Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rovné příležitosti

Rovné příležitosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dana Zaspalová
Šetření:12. 01. 2012 - 07. 02. 2012
Počet respondentů:130
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dostává se k Vám dotazník, jehož vyplněním mi výrazně pomůžete k vytvoření mé ročníkové práce. Vyplňování je ANONYMNÍ, a zabere Vám několik minut. Velmi děkuji za pomoc a ochotu.

Dana Zaspalová
 

Odpovědi respondentů

1. Zajímá Vás genderová problematika ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8968,46 %68,46 %  
ne4131,54 %31,54 %  

Graf

2. Myslíte si, že se v naší společnosti dostatečně hovoří o genderových problémech ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9069,23 %69,23 %  
ano4030,77 %30,77 %  

Graf

3. Domníváte se, že rozdílné mužské a ženské role a s nimi související postavení žen a mužů ve společnosti jsou biologicky dány tělesnými odlišnostmi mužského a ženského pohlaví ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7456,92 %56,92 %  
ne3123,85 %23,85 %  
nevím2519,23 %19,23 %  

Graf

4. Jsou ženy v televizi, reklamě ukazovány jako bezbranná stvoření, kterým je nutno pomáhat a muži jsou zobrazováni jako racionální, kteří si musejí vědět vždy rady ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6953,08 %53,08 %  
ne6146,92 %46,92 %  

Graf

5. Upřednostňuje obecně společnost na vedoucí pozici muže ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7860 %60 %  
ne3728,46 %28,46 %  
nevím1511,54 %11,54 %  

Graf

6. Domníváte se, že nemají takové řídící schopnosti jako muži ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9472,31 %72,31 %  
ano2216,92 %16,92 %  
nevím1410,77 %10,77 %  

Graf

7. Jsou v naší společnosti zakořeněny genderové stereotypy (tradiční pohled na mužské a ženské pohlaví)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10480 %80 %  
ne1410,77 %10,77 %  
nevím129,23 %9,23 %  

Graf

8. Má žena ve stejné pracovní pozici jako muž stejný plat ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8061,54 %61,54 %  
nevím2720,77 %20,77 %  
ano2317,69 %17,69 %  

Graf

9. Může muž vykonávat stejně dobře jako žena „ženské „ povolání např. v sociální sféře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9472,31 %72,31 %  
ne2317,69 %17,69 %  
nevím1310 %10 %  

Graf

10. Cítíte se být diskriminována ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8968,46 %68,46 %  
ano4131,54 %31,54 %  

Graf

11. Souhlasíte s tvrzením, že hlavním úkolem muže je hmotně zabezpečit rodinu a hlavním úkolem ženy zajistit péči o děti a chod domácnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8867,69 %67,69 %  
ano4232,31 %32,31 %  

Graf

12. Jste ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student6348,46 %48,46 %  
Zaměstnanec4534,62 %34,62 %  
Nezaměstnaný64,62 %4,62 %  
OSVČ43,08 %3,08 %  
pracující student21,54 %1,54 %  
mateřská dovolená21,54 %1,54 %  
mateřská10,77 %0,77 %  
zaměstnanec na rodičovské dovolené10,77 %0,77 %  
podnikám10,77 %0,77 %  
zaměstnanec i student10,77 %0,77 %  
Studující zaměstnanec10,77 %0,77 %  
na mateřské dovolené10,77 %0,77 %  
podnikatel10,77 %0,77 %  
zamestnanec i študent:)10,77 %0,77 %  

Graf

13. Vaše dosažené vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské7154,62 %54,62 %  
střední5340,77 %40,77 %  
základní64,62 %4,62 %  

Graf

14. Spaadáte do věkové kategorie ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 21 - 30 let7658,46 %58,46 %  
od 31 - 40 let2418,46 %18,46 %  
od 41 let a výše1713,08 %13,08 %  
do 20 let1310 %10 %  

Graf

15. Pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10782,31 %82,31 %  
muž2317,69 %17,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jsou ženy v televizi, reklamě ukazovány jako bezbranná stvoření, kterým je nutno pomáhat a muži jsou zobrazováni jako racionální, kteří si musejí vědět vždy rady ?

  • odpověď ne:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Jsou v naší společnosti zakořeněny genderové stereotypy (tradiční pohled na mužské a ženské pohlaví)?

12. Jste ?

  • odpověď Student:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 20 let na otázku 14. Spaadáte do věkové kategorie ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímá Vás genderová problematika ?

2. Myslíte si, že se v naší společnosti dostatečně hovoří o genderových problémech ?

3. Domníváte se, že rozdílné mužské a ženské role a s nimi související postavení žen a mužů ve společnosti jsou biologicky dány tělesnými odlišnostmi mužského a ženského pohlaví ?

4. Jsou ženy v televizi, reklamě ukazovány jako bezbranná stvoření, kterým je nutno pomáhat a muži jsou zobrazováni jako racionální, kteří si musejí vědět vždy rady ?

5. Upřednostňuje obecně společnost na vedoucí pozici muže ?

6. Domníváte se, že nemají takové řídící schopnosti jako muži ?

7. Jsou v naší společnosti zakořeněny genderové stereotypy (tradiční pohled na mužské a ženské pohlaví)?

8. Má žena ve stejné pracovní pozici jako muž stejný plat ?

9. Může muž vykonávat stejně dobře jako žena „ženské „ povolání např. v sociální sféře?

10. Cítíte se být diskriminována ?

11. Souhlasíte s tvrzením, že hlavním úkolem muže je hmotně zabezpečit rodinu a hlavním úkolem ženy zajistit péči o děti a chod domácnosti?

12. Jste ?

13. Vaše dosažené vzdělání ?

14. Spaadáte do věkové kategorie ?

15. Pohlaví ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímá Vás genderová problematika ?

2. Myslíte si, že se v naší společnosti dostatečně hovoří o genderových problémech ?

3. Domníváte se, že rozdílné mužské a ženské role a s nimi související postavení žen a mužů ve společnosti jsou biologicky dány tělesnými odlišnostmi mužského a ženského pohlaví ?

4. Jsou ženy v televizi, reklamě ukazovány jako bezbranná stvoření, kterým je nutno pomáhat a muži jsou zobrazováni jako racionální, kteří si musejí vědět vždy rady ?

5. Upřednostňuje obecně společnost na vedoucí pozici muže ?

6. Domníváte se, že nemají takové řídící schopnosti jako muži ?

7. Jsou v naší společnosti zakořeněny genderové stereotypy (tradiční pohled na mužské a ženské pohlaví)?

8. Má žena ve stejné pracovní pozici jako muž stejný plat ?

9. Může muž vykonávat stejně dobře jako žena „ženské „ povolání např. v sociální sféře?

10. Cítíte se být diskriminována ?

11. Souhlasíte s tvrzením, že hlavním úkolem muže je hmotně zabezpečit rodinu a hlavním úkolem ženy zajistit péči o děti a chod domácnosti?

12. Jste ?

13. Vaše dosažené vzdělání ?

14. Spaadáte do věkové kategorie ?

15. Pohlaví ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zaspalová, D.Rovné příležitosti (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://rovne-prilezitosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.