam ropy je přeceňován / no, the importance of oil is overestimated43,13 %3,13 %  

Graf

10. V případě, že zásoby ropy budou vyčerpány, co nastane, jaký bude mít tato skutečnost dopad na svět, naši společnost? Označte maximálně pět variant, popř. doplňte. If we run out of oil reserves, what will happen, what will be the impact on the world, on our society? Mark five variants at maximum, eventually fill in.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomická recese / economic recession6550,78 %50,78 %  
celý systém (ekonomický, politický, sociální) zkolabuje / all the system (economic, political, social) will collapse5139,84 %39,84 %  
dopad nebude katastrofický / the impact will not be catastrophic4736,72 %36,72 %  
vypukne válka (války) / war(s) will break out4535,16 %35,16 %  
změna klimatu / climate change107,81 %7,81 %  
zásoby ropy nebudou nikdy vyčerpány / oil reserves will never be exhausted86,25 %6,25 %  
Ropa není v dnešním Světě jediný zdroj energie, poklesnou akcie ropných společností a určitě dojde k nějakému ekonomickému ochromení. Myslím si ale, že v tu chvíli kdy bude jasné, že je ropy nedostatek dojde k nějakým opatřením a Svět určitě nezkolabuje. 10,78 %0,78 %  
vzhledem k tomu, že se odhaduje, že ropa se bude moci těžit ve změnšujících se objemech cca 150 let po dosažení ropného vrcholu, lze předpokládat, že do té doby bude ropa nahrazena jiným zdrojem. 10,78 %0,78 %  
rostoucí cena ropy se postará o nahrazení ropy jinou alternativou bez toho aby byly zásoby úplně vyčerpány, přechod na nové alternativy bude pozvolný a bez nějakého výrazného kolapsu10,78 %0,78 %  
nové technolgie se již vyíjejí a jsou vyvinuty, prozatím je svět manipulován naftařskými společnostmi10,78 %0,78 %  
svět se na to dokáže připravit, takže se v zásadě nic horzného nestane10,78 %0,78 %  
Pesimistická a optimistická varianta.10,78 %0,78 %  
budou nalezeny nové možnosti místo ropy10,78 %0,78 %  
nebudou vyčerpány, budou se těžit dražší ložiska a svět se adaptuje10,78 %0,78 %  
cena je tvožena poměrem mezi poptávkou a nabídkou. S poklesem nabídky cena poroste a to bude lidi motivovat k využívání jiných metod výroby energie (především jaderné).10,78 %0,78 %  
ropa bude vyčerpávána postupně, a proto se průmysl a ekonomika obecně by měla být více méně přeorientovaná na jiný zdroj energie10,78 %0,78 %  
Válka v Iráku... 10,78 %0,78 %  
začnou se používat náhrady, jiné zdroje (uran, thorium, fůze,...)10,78 %0,78 %  
bude v budoucnu nahrazena10,78 %0,78 %  
Vše bude OK, za předpokladu, že se co nejdříve začne přecházet na jiné energetické zdroje10,78 %0,78 %  
je pravděpodobné, že s technologickým vývojem dojde k těžbě i z dnes nedostupných nalezišť10,78 %0,78 %  
postupný přechod na jené technologie10,78 %0,78 %  

Graf

11. Myslíte si, že do třiceti let bude ropa nahrazena jinou surovinou (produktem)? Do you think that oil will be replaced by an other raw material or product within the next thirty years?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale pouze částečně / yes, only partially9876,56 %76,56 %  
ne, ropa bude i v budoucnosti nenahraditelná / no, oil will always be irretrievable1612,5 %12,5 %  
ano, zcela nebo z větší části / yes, totally or for the most part1410,94 %10,94 %  

Graf

12. Které položky podle vás nejvíce ovlivňují cenu pohonných hmot? (v ČR) According to your opinion, which of the following factors most influence the fuel prices? (in Czech Republic)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spotřební daň + DPH / consuming tax + VAT7155,47 %55,47 %  
zpracování + doprava + marže / processing + transport + profit margin3023,44 %23,44 %  
cena surové ropy / crude oil price2519,53 %19,53 %  
nevím / I don´t know21,56 %1,56 %  

Graf

13. Ovlivňují rostoucí ceny pohonných hmot vás jako uživatele motorového vozidla? Are you, as a car user, affected by growing fuel prices?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jízdy vozem neomezuji, ale jezdím ekonomicky / I don´t reduce driving but I drive more economically4736,72 %36,72 %  
snažím se jízdy vozem omezit / I try to reduce driving4031,25 %31,25 %  
osobní vůz nepoužívám nebo minimálně / I don´t drive a car or minimally2821,88 %21,88 %  
na ceně mi nezáleží / the price doesn´t matter64,69 %4,69 %  
ano, ale jde o nutné zlo10,78 %0,78 %  
setsakra mě ovlivňují !!! :-(10,78 %0,78 %  
ano,ale jízdy vozem jsou nevyhnutelností, pokud máte děti a díky dnešním podmínkám v MHD a dopravě všeobecně10,78 %0,78 %  
ne protože jezdím na CNG10,78 %0,78 %  
když chci a potřebuju jet, tak jedu10,78 %0,78 %  
Víc počítám kam se mi to vyplatí10,78 %0,78 %  
ano ovlivnují10,78 %0,78 %  

Graf

14. Jaká cena (Kč) za litr pohonných hmot je již pro vás nepřijatelná, osobní vůz byste přestali používat nebo pouze v nejnutnější situaci? Which fuel price (CZK) per liter is unacceptable for you, you would stop driving or drive only in the most urgent situation?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46 – 503930,47 %30,47 %  
51 – 552015,63 %15,63 %  
osobní vůz nepoužívám nebo minimálně / I don´t drive a car or minimally1713,28 %13,28 %  
35 – 451612,5 %12,5 %  
61 a více / 61 and more1511,72 %11,72 %  
56 – 6064,69 %4,69 %  
na ceně mi nezáleží / the price doesn´t matter53,91 %3,91 %  
2021,56 %1,56 %  
Podle mě je cena nepřijatelná už teď například vůči USA kde jsou platy v poměru k nám dvojnásobné a litr vyjde v přepočtu na 15Kč. Nicméně pohonné hmoty si budu kupovat i když budou stát 80Kč/litr jelikož se dneska bez auta neobejdu. 10,78 %0,78 %  
nafta patří do kamen a ne do auta10,78 %0,78 %  
1/600 průměrné hrubé mzdy10,78 %0,78 %  
20010,78 %0,78 %  
nad 50 bych patrně nekupoval další auto10,78 %0,78 %  
Přjde mi jako zlodějna platit v USA 20 a v ČR 40 za litr benzinu.... spotřebka?10,78 %0,78 %  
nelze říci, na voze jsme závislí kvůli zaměstnání10,78 %0,78 %  
automobil používám v práci10,78 %0,78 %  

Graf

15. Jaký je váš věk? What is your age group?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 357357,03 %57,03 %  
36 – 503426,56 %26,56 %  
51 a více / 51 and more129,38 %9,38 %  
0 – 2097,03 %7,03 %  

Graf

16. Jste muž nebo žena? Are you a man or a woman?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena / woman6651,56 %51,56 %  
muž / man6248,44 %48,44 %  

Graf

17. Jaké je vaše dosažené vzdělání? What is your education level?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká škola / university6349,22 %49,22 %  
střední škola / secondary school5744,53 %44,53 %  
základní školda / elementary school43,13 %3,13 %  
vyučený / skilled43,13 %3,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Které položky podle vás nejvíce ovlivňují cenu pohonných hmot? (v ČR) According to your opinion, which of the following factors most influence the fuel prices? (in Czech Republic)

  • odpověď spotřební daň + DPH / consuming tax + VAT:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi obnovitelný / renewable na otázku 2. Ropa je podle vašeho názoru zdroj obnovitelný nebo neobnovitelný? According to your opinion, is oil a renewable or non-renewable resource?

13. Ovlivňují rostoucí ceny pohonných hmot vás jako uživatele motorového vozidla? Are you, as a car user, affected by growing fuel prices?

  • odpověď osobní vůz nepoužívám nebo minimálně / I don´t drive a car or minimally:
    • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobní vůz nepoužívám nebo minimálně / I don´t drive a car or minimally na otázku 14. Jaká cena (Kč) za litr pohonných hmot je již pro vás nepřijatelná, osobní vůz byste přestali používat nebo pouze v nejnutnější situaci? Which fuel price (CZK) per liter is unacceptable for you, you would stop driving or drive only in the most urgent situation?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je dle vašeho názoru původ ropy? According to your point of view, what is the origin of oil?

2. Ropa je podle vašeho názoru zdroj obnovitelný nebo neobnovitelný? According to your opinion, is oil a renewable or non-renewable resource?

3. Kdo je největším spotřebitelem ropy na světě? Who is the biggest oil consumer in the world?

4. Kolik barelů ropy je každý den ve světě zhruba vytěženo? Approximately how many barrels of oil are exploited every day in the world?

5. Kolik litrů ropy obsahuje jeden barel? How many liters of oil are in a barrel?

6. Jaká je největší ropná společnost na světě z hlediska těžby ropy? What is the biggest oil company in the world in light of the oil exploitation?

7. Slyšel (a) jste někdy o pojmu ropný vrchol, bod zlomu těžby ropy? Have you ever heard about Peak Oil?

8. Kdy podle vás ropný vrchol nastane? (definice ropného vrcholu viz výše v úvodu) When will Peak Oil come? (definition Peak Oil - see above in the introduction)

9. Je podle vás současný svět závislý na ropě? According to your opinion, is the current world dependent on oil?

10. V případě, že zásoby ropy budou vyčerpány, co nastane, jaký bude mít tato skutečnost dopad na svět, naši společnost? Označte maximálně pět variant, popř. doplňte. If we run out of oil reserves, what will happen, what will be the impact on the world, on our society? Mark five variants at maximum, eventually fill in.

11. Myslíte si, že do třiceti let bude ropa nahrazena jinou surovinou (produktem)? Do you think that oil will be replaced by an other raw material or product within the next thirty years?

12. Které položky podle vás nejvíce ovlivňují cenu pohonných hmot? (v ČR) According to your opinion, which of the following factors most influence the fuel prices? (in Czech Republic)

13. Ovlivňují rostoucí ceny pohonných hmot vás jako uživatele motorového vozidla? Are you, as a car user, affected by growing fuel prices?

14. Jaká cena (Kč) za litr pohonných hmot je již pro vás nepřijatelná, osobní vůz byste přestali používat nebo pouze v nejnutnější situaci? Which fuel price (CZK) per liter is unacceptable for you, you would stop driving or drive only in the most urgent situation?

15. Jaký je váš věk? What is your age group?

16. Jste muž nebo žena? Are you a man or a woman?

17. Jaké je vaše dosažené vzdělání? What is your education level?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je dle vašeho názoru původ ropy? According to your point of view, what is the origin of oil?

2. Ropa je podle vašeho názoru zdroj obnovitelný nebo neobnovitelný? According to your opinion, is oil a renewable or non-renewable resource?

3. Kdo je největším spotřebitelem ropy na světě? Who is the biggest oil consumer in the world?

4. Kolik barelů ropy je každý den ve světě zhruba vytěženo? Approximately how many barrels of oil are exploited every day in the world?

5. Kolik litrů ropy obsahuje jeden barel? How many liters of oil are in a barrel?

6. Jaká je největší ropná společnost na světě z hlediska těžby ropy? What is the biggest oil company in the world in light of the oil exploitation?

7. Slyšel (a) jste někdy o pojmu ropný vrchol, bod zlomu těžby ropy? Have you ever heard about Peak Oil?

8. Kdy podle vás ropný vrchol nastane? (definice ropného vrcholu viz výše v úvodu) When will Peak Oil come? (definition Peak Oil - see above in the introduction)

9. Je podle vás současný svět závislý na ropě? According to your opinion, is the current world dependent on oil?

10. V případě, že zásoby ropy budou vyčerpány, co nastane, jaký bude mít tato skutečnost dopad na svět, naši společnost? Označte maximálně pět variant, popř. doplňte. If we run out of oil reserves, what will happen, what will be the impact on the world, on our society? Mark five variants at maximum, eventually fill in.

11. Myslíte si, že do třiceti let bude ropa nahrazena jinou surovinou (produktem)? Do you think that oil will be replaced by an other raw material or product within the next thirty years?

12. Které položky podle vás nejvíce ovlivňují cenu pohonných hmot? (v ČR) According to your opinion, which of the following factors most influence the fuel prices? (in Czech Republic)

13. Ovlivňují rostoucí ceny pohonných hmot vás jako uživatele motorového vozidla? Are you, as a car user, affected by growing fuel prices?

14. Jaká cena (Kč) za litr pohonných hmot je již pro vás nepřijatelná, osobní vůz byste přestali používat nebo pouze v nejnutnější situaci? Which fuel price (CZK) per liter is unacceptable for you, you would stop driving or drive only in the most urgent situation?

15. Jaký je váš věk? What is your age group?

16. Jste muž nebo žena? Are you a man or a woman?

17. Jaké je vaše dosažené vzdělání? What is your education level?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Knespl, M.ropa, ropný vrchol - peak oil (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://ropa-ropny-vrchol-peak-oil.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.