Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozdílné odměňování mužů a žen

Rozdílné odměňování mužů a žen

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Dohodilová
Šetření:30. 03. 2011 - 06. 04. 2011
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 jsem studentkou Univerzity Hradec Králové, obor management cestovního ruchu. A chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku, jehož vyhodnocení využiji ve své bakalářské práci. Dotazník je zcela anonymní.

 

                                                                            Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Zaměstannec nebo OSVČ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec4586,54 %86,54 %  
OSVČ713,46 %13,46 %  

Graf

2. Soukromý nebo státní sektor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromý sektor3975 %75 %  
státní sektor1325 %25 %  

Graf

3. Typ pracovního poměru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní PP3669,23 %69,23 %  
DPP1019,23 %19,23 %  
DPČ611,54 %11,54 %  

Graf

4. Pracujete na pozici, kde tu samou práci vykonávají také muži?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4484,62 %84,62 %  
ne815,38 %15,38 %  

Graf

5. Jsou výsledky, které vykazujete srovnatelné s vaším kolegou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4382,69 %82,69 %  
ne917,31 %17,31 %  

Graf

6. Pokud nejsou, jste podle toho rozdílně ohodnoceni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3363,46 %63,46 %  
ano1936,54 %36,54 %  

Graf

7. Cítíte se z hlediska odměňování diskriminována v porovnání s muži pracujících na stejné pozici?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2955,77 %55,77 %  
ano2344,23 %44,23 %  

Graf

8. Myslíte si, že muži, kteí pracují na stejných pozicích jako ženy a mají stejné vzdělání a praxi jako ženy, jsou odměňováni lépe?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4382,69 %82,69 %  
ne917,31 %17,31 %  

Graf

9. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské - maturita2242,31 %42,31 %  
vysokoškolské - Bc.1834,62 %34,62 %  
vysokoškolské - Mgr. , Ing.1019,23 %19,23 %  
doktorské23,85 %3,85 %  

Graf

10. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let2344,23 %44,23 %  
26 - 35 let2242,31 %42,31 %  
36 - 45 let59,62 %9,62 %  
46 let a více23,85 %3,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zaměstannec nebo OSVČ?

2. Soukromý nebo státní sektor?

3. Typ pracovního poměru

4. Pracujete na pozici, kde tu samou práci vykonávají také muži?

5. Jsou výsledky, které vykazujete srovnatelné s vaším kolegou?

6. Pokud nejsou, jste podle toho rozdílně ohodnoceni?

7. Cítíte se z hlediska odměňování diskriminována v porovnání s muži pracujících na stejné pozici?

8. Myslíte si, že muži, kteí pracují na stejných pozicích jako ženy a mají stejné vzdělání a praxi jako ženy, jsou odměňováni lépe?

9. Vzdělání

10. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zaměstannec nebo OSVČ?

2. Soukromý nebo státní sektor?

3. Typ pracovního poměru

4. Pracujete na pozici, kde tu samou práci vykonávají také muži?

5. Jsou výsledky, které vykazujete srovnatelné s vaším kolegou?

6. Pokud nejsou, jste podle toho rozdílně ohodnoceni?

7. Cítíte se z hlediska odměňování diskriminována v porovnání s muži pracujících na stejné pozici?

8. Myslíte si, že muži, kteí pracují na stejných pozicích jako ženy a mají stejné vzdělání a praxi jako ženy, jsou odměňováni lépe?

9. Vzdělání

10. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dohodilová, A.Rozdílné odměňování mužů a žen (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://rozdilne-odmenovani-muzu-a-z.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.