Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozdíly ve vnímání Městské policie a Policie ČR

Rozdíly ve vnímání Městské policie a Policie ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Heringová
Šetření:05. 07. 2011 - 04. 08. 2011
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.09
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den /ahoj,

tento můj dotazník si klade za cíl najít rozdíly ve vnímání činnosti Městské (Obecní) policie a Policie ČR. Předem děkuji všem za čas, který mi vyplněním tohoto dotazníku věnovali!

:-D

 

Odpovědi respondentů

1. Působí ve Vaší obci / městě Obecní (Městská) policie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6790,54 %90,54 %  
ne79,46 %9,46 %  

Graf

2. Jak byste hodnotil strážníka Obecní (Městské) policie?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
celkový vzhled2.6891.079
profesionalita3.0411.309
důvěryhodnost3.0541.457
inteligence a vzdělání3.3381.386
schopnost pomoci3.1081.232

Graf

3. Jak byste hodnotil příslušníka Policie ČR?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
celkový vzhled2.3511.039
profesionalita2.4191
důvěryhodnost2.4190.919
inteligence a vzdělání2.6490.958
schopnost pomoci2.5811.135

Graf

4. Domníváte se, že je existence Obecní (Městské) policie důležitá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3243,24 %43,24 %  
ne3243,24 %43,24 %  
nevím1013,51 %13,51 %  

Graf

5. Dovedete si představit, že by Obecní (Městská) policie vůbec neexistovala?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4763,51 %63,51 %  
ne1824,32 %24,32 %  
nevím912,16 %12,16 %  

Graf

6. Jaké činností by se měli, podle Vás, především věnovat strážníci Obecní (Městské) policie?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Dohledu nad pořádkem ve městě2.0411.417
Dohledu nad silničním provozem3.9461.997
Dohledu nad parkováním ve městě3.9461.294
Střežením v ulicích2.4461.49
Výchově a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti bezpečnosti4.1221.674
Raději ničemu4.54.601

Graf

7. Domníváte se, že je existence Policie ČR důležitá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7297,3 %97,3 %  
ne22,7 %2,7 %  

Graf

8. Dovedete si představit, že by Policie ČR vůbec neexistovala?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6891,89 %91,89 %  
ano45,41 %5,41 %  
nevím22,7 %2,7 %  

Graf

9. Jaké činností by se měli, podle Vás, především věnovat příslušníci Policie ČR?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Dohledu nad pořádkem ve městě3.2571.812
Dohledu nad silničním provozem3.0951.302
Dohledu nad parkováním ve městě4.9051.194
Střežením v ulicích3.2031.81
Výchově a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti bezpečnosti5.1891.505
Vyšetřování trestné činnosti1.6892.484
Raději ničemu6.6621.224

Graf

10. Domníváte se, že je Obecní (Městská) policie dobře technicky vybavena?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3750 %50 %  
nevím2635,14 %35,14 %  
ne1114,86 %14,86 %  

Graf

11. Domníváte se, že finanční prostředky, které obec (město) na činnost Obecní (Městské) policie vynakládá jsou dobrou investicí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3952,7 %52,7 %  
ano3547,3 %47,3 %  

Graf

12. Domníváte se, že je Policie ČR dobře technicky vybavena?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2837,84 %37,84 %  
ano2736,49 %36,49 %  
nevím1925,68 %25,68 %  

Graf

13. Domníváte se, že finanční prostředky, které stát na činnost Policie ČR vynakládá jsou dobrou investicí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5270,27 %70,27 %  
nevím1317,57 %17,57 %  
ne912,16 %12,16 %  

Graf

14. Jaký je Váš obecný názor na existenci Obecní (Městské) policie ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

banda primitivů, je mi trapně je jen potkat, neupravení, vypadající naprosto neinteligentně, neřeší co občany opravdu tíží, vybírají pouze laciné pokuty za parkování

Je dobře, že jsou, ale měli by přestat řešit blbosti a být užiteční

je potřeba aby ve městech (obcích) udržovala dohled nad bezpečností a aby byl v obci či městě klid a pořádek, jejich přítomnost většinou eliminuje nekalé počínání nekalých živlů

Je prospěšná, její příslušníci jsou více vidět, než policie ČR

Je to plýtvání prostředky a jeden z důvodů zbytečně vysokých daní.

je zbytecna a nepotrebna

jejich vzhled i činnost na mě působí humorně

Jsou celkem zbyteční, snaží se suplovat práci Police ČR a většinou špatně.

kokoti kteří se ve 20h zamknou na fízlárně a nikdo je nevidí a přes den se zašijou na 30-40km/h a měří rychlost a buzerujou.

mám s nimi jen špatné zkušenosti

Máme je, no co s nimi!? Člověk je většinou vidí někde se prohánět v autech nebo zevlovat, případně číhají za bukem a měří rychlost na nesmyslných místech nebo nasazují botičky. Koho odmítla vzít státní policie do služebního poměru, toho vzali k měscké policii. Při pochůzkové činnosti je člověk vidí snad jen v centru města. Asi na ně nezbylo nějaké to vozítko.

měla by mít širší pravomoc

Městskou policii bych zrušil. Nevidím jediný důvod, proč ji mít. Měšťáci nedohlíží na pořádek a už vůbec ne na bezpečnost obyvatel a jejich majetku. Jsou jenom jakousi vlastní soukromou armádou každého starosty či primátora. Připadá mi, že umí jenom buzerovat lidi. Městská policie je pro zkrachovalce. Většina z nich jsou zakomplexovaní jedinci, kteří nenašli uplatnění u Policie ČR, ani u žádné bezpečnostní agentury, tak to zkoušejí u měšťáků. Průměrný městský policista navíc disponuje inteligencí ne větší než má kávovar. Toto až na několik málo výjimek bohužel platí. :-(

Městskou policii vnímám jako důležitou součást pro udržení pořádku a bezpečnosti ve městech a jako důležitého pomocníka pro fungování městských úřadů

místní neznalost

myslím, že by se měla pozvednout její prestiž, nabírat kvalifikovanější lidi a více se věnovat strážní činnosti v ulicích.

Myslím, že je potřebná.

Myslím, že jsou důležití. Hlavně vyšetřují drobné přestupky, na které by Policie ČR neměla čas.

Myslím, že pomáhají zřizovat pořádek ve mměstech a mám na ně v celku pozitivní názor.

není zas tak potřebná, suplují dopraváky, jsou zakomplexovaní, že se nedostali ke státní

nic nedělají

Obecní policie je důležitá, pokud v ní nejdou blbci, kteří jen nebuzerují. Ale obecně ji uznávám.

Obecní policii vnímám jako důležitou součást bezpečnostních složek, která má ovšem nízké pravomoce a nízký respekt. Dle mého názoru je to tím, že obec nemá prostředky k zaplacení kvalitních lidí a tudíž musí snížit kritéria výběru nových členů. A tudíž tedy i pravomoce členů nemohou být tak vysoké. A tak má obecní policie nízký respekt v očích občanů

okamžitě zrušit !

okamžitě zrušit, za peníze občanů nic nepřináší a naopak jen škodí těm, kdo se jim skládají na platy

Pokud je, mela by usnadnovat praci PCR

pouze vybírají pokuty, jinak naprosto k ničemu, ať je město nahradí důchodci s pokladničkou, vyjde to levněji a ti důchodci budou vypad inteligentněji

pozitivní

Prosím zakázat a zrušit

Rozpustit,ihned je pozdě!!!!!

Určitě ano. Jejich místo je nezastupitelné a potřebné i když to někdo shazuje.

ve větších městech je důležitá

vyhozené peníze z našich kapes

Záporný

Zbytečná banda vypatlanců zpravidla ověšených, jak kdyby se chystali na výsadek v Afghánistanu, jejich nejoblíbenější činností je akorát buzerovat chodce přecházející na červenou nebo rozdávat botičky. Často si rádi hrají na duležité rádoby borce jak z akčního filmů (Lázně Bohdaneč, ale taky Praha). Zrušit!!!

zbytečná, raději posílit a vybavit Policii ČR

zrusili bych ji, a o to bych posilil statni policii, standardnim poctem na pocet obyvatel, kdyz by mesto chtelo, mohlo by prispet a dostat o to vic policajtu

zrušit

zrušit, zbytečně vyhozené peníze, dejte je raději státní policii

Zrušit,nejpozději IHNED!

15. Jaký je Váš obecný názor na existenci Policie ČR ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ani negativní, ani pozitivní

Bez ní by to nešlo.

Být musí, ale chování policie čr není vhodné, přijde mi líná

dobrý

Dobrý. Chtělo by to Policii ČR zkvalitnit, jak technicky, tak personálně. Klást důraz na závažnější kauzy atd. Ale to vše jde ruku v ruce s penězmi.

Existence bezpochyby nezbytná, implementace místy poněkud pokulhává, ale jako celek v zásadě (avšak s ne vzácnými vyjímkami) plní svou úlohu

je důležitá a nepostradatelná

je jich málo a jsou špatně vybavení

je nutná, ale je potřeba vybírat opravu ty nejspolehlivější lidi

Její existence je nutností, nevidím u nich ale žádné "pracovní nadšení".

jsem ráda te je. Obzvláště si považuji těch, kteří řeší kriminální případy, dokážou svou profesionalitou odhalit a vypátrat i protřelé kmotry. Těch kteří se nebojí odhalit korupci a dostat za mříže i významné "bosy" a osobnosti. Jsem hrdá na to, že máme elitní jednotky, které nás ve světě reprezentují na předních pozicích. Jsme malý národ ale máme velký potenciál - jen kdybychom to dokázali dostatečně ocenit a tyto lidi motivovat, aby svou práci dělali rádi a dobře...

jsou chvíle, kdy jejich činnost člověk opravdu ocení

maji co zlepsovat a hlavne nepracovat na objednavku

Málo peněz, spousta práce a zbytečná buzerace od nadřízených. Honění čárek a málo času na vyšetřování v terénu.

měla by být více podporovaná a lidé by měli být o jejich činnosti více informováni

měla by byýt více vidět, mít více zaměstnanců

Měli by se podělit o určité povinosti s městskou policií a více se zabývat kriminalitou

méně pozitivní

naprosto nedostatečné vybavení, nábytek i výpoč.technika na stanicích děs

Nesmyslně předimenzovaný byrokratický aparát, v praxi vám stejně nepomůžou.

Neutrální

Nežijeme v ideální společnosti , takže je potřebujeme. Lumpové se najdou všude, bohužel malá skupinka to dokáže pokazit ostatním. Možná by mohli více bránit starostům ve vytváření nesmyslných dopravních úprav.

No coment

no koment

normál.

nutnost

Pochopitelně tvoří významnou část bezpečnostních složek a jistě nepochybuji o její potřebě. V porevoluční historii si ale zatím nedokázala vybudovat v očích občanů dostatečný respekt.

Policie ČR je mnohovrstevná instituce, nevím, co přesně máte na mysli.

Policie ČR je nedílnou součástí fungování státu

Policie jako taková je důležitá. I když v poslední době už je to jedno. Kdyby neexistovala korupce a další nešvary dnešní doby, kdyby u policie pracovali skutečně poctiví lidé se zájmem chránit občany tohoto státu, jejich majetky a celkově veškerou společnost, kdyby zkrátka byla naše bezpečnost, dodržování zákonů a čisté ulice v rukou prrofesionálů, kterým by nikdo z politické mafie a jí podobným institucí nepodrážel neustále nohy, měla by existence Policie ČR smysl. Osobně znám několik policistů, o kterých můžu s téměř 100% jistotou tvrdit, že jsou profesionální, ochotní pomáhat a chránit a že jsou poctiví - toto je však, dle mého názoru, jen několik málo kapek v moři. Takových policistů si vážím a obdivuji je. Může to sice vyznít naivně, ale věřím v to, že taakhle by to mělo skutečně fungovat.

pozitivni, jsou mnohem profesionalnejsi a rozumejsi jak mestaci

Pozitivní, jsou podporou pro slušné občany.

Řadoví jsou asi poctiví, pokud jsou tam dýl, stávají se z nich blbci - myslí si, že jsou number 1. Někteří jsou negramotní. To ovšem asi neplatí o zvláštních odděleních - mluvím o policajtech, se kterýma jsem se setkal osobně na služebně při podávání trest. oznámení.

snížit stavy, zefektivnit, zvýšit důvěryhodnost (např. důsledným vyšetřením a potrestáním korupce v policii)

solidní

špatně vybavená, je jich málo

špatné vybavení, malý počet

Téměř bez zkušeností.

Určitě ano, dovedete si to tu představit bez těchto mantinelů?

Více podporovat, zlepšit technické vybavení a vzdělání ( ne Plzeň)

více podpořit

16. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž3952,7 %52,7 %  
žena3547,3 %47,3 %  

Graf

17. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-253141,89 %41,89 %  
26-351722,97 %22,97 %  
36-451520,27 %20,27 %  
46-5568,11 %8,11 %  
-1834,05 %4,05 %  
56-6522,7 %2,7 %  

Graf

18. Bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obec nad 100.001 obyvatel3750 %50 %  
obec od 5.001 do 50.000 obyvatel1824,32 %24,32 %  
obec do 5.000 obyvatel1013,51 %13,51 %  
obec od 50.001 do 100.000 obyvatel912,16 %12,16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Domníváte se, že je existence Obecní (Městské) policie důležitá?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Dovedete si představit, že by Obecní (Městská) policie vůbec neexistovala?
 • odpověď ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Raději ničemu=1 na otázku 6. Jaké činností by se měli, podle Vás, především věnovat strážníci Obecní (Městské) policie?

5. Dovedete si představit, že by Obecní (Městská) policie vůbec neexistovala?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Domníváte se, že je existence Obecní (Městské) policie důležitá?

6. Jaké činností by se měli, podle Vás, především věnovat strážníci Obecní (Městské) policie?

 • odpověď Raději ničemu=6:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Dovedete si představit, že by Obecní (Městská) policie vůbec neexistovala?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střežením v ulicích=3 na otázku 9. Jaké činností by se měli, podle Vás, především věnovat příslušníci Policie ČR?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Domníváte se, že je existence Obecní (Městské) policie důležitá?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výchově a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti bezpečnosti=5 na otázku 6. Jaké činností by se měli, podle Vás, především věnovat strážníci Obecní (Městské) policie?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Domníváte se, že finanční prostředky, které obec (město) na činnost Obecní (Městské) policie vynakládá jsou dobrou investicí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi profesionalita=2 na otázku 2. Jak byste hodnotil strážníka Obecní (Městské) policie?

11. Domníváte se, že finanční prostředky, které obec (město) na činnost Obecní (Městské) policie vynakládá jsou dobrou investicí?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Domníváte se, že je existence Obecní (Městské) policie důležitá?
 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi celkový vzhled=4 na otázku 2. Jak byste hodnotil strážníka Obecní (Městské) policie?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Raději ničemu=1 na otázku 6. Jaké činností by se měli, podle Vás, především věnovat strážníci Obecní (Městské) policie?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Domníváte se, že je existence Obecní (Městské) policie důležitá?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Působí ve Vaší obci / městě Obecní (Městská) policie?

2. Jak byste hodnotil strážníka Obecní (Městské) policie?

3. Jak byste hodnotil příslušníka Policie ČR?

4. Domníváte se, že je existence Obecní (Městské) policie důležitá?

5. Dovedete si představit, že by Obecní (Městská) policie vůbec neexistovala?

6. Jaké činností by se měli, podle Vás, především věnovat strážníci Obecní (Městské) policie?

7. Domníváte se, že je existence Policie ČR důležitá?

8. Dovedete si představit, že by Policie ČR vůbec neexistovala?

9. Jaké činností by se měli, podle Vás, především věnovat příslušníci Policie ČR?

10. Domníváte se, že je Obecní (Městská) policie dobře technicky vybavena?

11. Domníváte se, že finanční prostředky, které obec (město) na činnost Obecní (Městské) policie vynakládá jsou dobrou investicí?

12. Domníváte se, že je Policie ČR dobře technicky vybavena?

13. Domníváte se, že finanční prostředky, které stát na činnost Policie ČR vynakládá jsou dobrou investicí?

16. Pohlaví:

17. Věk:

18. Bydlíte:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Působí ve Vaší obci / městě Obecní (Městská) policie?

2. Jak byste hodnotil strážníka Obecní (Městské) policie?

3. Jak byste hodnotil příslušníka Policie ČR?

4. Domníváte se, že je existence Obecní (Městské) policie důležitá?

5. Dovedete si představit, že by Obecní (Městská) policie vůbec neexistovala?

6. Jaké činností by se měli, podle Vás, především věnovat strážníci Obecní (Městské) policie?

7. Domníváte se, že je existence Policie ČR důležitá?

8. Dovedete si představit, že by Policie ČR vůbec neexistovala?

9. Jaké činností by se měli, podle Vás, především věnovat příslušníci Policie ČR?

10. Domníváte se, že je Obecní (Městská) policie dobře technicky vybavena?

11. Domníváte se, že finanční prostředky, které obec (město) na činnost Obecní (Městské) policie vynakládá jsou dobrou investicí?

12. Domníváte se, že je Policie ČR dobře technicky vybavena?

13. Domníváte se, že finanční prostředky, které stát na činnost Policie ČR vynakládá jsou dobrou investicí?

16. Pohlaví:

17. Věk:

18. Bydlíte:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Heringová, J.Rozdíly ve vnímání Městské policie a Policie ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://rozdily-ve-vnimani-mestske-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.