Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozvod rodičů s odstupem času

Rozvod rodičů s odstupem času

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Vaňková
Šetření:14. 05. 2014 - 18. 05. 2014
Počet respondentů:78
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Následující dotazník slouží k zjištění, jak rozvod (ne)ovlivňuje život potomků rozvedených rodičů a jak se jejich postoje (ne)liší od potomků nerozvedených rodičů.

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6178,21 %78,21 %  
Muž1721,79 %21,79 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-243544,87 %44,87 %  
25-341823,08 %23,08 %  
35-44911,54 %11,54 %  
Méně než 18911,54 %11,54 %  
45 a více78,97 %8,97 %  

Graf

3. Pocházíte z

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozvedené rodiny5975,64 %75,64 %  
Úplné, vlastní rodiny1924,36 %24,36 %  

Graf

Následující část vyplní pouze ti, kteří pochází z rozvedené rodiny.

4. Od rozvodu vašich rodičů uplynulo

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 let a více3862,3 %48,72 %  
6-9 let1016,39 %12,82 %  
3-5 let711,48 %8,97 %  
0-2 roky711,48 %8,97 %  

Graf

5. Jaký je Váš postoj k rozvodu Vašich rodičů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negativní, velmi mě nzasáhl2135,59 %26,92 %  
Pozitivní, vyřešili se jím mnohé problémy2135,59 %26,92 %  
Neutrální, nijak zásadně mě nezasáhl1728,81 %21,79 %  

Graf

6. Pokud ve vašem životě figurovali noví partneři rodičů, jaký byl obecně váš vztah k nim?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální2545,45 %32,05 %  
Negativní1832,73 %23,08 %  
Kladný1221,82 %15,38 %  

Graf

7. POkud byste měl(a) moc ovlivnikt výběr nových partnerů Vašich rodičů, vybral(a) byste jim někoho jiného?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3357,89 %42,31 %  
ne2442,11 %30,77 %  

Graf

8. Respektoval(a) jste rozhodnutí a postoje nových partnerů vašich rodičů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2646,43 %33,33 %  
ano1832,14 %23,08 %  
Spíše ne814,29 %10,26 %  
Ne47,14 %5,13 %  

Graf

Následující část vyplní všichni respondenti.

9. Chcete se oženit/vdát nebo jste tak již učinil(a)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5874,36 %74,36 %  
ne2025,64 %25,64 %  

Graf

10. POkud někdy vstoupíte do manželství (nebo jste do něj již vstoupili) či do vztahu zahrnující děti, předpokládáte, že spolu zůstanete celý život?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6279,49 %79,49 %  
ne1620,51 %20,51 %  

Graf

11. Dojde-li ve vašem manželství k neshodám závažného typu, jak obtížné pro Vás bude podat žádost o rozvod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi obtížné3443,59 %43,59 %  
Obtížné3038,46 %38,46 %  
Snadné810,26 %10,26 %  
Velmi snadné67,69 %7,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Kolik je Vám let?

3. Pocházíte z

4. Od rozvodu vašich rodičů uplynulo

5. Jaký je Váš postoj k rozvodu Vašich rodičů?

6. Pokud ve vašem životě figurovali noví partneři rodičů, jaký byl obecně váš vztah k nim?

7. POkud byste měl(a) moc ovlivnikt výběr nových partnerů Vašich rodičů, vybral(a) byste jim někoho jiného?

8. Respektoval(a) jste rozhodnutí a postoje nových partnerů vašich rodičů?

9. Chcete se oženit/vdát nebo jste tak již učinil(a)?

10. POkud někdy vstoupíte do manželství (nebo jste do něj již vstoupili) či do vztahu zahrnující děti, předpokládáte, že spolu zůstanete celý život?

11. Dojde-li ve vašem manželství k neshodám závažného typu, jak obtížné pro Vás bude podat žádost o rozvod?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Kolik je Vám let?

3. Pocházíte z

4. Od rozvodu vašich rodičů uplynulo

5. Jaký je Váš postoj k rozvodu Vašich rodičů?

6. Pokud ve vašem životě figurovali noví partneři rodičů, jaký byl obecně váš vztah k nim?

7. POkud byste měl(a) moc ovlivnikt výběr nových partnerů Vašich rodičů, vybral(a) byste jim někoho jiného?

8. Respektoval(a) jste rozhodnutí a postoje nových partnerů vašich rodičů?

9. Chcete se oženit/vdát nebo jste tak již učinil(a)?

10. POkud někdy vstoupíte do manželství (nebo jste do něj již vstoupili) či do vztahu zahrnující děti, předpokládáte, že spolu zůstanete celý život?

11. Dojde-li ve vašem manželství k neshodám závažného typu, jak obtížné pro Vás bude podat žádost o rozvod?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vaňková, M.Rozvod rodičů s odstupem času (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://rozvod-rodicu-s-odstupem-cas.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.