Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozvoj interpersonální inteligence ve výuce angličtiny úrovně B2

Rozvoj interpersonální inteligence ve výuce angličtiny úrovně B2

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Šilarová
Šetření:15. 05. 2014 - 29. 05. 2014
Počet respondentů:135
Počet otázek (max/průměr):20 / 14.1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím vyučující anglického jazyka o vyplnění krátkého dotazníku, který je součástí mé diplomové práce na téma Interpersonal Multiple Intelligence and Its Development in B2 English Lessons, kterou píši v rámci Katedry anglického jazyka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Můj výzkum má za cíl zjistit, zda a jakým způsobem je v hodinách anglického jazyka na státních středních školách rozvíjena interpersonální (sociální) inteligence. Tento dotazník slouží jako doplňující zdroj pro analýzu učebnic anglického jazyka. Výsledky výzkumu budou sloužit jako podklad pro návrh aktivit rozvíjejících interpersonální inteligenci jako základ efektivní výuky anglického jazyka.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11786,67 %86,67 %  
muž1813,33 %13,33 %  

Graf

2. Typ školy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gymnázium9671,11 %71,11 %  
Střední odborná škola3223,7 %23,7 %  
vysoka10,74 %0,74 %  
10,74 %0,74 %  
SOŠ a Sou10,74 %0,74 %  
gymnázium a SOŠ10,74 %0,74 %  
Gymnázium a obchodní akademie10,74 %0,74 %  
G + SOŠ10,74 %0,74 %  
Střední odborné učiliště10,74 %0,74 %  

Graf

3. Počet let praxe ve výuce anglického jazyka:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2085,93 %5,93 %  
685,93 %5,93 %  
1575,19 %5,19 %  
564,44 %4,44 %  
1064,44 %4,44 %  
1853,7 %3,7 %  
2453,7 %3,7 %  
2342,96 %2,96 %  
1442,96 %2,96 %  
2542,96 %2,96 %  
ostatní odpovědi 7
12
13
0
30
19
21
35
25 let
2
8
dvacet čtyři let
28
4
třicet
deset
17
16
22
26
dvacet
29 let
24 let
3
jedenáct
26 let
20 let
33
27
sedm
11
30 let
necelý rok - začínám
4 roky
sedmnáct
31
devatenáct
čtrnáct
osm
20 let
osmnáct
10 let
9
1
Třicet čtyři
7857,78 %57,78 % 

Graf

4. Vyučujete úroveň angličtiny B2 (upper-intermediate):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10074,07 %74,07 %  
Ne3525,93 %25,93 %  

Graf

5. Jakou učebnici pro úroveň B2 používáte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maturita Solutions1919 %14,07 %  
Maturita Solutions Upper-Intermediate77 %5,19 %  
New Opportunities66 %4,44 %  
New English FIle44 %2,96 %  
Headway44 %2,96 %  
New headway22 %1,48 %  
Straightforward22 %1,48 %  
FC Masterclass22 %1,48 %  
Success22 %1,48 %  
Solutions upper-intermediate22 %1,48 %  
ostatní odpovědi Solution
hotline
English File
New Cutting Edge
New English File Upper-Int., FCE Gold Plus, Language Leader Upper-Int
New Opportunities (upper-) intermediate
Face2Face Upper-Intermediate
English File Upper-Intermediate (New or 3Edition)
solutions upper oup
opportunities, real life
Ready for FCE
Real Life
New Opportunities-upper intermediate
Maturita Solutions Upper- Inter
Mat.Solutions upper-inter. - obě edice
Maturira Solutions upper-intermediate
Maturita Solutions (2nd edition)
Success ( Carr + Parsons)
Solutions
Upstream Intermediate, Cambridge FCE Tests, Grammarway 3,4
Sucess Intermediate / Upper - int.
Exam Accelerator
Matrix Intermediate
Headway upper-mediate
New Headway Upper-intermediate, Advanced Grammar in Use, FCE Practice Tests
New English File nebo Headway
Straightforward 2nd edition
success -intermediate a upper intermediate
New headway Uppe-intermediate, Intermediate
FC Gold, Solutions, New Files
FCE Gold Plus, New Inside Out, BEC Vantage Masterclass, New English File
Maturita Solutions Upper Intermediate
New Opportunities Upper Int
New File
New Horizons
Oxford Exam Excellence, Maturita Excellence
Success Upper-Intermediate, First Certificate Language practice
New Headway upper - intermediate
New Headway Upper-Intermediate
students do not have books (if they have, they have Headway)
Maturita -solutions
Headway Intermediate, Solutions Upper-intermediate
Maturita Solutions; FCE Masterclass
New Headway, Solutions
Maturita Solution
Maturita Solutions Int. New Opportunities Int.
English File Upper-Intermediate
GAteway
Solutions Upper-Intermediate, Gold Plus First
5050 %37,04 % 

Graf

6. Do jaké míry Vaše výuka vychází z učebnice:

Učebnici při jedné výukové hodině používám cca:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
75% času6464 %47,41 %  
50% času2929 %21,48 %  
100% času33 %2,22 %  
25% času22 %1,48 %  
stále11 %0,74 %  
0% času11 %0,74 %  

Graf

7. Doplňujete výuku dle učebnice vlastními aktivitami a materiály:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano100100 %74,07 %  

Graf

8. Odkud tyto vlastní aktivity a materiály čerpáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové portály7777 %57,04 %  
Doplňkové materiály učebnic (metodické příručky)7171 %52,59 %  
Metodické knihy a příručky5757 %42,22 %  
Školení pro učitele (externí i v rámci zaměstnání)4242 %31,11 %  
Kolegové3232 %23,7 %  
časopis Bridge44 %2,96 %  
časopisy33 %2,22 %  
moje vlastni napady11 %0,74 %  
jiné učebnice11 %0,74 %  
Vlastní nápady11 %0,74 %  
z působení na střední škole v USA a Anglii11 %0,74 %  
jiné učebnice, časopisy11 %0,74 %  
DIY :)11 %0,74 %  
časopis Bridge, obchodní angličtinu11 %0,74 %  
reálné texty a nahrávky11 %0,74 %  
tiskové materiály, knihy11 %0,74 %  
časopis Bridge, jiné učebnice, autentické materiály, adaptovaná literatura (Penguin Readers)11 %0,74 %  
vlastní tvorba (DUM)11 %0,74 %  
vlastní materiály11 %0,74 %  
různé materiály získané za 35 let11 %0,74 %  
vlastní podklady11 %0,74 %  
filmy, seriály, aj knihy11 %0,74 %  
vlastní zkušenost, Bridge11 %0,74 %  
vymýšlím je11 %0,74 %  
vlasatní materiály - hry, soutěže, digitální materiály, reálie11 %0,74 %  
časopis, vlastní matriály11 %0,74 %  
vlastní materiály a nápady11 %0,74 %  
kombinace všech uvedených + vlastní tvorba11 %0,74 %  
Bridge magazine11 %0,74 %  
vlastní výroba11 %0,74 %  
tvořím si vlastní materiály11 %0,74 %  
Bridge, Murphy11 %0,74 %  
učebnice gramatiky a slovní zásoby, vlastnoručně vyrobené materiály11 %0,74 %  
vlastní nápady, fantazie,úkoly atd.11 %0,74 %  

Graf

9. Jak často vlastní aktivity používáte:

V rámci jedné výukové hodiny využívám vlastní aktivity a materiály zhruba:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25% času7373 %54,07 %  
50% času2222 %16,3 %  
75% času44 %2,96 %  
Většinu času11 %0,74 %  

Graf

10. Za jakým účelem a podle čeho si aktivitu či materiál vybíráte:

Označte libovolný počet odpovědí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chci rozvíjet jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení)8585 %62,96 %  
Chci motivovat studenty a oživit výuku (warm-up, ice-breakers)8484 %62,22 %  
Chci rozvíjet kulturní povědomí (reálie, autentické materiály)7878 %57,78 %  
Chci více procvičit probíranou látku7171 %52,59 %  
Chci rozvíjet jazykový systém (gramatika, slovní zásoba, výslovnost)6969 %51,11 %  
Chci rozšířit a aktualizovat téma (internetové zkratky, události ze světa)6868 %50,37 %  
Chci vyzkoušet různé typy aktivit (křížovka, doplňovačka)4444 %32,59 %  
Chci rozvíjet funkce jazyka3838 %28,15 %  
Chci vyhovět různým učebním stylům a individuálním preferencím studentů3131 %22,96 %  
Chci vyzkoušet netradiční metody a postupy (Communicative approach, Constructivist approach, TPR, Multiple intelligences)2525 %18,52 %  
Typ aktivity (křížovka, doplňovačka)11 %0,74 %  
Rozvoj kulturního povědomí (reálie, autentické materiály)11 %0,74 %  
práce s literárními texty-povídky, knihy11 %0,74 %  
cokoli z výše uvedeného11 %0,74 %  
často chci vyhovět sama sobě, navodit kontroverzní momenty, vyprovokovat diskuzi. Někdy mne materiály v učebnici nemotivují.11 %0,74 %  

Graf

11. Které aktivity při výuce často používáte:

Označte libovolný počet odpovědí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pair work9393 %68,89 %  
Discussions8282 %60,74 %  
Group work7777 %57,04 %  
Roleplays6868 %50,37 %  
Brainstorming6565 %48,15 %  
Games5757 %42,22 %  
Problem solving tasks5050 %37,04 %  
Projects4242 %31,11 %  
Interviews3838 %28,15 %  
Competitions3535 %25,93 %  
Cooperative work3434 %25,19 %  
Peer evaluation (vzájemné hodnocení práce)3333 %24,44 %  
Board games2929 %21,48 %  
Surveys, researches2323 %17,04 %  
Peer teaching (vzájemná výuka)1717 %12,59 %  

Graf

12. Zajímáte se o vývoj metodiky ve vyučování anglického jazyka:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8585 %62,96 %  
Ne1515 %11,11 %  

Graf

13. Vzděláváte se v oblasti metodiky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8686 %63,7 %  
Ne1414 %10,37 %  

Graf

14. Jakým způsobem se v oblasti metodiky vzděláváte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Samostudium (knihy, příručky)5665,12 %41,48 %  
Vzdělávací semináře5361,63 %39,26 %  
Školení pro učitele (CUP, OUP)5361,63 %39,26 %  
Webové metodické portály (Busyteacher.org)1315,12 %9,63 %  
Školení pracovníků v zaměstnání1112,79 %8,15 %  
Webináře (online kurzy)1112,79 %8,15 %  
Školení pro učitele (Cambridge, Oxford)11,16 %0,74 %  
studuji11,16 %0,74 %  
prirucky, seminare, internet11,16 %0,74 %  
celoživotní vzdělávání na PedF UK11,16 %0,74 %  
školení Macmillan11,16 %0,74 %  
ZČU11,16 %0,74 %  
zahraniční metodické kurzy, workshopy11,16 %0,74 %  
vzájemně se doplňujeme s kolegy11,16 %0,74 %  
studium na VŠ11,16 %0,74 %  

Graf

15. Slyšeli jste někdy o teorii mnohočetných inteligencí (Howard Gardner):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 16, Neotázka č. 17, Nevímotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5656 %41,48 %  
Ano2828 %20,74 %  
Nevím1616 %11,85 %  

Graf

16. Kde jste se s touto teorií setkali:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Univerzita1758,62 %12,59 %  
Školení, seminář517,24 %3,7 %  
Internet517,24 %3,7 %  
u kolegy13,45 %0,74 %  
Kniha13,45 %0,74 %  

Graf

17. Rozumíte pojmu mnohočetná interpersonální inteligence:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Neotázka č. 20, Nevímotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4343 %31,85 %  
Ano3434 %25,19 %  
Nevím2323 %17,04 %  

Graf

18. Myslíte, že ve svých hodinách rozvíjíte interpersonální inteligenci studentů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 19, Neotázka č. 20, Nevímotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2875,68 %20,74 %  
Nevím718,92 %5,19 %  
Ne25,41 %1,48 %  

Graf

19. Jakým způsobem tuto inteligenci rozvíjíte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

aktivity

Cílem značné části aktivit v mých hodinách není prvoplánové osvojování si jazyka (gramatika, slovní zásoba, apod.), ale jazyk používáme jako komunikační prostředek pro řešení různých problémů, vyjasňování si postojů a názorů, argumentaci, kooperaci v projektových úkolech či hrách, obeznamování se s reáliemi a kulturou, rozvoj estetického vnímání, apod.

četnými

Groupwork, varied tasks, types of activities

interkulturní výuka, jazyk není jen předmětem, ale prostředkem poznávání odlišných kultur, žáci se učí využívat jazyka k osobnímu rozvoji - tj. k chápání a porozumění tomu, čím jsou si kultury podobné a respektování toho, čím jsou vzájemně odlišné. žáci se učí pracovat v týmu, respektovat sebe navzájem, plánovat si svou práci a hodnotit dílčí dosažené úkoly (zejména v projektech).

Podporuji studenty, aby se zapojili do kolektivu, spolupracovali s ostatními, komunikovali dobře ve dvojicích nebo skupinách.

Pokud tomu rozumím dobře, pak je to provázaností znalostí a postupů z různých oblastí nejen výuky, což je pro moji práci stěžejní, jelikož učím pouze konverzační semináře.

různým typem aktivit, vizuálními podněty, hudbou, zážitkovou pedagogikou, reáliemi, pohybem, multimediální výukou

Snažím se střídat aktivity, aby měli studenti možnost zapojit např. více smyslů, rozvíjet více typů myšlení. Střídám i metody - protože (střední) škola nemá pouze nalít nové vědomosti, ale především naučit studenty učit se a pomoci jim poznat, který styl učení jim vyhovuje, odkrývat nepoznané možnosti, které jim mozek poskytuje...myslím, že to je důležitější, než je uměle dostat na určitou jazykovou úroveň.

Výběrem různých témat a metod, které respektují individualitu každého žáka. Střídáním aktivit a ponecháváním svobody zvolit si téma a přístup, které každému jednotlivci vyhovuje.

zařazováním práce v týmu, diskuze a spolupráce s ostatními

zařazováním různých typů aktivit založených na různých vjemech, způsobech prezentace a interakce

20. Chtěli byste se dozvědět víc o teorii mnohočetných inteligencí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6262 %45,93 %  
Nevím2323 %17,04 %  
Ne1515 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šilarová, L.Rozvoj interpersonální inteligence ve výuce angličtiny úrovně B2 (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://rozvoj-socialni-inteligence.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.