Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozvoj finanční gramotnosti na 1.stupni ZŠ z pohledu učitelů

Rozvoj finanční gramotnosti na 1.stupni ZŠ z pohledu učitelů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikol Fabíková
Šetření:19. 02. 2019 - 05. 03. 2019
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás tímto požádala o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit ke zhodnocení Vašich zkušeností s výukou finanční gramotnosti. Dotazník je naprosto anonymní, z toho důvodu Vás žádám o jeho pravdivé vyplnění. Pokud není u otázky uvedeno jinak, zvolte jen jednu odpověď.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2993,55 %93,55 %  
muž26,45 %6,45 %  

Graf

2. Jak dlouho pracujete jako učitel na prvním stupni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
déle1445,16 %45,16 %  
mezi 1 až 5 lety929,03 %29,03 %  
do 1 roku516,13 %16,13 %  
mezi 6 až 10 lety39,68 %9,68 %  

Graf

3. Znáte pojem finanční gramotnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3096,77 %96,77 %  
ne13,23 %3,23 %  

Graf

4. Realizuje se výuka finanční gramotnosti na Vaší škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1961,29 %61,29 %  
ne1238,71 %38,71 %  

Graf

5. Má podle Vás výuka finanční gramotnosti smysl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2374,19 %74,19 %  
spíše ano722,58 %22,58 %  
spíše ne13,23 %3,23 %  

Graf

6. Souhlasíte, aby se finanční gramotnost vyučovala na prvním stupni základních škol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, určitě to má smysl1858,06 %58,06 %  
ano, ale ty děti z toho nemají rozum722,58 %22,58 %  
ne, je to brzy619,35 %19,35 %  

Graf

7. Vy sám/sama se snažíte finanční gramotnost svých žáků rozšiřovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1858,06 %58,06 %  
určitě ano1135,48 %35,48 %  
spíše ne26,45 %6,45 %  

Graf

8. Pokud ano, jak k tomu dochází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
i nad rámec stanoveného vzdělávacího plánu1858,06 %58,06 %  
pouze v rámci stanoveného vzdělávacího plánu929,03 %29,03 %  
nijak412,9 %12,9 %  

Graf

9. Jsou pro Vás požadavky na finanční vzdělávání žáků uvedené v rámci RVP ZV srozumitelné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2477,42 %77,42 %  
určitě ano412,9 %12,9 %  
spíše ne26,45 %6,45 %  
určitě ne13,23 %3,23 %  

Graf

10. Znáte Standardy finanční gramotnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1445,16 %45,16 %  
určitě ano1135,48 %35,48 %  
spíše ne412,9 %12,9 %  
určitě ne26,45 %6,45 %  

Graf

11. V rámci jakých předmětů se snažíte finanční gramotnost svých žáků rozvíjet (můžete vybrat více odpovědí zároveň)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
matematika2374,19 %74,19 %  
informatika1238,71 %38,71 %  
český jazyk1032,26 %32,26 %  
přírodověda1032,26 %32,26 %  
anglický jazyk412,9 %12,9 %  
výtvarná výchova26,45 %6,45 %  
Vlastivěda 13,23 %3,23 %  

Graf

12. Myslíte, že je možné a vhodné rozvíjet finanční gramotnost žáků i v rámci jiných předmětů než matematiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale není na to čas2167,74 %67,74 %  
ano, ale chybí pomůcky825,81 %25,81 %  
ano, ale nemáme na to znalosti26,45 %6,45 %  

Graf

13. Jaké metody používáte při výuce finanční gramotnosti (můžete vybrat více odpovědí zároveň)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
názorně-demonstrační (předvádění, pozorování)2374,19 %74,19 %  
slovní (vyprávění, vysvětlování, přednáška, práce s textem)1754,84 %54,84 %  
didaktické hry1548,39 %48,39 %  
skupinová výuka1341,94 %41,94 %  
inscenační825,81 %25,81 %  
vlastní DUM, vlastní materiály13,23 %3,23 %  
Projektová výuka, to nejvíce ze všech výše uvedených.13,23 %3,23 %  

Graf

14. Používáte při výuce finanční gramotnosti nějaké pomůcky (můžete vybrat více možností)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
imitace peněz (jaké?)1961,29 %61,29 %  
stolní deskové hry (jaké?)1032,26 %32,26 %  
obrázky (jaké?)1032,26 %32,26 %  
metodické listy (jaké?)825,81 %25,81 %  
ne619,35 %19,35 %  
počítadla (jaké?)619,35 %19,35 %  
tabulky (jaké?)516,13 %16,13 %  
počítačový program, CD (jaké?)516,13 %16,13 %  
jiné (co?)26,45 %6,45 %  
piktogramy (jaké?)26,45 %6,45 %  
Všechno výše uvedené.13,23 %3,23 %  
Jiné- projekty13,23 %3,23 %  
imitace KČ nakladatelství Nová škola, obrázky z učebnic - hra na obchod13,23 %3,23 %  

Graf

15. Máte pro výuku finanční gramotnosti dostatek výukových materiálů (učebnice, praktické listy)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1445,16 %45,16 %  
teoretických ano, chybí praktické pro procvičování722,58 %22,58 %  
teoretických i praktických je dostatek619,35 %19,35 %  
chybí teoretické, praktických je dost412,9 %12,9 %  

Graf

16. Jsou podle Vás vhodně zpracované (adekvátně věku, zábavné a poutavé)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1754,84 %54,84 %  
spíše ne929,03 %29,03 %  
určitě ano39,68 %9,68 %  
určitě ne26,45 %6,45 %  

Graf

17. Máte pro výuku finanční gramotnosti dostatek pomůcek, jako jsou piktogramy, počítadla, součástí různých her, obrázky, předměty z oblasti financí aj.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1445,16 %45,16 %  
spíše ne1135,48 %35,48 %  
určitě ne516,13 %16,13 %  
určitě ano13,23 %3,23 %  

Graf

18. Jak byste Vy osobně zhodnotil/a svou finanční gramotnost (jako ve škole)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebně1651,61 %51,61 %  
výborně722,58 %22,58 %  
dobře516,13 %16,13 %  
nedostatečně26,45 %6,45 %  
dostatečně13,23 %3,23 %  

Graf

19. Uvítal/a byste Vy osobně další vzdělávání (vzdělávací kurz nebo seminář) na téma finanční gramotnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1651,61 %51,61 %  
určitě ano825,81 %25,81 %  
spíše ne619,35 %19,35 %  
určitě ne13,23 %3,23 %  

Graf

20. Byl/a byste ochoten/na si sám finančně přispět na takový vzdělávání kurz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1858,06 %58,06 %  
ano, ale jen zčásti722,58 %22,58 %  
nevím412,9 %12,9 %  
ano, klidně celou částkou26,45 %6,45 %  

Graf

21. Uvítal/a byste Vy osobně další vzdělávání (vzdělávací kurz nebo seminář) na téma, jak finanční vzdělávání promítnout do výuky předmětů na prvním stupni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1754,84 %54,84 %  
určitě ano1135,48 %35,48 %  
spíše ne39,68 %9,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Fabíková, N.Rozvoj finanční gramotnosti na 1.stupni ZŠ z pohledu učitelů (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://rozvoj-financni-gramotnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.