Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozdíl v oblekání USA vs EU

Rozdíl v oblekání USA vs EU

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jarka Hejtman
Šetření:01. 05. 2010 - 05. 05. 2010
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.98
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím vás o vyplnění nasledujích otázek.,

dotazník bude fungovat jako pilostní soc.průzkum k moji semestrální práci

Odpovědi respondentů

1. Svoje oblečení si ráno v pracovní den vybírám podle

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinace všech tří předcházejících faktorů4264,62 %64,62 %  
Momentální nálady a situace (např. co je čisté)1320 %20 %  
Toho, co mě ten den čeká (jednání, pracovní pohovor, důležitá prezentace)57,69 %7,69 %  
Počasí46,15 %6,15 %  
Toho, co mě ten den čeká (jednání, pracovní pohovor, důležitá prezentace)11,54 %1,54 %  

Graf

2. Pokud chci, aby mě v práci povýšili, popř. aby mi byl svěřen velký/důležitý projekt, má na to nějaký vliv to, jak chodím oblečený?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na některých pracovních pozicích ano (např. kancelářská práce)2741,54 %41,54 %  
Ano, rozhodně2436,92 %36,92 %  
Rozhodující jsou moje znalosti a schopnosti1421,54 %21,54 %  

Graf

3. Vypovídá váš oděv (např. i jeho kvalita a hodnota) něco o vašem postavení ve firmě či škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne, mezi jednotlivými zaměstnanci či spolužáky není v odívání žádný výrazný rozdíl2436,92 %36,92 %  
Ano, rozhodně2335,38 %35,38 %  
Spíše ne, mezi jednotlivými zaměstnanc či spolužákyi není v odívání žádný výrazný rozdíl913,85 %13,85 %  
Vidím rozdíl mezi tuzemskými a zahraničními spolupracovníky/obchodními partnery, spolužáky710,77 %10,77 %  
Vidím rozdíl mezi tuzemskými a zahraničními spolupracovníky/obchodními partnery, spolužáky23,08 %3,08 %  

Graf

4. Vhodně zvolený oděv (např. oblek u pojišťovacího agenta) může vzbudit tzv. falešnou identitu (důvěryhodný člověk, odborník apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Amo, rozhodně4975,38 %75,38 %  
Spíše nesouhlasím. V našem prostředí (ČR) ještě není síla image tak zřetelná1624,62 %24,62 %  

Graf

5. Znáte pojem Dressed for success!

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3350,77 %50,77 %  
NE3249,23 %49,23 %  

Graf

6. Jsou podle vás Američani lépe upraveným národem než Evropani ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bod pro EU5076,92 %76,92 %  
Bod pro U.S.A.1523,08 %23,08 %  

Graf

7. Kupujete obleční v Sekáči ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
To NÉ !4467,69 %67,69 %  
Jasně a nestydím se zato ( koupim si kvalitní obnošene oblečení než nové od Vietví )2132,31 %32,31 %  

Graf

8. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dáma4875 %73,85 %  
Chlapík1625 %24,62 %  

Graf

9. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
StudenT 2944,62 %44,62 %  
Pracujiící1726,15 %26,15 %  
StudenT 15 261624,62 %24,62 %  
Pracujiící 27 6023,08 %3,08 %  
Důchodce 11,54 %1,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Svoje oblečení si ráno v pracovní den vybírám podle

2. Pokud chci, aby mě v práci povýšili, popř. aby mi byl svěřen velký/důležitý projekt, má na to nějaký vliv to, jak chodím oblečený?

3. Vypovídá váš oděv (např. i jeho kvalita a hodnota) něco o vašem postavení ve firmě či škole?

4. Vhodně zvolený oděv (např. oblek u pojišťovacího agenta) může vzbudit tzv. falešnou identitu (důvěryhodný člověk, odborník apod.)

5. Znáte pojem Dressed for success!

6. Jsou podle vás Američani lépe upraveným národem než Evropani ?

7. Kupujete obleční v Sekáči ?

8. Pohlaví

9. Jsem

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Svoje oblečení si ráno v pracovní den vybírám podle

2. Pokud chci, aby mě v práci povýšili, popř. aby mi byl svěřen velký/důležitý projekt, má na to nějaký vliv to, jak chodím oblečený?

3. Vypovídá váš oděv (např. i jeho kvalita a hodnota) něco o vašem postavení ve firmě či škole?

4. Vhodně zvolený oděv (např. oblek u pojišťovacího agenta) může vzbudit tzv. falešnou identitu (důvěryhodný člověk, odborník apod.)

5. Znáte pojem Dressed for success!

6. Jsou podle vás Američani lépe upraveným národem než Evropani ?

7. Kupujete obleční v Sekáči ?

8. Pohlaví

9. Jsem

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hejtman, J.Rozdíl v oblekání USA vs EU (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://roziil-v-oblekani-usa-vs-eu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.