Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozvoj manažerských dovedností

Rozvoj manažerských dovedností

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Novotný
Šetření:17. 12. 2013 - 30. 12. 2013
Počet respondentů:41
Počet otázek (max/průměr):35 / 32.59
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o pomoc s vyplněním dotazníku na téma rozvoj manažerských dovedností ve Vaší aktuální firmě. Pokud nejste přímo nadřízený, nevadí, představte si, že pro účely tohoto výzkumu jste ;-)

Všem děkuji a přeji pohodové dny.

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2663,41 %63,41 %  
Muž1536,59 %36,59 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-35 let2560,98 %60,98 %  
36-45 let1229,27 %29,27 %  
45-více49,76 %9,76 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ – 1.stupeň1843,9 %43,9 %  
VŠ – 2.stupeň1126,83 %26,83 %  
Střední1024,39 %24,39 %  
Základní24,88 %4,88 %  

Graf

4. Ve firmě pracuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-3 let1843,9 %43,9 %  
10 a více let819,51 %19,51 %  
4-6 let819,51 %19,51 %  
7-10 let717,07 %17,07 %  

Graf

5. Své vzdělání ve vztahu k výkonu svěřené práce hodnotím jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostačující2663,41 %63,41 %  
Nad očekávání1331,71 %31,71 %  
Nedostačující24,88 %4,88 %  

Graf

6. Mám zkušenosti z předchozího zaměstnání na současné pozici. Nesu si s sebou profesní zkušenosti a nadhled a tyto zkušenosti můžu ve firmě dále předávat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2868,29 %68,29 %  
Ne1331,71 %31,71 %  

Graf

7. Celková doba výkonu zaměstnání (jak dlouho již pracuji)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 a více let1946,34 %46,34 %  
0-3 let1024,39 %24,39 %  
4-6 let717,07 %17,07 %  
7-10 let512,2 %12,2 %  

Graf

8. Celková doba praxe na současné nebo podobné pozici v celé pracovní kariéře.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-3 let1229,27 %29,27 %  
10 a více let1229,27 %29,27 %  
4-6 let1126,83 %26,83 %  
7-10 let614,63 %14,63 %  

Graf

9. Dosažené výsledky své práce hodnotím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostatečné2356,1 %56,1 %  
Výborné1741,46 %41,46 %  
Nedostatečné12,44 %2,44 %  

Graf

10. Myslím si, že TOP management vnímá a cení si mé výsledky práce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2151,22 %51,22 %  
Nejsem schopen(a) odpovědět1126,83 %26,83 %  
Ne921,95 %21,95 %  

Graf

11. Od TOP managementu (nadřízeného) pravidelně získávám zpětnou vazbu na kvalitu mé práce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano41100 %100 %  

Graf

12. Kdy jsem naposled obdržel(a) zpětnou vazbu na kvalitu své práce ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-3 měsíce3175,61 %75,61 %  
4-6 měsíců614,63 %14,63 %  
Více než 12 měsíců49,76 %9,76 %  

Graf

13. Cítím se:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Motivován(a)1639,02 %39,02 %  
Spíše demotivován(a)1126,83 %26,83 %  
Spíše motivován(a)921,95 %21,95 %  
Demotivován(a)512,2 %12,2 %  

Graf

14. V administrativní části budouvy se nachází k vidění firemní výrobky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2970,73 %70,73 %  
Ano1229,27 %29,27 %  

Graf

15. Vím, co se po mě přesně chce. Úkoly jsou stanoveny jasně, vyhodnoceny spravedlivě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na situaci, nastávají obě varianty1843,9 %43,9 %  
Ano1639,02 %39,02 %  
Ne717,07 %17,07 %  

Graf

16. Mám problém motivovat své podřízené pomocí dostupných prostředků

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2868,29 %68,29 %  
Ano1331,71 %31,71 %  

Graf

17. Mí podřízení vnímají firemní kulturu a roční cíle vážně. Dělají maximum pro jejich splnění. Jejich zainteresování je zohledněno finančně. Když neplní dojde ke snížení hodnocení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1536,59 %36,59 %  
Spíše ne1126,83 %26,83 %  
Ne1024,39 %24,39 %  
Ano512,2 %12,2 %  

Graf

18. Mzdové hodnocení (jeho dílčí složky) včetně jejich vyhodnocení vnímám jako spravedlivé

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2458,54 %58,54 %  
Ne1741,46 %41,46 %  

Graf

19. Mzdová politika je jasně a průhledně nastavena

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2560,98 %60,98 %  
Ne1639,02 %39,02 %  

Graf

20. Při tvorbě ročních cílů mám možnost vyjádřit se ke stanovému cíli a případně jeho zadávací parametry korigovat na základě vzájemné diskuze

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2663,41 %63,41 %  
Ne1536,59 %36,59 %  

Graf

21. Kolektiv ve firmě považuji za

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přátelský2151,22 %51,22 %  
Otevřený1024,39 %24,39 %  
Uzavřený49,76 %9,76 %  
Silně konkurenční37,32 %7,32 %  
Konkurenční37,32 %7,32 %  

Graf

22. Když dosáhnu pracovního úspěchu, ostatní mi jej přejí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nelze jednoznačně zvolit odpověd2560,98 %60,98 %  
Ano1126,83 %26,83 %  
Ne512,2 %12,2 %  

Graf

23. Ve firmě se vyskytují lidé, kteří by dle mého názoru danou funkci zastávat neměli z důvodu špatných výsledků, či nekompetentnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3380,49 %80,49 %  
Ne819,51 %19,51 %  

Graf

24. Při výkonu práce jsem se setkal se situací, kdy na pracovní pozici do mého týmu byl násilně dosazen člověk, který se dle mého názoru na práci nehodí, nemá dostatek zkušeností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2253,66 %53,66 %  
Ne1946,34 %46,34 %  

Graf

25. Ve firmě se vyskytují lidé, kterým všechno projde

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2458,54 %58,54 %  
Ne1741,46 %41,46 %  

Graf

26. Tolerance faktu, že některým lidem vše projde, má vliv na mou motivaci k práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2151,22 %51,22 %  
Ano2048,78 %48,78 %  

Graf

27. Znám svůj možný kariérní postup ? Je definován písemně a průběžně kontrolován ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3380,49 %80,49 %  
Ano819,51 %19,51 %  

Graf

28. Dovednosti potřebné pro výkon mé práce jsou za podpory firmy rozšiřovány (formou školení, konzultací, návštěv v jiných firmách) či případně mám možnost se školení,konzultací zůčastnit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2151,22 %51,22 %  
Záleží na finanční náročnosti921,95 %21,95 %  
Ne717,07 %17,07 %  
Musím vyvinout nadstandardní aktivitu49,76 %9,76 %  

Graf

29. Firmě záleží na tom, aby znalosti potřebné pro výkon práce byly rozvíjeny.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3175,61 %75,61 %  
Ne1024,39 %24,39 %  

Graf

30. Cítím, že firma si cení, že v ní pracuji již x let ve vztahu k mzdovému ohodnocení ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2253,66 %53,66 %  
Ne1946,34 %46,34 %  

Graf

31. Mzdové podmínky ve firmě vnímám vzhledem k firmám v blízkém okolí čí oboru podnikání jako rovnocenné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2868,29 %68,29 %  
Ne1331,71 %31,71 %  

Graf

32. Na současném modelu mzdového hodnocení se mi nebo mým podřízením nelíbí

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

fixní tabulkové platy, bez možnosti s nimi nakládat dle zapojení v týmu (bonusy, malusy), nedostatek nástrojů (plat i jakýkoliv jiný) pro motivaci k lepším výkonům

Hodnocení podle počtu odspracovaných let, ne podle výsledků

mzdy jsou příliš nízké a neúměrné jejich psychicky a fyzicky namáhavé práci a zaměstnanci jsou všemi svými nadřízenými včetně mě a samotným majitelem firmy vykořisťováni. TOP management stejně jako management nižší, včetně mě, dostáváme přemrštěně vysoké platy a pokud vyšší management nás nižší management šikanuje, vybíjíme si to na řadových zaměstnancích.

neflexibolní možnost hodnocení

neprůhlednost

rovnostářství založené na počtu odpracovaných let a ne na výkonu

tarifnost

velký rozdíl mzdy mezi nejlépe a nejhůře placeným zaměstnancem

33. Mezi nejdůležitější motivační faktor řadím ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Seberealizaci1434,15 %34,15 %  
Mzdové ohodnocení1434,15 %34,15 %  
Smysl své práce819,51 %19,51 %  
Kolektiv512,2 %12,2 %  

Graf

34. Čím by mohla firma přispět ke zvýšení motivace

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bonusy

finanční motivace

kompetentností

seberealizace zpětné vazby zájem vedení

sestavení týmů, řešení problémů v týmech navázat hodnocení na výsledek

umožněním karierního růstu

uvolnění platů, resp. rozdělením na fixní a výkonovou část

Vyvlastnit se majiteli, odevzat se do kolektivního vlastnictví zaměstnanců, zkrouhnout nám manažerům odměny a přemrštěné mzdy.

35. Do budoucna bych navrhoval(a) zlepšení v těchto oblastech

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

celková logistika

firemní kultura

komunikace uvnitř společnosti firemní kltura jasně stanovit cíle a kontrolovat jejich plnění

Motivace

motivace pracovníků

obsazování pozic v TOP managementu

umožnění karierního růstu, mzda za kterou by se zaměstnanec nestyděl, vedoucí pracovníci by měli být seznámeni s prací podřízených a s jejich názory nejlépe krátkou praxí na pozici podřízených, práci často nerozumí a jsou vedoucími jen z pozice vyššího školního vzdělání, možnost získání placeného volna navíc za odměnu, kvalitní nářadí

znárodnění nebo odevzdání do kolektivního vlastnictví zaměstnanců, zlepšení pracovních podmínek, přizpůsobení pracovní doby úměrně dnešnímu technickému pokroku a produktivitě práce.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk:

 • odpověď 20-35 let:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-3 let na otázku 7. Celková doba výkonu zaměstnání (jak dlouho již pracuji)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-3 let na otázku 8. Celková doba praxe na současné nebo podobné pozici v celé pracovní kariéře.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Mám zkušenosti z předchozího zaměstnání na současné pozici. Nesu si s sebou profesní zkušenosti a nadhled a tyto zkušenosti můžu ve firmě dále předávat.

4. Ve firmě pracuji

 • odpověď 0-3 let:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-3 let na otázku 7. Celková doba výkonu zaměstnání (jak dlouho již pracuji)

7. Celková doba výkonu zaměstnání (jak dlouho již pracuji)

 • odpověď 10 a více let:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 a více let na otázku 8. Celková doba praxe na současné nebo podobné pozici v celé pracovní kariéře.

18. Mzdové hodnocení (jeho dílčí složky) včetně jejich vyhodnocení vnímám jako spravedlivé

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 25. Ve firmě se vyskytují lidé, kterým všechno projde
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 26. Tolerance faktu, že některým lidem vše projde, má vliv na mou motivaci k práci

25. Ve firmě se vyskytují lidé, kterým všechno projde

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 26. Tolerance faktu, že některým lidem vše projde, má vliv na mou motivaci k práci
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 18. Mzdové hodnocení (jeho dílčí složky) včetně jejich vyhodnocení vnímám jako spravedlivé

26. Tolerance faktu, že některým lidem vše projde, má vliv na mou motivaci k práci

 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 25. Ve firmě se vyskytují lidé, kterým všechno projde

30. Cítím, že firma si cení, že v ní pracuji již x let ve vztahu k mzdovému ohodnocení ?

 • odpověď Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše demotivován(a) na otázku 13. Cítím se:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem:

2. Věk:

3. Dosažené vzdělání

4. Ve firmě pracuji

5. Své vzdělání ve vztahu k výkonu svěřené práce hodnotím jako:

6. Mám zkušenosti z předchozího zaměstnání na současné pozici. Nesu si s sebou profesní zkušenosti a nadhled a tyto zkušenosti můžu ve firmě dále předávat.

7. Celková doba výkonu zaměstnání (jak dlouho již pracuji)

8. Celková doba praxe na současné nebo podobné pozici v celé pracovní kariéře.

9. Dosažené výsledky své práce hodnotím

10. Myslím si, že TOP management vnímá a cení si mé výsledky práce

11. Od TOP managementu (nadřízeného) pravidelně získávám zpětnou vazbu na kvalitu mé práce.

12. Kdy jsem naposled obdržel(a) zpětnou vazbu na kvalitu své práce ?

13. Cítím se:

14. V administrativní části budouvy se nachází k vidění firemní výrobky.

15. Vím, co se po mě přesně chce. Úkoly jsou stanoveny jasně, vyhodnoceny spravedlivě.

16. Mám problém motivovat své podřízené pomocí dostupných prostředků

17. Mí podřízení vnímají firemní kulturu a roční cíle vážně. Dělají maximum pro jejich splnění. Jejich zainteresování je zohledněno finančně. Když neplní dojde ke snížení hodnocení

18. Mzdové hodnocení (jeho dílčí složky) včetně jejich vyhodnocení vnímám jako spravedlivé

19. Mzdová politika je jasně a průhledně nastavena

20. Při tvorbě ročních cílů mám možnost vyjádřit se ke stanovému cíli a případně jeho zadávací parametry korigovat na základě vzájemné diskuze

21. Kolektiv ve firmě považuji za

22. Když dosáhnu pracovního úspěchu, ostatní mi jej přejí

23. Ve firmě se vyskytují lidé, kteří by dle mého názoru danou funkci zastávat neměli z důvodu špatných výsledků, či nekompetentnosti

24. Při výkonu práce jsem se setkal se situací, kdy na pracovní pozici do mého týmu byl násilně dosazen člověk, který se dle mého názoru na práci nehodí, nemá dostatek zkušeností.

25. Ve firmě se vyskytují lidé, kterým všechno projde

26. Tolerance faktu, že některým lidem vše projde, má vliv na mou motivaci k práci

27. Znám svůj možný kariérní postup ? Je definován písemně a průběžně kontrolován ?

28. Dovednosti potřebné pro výkon mé práce jsou za podpory firmy rozšiřovány (formou školení, konzultací, návštěv v jiných firmách) či případně mám možnost se školení,konzultací zůčastnit.

29. Firmě záleží na tom, aby znalosti potřebné pro výkon práce byly rozvíjeny.

30. Cítím, že firma si cení, že v ní pracuji již x let ve vztahu k mzdovému ohodnocení ?

31. Mzdové podmínky ve firmě vnímám vzhledem k firmám v blízkém okolí čí oboru podnikání jako rovnocenné.

33. Mezi nejdůležitější motivační faktor řadím ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem:

2. Věk:

3. Dosažené vzdělání

4. Ve firmě pracuji

5. Své vzdělání ve vztahu k výkonu svěřené práce hodnotím jako:

6. Mám zkušenosti z předchozího zaměstnání na současné pozici. Nesu si s sebou profesní zkušenosti a nadhled a tyto zkušenosti můžu ve firmě dále předávat.

7. Celková doba výkonu zaměstnání (jak dlouho již pracuji)

8. Celková doba praxe na současné nebo podobné pozici v celé pracovní kariéře.

9. Dosažené výsledky své práce hodnotím

10. Myslím si, že TOP management vnímá a cení si mé výsledky práce

11. Od TOP managementu (nadřízeného) pravidelně získávám zpětnou vazbu na kvalitu mé práce.

12. Kdy jsem naposled obdržel(a) zpětnou vazbu na kvalitu své práce ?

13. Cítím se:

14. V administrativní části budouvy se nachází k vidění firemní výrobky.

15. Vím, co se po mě přesně chce. Úkoly jsou stanoveny jasně, vyhodnoceny spravedlivě.

16. Mám problém motivovat své podřízené pomocí dostupných prostředků

17. Mí podřízení vnímají firemní kulturu a roční cíle vážně. Dělají maximum pro jejich splnění. Jejich zainteresování je zohledněno finančně. Když neplní dojde ke snížení hodnocení

18. Mzdové hodnocení (jeho dílčí složky) včetně jejich vyhodnocení vnímám jako spravedlivé

19. Mzdová politika je jasně a průhledně nastavena

20. Při tvorbě ročních cílů mám možnost vyjádřit se ke stanovému cíli a případně jeho zadávací parametry korigovat na základě vzájemné diskuze

21. Kolektiv ve firmě považuji za

22. Když dosáhnu pracovního úspěchu, ostatní mi jej přejí

23. Ve firmě se vyskytují lidé, kteří by dle mého názoru danou funkci zastávat neměli z důvodu špatných výsledků, či nekompetentnosti

24. Při výkonu práce jsem se setkal se situací, kdy na pracovní pozici do mého týmu byl násilně dosazen člověk, který se dle mého názoru na práci nehodí, nemá dostatek zkušeností.

25. Ve firmě se vyskytují lidé, kterým všechno projde

26. Tolerance faktu, že některým lidem vše projde, má vliv na mou motivaci k práci

27. Znám svůj možný kariérní postup ? Je definován písemně a průběžně kontrolován ?

28. Dovednosti potřebné pro výkon mé práce jsou za podpory firmy rozšiřovány (formou školení, konzultací, návštěv v jiných firmách) či případně mám možnost se školení,konzultací zůčastnit.

29. Firmě záleží na tom, aby znalosti potřebné pro výkon práce byly rozvíjeny.

30. Cítím, že firma si cení, že v ní pracuji již x let ve vztahu k mzdovému ohodnocení ?

31. Mzdové podmínky ve firmě vnímám vzhledem k firmám v blízkém okolí čí oboru podnikání jako rovnocenné.

33. Mezi nejdůležitější motivační faktor řadím ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novotný, M.Rozvoj manažerských dovedností (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://rozvoj-manazerskych-dovednos.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.