Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozpočet vysokoškolského studenta a využití aplikací

Rozpočet vysokoškolského studenta a využití aplikací

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Hencová
Šetření:12. 01. 2015 - 20. 01. 2015
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Kolik utratíte peněz za dopravné do školy?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1000215,38 %15,38 %  
1500215,38 %15,38 %  
500215,38 %15,38 %  
1417,69 %7,69 %  
288017,69 %7,69 %  
30017,69 %7,69 %  
24017,69 %7,69 %  
160017,69 %7,69 %  
80017,69 %7,69 %  
200017,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:994.55
Minimum:240
Maximum:2000
Variační rozpětí:1760
Rozptyl:346727.27
Směrodatná odchylka:588.84
Medián:1000
Modus:1000

Graf

2. Kolik utratíte peněz za bydlení?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0753,85 %53,85 %  
200017,69 %7,69 %  
400017,69 %7,69 %  
240017,69 %7,69 %  
220017,69 %7,69 %  
288017,69 %7,69 %  
250017,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1089.09
Minimum:0
Maximum:2880
Variační rozpětí:2880
Rozptyl:1609709.09
Směrodatná odchylka:1268.74
Medián:0
Modus:0

Graf

3. Kolik utratíte peněz za jídlo?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1000215,38 %15,38 %  
500215,38 %15,38 %  
0215,38 %15,38 %  
300215,38 %15,38 %  
250017,69 %7,69 %  
400017,69 %7,69 %  
20017,69 %7,69 %  
10017,69 %7,69 %  
200017,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:763.64
Minimum:0
Maximum:2500
Variační rozpětí:2500
Rozptyl:656545.45
Směrodatná odchylka:810.27
Medián:500
Modus:1000

Graf

4. Kolik utratíte peněz za sport, zábavu, koníčky, kulturu apod.?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1000430,77 %30,77 %  
500215,38 %15,38 %  
300215,38 %15,38 %  
0215,38 %15,38 %  
20017,69 %7,69 %  
10017,69 %7,69 %  
5017,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:450
Minimum:0
Maximum:1000
Variační rozpětí:1000
Rozptyl:150500
Směrodatná odchylka:387.94
Medián:300
Modus:1000

Graf

5. Jaké jsou Vaše další výdaje? A kolik?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0215,38 %15,38 %  
300215,38 %15,38 %  
oblečení - 500,- mobilní telefon - 40017,69 %7,69 %  
oblečení - cca 1000kč17,69 %7,69 %  
SP + ZP cca 300017,69 %7,69 %  
žádné17,69 %7,69 %  
20017,69 %7,69 %  
Občas si něco koupím - různě.17,69 %7,69 %  
Jiné výdaje nemám.17,69 %7,69 %  
.....17,69 %7,69 %  
nevím17,69 %7,69 %  

Graf

6. Jaké jsou Vaše příjmy?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8000215,38 %15,38 %  
0215,38 %15,38 %  
6000215,38 %15,38 %  
550017,69 %7,69 %  
400017,69 %7,69 %  
200017,69 %7,69 %  
50017,69 %7,69 %  
250017,69 %7,69 %  
100017,69 %7,69 %  
510017,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3690.91
Minimum:0
Maximum:8000
Variační rozpětí:8000
Rozptyl:6990909.09
Směrodatná odchylka:2644.03
Medián:4000
Modus:8000

Graf

7. Využíváte ke sledování financí aplikace? (Wallet, Handpocket apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hencová, K.Rozpočet vysokoškolského studenta a využití aplikací (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://rozpocet-vysokoskolskeho-stu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.