Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozdíly v sebehodnocení

Rozdíly v sebehodnocení

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominika Šírová
Šetření:19. 07. 2021 - 19. 07. 2021
Počet respondentů:1
Počet otázek (max/průměr):17 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je vytvořen za účelem sběru dat pro diplomovou práci, jejíž cílem je zjistit, zda-li a jak moc velký vliv má sport na sebehodnocení člověka.

Dotazník je určen pro všechny respondenty.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pozorně si prosím přečtěte následujících 10 výroků.
U každého zvažte, do jaké míry vystihuje právě Vás, tj. do jaké míry uvedené tvrzení pro Vás platí či neplatí.
Vaši volbu vyznačte na škále: 1 = zcela neplatí, 2 = spíše neplatí, 3 = spíše platí, 4 = zcela platí.
Vyplňte, prosím, i všechny níže uvedené náležitosti. V případě, že se řadíte do více skupin (např. manager a sportovec) vyberte tu dominantnější roli (která Váš život ovliňuje víc).

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1100 %100 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
241100 %100 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:24
Minimum:24
Maximum:24
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:
Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /webroot/vyplnto.cz/web/www/functions.php on line 1520
0
Medián:24
Modus:24

Graf

3. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Managerotázka č. 4, Sportovní trenérotázka č. 7, Sportovec - rekreační, výkonnostní nebo vrcholovýotázka č. 5, Nemám vztah ke sportu/nesportujiotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Manager1100 %100 %  

Graf

4. Stupeň managementu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední management- Např. vedoucí závodů, vedoucí odborných úseků apod. Úkolem středního managementu je být prostředníkem mezi top manažery a základním managementem.. Úkolem středního managementu je být prostředníkem mezi top manažery a základním manageme1100 %100 %  

Graf

5. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

6. Má profese je:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

7. Mám pocit, že si uchovávám svoji osobní důstojnost nejméně v takové míře, jako většina ostatních lidí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 - Zcela platí1100 %100 %  

Graf

8. Jsem vždy náchylný/á považovat se za neúspěšného člověka.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - Zcela neplatí1100 %100 %  

Graf

9. Myslím si, že mám řadu dobrých vlastností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - Spíše platí1100 %100 %  

Graf

10. Jsem schopný/á dělat mnoho věcí stejně dobře jako ostatní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - Spíše platí1100 %100 %  

Graf

11. Zdá se mi, že nemohu být u sebe na nic zvláštního hrdý/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - Zcela neplatí1100 %100 %  

Graf

12. Mám k sobě dobrý vztah.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 - Zcela platí1100 %100 %  

Graf

13. Chtěl/a bych si sám sebe víc vážit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - Zcela neplatí1100 %100 %  

Graf

14. Jsem se sebou vcelku spokojený/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 - Zcela platí1100 %100 %  

Graf

15. Občas jasně pociťuji svou neužitečnost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - Spíše platí1100 %100 %  

Graf

16. Někdy si myslím, že jsem naprosto neschopný/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - Zcela neplatí1100 %100 %  

Graf

17. Vyplňte 4 poslední čísla svého telefonního čísla. (Slouží k identifikaci dat)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
58781100 %100 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5878
Minimum:5878
Maximum:5878
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:
Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /webroot/vyplnto.cz/web/www/functions.php on line 1520
0
Medián:5878
Modus:5878

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Šírová, D.Rozdíly v sebehodnocení (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://rozdily-v-sebehodnoceni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.