Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozdíly v očekávání od výkonu povolání učitele v MŠ

Rozdíly v očekávání od výkonu povolání učitele v MŠ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Zahradníková
Šetření:23. 11. 2019 - 07. 12. 2019
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):16 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím pár minut svého času na vyplnění tohoto dotazníku. Je určen pro rodiče a pro učitelky v mateřských školách. Pokouším se zjistit, jak se liší očekávání rodiče a učitele od výkonu povolání učitele v MŠ.

Odpovědi respondentů

1. Jste rodič nebo učitel v MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [učitel v MŠotázka č. 2, rodičotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodič1768 %68 %  
učitel v MŠ832 %32 %  

Graf

2. Jak často si myslíte, že má být rodič informován o svých dětech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den562,5 %20 %  
každý týden225 %8 %  
obden112,5 %4 %  

Graf

3. Jak často si přejete být informován o svých dětech od učitelky v MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den741,18 %28 %  
každý týden635,29 %24 %  
každý měsíc211,76 %8 %  
každé dva týdny15,88 %4 %  
každé tři měsíce15,88 %4 %  

Graf

4. Jaký je podle vás hlavní úkol učitelky v MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vychovává k životě ve společnosti832 %32 %  
předává dětem znalosti a dovednosti728 %28 %  
připravuje dítě na vstup do školy624 %24 %  
poskytuje péči a hlídání14 %4 %  
Socializuje děti, všestranně děti rozvíjí, předává znalosti a zkušenosti, vede děti ke spolupráci14 %4 %  
Kombinace prvních dvou se stejnou prioritou14 %4 %  
Vše z výše uvedeného14 %4 %  

Graf

5. Ohodnoťte důležitost následujících schopností pro učitelku v MŠ. (5=nejdůležitější, 1=nejméně důležité)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
pozitivní vztah učitelky k dětem4.441.686
přijímání všech dětí bez rozdílu4.121.546
empatie (schopnost vcítit se do dítěte)4.041.558
individuální přístup k dětem3.841.174
schopnost zapojit dítě do skupiny3.761.062
spravedlivost4.121.946
zodpovědnost3.962.278
tvořivost3.61.04
schopnost práce v týmu3.441.446
samostatnost3.921.354
smysl pro pořádek3.361.11
organizační a plánovací schopnosti3.641.91

Graf

6. Je podle vás práce učitelky v MŠ náročná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1768 %68 %  
spíše souhlasím832 %32 %  

Graf

7. Co považujete za nejnáročnější na práci učitelky v MŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práce v hlučném prostředí14 %4 %  
trpělivost každý den14 %4 %  
Rodiče, administrativa na úkor tvoření.14 %4 %  
Zodpovědnost 14 %4 %  
vydržet celý den, týden, měsíce a roky ve společnosti uječených mrňousů a zachovat si zdravý rozum14 %4 %  
Starost o nepřipravené děti - takové, které rodina nepřipravila na vstup do MŠ14 %4 %  
Muset být neustále v pozoru co které dítě dělá14 %4 %  
Věnovat se dětem14 %4 %  
Velký počet dětí ve třídě.14 %4 %  
Nervy v klidu a spravedlnost vuci detem14 %4 %  
ostatní odpovědi Zodpovědnost za velké množství dětí.
Zjednat si respekt mezi tolika špunty
aby se nerozčilovala
Věnovat všem dětem stejnou pozornost a individuálně se každému věnovat když je plná třída (28 dětí)
náročné je vše, nejvíce však, být spravedlivá a dávat stejné tresty
Počet dětí
obecně malá zpětná vazba (děti nepochválí, rodiče moc neví, co se ve školce děje)
stálá zodpovědnost
bezpečnost dětí
odpovědnost za děti
Zaujmout větší množství dětí.
Klid
zachovat individuální přístup při velkém počtu dětí
Zkoordinovat velké množství děti ve smíšených třídách ve společné aktivity.
Vychovávat hrou a chránit před zraněním
1560 %60 % 

Graf

8. Čeho si nejvíce ceníte na práci učitele v MŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
připravuje děti na vstup do společnosti14 %4 %  
vstřícnosti14 %4 %  
Vnitřního klidu, radosti z pokroků dětí.14 %4 %  
Odolnost 14 %4 %  
že jsou ochotni tohle poslání nést a nejdou dělat něco klidnějšího a lépe plceného14 %4 %  
Že vydrží ten kravál. :D14 %4 %  
že pro děti vůbec nevypadají jako zaměstnanci, ale jejich ,,kamarádi"14 %4 %  
Změny a pokroky ve vývoji dítěte14 %4 %  
Prožívat s dětmi jejich radosti a starosti :-)14 %4 %  
Angazovanost14 %4 %  
ostatní odpovědi Zodpovědnost za velké množství dětí.
Nasazení
trpělivost s tolika dětmi
Toho, jaké jsou vidět u dětí pokroky v řípadě, že jsou dobře vedeny
když rodiče ocení vaši práci a vidí, že to není jednoduché
Obětavost
vždy pozitivní přístup
milá práce
má vztah k dětem
věnovat se tolika dětem
Cením si přístupu učitelek k dětem, jejich nasazení a je vidět, že mají děti rády.
Nervů učitelek
kreativní a zábavná, naplňující práce
Trpělivosti
Trpělivosti a empatie k dětem bez rozdílů
1560 %60 % 

Graf

9. Oznámkujte podle závažnosti: Učitelka v MŠ během pracovní doby určitě nemá (5=nejzávažnější, 1=nejméně závažné)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
mluvit nespisovně2.241.542
vyřizovat si osobní záležitosti3.281.322
používat mobilní telefon3.121.226
projevovat větší sympatie některým dětem3.841.494
připravovat si činnosti na další den1.920.954
projevovat známky fyzické nebo psychické nepohody32.24
zvýšit na děti hlas2.361.43
potrestat dítě za nesprávné chování2.241.782

Graf

10. Aby učitelka v MŠ vykonávala dobře své povolání, nejdůležitější je, aby měla...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý vztah k dětem2392 %92 %  
dlouholetou praxi28 %8 %  

Graf

11. Jaké vzdělání považujete pro učitelku v MŠ za vyhovující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední pedagogické vzdělání s maturitou1768 %68 %  
bakalářský titul312 %12 %  
magisterský titul312 %12 %  
vyšší odborná škola28 %8 %  

Graf

12. Seřaďte od nejméně po nejvíce důležité, jaké typy činností podle vás mají v MŠ převažovat.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
vzdělávací činnosti4.245.222
výtvarné činnosti42.64
hudební činnosti3.62.56
pracovní činnosti3.763.622
volná hra4.484.01
pohybové činnosti4.164.294
činnosti podporující vztahy ve třídě3.765.062

Graf

13. Je úkolem učitelky v MŠ vést děti ke zdravému životnímu stylu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2080 %80 %  
ne520 %20 %  

Graf

14. Jaké hlavní zásady zdravého životního stylu má učitelka dětem v MŠ vštípit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladný vztah k pohybu2288 %88 %  
kladný vztah k vyvážené zdravé stravě1560 %60 %  
dostatečný pitný režim1352 %52 %  
zvládání stresu728 %28 %  
Rodiče mají největši vliv... nakupují jidlo s dětmi. Ve školce mají všichni stejné vyvážené jídlo.14 %4 %  
vztah k životnímu prostředí14 %4 %  
během pobytu v Mš podporovat pitný režim, zbytek je na rodičích14 %4 %  
Ekologie, selsky rozum14 %4 %  
Pobyt na čerstvém vzduchu14 %4 %  

Graf

15. Učitelka v MŠ má učit děti hygienické návyky

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1352 %52 %  
souhlasím520 %20 %  
spíše nesouhlasím416 %16 %  
nesouhlasím312 %12 %  

Graf

16. Učitelka v MŠ má upřednostňovat přání rodičů před svými požadavky na děti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím832 %32 %  
nevím728 %28 %  
spíše souhlasím520 %20 %  
nesouhlasím416 %16 %  
souhlasím14 %4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Zahradníková, E.Rozdíly v očekávání od výkonu povolání učitele v MŠ (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://rozdily-v-ocekavani-od-vykon.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.