Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozvod a jeho případné komplikace

Rozvod a jeho případné komplikace

Víte, že... můžete dotazníky vyplňovat i pomocí mobilních aplikací?
K dispozici jsou aplikace pro iPhone, iPad a Android.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Nouzová
Šetření:11. 04. 2014 - 18. 04. 2014
Počet respondentů:78
Počet otázek (max/průměr):11 / 4.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci. Výzkum se týká počtu rozvodů, dále komplikacím, ke kterým může v průběhu rozvodového řízení dojít.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6684,62 %84,62 %  
muž1215,38 %15,38 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-303950 %50 %  
31-401620,51 %20,51 %  
41-501417,95 %17,95 %  
méně než 2078,97 %8,97 %  
51-6022,56 %2,56 %  

Graf

3. Bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 000 - 10 000 obyvatel2532,05 %32,05 %  
hlavní město1823,08 %23,08 %  
méně než 10 000 obyvatel1721,79 %21,79 %  
300 000 - 100 000 obyvatel1114,1 %14,1 %  
více než 300 000 obyvatel78,97 %8,97 %  

Graf

4. Rozváděl(a) jste se už někdy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5975,64 %75,64 %  
ano1924,36 %24,36 %  

Graf

5. Věk v době zahájení rozvodového řízení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30947,37 %11,54 %  
31-40631,58 %7,69 %  
41-50421,05 %5,13 %  

Graf

6. Délka rozvodového řízení

Myšlena je doba od podání žádosti o rozvod až po konečný výsledek rozvodového řízení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1 rok1578,95 %19,23 %  
1-2 roky315,79 %3,85 %  
více než 5 let15,26 %1,28 %  

Graf

7. Setkal(a) jste se během řízení s nějakými komplikacemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1157,89 %14,1 %  
ano842,11 %10,26 %  

Graf

8. Jaké byly důvody komplikací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
majetkové vypořádání562,5 %6,41 %  
výživné337,5 %3,85 %  
úmyslné protahování řízení225 %2,56 %  
zbytečně dlouhé ze strany soudu112,5 %1,28 %  
svěření dítěte do péče112,5 %1,28 %  

Graf

9. Jste spokojen(a) s výsledkem rozvodového řízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano675 %7,69 %  
ne225 %2,56 %  

Graf

10. Jaké jsou důvody Vaší nespokojenosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

11. Dodatek

Pokud si přejete k výzkumu něco dodat, učiňte tak zde.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Rozváděl(a) jste se už někdy?

  • odpověď ano:
    • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 1 rok na otázku 6. Délka rozvodového řízení
    • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Setkal(a) jste se během řízení s nějakými komplikacemi?

6. Délka rozvodového řízení

  • odpověď méně než 1 rok:
    • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Setkal(a) jste se během řízení s nějakými komplikacemi?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Bydliště

4. Rozváděl(a) jste se už někdy?

6. Délka rozvodového řízení

7. Setkal(a) jste se během řízení s nějakými komplikacemi?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Bydliště

4. Rozváděl(a) jste se už někdy?

6. Délka rozvodového řízení

7. Setkal(a) jste se během řízení s nějakými komplikacemi?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nouzová, E.Rozvod a jeho případné komplikace (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://rozvod-a-jeho-pripadne-kompl.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.