Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozšířená realita a možnosti jejího využití v cestovním ruchu

Rozšířená realita a možnosti jejího využití v cestovním ruchu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Nosková
Šetření:26. 03. 2019 - 20. 04. 2019
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):29 / 9.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Tereza Nosková a jsem studentka Vysoké školy ekonomické Fakulty mezinárodních vztahů oboru Cestovní ruch a regionální rozvoj. Ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který mi poslouží jako podklad pro praktickou část mé bakalářské práce.
 

Odpovědi respondentů

1. Už jste se někdy setkal/a s pojmem rozšířená realita (augmented reality)?

Pomocí rozšířené reality jsme schopni pozorovat skutečný svět kolem nás obohacený o grafické, zvukové či jiné prvky. K tomu dochází v reálném čase za pomoci počítačem generovaných prvků dosazených do obrazu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2760 %60 %  
Ne1840 %40 %  

Graf

2. Máte nějakou osobní zkušenost s rozšířenou realitou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1553,57 %33,33 %  
Ne1346,43 %28,89 %  

Graf

3. Využil/a jste někdy rozšířenou realitu pro účely cestování?

Např.: při navigaci, v muzeu nebo galerii, jako průvodce, jako poznávací hru, ...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne956,25 %20 %  
Ano743,75 %15,56 %  

Graf

4. Při jaké příležitosti jste se s rozšířenou realitou setkal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Navigace457,14 %8,89 %  
Prohlídka muzea, galerie, ...342,86 %6,67 %  
Poznávací hra114,29 %2,22 %  
Prohlídka hradu114,29 %2,22 %  

Graf

5. V jaké formě jste ji využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smartphone571,43 %11,11 %  
Počítač114,29 %2,22 %  
Kiosek114,29 %2,22 %  
Tablet114,29 %2,22 %  
tablet zapujčený v pokladně u vstupu do hradu114,29 %2,22 %  

Graf

6. Jaká je Vaše zkušenost s rozšířenou rozšířenou realitou v cestovním ruchu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný571,43 %11,11 %  
chvalitebný228,57 %4,44 %  

Graf

7. Kde jste ji využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká republika571,43 %11,11 %  
Jiné státy Evropy228,57 %4,44 %  

Graf

8. Myslíte si, že má rozšířená realita v tomto oboru potenciál?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano685,71 %13,33 %  
Spíše ano114,29 %2,22 %  

Graf

9. V jakých jiných oborech jste se s rozšířenou realitou setkal/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zábava480 %8,89 %  
Vzdělávání360 %6,67 %  
Nakupování240 %4,44 %  

Graf

10. V jaké formě jste ji využil/a mimo cestovní ruch?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smartphone480 %8,89 %  
Počítač120 %2,22 %  
Brýle pro rozšířenou relitu120 %2,22 %  

Graf

11. Jaká je Vaše zkušenost s rozšířenou realitou mimo cestovní ruch?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný360 %6,67 %  
chvalitebný240 %4,44 %  

Graf

12. Měl/a byste zájem rozšířenou realitu znovu využít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano685,71 %13,33 %  
Spíše ano114,29 %2,22 %  

Graf

13. Měl/a byte zájem ji využít při některé z následujících příležitostí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Virtuální průvodce městem583,33 %11,11 %  
Prohlídka muzea, galerie, ...350 %6,67 %  
Poznávací hra350 %6,67 %  
Navigace233,33 %4,44 %  
Ubytování116,67 %2,22 %  

Graf

14. V jakých jiných oborech jste se s rozšířenou realitou setkal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zábava8100 %17,78 %  
Vzdělávání450 %8,89 %  
Marketing225 %4,44 %  
Nakupování112,5 %2,22 %  

Graf

15. V jaké formě jste ji využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smartphone675 %13,33 %  
Tablet225 %4,44 %  
Kiosek225 %4,44 %  
Brýle pro rozšířenou realitu225 %4,44 %  

Graf

16. Jaká je Vaše zkušenost s rozšířenou realitou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý450 %8,89 %  
chvalitebný337,5 %6,67 %  
výborný112,5 %2,22 %  

Graf

17. Měl/a byste zájem rozšířenou realitu znovu využít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano450 %8,89 %  
Spíše ano337,5 %6,67 %  
Ne112,5 %2,22 %  

Graf

18. Měl/a byte zájem ji využít při některé z následujících příležitostí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Virtuální průvodce městem571,43 %11,11 %  
Prohlídka muzea galerie, ...571,43 %11,11 %  
Navigace571,43 %11,11 %  
Poznávací hra571,43 %11,11 %  
Ubytování228,57 %4,44 %  

Graf

19. Z jakého důvodu jste rozšířenou realitu nevyužil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevlastním kompatibilní zařízení866,67 %17,78 %  
Nenaskytla se vhodná příležitost758,33 %15,56 %  
Finanční náročnost216,67 %4,44 %  
Nedostatek informací o technologii18,33 %2,22 %  
necítím potřebu18,33 %2,22 %  

Graf

20. Měl/a byste zájem o to rozšířenou realitu využít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano433,33 %8,89 %  
Spíše ne433,33 %8,89 %  
Ano325 %6,67 %  
Ne18,33 %2,22 %  

Graf

21. Už jste se někdy setkal/a s pojmem virtuální realita?

Virtuální realita je označení pro počítačově vytvořené trojrozměrné prostředí, do kterého se uživatel dokáže pomocí zobrazovacích technologií dostat a případně s ním interagovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 22, Neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15100 %33,33 %  

Graf

22. Máte nějakou osobní zkušenost s virtuální realitou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 25, Neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano960 %20 %  
Ne640 %13,33 %  

Graf

23. Už jste se někdy setkal/a s pojmem virtuální realita?

Virtuální realita je označení pro počítačově vytvořené trojrozměrné prostředí, do kterého se uživatel dokáže pomocí zobrazovacích technologií dostat a případně s ním interagovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 24, Neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12100 %26,67 %  

Graf

24. Máte nějakou osobní zkušenost s virtuální realitou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 25, Neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne758,33 %15,56 %  
Ano541,67 %11,11 %  

Graf

25. Která technologie je Vám bližší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je mi to jedno642,86 %13,33 %  
Rozšířená realita428,57 %8,89 %  
Virtuální realita428,57 %8,89 %  

Graf

26. Která technologie má podle Vás větší potenciál?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozšířená realita750 %15,56 %  
Virtuální realita428,57 %8,89 %  
Nevím321,43 %6,67 %  

Graf

27. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2964,44 %64,44 %  
Muž1635,56 %35,56 %  

Graf

28. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 – 301328,89 %28,89 %  
21 – 251022,22 %22,22 %  
41 – 50920 %20 %  
16 – 20715,56 %15,56 %  
31 – 3536,67 %6,67 %  
51+24,44 %4,44 %  
36 – 4012,22 %2,22 %  

Graf

29. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské2248,89 %48,89 %  
Střední s maturitou1431,11 %31,11 %  
Základní613,33 %13,33 %  
Vyučen/a36,67 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Nosková, T.Rozšířená realita a možnosti jejího využití v cestovním ruchu (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://rozsirena-realita-a-moznosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.