Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozhodování spotřebitelů při výběru restaurace

Rozhodování spotřebitelů při výběru restaurace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Synek
Šetření:19. 09. 2010 - 26. 09. 2010
Počet respondentů:193
Počet otázek (max/průměr):11 / 11.11
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hlavním cílem dotazníku je zjistit, na základě kterých kritérií se spotřebitelé rozhodují pro výběr určité restaurace.

Odpovědi respondentů

1. Do restaurace chodím měsíčně přibližně (napište kolikrát):

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14121,03 %21,24 %  
52713,85 %13,99 %  
32512,82 %12,95 %  
22412,31 %12,44 %  
42110,77 %10,88 %  
10126,15 %6,22 %  
6115,64 %5,7 %  
8105,13 %5,18 %  
063,08 %3,11 %  
752,56 %2,59 %  
ostatní odpovědi 15
20
12
100000000
9
25
136,67 %6,74 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.14
Minimum:1
Maximum:15
Variační rozpětí:14
Rozptyl:8.52
Směrodatná odchylka:2.92
Medián:4
Modus:1

Graf

2. Restauraci si nejčastěji vybírám na základě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní zkušenosti14875,9 %76,68 %  
náhodného výběru 2613,33 %13,47 %  
cizího doporučení168,21 %8,29 %  
Nespamuj s tímto diskuze - budeme kontaktovat tvoj10,51 %0,52 %  
nic10,51 %0,52 %  
vše výše uvedené10,51 %0,52 %  
vlastní chuti, nálady a rozpočtu :-)10,51 %0,52 %  
všech předchozích možností10,51 %0,52 %  

Graf

3. Cizí doporučení je pro mé rozhodování o výběru restaurace:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trochu důležité10151,79 %52,33 %  
velmi důležité7236,92 %37,31 %  
nepříliš důležité147,18 %7,25 %  
naprosto nedůležité52,56 %2,59 %  
nesmírně důležité31,54 %1,55 %  

Graf

4. Cena za služby restaurace je pro mne:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi důležitá9548,72 %49,22 %  
trochu důležitá7437,95 %38,34 %  
nepříliš důležitá136,67 %6,74 %  
nesmírně důležitá126,15 %6,22 %  
naprosto nedůležitá10,51 %0,52 %  

Graf

5. KVALITA (v poměru k ceně) služeb restaurace je pro mne:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi důležitá10754,87 %55,44 %  
nesmírně důležitá7136,41 %36,79 %  
trochu důležitá136,67 %6,74 %  
naprosto nedůležitá21,03 %1,04 %  
nepříliš důležitá21,03 %1,04 %  

Graf

6. KVANTITA (v poměru k ceně) služeb restaurace je pro mne:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trochu důležitá8945,64 %46,11 %  
velmi důležitá6935,38 %35,75 %  
nepříliš důležitá2412,31 %12,44 %  
nesmírně důležitá84,1 %4,15 %  
naprosto nedůležitá52,56 %2,59 %  

Graf

7. Kdybych na internetu znal(a) databázi restaurací, ve které by bylo zpracováno větší množství recenzí od nezávislých spotřebitelů, tak bych tuto službu pro výběr restaurace:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravděpodobně využil(a)8543,59 %44,04 %  
rozhodně využil(a)6432,82 %33,16 %  
nejsem si jistý(á), co bych udělal(a)2311,79 %11,92 %  
pravděpodobně nevyužil(a)2110,77 %10,88 %  
rozhodně nevyužila(a)21,03 %1,04 %  

Graf

8. Úroveň české gastronomie považuji za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrou10754,87 %55,44 %  
ne úplně špatnou4322,05 %22,28 %  
velmi dobrou3015,38 %15,54 %  
špatnou115,64 %5,7 %  
výtečnou42,05 %2,07 %  

Graf

9. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12262,56 %63,21 %  
muž7337,44 %37,82 %  

Graf

10. Patřím do věkové kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 let12463,59 %64,25 %  
26-35 let4623,59 %23,83 %  
36-45 let136,67 %6,74 %  
46-55 let84,1 %4,15 %  
56-65 let21,03 %1,04 %  
méně než 15 let21,03 %1,04 %  

Graf

11. Nejvyšší ukončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou9347,69 %48,19 %  
vysokoškolské7236,92 %37,31 %  
základní147,18 %7,25 %  
vyšší odborné115,64 %5,7 %  
středoškolské bez maturity52,56 %2,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Patřím do věkové kategorie:

  • odpověď 26-35 let:
    • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší odborné na otázku 11. Nejvyšší ukončené vzdělání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do restaurace chodím měsíčně přibližně (napište kolikrát):

2. Restauraci si nejčastěji vybírám na základě:

3. Cizí doporučení je pro mé rozhodování o výběru restaurace:

4. Cena za služby restaurace je pro mne:

5. KVALITA (v poměru k ceně) služeb restaurace je pro mne:

6. KVANTITA (v poměru k ceně) služeb restaurace je pro mne:

7. Kdybych na internetu znal(a) databázi restaurací, ve které by bylo zpracováno větší množství recenzí od nezávislých spotřebitelů, tak bych tuto službu pro výběr restaurace:

8. Úroveň české gastronomie považuji za:

9. Jsem:

10. Patřím do věkové kategorie:

11. Nejvyšší ukončené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do restaurace chodím měsíčně přibližně (napište kolikrát):

2. Restauraci si nejčastěji vybírám na základě:

3. Cizí doporučení je pro mé rozhodování o výběru restaurace:

4. Cena za služby restaurace je pro mne:

5. KVALITA (v poměru k ceně) služeb restaurace je pro mne:

6. KVANTITA (v poměru k ceně) služeb restaurace je pro mne:

7. Kdybych na internetu znal(a) databázi restaurací, ve které by bylo zpracováno větší množství recenzí od nezávislých spotřebitelů, tak bych tuto službu pro výběr restaurace:

8. Úroveň české gastronomie považuji za:

9. Jsem:

10. Patřím do věkové kategorie:

11. Nejvyšší ukončené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Synek, P.Rozhodování spotřebitelů při výběru restaurace (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://rozhodovani-spotrebitelu-pri-vyberu-restaurace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.