Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozvod a nová rodina

Rozvod a nová rodina

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Svobodová
Šetření:28. 03. 2012 - 04. 04. 2012
Počet respondentů:184
Počet otázek (max/průměr):29 / 14.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou Slezské univerzity v Opavě a součástí mé bakalářské práce je průzkum mezi mladými lidmi ve věku 15 - 19 let na téma rozvodu a nové rodiny po rozvodu.

Chtěla bych Vás tímto požádat o spolupráci při vyplňování tohoto dotazníku.
Vaše odpovědi jsou zcela anonymní.

Děkuji za Váš čas a spolupráci.

Šárka Svobodová

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13673,91 %73,91 %  
muž4826,09 %26,09 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
198445,65 %45,65 %  
173619,57 %19,57 %  
182815,22 %15,22 %  
161910,33 %10,33 %  
15179,24 %9,24 %  

Graf

3. Odkud jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vesnice11663,04 %63,04 %  
město6836,96 %36,96 %  

Graf

4. Jsou Vaši rodiče rozvedeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14478,26 %78,26 %  
ano4021,74 %21,74 %  

Graf

5. Kolik Vám bylo let, když se rodiče rozváděli?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2615 %3,26 %  
14512,5 %2,72 %  
10410 %2,17 %  
1637,5 %1,63 %  
1137,5 %1,63 %  
337,5 %1,63 %  
537,5 %1,63 %  
637,5 %1,63 %  
725 %1,09 %  
825 %1,09 %  
ostatní odpovědi 19
18
9
12
15
615 %3,26 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:9.03
Minimum:2
Maximum:18
Variační rozpětí:16
Rozptyl:22.94
Směrodatná odchylka:4.79
Medián:9.5
Modus:2

Graf

6. Kdo Vám sdělil, že se rodiče budou rozvádět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
matka2562,5 %13,59 %  
oba současně922,5 %4,89 %  
otec37,5 %1,63 %  
někdo jiný z rodiny25 %1,09 %  
někdo úplně cizí12,5 %0,54 %  

Graf

7. Kdo podal žádost o rozvod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
matka2767,5 %14,67 %  
nevím717,5 %3,8 %  
otec512,5 %2,72 %  
oba současně12,5 %0,54 %  

Graf

8. Byl/a jste informován/a o tom, jaký byl důvod rozvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 3177,5 %16,85 %  
ne820 %4,35 %  
nevím12,5 %0,54 %  

Graf

9. Jak dlouho trvalo manželství Vašich rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10-20 let1845 %9,78 %  
5-10 let1332,5 %7,07 %  
2-5512,5 %2,72 %  
více než 20 let25 %1,09 %  
méně než 2 roky25 %1,09 %  

Graf

10. Zkoušel/a jste udělat něco proto, aby se rodiče nerozvedli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, ani mě to nenapadlo2767,5 %14,67 %  
ne, ale napadlo mě to1230 %6,52 %  
ano12,5 %0,54 %  

Graf

11. Domníváte se, že rozvod rodičů může ovlivnit Váš postoj k manželství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano1230 %6,52 %  
spíše ano922,5 %4,89 %  
rozhodně ne922,5 %4,89 %  
spíše ne615 %3,26 %  
nevím410 %2,17 %  

Graf

12. S kým jste zůstal/a po rozvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s matkou3177,5 %16,85 %  
s otcem615 %3,26 %  
s někým jiným25 %1,09 %  
s oběma, formou střídavé nebo společné péče12,5 %0,54 %  

Graf

13. Scházíte se s druhým rodičem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale zřídka2460 %13,04 %  
ne1025 %5,43 %  
ano, velmi často615 %3,26 %  

Graf

14. Našli si Vaši rodiče nového přítele/novou přítelkyni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ne, ani jedenotázka č. 28, pouze otecotázka č. 15, pouze matkaotázka č. 15, ano, obaotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, oba2767,5 %14,67 %  
pouze matka717,5 %3,8 %  
pouze otec410 %2,17 %  
ne, ani jeden25 %1,09 %  

Graf

15. Měl/a jste problém příjmout nového partnera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne1026,32 %5,43 %  
spíše ne1026,32 %5,43 %  
spíše ano821,05 %4,35 %  
rozhodně ano718,42 %3,8 %  
nevím37,89 %1,63 %  

Graf

16. Založili Vaši rodiče po rozvodu novou rodinu? Tedy otec se znovu oženil nebo matka se opět vdala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ne, ani jedenotázka č. 28, pouze otecotázka č. 17, pouze matkaotázka č. 17, ano, obaotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, ani jeden1436,84 %7,61 %  
pouze matka1026,32 %5,43 %  
pouze otec821,05 %4,35 %  
ano, oba615,79 %3,26 %  

Graf

17. Získal/a jste druhým sňatkem nevlastní sourozence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1666,67 %8,7 %  
ne833,33 %4,35 %  

Graf

18. Jak vycházíte s nevlastními sourozenci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř se nevídáme850 %4,35 %  
rozhodně dobře318,75 %1,63 %  
spíše dobře318,75 %1,63 %  
rozhodně špatně16,25 %0,54 %  
spíše špatně16,25 %0,54 %  

Graf

19. Pořídili si Váš otec nebo Vaše matka další dítě s novým partnerem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze otec s novou manželkou637,5 %3,26 %  
ne, ani jeden425 %2,17 %  
pouze matka s novým manželem318,75 %1,63 %  
ano, oba318,75 %1,63 %  

Graf

20. Je někdo ve Vašem okolí rozveden?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11680,56 %63,04 %  
ne1913,19 %10,33 %  
nevím96,25 %4,89 %  

Graf

21. Jak vnímáte rozvod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy je potřeba13291,67 %71,74 %  
odsuzuji ho85,56 %4,35 %  
rozhodně je to nejlepší řešení42,78 %2,17 %  

Graf

22. Jaký je podle Vás nejčastější důvod rozvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevěra9666,67 %52,17 %  
alkohol, drogy6847,22 %36,96 %  
rozdílnost povah, názorů a zájmů6847,22 %36,96 %  
násilí6041,67 %32,61 %  
nezájem o rodinu3625 %19,57 %  
neuvážený sňatek3020,83 %16,3 %  
sexuální neshody74,86 %3,8 %  
jiný důvod32,08 %1,63 %  
zdravotní důvody10,69 %0,54 %  

Graf

23. Komu by se podle Vás měly svěřit děti do péče po rozvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oběma - střídavá nebo společná péče12888,89 %69,57 %  
výhradně matce149,72 %7,61 %  
někomu úplně jinému21,39 %1,09 %  

Graf

24. Která věková skupina dětí je podle Vás rozvodem nejvíce traumatizována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5-10 let7350,69 %39,67 %  
10-15 let5538,19 %29,89 %  
2-5 let1510,42 %8,15 %  
děti starší 15 let10,69 %0,54 %  

Graf

25. Myslíte si, že by spolu rodiče měli zůstat jen kvůli dětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4833,33 %26,09 %  
spíše ne4631,94 %25 %  
nevím2618,06 %14,13 %  
rozhodně ne1611,11 %8,7 %  
rozhodně ano85,56 %4,35 %  

Graf

26. Myslíte si, že rodiče při rozvodu manipulují s dětmi, aby je dostali "na svou stranu" ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano8256,94 %44,57 %  
nevím2920,14 %15,76 %  
rozhodně ano2920,14 %15,76 %  
spíše ne42,78 %2,17 %  

Graf

27. Myslíte si, že děti rozvedených rodičů budou mít v budoucnu větší sklony k rozvodu oproti dětem z úplných rodin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4631,94 %25 %  
nevím4531,25 %24,46 %  
spíše ne3725,69 %20,11 %  
rozhodně ano85,56 %4,35 %  
rozhodně ne85,56 %4,35 %  

Graf

28. Je podle Vás vhodné, že rozvedení rodiče vstoupí do dalšího manželství s jiným partnerem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano7546,88 %40,76 %  
nevím3320,63 %17,93 %  
spíše ne2716,88 %14,67 %  
rozhodně ano2415 %13,04 %  
rozhodně ne10,63 %0,54 %  

Graf

29. Je podle Vás vhodné, že mají rozvedení rodiče dítě s novým partnerem, ačkoli už mají dítě z předešlého manželství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano7345,63 %39,67 %  
rozhodně ano3723,13 %20,11 %  
spíše ne2415 %13,04 %  
ne2012,5 %10,87 %  
rozhodně ne63,75 %3,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jsou Vaši rodiče rozvedeni?

 • odpověď ano:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 7 - 11 > na otázku 5. Kolik Vám bylo let, když se rodiče rozváděli?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi matka na otázku 6. Kdo Vám sdělil, že se rodiče budou rozvádět?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi matka na otázku 7. Kdo podal žádost o rozvod?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Byl/a jste informován/a o tom, jaký byl důvod rozvodu?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10-20 let na otázku 9. Jak dlouho trvalo manželství Vašich rodičů?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5-10 let na otázku 9. Jak dlouho trvalo manželství Vašich rodičů?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, ale napadlo mě to na otázku 10. Zkoušel/a jste udělat něco proto, aby se rodiče nerozvedli?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, ani mě to nenapadlo na otázku 10. Zkoušel/a jste udělat něco proto, aby se rodiče nerozvedli?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ano na otázku 11. Domníváte se, že rozvod rodičů může ovlivnit Váš postoj k manželství?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi s matkou na otázku 12. S kým jste zůstal/a po rozvodu?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale zřídka na otázku 13. Scházíte se s druhým rodičem?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Scházíte se s druhým rodičem?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, oba na otázku 14. Našli si Vaši rodiče nového přítele/novou přítelkyni?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ne na otázku 15. Měl/a jste problém příjmout nového partnera?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 15. Měl/a jste problém příjmout nového partnera?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, ani jeden na otázku 16. Založili Vaši rodiče po rozvodu novou rodinu? Tedy otec se znovu oženil nebo matka se opět vdala?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi pouze matka na otázku 16. Založili Vaši rodiče po rozvodu novou rodinu? Tedy otec se znovu oženil nebo matka se opět vdala?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Získal/a jste druhým sňatkem nevlastní sourozence?

7. Kdo podal žádost o rozvod?

 • odpověď matka:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi pouze matka na otázku 16. Založili Vaši rodiče po rozvodu novou rodinu? Tedy otec se znovu oženil nebo matka se opět vdala?

8. Byl/a jste informován/a o tom, jaký byl důvod rozvodu?

 • odpověď ano :
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, ani jeden na otázku 16. Založili Vaši rodiče po rozvodu novou rodinu? Tedy otec se znovu oženil nebo matka se opět vdala?

12. S kým jste zůstal/a po rozvodu?

 • odpověď s matkou:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5-10 let na otázku 9. Jak dlouho trvalo manželství Vašich rodičů?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Scházíte se s druhým rodičem?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pouze matka na otázku 16. Založili Vaši rodiče po rozvodu novou rodinu? Tedy otec se znovu oženil nebo matka se opět vdala?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Získal/a jste druhým sňatkem nevlastní sourozence?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Odkud jste?

4. Jsou Vaši rodiče rozvedeni?

5. Kolik Vám bylo let, když se rodiče rozváděli?

6. Kdo Vám sdělil, že se rodiče budou rozvádět?

7. Kdo podal žádost o rozvod?

8. Byl/a jste informován/a o tom, jaký byl důvod rozvodu?

9. Jak dlouho trvalo manželství Vašich rodičů?

10. Zkoušel/a jste udělat něco proto, aby se rodiče nerozvedli?

11. Domníváte se, že rozvod rodičů může ovlivnit Váš postoj k manželství?

12. S kým jste zůstal/a po rozvodu?

13. Scházíte se s druhým rodičem?

14. Našli si Vaši rodiče nového přítele/novou přítelkyni?

15. Měl/a jste problém příjmout nového partnera?

16. Založili Vaši rodiče po rozvodu novou rodinu? Tedy otec se znovu oženil nebo matka se opět vdala?

17. Získal/a jste druhým sňatkem nevlastní sourozence?

20. Je někdo ve Vašem okolí rozveden?

21. Jak vnímáte rozvod?

22. Jaký je podle Vás nejčastější důvod rozvodu?

23. Komu by se podle Vás měly svěřit děti do péče po rozvodu?

24. Která věková skupina dětí je podle Vás rozvodem nejvíce traumatizována?

25. Myslíte si, že by spolu rodiče měli zůstat jen kvůli dětem?

26. Myslíte si, že rodiče při rozvodu manipulují s dětmi, aby je dostali "na svou stranu" ?

27. Myslíte si, že děti rozvedených rodičů budou mít v budoucnu větší sklony k rozvodu oproti dětem z úplných rodin?

28. Je podle Vás vhodné, že rozvedení rodiče vstoupí do dalšího manželství s jiným partnerem?

29. Je podle Vás vhodné, že mají rozvedení rodiče dítě s novým partnerem, ačkoli už mají dítě z předešlého manželství?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Odkud jste?

4. Jsou Vaši rodiče rozvedeni?

5. Kolik Vám bylo let, když se rodiče rozváděli?

6. Kdo Vám sdělil, že se rodiče budou rozvádět?

7. Kdo podal žádost o rozvod?

8. Byl/a jste informován/a o tom, jaký byl důvod rozvodu?

9. Jak dlouho trvalo manželství Vašich rodičů?

10. Zkoušel/a jste udělat něco proto, aby se rodiče nerozvedli?

11. Domníváte se, že rozvod rodičů může ovlivnit Váš postoj k manželství?

12. S kým jste zůstal/a po rozvodu?

13. Scházíte se s druhým rodičem?

14. Našli si Vaši rodiče nového přítele/novou přítelkyni?

15. Měl/a jste problém příjmout nového partnera?

16. Založili Vaši rodiče po rozvodu novou rodinu? Tedy otec se znovu oženil nebo matka se opět vdala?

17. Získal/a jste druhým sňatkem nevlastní sourozence?

20. Je někdo ve Vašem okolí rozveden?

21. Jak vnímáte rozvod?

22. Jaký je podle Vás nejčastější důvod rozvodu?

23. Komu by se podle Vás měly svěřit děti do péče po rozvodu?

24. Která věková skupina dětí je podle Vás rozvodem nejvíce traumatizována?

25. Myslíte si, že by spolu rodiče měli zůstat jen kvůli dětem?

26. Myslíte si, že rodiče při rozvodu manipulují s dětmi, aby je dostali "na svou stranu" ?

27. Myslíte si, že děti rozvedených rodičů budou mít v budoucnu větší sklony k rozvodu oproti dětem z úplných rodin?

28. Je podle Vás vhodné, že rozvedení rodiče vstoupí do dalšího manželství s jiným partnerem?

29. Je podle Vás vhodné, že mají rozvedení rodiče dítě s novým partnerem, ačkoli už mají dítě z předešlého manželství?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svobodová, Š.Rozvod a nová rodina (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://rozvod-a-nova-rodina.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.