Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > rozvodovost

rozvodovost

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Godalová
Šetření:28. 12. 2009 - 13. 01. 2010
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den

Chtěla bych vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku zaměřeného na rozvodovost na Šumpersku.Průzkum bude sloužit k seminární práci na téma psychopatologické jevy na šumpersku.Dotazník je anonymní,nemusíte se tedy bát odpovídat pravdivě.

Děkuji:)
 

Odpovědi respondentů

1. Z jakého důvodu se lidé nejčastěji rozvádí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úplné odcizení obou manželů6061,22 %61,22 %  
Krize středního věku1717,35 %17,35 %  
Žárlivost77,14 %7,14 %  
Brali se moc mladí a neužili si svobody55,1 %5,1 %  
nevěra22,04 %2,04 %  
alkoholismus11,02 %1,02 %  
ženy nejsou hodny nás mužů, ale my si to uvědo....11,02 %1,02 %  
přestane je to bavit11,02 %1,02 %  
neschopnost tolerance,sobectví11,02 %1,02 %  
nespokojenost žen, feministická agitace11,02 %1,02 %  
Je to individuální,u někoho to a druhého zas ono11,02 %1,02 %  
alkoholismus a další závislosti11,02 %1,02 %  

Graf

2. Co si myslíte,že je hlavní příčinou zvýšené rozvodovosti oproti minulým letem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lidé neumí řešit problémy4444,9 %44,9 %  
Lidé jsou k sobě méně tolerantnější1818,37 %18,37 %  
Finanční situace(ekonomická krize, vyšší nezaměstnanost)1313,27 %13,27 %  
Je nudné mít celý život jednoho partnera1111,22 %11,22 %  
Je to moderní66,12 %6,12 %  
nevěra11,02 %1,02 %  
ostatní se na ně oproti dřívějšku nedívají divně 11,02 %1,02 %  
nevěra,lehkovážnost,11,02 %1,02 %  
více možností, lidé chtějí svobodu11,02 %1,02 %  
dříve byly rozvody tak trochu tabu, dnes už ne11,02 %1,02 %  
drive by si to lide nedovolili, byla to ostuda11,02 %1,02 %  

Graf

3. Čím si vysvětlujete fakt,že lidé v dnešní době uzavírají manželský svazek ve vyšším věku než-li tomu bylo dříve?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dávají přednost kariéře5253,06 %53,06 %  
Nyní jako první chtějí vystudovat2828,57 %28,57 %  
Dříve měli lidé lepší sociální zabezpečení(novomanželské půjčky,přidělování bytů apod.)88,16 %8,16 %  
Dříve byli lidé nerozumní44,08 %4,08 %  
dnes více možností po škole11,02 %1,02 %  
studium a kariéra11,02 %1,02 %  
Bylo to hlavně dobou a celkovým smíšlením společno11,02 %1,02 %  
Nyní jsou lidé nerozumní11,02 %1,02 %  
je normální vystřídat spoustu partnerů než zakotví11,02 %1,02 %  
odklon od tradic11,02 %1,02 %  

Graf

4. Myslíte, že v nefungujícím manželství je lepší setrvávat kvůli dětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5051,02 %51,02 %  
Nevím3232,65 %32,65 %  
Ano1616,33 %16,33 %  

Graf

5. Myslíte si že děti z rozvedeného manželství mají špatný start do života ve smyslu jejich budoucího rodinného života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3838,78 %38,78 %  
Ne2828,57 %28,57 %  
Není rozdíl,jestli je dítě z úplné nebo neúplné rodiny2121,43 %21,43 %  
podle toho, s jakým rodičem vyrůstá11,02 %1,02 %  
jak kde, podle situace před rozvodem11,02 %1,02 %  
liší se to případ od případu11,02 %1,02 %  
Na kazdého podvod působí jinak.Na někoho hůře.11,02 %1,02 %  
nevím11,02 %1,02 %  
myslím že ano ale není to pravidlem11,02 %1,02 %  
Na každého to působí jinak.Na některé hůře.11,02 %1,02 %  
ne každé dítě z rozvedené rodiny je problémové11,02 %1,02 %  
záleží jak se k tomu samo dítěPostaví a kolikMuJe11,02 %1,02 %  
lepší rozvod než trápení dětí11,02 %1,02 %  
Opět je to individuální11,02 %1,02 %  

Graf

6. Myslíte si,že děti,které měly rozvedené rodiče,mají větší sklony k tomu,aby se v budoucnu také rozvedly oproti dětem s úplných rodin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3737,76 %37,76 %  
Ano3737,76 %37,76 %  
Nevím2424,49 %24,49 %  

Graf

7. Jaký máte názor na předmanželskou smlouvu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je rozumné si před svatbou určit co je koho,aby v případě rozvodu měli ulehčené majetkové vyrovnání5758,16 %58,16 %  
Je hloupé před svatbou myslet na peníze a počítat s rozvodem2424,49 %24,49 %  
Nepřemýšlel jsem o tom1717,35 %17,35 %  

Graf

8. Jaké je Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6364,29 %64,29 %  
Muž3535,71 %35,71 %  

Graf

9. Jaký je váš věk.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-25 let4343,88 %43,88 %  
0-15 let2828,57 %28,57 %  
26-45 let1414,29 %14,29 %  
46-60 let1010,2 %10,2 %  
60 a více33,06 %3,06 %  

Graf

10. Odkuď pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město6263,27 %63,27 %  
Vesnice3636,73 %36,73 %  

Graf

11. Jak je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní škola4646,94 %46,94 %  
Střední škola s maturitou2525,51 %25,51 %  
Vysoká škola2222,45 %22,45 %  
Středni škola bez maturity55,1 %5,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Jak je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

  • odpověď Základní škola:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-15 let na otázku 9. Jaký je váš věk.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Z jakého důvodu se lidé nejčastěji rozvádí?

2. Co si myslíte,že je hlavní příčinou zvýšené rozvodovosti oproti minulým letem?

3. Čím si vysvětlujete fakt,že lidé v dnešní době uzavírají manželský svazek ve vyšším věku než-li tomu bylo dříve?

4. Myslíte, že v nefungujícím manželství je lepší setrvávat kvůli dětem?

5. Myslíte si že děti z rozvedeného manželství mají špatný start do života ve smyslu jejich budoucího rodinného života?

6. Myslíte si,že děti,které měly rozvedené rodiče,mají větší sklony k tomu,aby se v budoucnu také rozvedly oproti dětem s úplných rodin?

7. Jaký máte názor na předmanželskou smlouvu?

8. Jaké je Vaše pohlaví

9. Jaký je váš věk.

10. Odkuď pocházíte?

11. Jak je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Z jakého důvodu se lidé nejčastěji rozvádí?

2. Co si myslíte,že je hlavní příčinou zvýšené rozvodovosti oproti minulým letem?

3. Čím si vysvětlujete fakt,že lidé v dnešní době uzavírají manželský svazek ve vyšším věku než-li tomu bylo dříve?

4. Myslíte, že v nefungujícím manželství je lepší setrvávat kvůli dětem?

5. Myslíte si že děti z rozvedeného manželství mají špatný start do života ve smyslu jejich budoucího rodinného života?

6. Myslíte si,že děti,které měly rozvedené rodiče,mají větší sklony k tomu,aby se v budoucnu také rozvedly oproti dětem s úplných rodin?

7. Jaký máte názor na předmanželskou smlouvu?

8. Jaké je Vaše pohlaví

9. Jaký je váš věk.

10. Odkuď pocházíte?

11. Jak je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Godalová, J.rozvodovost (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://rozvodovost-na-sumpersku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.