Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozvíjí školní družina podnětně dovednosti žáků?

Rozvíjí školní družina podnětně dovednosti žáků?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Stemonová
Šetření:05. 01. 2010 - 07. 01. 2010
Počet respondentů:162
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

dobrý den,

tento dotazník slouží k vypracovaní mé seminární práce. je to jenom pár otázek tak kdybyste si udelali trochu času moc by mi to pomohlo.

předem moc děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Navštěvuje vaše dítě školní družinu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13985,8 %85,8 %  
ne2314,2 %14,2 %  

Graf

2. Pokud ano, chodí tam rádo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11369,75 %69,75 %  
nevím3420,99 %20,99 %  
ne159,26 %9,26 %  

Graf

3. Vybírali jste školní družinu podle rozsahu volnočasových aktivit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13080,25 %80,25 %  
ne3219,75 %19,75 %  

Graf

4. Jaké druhy aktivit nejraději provozují vaše děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kolektivní hry3924,07 %24,07 %  
ruční práce3420,99 %20,99 %  
sport2515,43 %15,43 %  
kreslení2414,81 %14,81 %  
počítače2112,96 %12,96 %  
hudební a dramatické aktivity1911,73 %11,73 %  

Graf

5. Projevilo vaše dítě díky družině větší zájem o určitou aktivitu a věnuje se jí i mimo školu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11369,75 %69,75 %  
ne4930,25 %30,25 %  

Graf

6. Souhlasíte, aby se žáci v družinách více věnovali pohybovým a kreativním aktivitám, než práci na počítači?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6942,59 %42,59 %  
souhlasím6540,12 %40,12 %  
spíše nesouhlasím116,79 %6,79 %  
nevím95,56 %5,56 %  
nesouhlasím84,94 %4,94 %  

Graf

7. Jste pro, aby se v rámci družiny pořádaly výlety, exkurze, kino..?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12677,78 %77,78 %  
nevím2917,9 %17,9 %  
ne74,32 %4,32 %  

Graf

8. Pořádá vaše družina divadelní představení, výstavy prací záků..apod.?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14089,17 %86,42 %  
ne1710,83 %10,49 %  

Graf

9. Jste muž, nebo žena?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11069,18 %67,9 %  
Muž4930,82 %30,25 %  

Graf

10. Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 3510061,73 %61,73 %  
36 - 504930,25 %30,25 %  
18 - 2595,56 %5,56 %  
51 - 7042,47 %2,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštěvuje vaše dítě školní družinu?

2. Pokud ano, chodí tam rádo?

3. Vybírali jste školní družinu podle rozsahu volnočasových aktivit?

4. Jaké druhy aktivit nejraději provozují vaše děti?

5. Projevilo vaše dítě díky družině větší zájem o určitou aktivitu a věnuje se jí i mimo školu?

6. Souhlasíte, aby se žáci v družinách více věnovali pohybovým a kreativním aktivitám, než práci na počítači?

7. Jste pro, aby se v rámci družiny pořádaly výlety, exkurze, kino..?

8. Pořádá vaše družina divadelní představení, výstavy prací záků..apod.?

9. Jste muž, nebo žena?

10. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštěvuje vaše dítě školní družinu?

2. Pokud ano, chodí tam rádo?

3. Vybírali jste školní družinu podle rozsahu volnočasových aktivit?

4. Jaké druhy aktivit nejraději provozují vaše děti?

5. Projevilo vaše dítě díky družině větší zájem o určitou aktivitu a věnuje se jí i mimo školu?

6. Souhlasíte, aby se žáci v družinách více věnovali pohybovým a kreativním aktivitám, než práci na počítači?

7. Jste pro, aby se v rámci družiny pořádaly výlety, exkurze, kino..?

8. Pořádá vaše družina divadelní představení, výstavy prací záků..apod.?

9. Jste muž, nebo žena?

10. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Stemonová, H.Rozvíjí školní družina podnětně dovednosti žáků? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://rozviji-skolni-druzina-podnetne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.